You are on page 1of 7

Kade Salah Nyolok!

Adegan 1: Di bumi Mang Adol
Adol

: Neng ?

Munaroh : Enya
Adol

: Neng ngarasa bosen teu sih ku kaayaan hirup kieu?

Munaroh : Sssstt...!
Adol

: Tapi Neng, aku mengeluh dengan hidup ini

Munaroh : Hmmmmm… Ai jujur mah enya A, tapi kumaha deui atuh? Ayeuna mah
urang kudu bersukur ku kaayan kieu
Adol

: Enya, Neng..

Munaroh : Aa, cenah Aa bade ka bumi Pa RT, bade ngurut Pa RT?
Adol

: Oh enya Neng, ayeuna tabuh sabaraha ? (kopina bahe)

Munaroh : Ehhh...ari si Aa teh kunaon atuh ? (salah ngelap)
Adol

: Panas-panas… Aa berangkat heula nya Neng, Assalamualaikum!

Munaroh : Waalaikumsalam, Aa minnyakna moal dibawa?
Adol

: Oh enya, nuhun Neng!

Adegan 2: Di bumi Pa RT
Adol

: Asalamualaikum..! (keketok panto)

Pak RT

: Walaikumsalam! Eh, Mang Adol...! (muka panto)

Adol

: Enya Kang, hampura rada telat, aya gangguan teknis

Pak RT

: Enya teu nanaon, manga calik heula mang

Adol

: Enya Kang

Pak RT

: Mangga dileueut heula kopina

Adol

: Duh punten Pa RT, dimana da teu aya kopina ieu teh

Pak RT

: Oh poho nya da acan aya, ke atuh heula

. Pa RT : Mana ning euweuhan caina Bu RT : Tuh. Mang. sok di leueut kopina Adol : Punten Kang da teu aya wae kopina Pa RT : Euleuh euleuh. Pa RT balik deui ka ruang tengah bari mawa kopi anu geus make cai) Pa RT : Yeuh Mang Adol kopina ayeuna mah aya (nunda kopi hareupeun Adol) Adol : (Nginum kopi) Deuh geuning teu puguh rasa kieu kopi teh nya. palebah mana Kang anu karaosna? Pak RT : Tah ieu (nunjukpundak) Adol : Oh ieu. Adol : Enya Pak RT : Bu kopina mana? Bu RT : (Datang) Yeuh.! Pa RT : Ah. .... cokot weh ka dapur sorangan. kopi kanggo Mang Adol! Bu RT : Enya kela naheur heula caina!! Adol : Wios atuh Kang wang ngurut heula we.... kumaha nya urang bisa ngarubah nasib. silaing mah (sabari ka dapur) (Teu lila. (ngurut pundak) Pa RT : Aw… Ngeunah geuning nya. teu sabar san geuning si Bapa teh! Pa RT : Antosan nya. Buu… Bu kopi! Bu RT : Enya teu acan ngagolak caina.. (Adol ngocekeun kopina.Buu…! Bu. Kang? Pa RT : Nya kocekeun heula atuh silaing pan ku abdi teh ditundaan sendok didinya! Adol : Oh muhun kang:( . asa bosen jadi tukang urut wae mah. ieu leungeun. Adol : Muhun Pa RT (neleg ciduh) Pak RT : Sakalian Mang. tuluy diinum deui) Adol : Kang.

. eta mah dibantuan ku dewek. Nuhunnya Mang tos ngurut Adol : Nya sami-sami Kang. eta mah imanna we euweuhan! Pak RT : Jaman ayeuna mah henteu ningali agama Mang. anu penting mah urang kudu jujur jeung amanah.Pa RT : Terus maneh haying jadi naon? Adol : Hayang gawe anu teu cape teuing Pa RT : Atuh jadi presiden weh maneh teh! Adol : Aiii sia Kang sok ngabodor Pa RT : Pan maneh teh lain sarjana Adol : Enya sarjana.. tingali we di berita.. Kang? Pa RT : Gampang. apanan menteri agama ayeuna korupsi duit haji. belegug pan. lamun maneh jadi kades ulah korupsi kawas bupati urang ayeuna ning. Adegan 3: Di bumi Kang Adol Adol : Neng. ngerakeun pisan hih! Adol : Muhun puguh nya. satuju teu lamun Aa nyalonkeun jadi kades? Munaroh : Emangna babari kitu jadi kades teh? Adol : Ari niat mah pasti kacapai. assalamualaikum. siii Rohmat Yasin! Tuh. dedengean kades nu ayeuna masa jabatanna geus dek beak Adol : Terus urang kudu kumaha? Pa RT : Atuh mikir maneh teh. pan maneh sarjana. Tapi omat. tapi keukeuh weh ripuh Pa Rt : Atuh jadi-jadi kades maneh teh. mending mun urang dek kabagean mah Adol : Moal atuh Kang. mangpaatkeun atuh mumpung ngora keneh Adol : Tapi kumaha carana.! Pa RT : Waalaikumsalam. atos heula ah bade uih heula Pa RT : Yeuh (bari mere duit). Kang. Eh Kang..

