You are on page 1of 17

IME I PREZIME

Broj prstena
Klokkende/Klokot

1
ZLATKOVIC
SLOBODAN
A
B
C
D
7
6
1
23
15
15
12
15

STEPANOVIC GORAN
A
B
C
D
62
7
50
72
15
12
15
12
9
9

STEPANOVIC GORAN
A
B
C
D
58
22
40
59
9

12
12
9
9

A
B
C
D
257
254
235
278
15
12
12
9
9
9

A
B
C
D
41
31
79
30

5
VILASEVIC MUSTAFA

ANDREJIC DRAGAN
18
15
15
15

15
15
15
9

9
18
12
9

Bellen/Zvona
Belrol/Praporci
Fluitrol/Ubrzane flaute
Tjokken-rol/okot /Ubr. okot

9
12
9
9
15
12
15
15
12
12
15
15
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
9
12
9
9
12
9

9
12
12
9
9
12
9
6
6
9
6
6
6
9
6

6
6
9
6
12
9

6
9
9
9
12
12
15
15
15
12
12
6
9
6
9
9
12
6
9
9
6
12
9
6
6
9
9

9
9
9
9
9
15
15
15
15
15
15
12
12
9
6
9
9
9
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
12

9
6
6
9
9
9
9
12
12
15
12
15
12
15
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
12
9
9
9
9
9

