You are on page 1of 2

Ovaj svijet je najbolji od svih svjetova

Aleksa Šuković, IV i

Rođenjem mi je dato mnogo toga, a prije svega, dato mi je pravo na život.
Svijet u trenutku rođenja nijesam mogao da biram.....niko od nas, ustvari.
Da li sam mogao da biram u kojem ću svijetu pravo na život ostvariti?
Jedan je svijet.
Drugoga nema...još uvjek....Nije savšen, ali ipak je moj i tvoj i naš i poseban i jedinstven,
zajednički....
Jedan je jedini i, samim tim, najbolji od svih svjetova.
Da....postoji dobro u njemu, da.....postoji i zlo...Pitanje je samo čega je više, od čega zavisi
njihov odnos?
Postoji li ravnoteža, da li je sve negdje “zapisano” ili mi, mali stanari ovog svijeta činimo da
bude dobro ili bude zlo...
Svijet nam je dat rođenjem, data nam je priroda, sunce, voda, zemlja.......a sve drugo stvaramo
mi ljudi, mi dobri i mi loši ljudi. Upravo ti i takvi ljudi drže vagu koja mjeri odnos dobra i zla
u njihovom jedinom, zajedničkom svijetu.
Ovaj svijet je skrojen baš po mjeri čovjeka, kako onog dobrog, kreativnog, stvaralački
nastrojenog, tako i onog lošeg, destruktivnog, rušilačkog....i svi oni zajedno čine ovaj svijet....
Svako od nas ima svoj svijet.
Najbolji, najgori, svijet koji stvaramo samo za sebe.....I taj i takav svijet je onakav kakvim ga
vidi čovjek kao jedinka.
Pokušavam da u mom svijetu budem sretan, da budem čovjek koji stvara, ali i čovjek koji
pokušava da ono zlo, koje vidi i gleda, koje čuje i sluša, ublaži, uništi, potre....

Zato, jer sam ja odlučio da tako mora da bude “skrojen”.
Zato, jer ga moje oči tako vide.
Zato, jer moj svijet mora da bude najbolji od svih svjetova.