You are on page 1of 2

DOMENIUL MANAGEMENT

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

M A S T E R A T

Managementul resurselor umane
Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă

Obiective

Obiectivele masteratului Managementul Resurselor Umane sunt:
• Formarea de profesionişti care să promoveze, să dezvolte şi să implementeze
strategii, politici și bune practici în domeniul resurselor umane;
• Însuşirea şi aplicarea conceptelor, metodelor şi practicilor moderne în abordarea
activităţilor de resurse umane;
• Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice domeniului managementului
resurselor umane.

Competenţe şi abilităţi:


3

Proiectarea, realizarea şi
valorificarea rezultatelor cercetării
organizaţiilor şi indivizilor
Stabilirea unei strategii pe termen
lung a resurselor umane la nivel de
organizaţie, considerând viziunea
firmei şi situaţia pieţei muncii
Organizarea programelor şi a
stagiilor de formare, evaluarea şi
asigurarea calităţii acestora
Evaluarea performanţelor
profesionale a resurselor umane,
motivarea şi recompensarea
angajaţilor
Efectuarea activităţilor referitoare
la asigurarea cu resurse umane de
calitate a organizaţiei: selecţia şi
recrutarea, dezvoltarea resurselor
umane


Rezolvarea problemelor legate
de resursele umane: comunicare
organizațională, managementul
conflictelor, negociere
Executarea unor sarcini
profesionale complexe, în condiţii
de autonomie şi de independenţă
profesională
Asumarea de roluri/funcţii de
conducere a activităţii grupurilor
profesionale sau a unor instituţii
Autocontrolul procesului de
învăţare, diagnoza nevoilor de
formare, analiza reflexivă a propriei
activităţi profesionale

ANTREPRENORIAT

Curriculum

Semestrul 1
• Evaluarea performanței
organizaționale
• Managementul schimbării
• Managementul proiectelor
europene
• Comportament organizațional
• Comunicare interculturală în
afaceri (engleză/franceză)
Semestrul 2
• Strategii de afaceri
• Managementul strategic al
resurselor umane
• e-MRU
• Etica afacerilor și responsabilitate
socială
• Limba modernă în afaceri (limba
engleză/ franceză/ germană/
italiană/ spaniolă) – limba 2
Semestrul 3
• Recrutarea, selecția și dezvoltarea
resurselor umane
• Motivarea și recompensarea
resurselor umane
• Psihologia muncii
• Comunicare în afaceri (limba
engleză/ franceză/germană/
italiană/spaniolă) - limba 2
Semestrul 4
• Comunicare și negociere
• Practică (Managementul resurselor
umane)
• Stagiu de cercetare/documentare şi
pregătirea disertaţiei

SCOALA POST DOCTORALA

Perspective la angajare:

Ocupaţii posibile: consilier/expert/
inspector/economist în management,
consultant în managementul resurselor
umane, cercetător economist în management, inspector resurse umane, specialist
resurse umane, manager resurse umane,
tehnician salarizare, formator.

Criterii de admitere

Condiţie de înscriere
• Certificat de competenţă lingvistică
Modul de desfăşurare al admiterii:
• 50 % media examenului de licenţă
• 50% nota examenului scris la
disciplina Management
Responsabil program de studii:
Prof. Univ. Dr. Liviu Ilieș
Contact: liviu.ilies@econ.ubbcluj.ro
codruta.osoian@econ.ubbcluj.ro

A

econ. workshopuri pe teme de managementul carierei și dezvoltare personală. cursuri de formare profesională acreditate ANC.3 DOMENIUL MANAGEMENT UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR M A S T E R A T Managementul resurselor umane Formă de învăţământ cu frecvență / cu frecvență redusă Disciplina opțională 1 Anul II. testare psihologică. simulări de interviuri de angajare. Semestrul 2 • Teoria și practica sondajelor • Lidership în organizații • • • • • Afaceri internaționale și management Metode de training mangerial Contabilitate pentru manageri Politici economice europene ANTREPRENORIAT Managementul talentelor SCOALA POST DOCTORALA Masteratul este susținut de Centrul de Orientare și Consiliere Profesională din cadrul FSEGA. Centrul oferă servicii de dezvoltare a carierei profesionale: ședințe de consiliere profesională. Semestrul 3 • Legislația muncii • Antreprenoriat • • • • Managementul cunoștințelor în organizații Managementul guvernării corporative Managementul inovării Marketing strategic Disciplina opțională 2 Anul I.ubbcluj.ro/procariera A . www.