3
3
-1

90
90
108
93
381

OV
OV
105
OV
105

63
90
90
72
315

446

120
114
102
111

3
3
3
OV
105
111
108
324

GENERALNI PLASMAN

PLASMAN DRUSTVENO SLAVUJ

UKUPNO BODOVA

HARMONIJA

UKUPNO POZITIVNIH POENA

UKUPNO NEGATIVNIH POENA

Tjap/apkanje / diskfalifikacija

Tjip-tjep-tsiet/ivkanje

Neuzig/Nosno pevanje

Snetter/Cvrkut

Spitse tonen/Visoke, otre ture

Ophaal, Riet/Aspiriranje

Utisak

Woutes/Zavijanje

Schokkel/Kikot

Fluiten/Flaute

Staaltonen/Metal

Chor/Knorr

Rollende/ubor

Bollende/Brbot

REDNI BROJ

KOLEKCIJE UTI - MALINO

KOLEKCIJE UTI - MALINO


6

10

11

12

A
B
C
D

39
45
33
43

12
15

12
12

9
6

9
9

18

15

A
B
C
D

3
6
24
78

12

9
9

6
9
6
6

TOMASIK JANKO

A
B
C
D

39
59
3
46

9
9

9
9

53
29
22
69

18

9
12

TOMASIK JANKO

A
B
C
D

18

12

A
B
C
D

42
55
54
74

12
12

6
9

15

A
B
C
D

7
59
57
51

A
B
C
D

ANDREJIC DRAGAN

ANDREJIC DRAGAN

TOMASIK JANKO

VASIC NEDELJKO

VASIC NEDELJKO

9
12

3
3

9
9
12
12

6
6
9
6

9
9
9
9

12
12
12
12

9
9
9
12

12
15
15
12

9
9
9
9

9
9
9
9

9
12
9
9

12
9
12
12

15
15
9
12

9
6
6
9

9
6

9
6

15
15
15
15

9
12
6
12

9
9
12
9

12
12
15
15

15
15
12
12

6
6
6
6

9
9
9
9

9
12
9
9

12
9
12
9

18
18
18
21

12
12
12
15

9
9
9
9

12
12
15

12
12
12
12

9
12
12
9

6
6
6
6

9
9
9
9

9
9
9
12

122
112
128

15
18
21

12
15
15

9
9
9

9
9
9

15
12
12

12
12
12

9
9
9

9
9
9

9
9
9

9
9
9

98

15

15

15

12

15
12

12
9

15

15
9
12
15

12
12
12
12

6
6

9
9

9
6
12
6

12
12
12

12
15
12
12

9
9
9
9

9
12
12
15

9
9

105
102
OV
114

321

99
87
96
87

365

78
90
93
93

354

303

-2

110
81
OV
112

350

-1

90
93
75
92
93
99
107
93

392

-1

-1

3
3
3

114
114
117
-1

110

456

re

KOLEKCIJE UTI - MALINO


13

14

15

16

17

18

19

VASIC NEDELJKO

A
B
C
D

58
10
26
81

18
21
21
18

12
12
15
15

6
9
9
6

12
6
9
9

12
12
12
12

12
12
12
15

12
9
12
9

9
9
9
6

9
9
9
9

9
9
12
12

3
3
3
3

114
111
123
114

463

VASIC NEDELJKO

A
B
C
D

100
135
133
94

21
21
21
21

15
15
15
15

9
9
9
9

9
9
9
9

15
15
12
15

15
15
15
15

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

3
3

123
123
116
123

487

A
B
C
D

49
19
35
42

18
18
21
18

12
9
12
12

6
9
9
6

9
9
9
9

12
15

12
12
12
12

9
9
12
9

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

3
3

108
111
102
111

433

VUJCIC MALISA

A
B
C
D

20
10
15
11

15
12
12

12
9
9

6
6
6

9
6
6
6

9
15
12

12
12
15
15

9
9
9
12

12
9
9
9

12
9
9
9

9
12
9
9

4
10
40
9

18
15
21
24

12
15
15
15

15

115

12

9
9

9
9

12
15

12
15

12
9

9
6
9
9

BOJOVIC ZELJKO

A
B
C
D

9
9

9
6
9
12

BOJOVIC ZELJKO

A
B
C
D

14
54
74
62

15
15
18
18

18
15

6
6
9

9
9
9
9

15
15
15
15

15
15
15
15

9
9
9
6

9
9
9
6

9
9
9
6

12
9
9
6

BOJOVIC ZELJKO

A
B
C
D

58
5
3
137

18
15
18
18

15
15
15
12

9
9
9
6

9
9
9
9

15
15
15
15

12
15
12
15

9
9
12
9

9
9
6
6

9
9
9
9

12
9
12
9

ZELJKO FURLAN

15

-1
3

3
-2
-2
-2
-1

70
103
94
86

353

120
OV
120
129

369

3
3

99
117
120
81

417

3
3
3
3

120
117
120
111

3
3
3

469

KOLEKCIJE UTI - MALINO

20

21

22

23

24

BOJOVIC ZELJKO

A
B
C
D

134
162
93
198

21
18
21
24

9
12
9
9

7
27
111
42

18

BOJOVIC ZELJKO

A
B
C
D

15
9
12

