You are on page 1of 1

SURAT PENGAKUAN

Saya _______________________ Passport No __________________________
telah menyewa rumah kediaman di 112, Jalan Bukit Angkat , Kajang ,
Selangor. Saya berjanji tidak akan melakukan sebarang kegiatan haram
atau perkara yang melanggarkan undang – undang di Malaysia . Jikalau
berlaku sebarang kesalahan di atas , saya akan menanggung sendiri atas
segala tuduhan. Ia tidak berkaitan dengan pemilik rumah. Pemilik rumah
tidak perlu menanggung sebarang tuduhan

Yang Benar,
_____________________________________
Nama :_______________________________
Passport:_______________________________
Tarikh: _______________________________