. (mere deui duit). (mere duit) Siti : Sok lah.. pilih kuring nomer dua.. gossipna naon? Ecih : Eta we meuli tempe. Ngan nginjeum heula duitna nya? Hehe Ecih : Eh ari maneh. sih? Tukang ngurut ge loba gaya.. nginjeum deui atuh nya duitna Ecih : Yeuh. Desa ieu pasti di nomer hiji keun. Siti : Aeh-aeh. teu jadi ah. sakola gratis 12 taun. aya gossip teranyar.. nyaa.! Adol : Rakyat Sukasare. Aa ulah kawin deui lamun geus jadi kades Adol : Gampang eta mah.. miluan atuh . tapi omat ti Eneng mah. yeuh! Siti : Aya naon? Aya naon? Ecih : Ah. pasti makmur jeung sajahtera. yeuh. Jadi kieu. moal hiji tapi dua (eleg) Munaroh : Tingalikeun we Adegan 4: Di tempat kampanye Somad : Rakyat Sukasare.. yeuh? Siti : Heeh (bari mariksa kantong). kangkungna aya keneh teu? Deuh aya naon ieu teh meni rame? Isuk-isuk geus ngagossip wae.! Siti : Naon atuh buru? Sok lah di tlaktir Ecih : Bener. ari maneh. tapi mun dek gawe kudu mayar! (warga bersorak) Adegan 5: Di tukang sayur Ecih : (Datang bari gogorowokan) Ceuuu ceu. desa ieu pasti di duakeun! Desa ieu moal makmur. eta si Adol nyalon keun jadi kades! Siti : Terus-terus? Ecih : Pang meulikeun kangkung heula atuh. pilih kuring nomer hiji.Munaroh : Kumaha Aa we lah ayeuna mah. Bu RT : (Karek datang) Mang. Mang. Jadi. kangkung dua beungkeut! Eta si Adol bias naon. erek meuli naon? Ku urang di tlaktir yeuh.

! Bu RT : Ah.. tapi omat engke pilih abdi nya nomer hiji. aya jalemana! (nenjo si Adol datang) Adol : Aya naon sadayana? Rada heboh yeuh. (ngetok panto) : Waalaikumsalam. gossip naon kerah? Ecih : Eta si Adol nyalonkeun jadi kades cenah! Bu RT : Nu bener ieu teh?!?!?! Ecih : Gossip ti Ecih mah moal pernah salah. Bu? Bu RT : Wah wah. Bu RT.Tukang sayur : Eta aya Bu. paling ge ujung-ujungna mah korupsi Siti : Eh. ulah waka suudzon heula atuh ka batur teh Ecih : Ah da emang kitu! Tukang sayur : Yeuh nya.. teu aya nanaon (bari sewot) Ecih : Sok kepo kitu ah (sarua sewotna) Adol : Oh..! Adegan 6: Di bumi Anna Tim sukses Anna : Assalamualaikum. geus nyaho gossip teu acan.! Sadaya : Enyaa enyaa mangga Kang! Somad : Bade ka hareup heula nyaa. nomer dua. aya naon? Isuk-isuk geus namu (mukakeun panto) ... Siti : Enya enya. tinggal dua beungkeut deui! Ecih : Ehh. hih! Tukang sayur : Bener Bu.. heup ah. Bu! Bu RT : Leugeug amat nya. modal teu boga ge haying jadi kades.! Bu RT : Eh eh. siap Kang Adol! Adol : Assalamualaikum (ngaleos) Tukang sayur : (Erek ngebug si Adol tapi teu jadi) (Teu lila si Somad datang) Somad : Assalamualaikum sadayana. ieu aya barang keur Amang sareng Ibuibu. engke tong hilapnya pilih abi.. pamajikanna ge sok nganjuk wae. tong hilap pilih number hiji.

nuhun.miluandehhh… Pemudi 123: ahhhh. selfiewaenyahkawas nu geuliswae .! : Euleuh-euleuh. aya tilu puluh rebu.anukamari pas kampanyeerekngaruksakdesaurangnomersabaraha eta ? Warga 2: eta no 2 Warga 1: oh ieu lain (barinyolokmatanabariemosi) Warga 2: manehnyoloknaona ? Warga 1: panonaingahmaneh ? Warga 2: irungna (hahahaha) eh.….Kaaaa (calon no 1 nyerieundadana) karekgeerek di bejaan Dukun: hampurahampura . siakangmah PO BOX Pamuda: PO BOX the naon ? Pemudi 123: kepo ah siaamah .mbahdukunnyolokoge? Dukun: atuhenyanyolok no 1 Warga 1: mbah..pastimoalbenerkahareupna Ana: oh no 2 atuh ? Suami: enya Warga 1: woy .2: hayuhayuuuu Pamuda: ehhh.bieu the salahmacamantera Pemudi 1: nyolok nu manayeuh ? Pemudi 2: manaweh nu beungetnaalus Pemudi 3: ehhhselfieheulayu ?jangeun di upload kainstagram Pamudi1. Pa! Adegan 7: Di TPS Ana: Aanukeurisuk mere duittilupuluhrebu the saha the? Suami: Eta anu number hiji Anna : aa. pilih nya number hiji.Tim sukses Anna : Iyeu ceu.. nyoblos nu eta Suami: henteuatuh .

123 .ibu – ibubapabapasadayanaayeunaurangumumkeunyeuh.Pemuda: eh seriuss Pemudi 123: PO BOX the …. Tim suksesbersorak .mangsomadembungnarima . bapaaa… tong Kamanamanaurangbalikdeuisaemggeus nu hijiieu (adzann … Alohuakbaralohuakbar) Panitia ADOLLLLL : cekcek…. manehnalangsungnyokotanbarang nu diberekawarga .anujadikades 4 taunkahareupnyaetabapa…. Anujadikadestehhnyaaetaaa…. (wargangagorowoksoalnangantri) PENGUMUMAN Panitia : assalamualaikum ... Langsung di bawaka RSJ TAMAT alhamdulilah ..