You are on page 1of 1

Proiect de cercetare

Tema:Strategii de dezvoltare prin joca
psihomotricitatii la copii cu disabilitati intelectuale
Introducere
1.Capitolul 1. Metodologia cercetarii
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Obiective
Ipoteza
Participantii la studiu
Desfasurarea experimentului
Teste de evaluare a deprinderilor motrice
Examenul psihomotor
Activitati terapeutice si recuperatorii
Recuperarea psihomotrica
Program de activitati si recuperarea psihomotricitatii
Concluzii
Studii de caz

2.Capitolul 2. Recomandari
2.1
2.2
2.3

Rolul programului distractiv in viata copilului
Descrierea jocurilor introduse
Teste

3.Bibliografie