You are on page 1of 20

‫‪1‬‬

‫פרק ז' ‪ -‬אגף כספים‬

‫רקע‬
‫‪ .100‬ניהול מערך הכספים בדן מבוצע על‪-‬ידי מנהל הכספים תוך דיווח לסמנכ"ל‬
‫הכספים באמצעות הגיזברות‪ .‬שני בעלי התפקידים הללו כפופים ישירות‬
‫למנכ"ל‪.‬‬

‫סיכונים‪:‬‬
‫סיכון שבמהות‬
‫בנושא הכספים טבוע סיכון שבמהות )‪.(Inherent Risk‬‬ ‫‪.1‬‬
‫הערה‪ :‬הפעילויות השונות בנושא כספים יבדקו במסגרת תוכנית‬
‫העבודה הרב‪-‬שנתית‪.‬‬

‫סיכון בקרתי גבוה‬


‫ניהול מערך הכספים שהינו תחום רגיש במיוחד על‪-‬ידי שני בעלי‬ ‫‪.2‬‬
‫תפקידים‪ ,‬עלול ליצור כשל בחלוקת הסמכויות בין סמנכ"ל‬
‫כספים לבין מנהל הכספים ולגרום לכפילויות ביניהם‪ ,‬או‪,‬‬
‫לחלופין‪ ,‬לביצוע חסר של מטלות‪.‬‬

‫‪ .101‬מבנה אגף כספים‬

‫מנכ"ל‬
‫סמנכ"ל‬ ‫קשרי גומלין‬
‫כספים‬ ‫שוטפים בנושאים‬
‫פיננסיים‪,‬‬
‫מנהל‬ ‫כלכליים‬
‫מחלקת‬ ‫אסטרטגיים‬
‫ביטוח‬

‫ניהול נכסים‬ ‫עוזר ראש‬


‫אגף הכספים‬ ‫מנהל‬
‫ומנהל‬ ‫כספים‬

‫הנהלת‬ ‫סגן מנהל‬ ‫סגן מנהל‬


‫חשבונות‬ ‫כספים ‪ -‬מנהל‬ ‫כספים ‪-‬‬
‫תחום תקצוב‬ ‫כספים‬
‫וגזברות‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪20‬‬
‫‪2‬‬

‫חשבים‬
‫אגפיים‬

‫‪ .102‬תוכנית עבודה אגף כספים לשנת ‪ 1 2003‬הכוללים בין היתר‪:‬‬


‫‪ 102.1‬שינוי במבנה הכרטיסים ‪ -‬צמצום כמות כרטיסי החופשי‪-‬חודשי‪.‬‬
‫שינוי בתמהיל המחירים ובדיקת אפשרות‬
‫מקרא‪:‬‬
‫להנהגת סוגי כרטיסים חדשים )כרטיס‬ ‫‪ - - - - -‬כפיפות ניהולית ולא מקצועית‪.‬‬
‫שבועי‪ ,‬כרטיס חנה וסע וכו'(‪.‬‬
‫‪ 102.2‬הקמת מרכזי עלות ושיפור מערך התמחיר לצורך ניתוח יחידות‬
‫תפעול שונות‪.‬‬
‫‪ 102.3‬ביצוע בדיקות כלכליות לצורך בחינת אפשרות הוצאת פעילויות‬
‫שונות למקור חוץ כגון שיפוץ מנועים ושיפוץ מכללים אחרים‪.‬‬
‫‪ 102.4‬ליווי פעילות הקמתה של מסלקה ומערך כירטוס משותף עם‬
‫המפעילים החדשים‪.‬‬
‫‪ 102.5‬יישום ההסכם עם הממשלה וניהול משא ומתן להארכתו‪.‬‬
‫‪ 102.6‬פעולות להשלמת מהלך להפרדת קרן הגמלאות מ‪ -‬דן‪ ,‬תוך איזון‬
‫אקטוארי של הקרן‪.‬‬
‫‪ 102.7‬בדיקת האפשרות לשינוי המדיניות החשבונאית בדרך שתאפשר‬
‫רישום הנכסים וההון על בסיס כלכלי‪.‬‬
‫‪ 102.8‬היערכות לקראת רישום מניות דן למסחר בבורסה לני"ע בשנת‬
‫‪.2004‬‬
‫‪ 102.9‬השבחת הערך הכלכלי של נכסי הנדל"ן של החברה‪.‬‬