A
B
C
D

8
10
5
16

A
B
C
D

73
67
59
31

18
12

A
B
C
D

13
23
1
26

12
12
12
12

JESIN JOVANA

JEVTIC MIKICA CUBAN

DALIBOR FILIPOVIC

A
B
C
D
A
B
C
D

15
21

9
12
9
9

12
15
15
12

12
18
15
12

9
9
9
9

9
9
9
9

12
9
9
12

9
9
9
9

15

9
6
9
6

12
15

15
12
12
12

6
6
9
6

9
9
9
9

9
9
9
9

12
12
9
12

12
12

9
12
12
9

12
9
9
9

15
15
15
15

12
12
12
15

9
6
6
6

9
9
9
9

9
9
9
9

12
12
12
12

12
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

12
12
12
12

15
12
12
12

9
9
12
12

12
9
9
9

9
9
9
12

9
9
9
9

3
3

12
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

12
12
12
12

12
12
12
12

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

3
3
3
3

15
12
12

9
6

102
111
108
102
3

120
69
96
96
102
96
93
108

-1

378

117
102
90
92
105
102
102
102

425

400

401

412

IME I PREZIME

1
ZLATKOVIC
SLOBODAN
A
B
18
19

2
STEPANOVIC GORAN
A
B
23
76

3
STEPANOVIC GORAN
A
B
14
63
12

4
ANDREJIC DRAGAN
A
B
27
74
15

5
ANDREJIC DRAGAN
A
B
26
80
18
18

6
STOSIC TIHOMIR
A
B
6
14

7
BOJOVIC ZELJKO
A
B
104
147

8
BOJOVIC ZELJKO
A

B
12
6

12
12
6

12

9
6
9
6
12
15
15

9
9
9
18
15
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
84
81
165

15
12
6
6
6
9
12
12
12
9
9
6
6
9
9
9
9
81
74
155

18
15
12
6
12
6
9
6
9
75

19
12
6
6
12
9
9
5
12
87

15
12
12
9
6
9
9
9
9
9
6
66
75
141

9
9
18
15
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
75
104
179

6
6
15
15
12
9
9
9
9
6
9
6
6
63
66
125

15
15
15
15
9
6
9
9
9
9
9
6
102
84
186
2

9
9
9
9
9
9
12
12
101
104
205
1

12

-1

-1
-1

-1

162

GENERALNI PLASMAN

PLASMAN DRUSTVENO SLAVUJ

UKUPNO BODOVA

HARMONIJA

UKUPNO POZITIVNIH POENA

UKUPNO NEGATIVNIH POENA

Tjap/apkanje / diskfalifikacija

Tjip-tjep-tsiet/ivkanje

Neuzig/Nosno pevanje

Snetter/Cvrkut

Spitse tonen/Visoke, otre ture

Ophaal, Riet/Aspiriranje

Utisak

Woutes/Zavijanje

Schokkel/Kikot

Staaltonen/Metal

Tjokken-rol/okot /Ubr. okot

12
9

Fluitrol/Ubrzane flaute

9
6

Belrol/Praporci

Bellen/Zvona

12
9

Fluiten/Flaute

Chor/Knorr

Rollende/ubor

Bollende/Brbot

Klokkende/Klokot

Broj prstena

REDNI BROJ

PAROVI UTI - MALINO

PAROVI UTI - MALINO


9

BOJOVIC ZELJKO

A
B

86
39

15

12

12

15

12

NC
108

108

10

BOJOVIC ZELJKO

A
B

79
105

18
18

12
15

9
9

9
9

15
15

12
12

12
9

9
9

9
9

12
12

3
3

120
120

240

11

BOJOVIC ZELJKO

A
B

71
67

21
21

15

6
6

9
9

12
12

9
9

9
9

9
9

12
12

87
102

189

12

BOJOVIC ZELJKO

A
B

122
20

21
18

15
12

6
6

9
6

15
15

6
6

9
9

12
9

12
12

-2
-1

103
95

198

13

BOJOVIC ZELJKO

A
B

68
78

15

12

12
9

9
6

12

-1

110
OV

110

14

BOJOVIC ZELJKO

A
B

82
72

15

12

15

MARJANOVIC MILAN

A
B

8
26

18
15

12
12

6
9

16

MARJANOVIC MILAN

A
B

28
5

18
18

12
12

17

DALIBOR FILIPOVIC

A
B

24
6

12
12

12

A
B
A
B
A
B

15

12
9

9
6

15
15

15
12

6
6

9
9

12
9

9
9

9
6

9
9

15
12

12
12

9
9

9
9

12
12

9
9

9
9

12

12
12

9
9

9
9

9
12

OV
OV

6
-1
3

110
105

215

9
9

3
3

117
111

228

9
9

78
108

186

IME I PREZIME

Broj prstena

1
ZLATKOVIC
SLOBODAN
20

2
ZLATKOVIC
SLOBODAN
8
15
12

3
ZLATKOVIC
SLOBODAN
22
12
9

4
ZLATKOVIC
SLOBODAN
11

5
BORIC VASILIJE
