You are on page 1of 3

JUDE}UL TECUCI :N PERIOADA INTERBELIC

|
FOSTUL JUDE} TECUCI AP|REA PE HARTA ROM+NIEI MARI CA O
REGIUNE DISTINCT| CU VECHI TRADI}II SITUAT| DE-A LUNGUL R+ULUI
SIRET :N VESTUL MOLDOVEI. DE FORMA ALUNGIT| PUTEA FI V|ZUT PE
HART| CA O F+{IE LUNG| DE 150 KM PE DIREC}IA N-S CU L|}IME
VARIABIL|, DAR DE MAXIM 32 KM.
F|C+ND PARTE DIN PODI{UL MOLDOVEI ACEST TERITORIU ERA
:NCADRAT DE R+URILE SIRET, B+RLAD, TUTOVA SI AP|REA DOMINAT :N
NORD DE DEALURI MAI :NALTE CARE DESCRE{TEAU SPRE SUD P+N|
AJUNGEAU LA ASPECTUL UNUI {ES PLAN. CLIMA ESTE DOMINAT| DE
CULOARUL SIRETULUI, V|ILE LONGITUDINALE ALE UNOR AFLUIEN}I DAR {I
DE INFLUIEN}ELE DIN STEPELE NORD PONTICE, LA CARE SE ADAUG| {I
INSUFICIEN}A SUPRAFE}ELOR :MP|DURITE. TOATE ACESTEA DETERMIN|
CARACTERUL SECETOS AL REGIUNII ASPECT AGRAVAT {I DE V+NTUL
NUMIT CRIV|}.
DIN PUNCT DE VEDERE AL EXPOAT|RII AGRICOLE, SOLUL DIN SUD
ESTE MAI BUN, CEL DIN NORD FIIND ARGILOS DOMINAT FIIND DE DEALURI
UNELE

INPADURITE,

MAI

PU}IN

PROPICE.

ACESTE

PREMISE

AU

DETERMINAT {I STUCTURAREA ECONOMIEI LOCALE> DIN 2408 KM P|
TRA}I SUPRAFA}A TOTAL| A JUDE}ULUI APROAPE 64% ERA CONSIDERAT
TEREN ARABIL [CAM 153000 HECTARE) VITICULTURA OCUPA APROAPE
3%, LIVEZILE 2%, PADURILE 7%. LIPSA INVESTI}IILOR :N ALTE DOMENII,
LIPSA UNUI SECTOR URBAN DEZVOLTAT [:N AFARA CAPITALEI, TECUCI
NEMAIEXISTIND ALTE ORA{E) A DETERMINAT ORIENTAREA MASIV| A
LOCUITORILOR DIN ACEA VREME SPRE AGRICULTUR| AJUNGINDU-SE LA
SITUA}IA CA 90% DIN POPULA}IA JUDE}ULUI S| LOCUIASC| IN MEDIUL
RURAL, IAR 86% DIN ACEASTA S| AIB| OCUPA}II DOAR DIN DOMENIUL
AGRICOL> MICI AGRICULTORI, CRESC|TORI DE ANIMALE SAU VITICULTORI.
C+TEVA INFORMA}II DESPRE AGRICULTURA :NTRUC+T STUCTURA
TERENULUI A PERMIS S-AU CULTIVAT :N SPECIAL PORUMB, {I MAI ALES
VI}| DE VIE, CULTURA CU VECHI TRADI}II :N :NTREAGA ZONA RENUMIT|
DE ALT FEL PRIN PODGORIILE SALE. PENTRU A NE FACE O IDEE DESPRE

