You are on page 1of 5

Parikan Nggawa Petaka...

Bubar latihan senam kira-kira jam setengah enem. Dhella, Dita, Rhiza,
lan Shinta mampir sedhilit ing WC. Sa’wise saka WC, bocah-bocah
istirahat ing ngarep ruang komputer cedhak ruang guru. Bocah-bocah
lungguh ing panggonan ngisor wit.
Shinta

: Haduuh, kesele jan…, enake ngapa, yo?

Dhella

: Emm…, enake bedhek-bedhekan nggo parikan wae!

Dita

: Ya wis manut, sapa sik?!

Rhiza

: Aku! Aku! Aku duwe parikan apik!

Dita

: Piye?

Rhiza

: Omah kosong ditinggal minggat
Teko-teko wis jebol pagere
Bengi-bengi ana wong liwat
Ayu-ayu eh bolong gegere...

Dhella

: Huu! Bocahe nggambuse ra’ patut ik, yo! Parikan apik ki
yo kaya

ngene!

Bar sholat subuh esuk jam papat
Ketemu wong dodol sate lontong
Krasane ana sing mlumpat-mlumpat
Dikirane bocah jebul... pocong!
Bocah-bocah

: Hii…

Dhella

: He..he..he, saiki kowe, Shin!

Shinta

: Ehem,
Maghrib-maghrib mlayu-mlayu
Ana bocah ngawe-awe
Pingin duwe yang sing ayu
Nggolek yang enthuke wewe

Dita

: Hush! Iki meh maghrib, lho! Marai merinding wae...

ndredeg.khi.. Wujude wong wedhok ayu. putih pucet. ora isa ngomong apa-apa. mriksa ning ndhuwur wit. Shinta ndongak. banjur jerit. swara kuntilanak ngguyu) Shinta Rhiza Dhella : Gleg. yo? Masa’ Vicky maghribmaghrib ning nduwur wit?! Dita melu ndongak… dheweke kaget. Shinta Dita : Kun… kun.Shinta : Halah! Mung guyonan.khi. klambine putih kaobah-obah angin... lha sapa ek sing ngguyu?? : Dhe.. Dita : KUNTILANAK!! . rambute dawa nggembel. : Kun? Kuning? Emang ana Vicky.. mripate mendelik abang...khi.. kok! Sore-sore pas karo kanca numpak pit Banne kempes dadi ora kepenak Ngenteni wong dodol sate ning ngisor wit Malah krungu ngguyune kuntilanak! (Khi.. Shinta. thok! Ra-rane teko! Padune kowe ra’ isa nggawe parikan gaul ek! Dita : Enak wae! Aku isa. dhewe ki ndak ning ngisore wit? : Lha trus?! Banjur Dhella ngomong ngono. iih.khi. Shinta. Shinta ndhelok kuntilanak nangkring ijik ndheloki ning arahe bocah-bocah. Dit! Dita : Sapa sing niro’ake? Aku ora ok! Dhella Dita : Lha trus. kun. sapa? : Sing jelas dudu aku! (Khi..khi…. Shinta kaget tenan... swara kuntilanak ngguyu) Rhiza : Yo ra’ sah ditiro’ake ngono ek. lambene mringis..khi…..

lho! Nggo topi kaya biasane! Dita : Trus kon piye? Aku wegah marani! Rhiza : Nanging nek balik dhewe.. yo! Dita : Lha sapa? Sekolahe wis sepi. engko tiba’no kuntilanake mandhah ngintili! Shinta : Wis. diparani! Penting ana kanca! Bocah-bocah mlaku alon-alon mbuntuti Mas Darmaji karo nyeluknyeluk MAS DAR! MAS DAR! . Bubar maghriban bocah-bocah ijik kewedhen. wis! Mas Dar tambah adhoh. lho! Dhella : Ayo ah.Rhiza & Dhella : Apa?! Bocah-bocah ndongak kabeh. watake kuntilanake ijik ngenteni dhewe! Shinta : Aku shock banget. banjur njerit bareng KUNTILANAK!!! Bocah-bocah mlayu trus ngumpet ning mesjid sekolah JEDA (adzan maghrib). ngene! Dhella : Bukane sing jik mlaku ning arah panggone Pak Janto kuwi Mas Darmaji. wedi tenan. ki! Nggolek kanca tekan njaba sekolah. yo?! Kuwi.... Dita : Wis bengi ki! Piye jal?! Pulsaku enthek san! Shinta : Batereku malah mati! Rhiza : Padha! Perasaan mau esuk ijik full ik! mesthi gara-gara nggo poto-poto Yoga! Dhella : Aku malah ora duwe hape! Haduh.) Hah.. reti ra?! (ora..

. ora mengo blas. Mas Dar trus mlaku banjur mlebu ing panggonane Pak Janto sing sebelahan karo ruangan piranti karawitan.hikss Bocah-bocah wis ra reti kudu ngapa.. melu mlebu.... bayangane Mas Dar saya ngabur. aku wis nyerah.. Shinta Dita : Tulung! Tulung! Ucok eh Mas Bias!!! : Hiks... Rhiza : Mas Dar?! Mas Dar?! KLONTHANG!!! Shinta : Astaghfirullah..... Kok nggawa petaka kaya ngene.. tekateka pintune mbuka dhewe (kriiet.. mandheg nggedori pintu.. Bapak. Ruangane petheng. piye. (efek swara medheni banget) POCONG!!!!!!!!!! (mbengak-mbengok) Bocah-bocah mlaku mundur. samar-samar ambune mlathi... apa mau?! JEGREK (pintune teko-teko nutup dhewe) WAAAAAA!!! Teka-teka gamelan ing ruang karawitan muni dhewe.. (Pak Bon MIRROR) (mbengak-mbengok..... bocah-bocah wis mepet tembok.....Nanging Mas Dar trus mlaku..hiks... Piye iki... hiks.. Poconge mlumpatmlumpat tambah nyedhak.. Bocah-bocah mlayu ngoyak. Gangga.....) Ning ngarep pintu. .... mrosot karo nangis. (mbengak-mbengok panik) TV ne Pak Janto urip dhewe..... ngeto’ake swara medheni.. gedar-gedor pintu) Dhella Rhiza : Ampun Gusti Allah! Aku jik pingin urip!!! : Dhewe mung guyonan parikan... Ibu..

trus bali ning omah! Mesthi wong-wong omah padha nggoleki lan khawatir.(efek swara tambah banter) WUAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JEDA (swara manuk) Bu Janto : Mbak. saiki melu subuhan karo Bu Janto. Mbake sing ayu-ayu! Mula sesuk-sesuk meneh aja ngelakoni kaya ngono meneh! Mbak-mbake ngguyoni dedhemit. Bu Janto menehi wejangan Bu Janto : Ealah. ki! Nek kuwi petaka tenan!!! BUBAR . tho? Bocah wedhok kabeh. mbak! Tangi! Kok turu ning kene. bakal diseneni. Bocah-bocah : Waduh. meneh! Saiki wis jam setengah lima esuk. lho! Banjur nyeritaake kejadian wingi sa’kabehane karo Bu Janto. tho! Wis. dedhemite yo mbales ngguyoni mbak-mbake.