8

6
BORIC VASILIJE
5

7
BORIC VASILIJE
4

8
STEPANOVIC
GORAN
8
18

9
STEPANOVIC
GORAN
13
15

Belrol/Praporci
Fluitrol/Ubrzane flaute
Tjokken-rol/okot /Ubr. okot

9
12
12
6
9
9
6

9
9
18
15
9
9
9
9

6
15
15
6
9
9
9
90

6
15
15
6
9
9
9
69

12
9
12
12
9
9
9
9
90

6
6
12
12
9
6
9
12
84

6
15
9
6
9
12
9
66

15
9
9
9
9
99

15
9
12
9
12
102

9
9

6
9
15

-1
113

72

GENERALNI PLASMAN

PLASMAN DRUSTVENO SLAVUJ

UKUPNO BODOVA

HARMONIJA

UKUPNO POZITIVNIH POENA

UKUPNO NEGATIVNIH POENA

Tjap/apkanje / diskfalifikacija

Tjip-tjep-tsiet/ivkanje

Neuzig/Nosno pevanje

Snetter/Cvrkut

Spitse tonen/Visoke, otre ture

Ophaal, Riet/Aspiriranje

Utisak

Woutes/Zavijanje

Schokkel/Kikot

Bellen/Zvona

12

Fluiten/Flaute

12

Staaltonen/Metal

Chor/Knorr

Rollende/ubor

Bollende/Brbot

Klokkende/Klokot

REDNI BROJ

POJEDINACNO UTI - MALINO

POJEDINACNO UTI - MALINO


10

VILASEVIC
MUSTAFA

256

18

12

11

VILASEVIC
MUSTAFA

226

12

12

12

VILASEVIC
MUSTAFA

242

21

13

VILASEVIC
MUSTAFA

289

15

14

VILASEVIC ZEMKA

22

15

15

VILASEVIC ZEMKA

12

16

VILASEVIC ZEMKA

10

17

VILASEVIC ZEMKA

21

18

ANDREJIC DRAGAN 25

12

12

12

114

15

12

12

12

12

-1

92

12

12

-1

104

12

12

93

15

12

12

93

15

12

12

15

12

75

12

12

78

15

-1

83

NC

19

STOSIC TIHOMIR

10

15

75

20

TOMASIK JANKO

86

12

12

75

21

TOMASIK JANKO

56

12

15

12

90

22

TOMASIK JANKO

16

15

12

15

15

12

12

23

TOMASIK JANKO

13

15

12

12

-2

109

90

POJEDINACNO UTI - MALINO


24

VASIC NEDELJKO

111

25

VASIC NEDELJKO

150

26

VASIC NEDELJKO

147

18

15

27

VASIC NEDELJKO

127

18

15

28

VASIC NEDELJKO

87

29

VASIC NEDELJKO

162

18

30

ZELJKO FURLAN

34

21

15

31

BOJOVIC ZELJKO

98

18

12

32

BOJOVIC ZELJKO

66

15

12

33

BOJOVIC ZELJKO

194

15

12

34

BOJOVIC ZELJKO

136

35

BOJOVIC ZELJKO

28

36

BOJOVIC ZELJKO

141

18

15

15

15

15

15

12

15

93

114

OV

OV

15

12

12

15

12

12

12

90

12

15

12

84

15

12

12

99

12

12

12

12

72

15

OV

15

117

123

90

111

POJEDINACNO UTI - MALINO


37

BOJOVIC ZELJKO

55

15

38

BOJOVIC ZELJKO

166

15

39

BOJOVIC ZELJKO

117

12

40

BOJOVIC ZELJKO

110

12

41

BOJOVIC ZELJKO

179

15

42

BOJOVIC ZELJKO

182

18

43

BOJOVIC
ZELJKO(ita)

14

21

44

BOJOVIC
ZELJKO(ita)

18

45

BOJOVIC ZELJKO

185

18

46

BOJOVIC ZELJKO

87

47

MARJANOVIC
MILAN

12

48

JESIN JOVANA

18

49

JEVTIC MIKICA CUBAN

75

50

JEVTIC MIKICA CUBAN

72

15

12

12

18

81

18

84

81

15

12

12

12

12

12

12

12

12

90
96

15

15

12

15

12

108

77

-1

-1

-1

107

74

OV

12

12

12

102

12

12

12

12

111

24

12

12

12

12

-2

106

18

12

12

12

12

-1

101

POJEDINACNO UTI - MALINO


51

JEVTIC MIKICA CUBAN

85

52

JEVTIC MIKICA CUBAN

77

53
54
55
56

NC

15

15

12

12

111

2
VILASEVIC ZEMKA

A
B
C
D

Bollende/Brbot
Rollende/ubor
Chor/Knorr
Staaltonen/Metal
Fluiten/Flaute
Bellen/Zvona
Belrol/Praporci
Fluitrol/Ubrzane flaute
Tjokken-rol/okot /Ubr. okot

18
29
7
19
15
15
12
12
12
12
12
12
6
9
6
9
9
9
9
6
15
15
12
15
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