400 DE KG LA HECTAR29 LEI /KG V+NDUT| VITICULTURA S-A PRACTICAT :N PARTICULAR PE SUPRAFE}E MICI. :N PERIOADA PRIELNICE REZULTATELE REZULTATE MEN}IONAT| CAPETE OFERITE DE SPECTACULOASE URMATOARELE EFECTIVE DE ANIMALE> 1) VITE . 520 KG LA HECTAR 36LEI/SUTA DE KG V+NDUT| 4) PORUMB .22543 HECTARE CULTIVATE. FERMA DE STAT DE L+NGA TECUCI. TIMPULUI NU RELEV| SECTOR.20931 HECTARE CULTIVATE. .89484 HECTARE CULTIVATE.AGRICULTURA VREMII AM EXEMPLIFICAT CULTURILE EXPLOATATE :N ANUL 1937> l) GR+U . {I O SCOAL| DE AGRICULTUR| DIN ACEIA{I LOCA}IE. MAI PU}IN RENTABILE {I MAI ALES F|R| MIJLOACE MODERNE.49783 FAVORABILE AU FOST SECTORULUI DOCUMENTELE NICI :N ACEST :NREGISTRATE . CIRE{ELE. CU CRE{TERII TOATE CONDI}IILE ANIMALELOR. CAISELE.15722 HECTARE CULTIVATE.46 LEI /SUTA KG V+NDUT| 3) ORZ . 525 KG LA HECTAR . FERMA ACADEMIEI DE LA UNGURENI. ACEST SEGMENT FIIND MAI PU}IN DESTINAT COMERCIALIZ|RII [POATE DOAR PENTRU PIA}A LOCAL|). PRETURILE AU OSCILAT> 1) PRUNELE> PRETURI ÎNTRE 5-10 LEI 2) MERELE> -II- 6-20 LEI 3) PERELE> -II- 5-20 LEI 4) CIRE{ELE> -II- 12-14 LEI DIN P|CATE LIPSESC MARILE LIVEZI EXPLOATATE :N REGIM INDUSTRIAL CA :N ALTE ZONE. DAR TREBUIE AMINTITE C+TEVA FERME MODEL DIN JUDE}> LA LIE{TI FERMA STEFEN MOISE. MERELE PERELE. :N A DOUA JUM|TATE AL DECENIULUI AL PATRULEA CELE MAI BINE REPREZENTATE CULTURI AU FOST> PRUNII. MA{INI SAU ALTE UTILAJE SPECIFICE. 1050 KG LA HECTAR {I UN PRE} DE APROXIMATIV 49 LEI SUTA DE KG LA VALOAREA BANILOR DE ATUNCI 2) OVAZ . GUTUILE.

. :N PRIMUL R+ND POLITICILE ECONOMICE ALE GUVERNELOR INTERBELICE NU AU AVUT :N VEDERE PROGRAME COERENTE PT.747293 -II- 5) STUPI ALBINE -6350 -II- [STATISTICA PT. ACEASTA CA URMARE A CONDI}IILOR LOCALE SECETA. DOCTORAND. VITICULTURA A FOST UN SECTOR ECONOMIC FOARTE PREGNANT IN CADRUL JUDE}ULUI. DE{I JUDE}UL AVEA O ECONOMIE PREDOMINANT AGRAR|.2) CAPRE -1800 -II- 3) CAI -II- . IAR PRE}URILE FOARTE OSCILANTE :NTRE 50-100 LEI/ DAL. REPREZENTATIV DE ALTFEL PRIN PODGORIILE SALE CUNOSCUTE DIN EVUL MEDIU. POLITICI VAMALE. DE{I AU EXISTAT NUMEROASE INSTITU}II DE CREDIT SPECILIZATE. MAREA CRIZA ECONOMICA. MANOLACHE MARIUS . E. INSUFICIEN}A SPA}IILOR DE P| {UNAT. CULTIVATE TRADI}IONAL DAR {I MARI MO{II :NTINSE PE ZECI DE HECTARE LUCRATE PROFESIONIST DESTUL DE MODERN :N EPOC|. NU AU EXISTAT PROGRAME DE MODERNIZARE CA :N ALTE STATE. PRODUC}IILE MEDII LA HECTAR AU FOST CUPRINSE :NTRE 300-400 DAL. EXISTAU NUMEROASE PARCELE MICI CU SOIURI HIBRIDE INFERIOARE. ANUL1937) LIPSA UNOR INVESTI}II PRECISE.C.T. LEGILE CONVERSIUNII DATORIILOR AGRARE AU CREAT PROBLEME PRODUC| TORILOR DIN JUDE} {I DIN }AR|. NEINTRODUCEREA UNOR RASE PERFORMANTE DIN STR|IN|TATE.. ACEST SECTOR NU FOST EXPLOATAT LA CAPACITATEA MAXIM| DIN MAI MULTE MOTIVE. FISCALE CA :N ALTE DOMENI. TRANSPORTURILE PE C|ILE FERATE E.T. SAU AMELIORAREA CELOR EXISTENTE SUNT C+TEVA DIN CAUZELE LIPSEI PRODUCTIVIT|}II DIN ACEST SECTOR. DAUN| TORI.18217 4) P|S|RI . ACEST SECTOR NESUS}IN+NDUL CA :N CAZUL ALTOR SECTOARE CA INDUSTRIA.C) :N CONCLUZIE.