HARMONIJA
UKUPNO BODOVA
PLASMAN DRUSTVENO SLAVUJ
GENERALNI PLASMAN

UKUPNO NEGATIVNIH POENA

Tjap/apkanje / diskfalifikacija

Tjip-tjep-tsiet/ivkanje

Neuzig/Nosno pevanje

Snetter/Cvrkut

Spitse tonen/Visoke, otre ture

UKUPNO POZITIVNIH POENA

3
3
3
3

Ophaal, Riet/Aspiriranje

Utisak

Woutes/Zavijanje

Schokkel/Kikot

Klokkende/Klokot

A
B
C
D
Broj prstena

IME I PREZIME

REDNI BROJ

KOLEKCIJE BELI - MALINO

108
111
102
105
1
427
1
1

IME I PREZIME

1
VASIC NEDELJKO
A
B
101
48

2
VASIC NEDELJKO
A
B
88
124

3
JEVTIC MIKICA CUBAN
A
B
78
76

4
A
B

5
A
B

6
A
B

7
A
B
6
9
9
9

15
9
9
9
9

15
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9
9

15
15
9
9
9
9
9
9

12
12
12
12
12
12
9
9
12
9

90
102
192
1

9
9
93
96
189
2

9
9
84
96
180

GENERALNI PLASMAN

PLASMAN DRUSTVENO SLAVUJ

UKUPNO BODOVA

HARMONIJA

UKUPNO POZITIVNIH POENA

UKUPNO NEGATIVNIH POENA

Tjap/apkanje / diskfalifikacija

Tjip-tjep-tsiet/ivkanje

Neuzig/Nosno pevanje

Snetter/Cvrkut

Spitse tonen/Visoke, otre ture

Ophaal, Riet/Aspiriranje

Utisak

Woutes/Zavijanje

Schokkel/Kikot

Tjokken-rol/okot /Ubr. okot

12
9

Fluitrol/Ubrzane flaute

15
18

Belrol/Praporci

9
6

Bellen/Zvona

Chor/Knorr

6
6

Fluiten/Flaute

Rollende/ubor

12
9
15

Staaltonen/Metal

Bollende/Brbot

Klokkende/Klokot

Broj prstena

REDNI BROJ

PAROVI BELI - MALINO

IME I PREZIME

Broj prstena
Klokkende/Klokot

1
ZLATKOVIC
SLOBODAN
3
12

2
ZLATKOVIC
SLOBODAN
2

3
ANDREJIC DRAGAN 71

4
ANDREJIC DRAGAN
9

5
STOSIC TIHOMIR
1

6
VASIC NEDELJKO
90

10
MARJANOVIC
MILAN
43
15

12

8
PRVULOVIC NENAD 183
15
15

9
PRVULOVIC NENAD 130

6
9
12
12
9
9
9
9

9
12
12
9
9
9
9

9
12
12
9
9
12
9

12
12
6
6

12
15
12
6
9

9
15
15
9

12
15
6

9
6

15
12
9
9
9
9

-1
-1

-1
78

105

6
OV

9
9
72

6
9
9
81

9
12
9
87

OV

OV

92

GENERALNI PLASMAN

86

PLASMAN DRUSTVENO SLAVUJ

UKUPNO BODOVA

HARMONIJA

UKUPNO POZITIVNIH POENA

UKUPNO NEGATIVNIH POENA

Tjap/apkanje / diskfalifikacija

Tjip-tjep-tsiet/ivkanje

Neuzig/Nosno pevanje

Snetter/Cvrkut

Spitse tonen/Visoke, otre ture

Ophaal, Riet/Aspiriranje

Utisak

Woutes/Zavijanje

Schokkel/Kikot

Tjokken-rol/okot /Ubr. okot

Fluitrol/Ubrzane flaute

15

Belrol/Praporci

PRVULOVIC NENAD 75
Bellen/Zvona

7
Fluiten/Flaute

Staaltonen/Metal

Chor/Knorr

Rollende/ubor

Bollende/Brbot

REDNI BROJ

POJEDINACNO BELI - MALINO

2
2

POJEDINACNO BELI - MALINO


11

JESIN JOVANA

12

JESIN JOVANA

39

13

JEVTIC MIKICA CUBAN

14
15

12

12

66

12

12

12

12

90

70

12

15

15

12

JEVTIC MIKICA CUBAN

74

15

12

12

12

JEVTIC MIKICA CUBAN

69

12

12

DIS

108

93

OV

Broj prstena
Klokkende/Klokot
Bollende/Brbot
Rollende/ubor
Chor/Knorr
Staaltonen/Metal
Fluiten/Flaute
Bellen/Zvona
Belrol/Praporci
Fluitrol/Ubrzane flaute
Tjokken-rol/okot /Ubr. okot

STEPANOVIC GORAN
x
x
x
x
18
18
18
15
15
15
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
15
15
15
15
14
15
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
9
9
9
9
9
9

1
NIKOLA DJOREDJEVIC
x
15

2
MARJANOVIC MILAN
140
15

3
MARJANOVIC MILAN
7
18

6
7
4
5

9
12
6

12
6

15
9
12
12
9
-2

-2

3
3
-1
-1

-1
117
120
111
110

96

PLASMAN

UKUPNO BODOVA

UKUPNO POZITIVNIH POENA

HARMONIE/HARMONIJA

UKUPNO NEGATIVNIH POENA

Tjap/apkanje / diskfalifikacija

Tjip-tjep-tsiet/ivkanje

Neuzig/Nosno pevanje

Snetter/Cvrkut

Spitse tonen/Visoke, otre ture

Ophaal, Riet/Aspiriranje

Utisak

Woutes/Zavijanje

Schokkel/Kikot

IME I PREZIME

REDNI BROJ

VAN KONKURENCIJE