‫‪ .103‬תקציב אגף כספים לשנת ‪2003‬‬


‫להלן עיקרי התקציב לשנת ‪:2003‬‬
‫תקציב לשנת‬ ‫סעיף‬
‫‪) 2003‬באלפי‬
‫ש"ח(‬
‫‪29,000‬‬ ‫ביטוח אוטובוסים חובה‬

‫נלקח מתוכנית העבודה לשנת ‪.2003‬‬ ‫‪1‬‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪20‬‬


‫‪3‬‬

‫‪2,554‬‬ ‫ביטוח כללי רכוש‬


‫‪1,254‬‬ ‫רשיונות לאוטובוסים‬
‫‪3,317‬‬ ‫נזקים ותאונות ששולמו‬
‫‪1,907‬‬ ‫הדפסת כרטיסי נסיעה‬
‫‪1,865‬‬ ‫ביטוח שיניים איילון‬
‫‪2,172‬‬ ‫שכר טרחה לעו"ד ויעוץ‬
‫‪3,200‬‬ ‫יועצים ומחקרים‬
‫‪2,391‬‬ ‫‪2‬‬
‫שונות‬
‫‪47,660‬‬ ‫סה"כ תקציב אגף‬
‫כספים‬

‫‪ .104‬מיפוי תשלומים ותקבולים‬


‫‪ 104.1‬להלן מיפוי הכנסותיה של דן‪:‬‬
‫הכנסות ממכירת כרטיסים‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫סובסידיה מממשלת ישראל וכוחות הביטחון‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫קרן הצטיידות אוטובוסים )בשיתוף עם משרד‬ ‫‪(1‬‬
‫התחבורה(‪.‬‬
‫האזרח‬ ‫לטובת‬ ‫ופרוייקטים‬ ‫שיפורים‬ ‫קרן‬ ‫‪(2‬‬
‫)בשיתוף עם משרד התחבורה(‪.‬‬
‫תקבולים בצורת שקים והעברות בנקאיות ‪ -‬התקבולים‬ ‫ג‪.‬‬
‫פלטפורמות‬ ‫על‬ ‫פרסום‬ ‫זיכיון‬ ‫דירה‪,‬‬ ‫שכר‬ ‫)פרסום‪,‬‬
‫אוטובוסים( מגיעים להנהלת חשבונות‪ .‬הגביה מבוצעת על‪-‬‬
‫ידי מחלקת כלכלה וחשבות‪.‬‬
‫התחשבנות מול חברות בנות‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬

‫‪ 104.2‬להלן מיפוי הוצאותיה של דן‪:‬‬


‫הוצאות שכר‪.‬‬ ‫א‪.‬‬
‫הוצאות דלק‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫תשלומים לספקים לרבות הוצאות שכירויות )מתקנים(‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫תשלומים ליועצים‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫הוצאות מימון‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬
‫התשלומים מתבצעים באמצעים הבאים‪:‬‬
‫שקים )בטיפול הנהלת חשבונות ובחתימת מורשי‬ ‫‪104.2.1‬‬
‫חתימה(‪.‬‬
‫כולל את סעיפי התקציב הבאים‪ :‬רשיונות לנהגים‪ ,‬סכומים שנגבו בעד תאונות ונזקים‪ ,‬ביקורת‬ ‫‪2‬‬

‫דוחות שנתיים‪ ,‬העברת כספים ומיגון קופות‪ ,‬שכר דח"צים‪ ,‬דפוס ונייר‪ ,‬ביטוח מחלות קשות‬
‫וביטוח משלים‪ ,‬כיבודים‪ ,‬אסיפות וישיבות‪ ,‬נסיעות לחו"ל‪ ,‬נסיעה וחניה‪ ,‬קנסות‪.‬‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪20‬‬


‫‪4‬‬

‫מס"ב‪.‬‬ ‫‪104.2.2‬‬
‫מזומן‪.‬‬ ‫‪104.2.3‬‬
‫העברות בנקאיות בגזברות‪.‬‬ ‫‪104.2.4‬‬
‫כ‪ 60% -‬מהוצאות דן הן בגין כוח‪-‬אדם‪ ,‬ו‪ 30% -‬בגין תחזוקה שוטפת‬
‫של האוטובוסים )כולל דלק וחלקי חילוף(‪.‬‬

‫‪ .105‬תפקידים עיקריים‬
‫באגף כספים מועסקים ‪ 62‬עובדים‪ .‬אגף כספים בראשות סמנכ"ל כספים‬
‫מטפל בנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪ 105.1‬קופות דן‪.‬‬
‫‪ 105.2‬השקעה בנדל"ן עתידי‪.‬‬
‫‪ 105.3‬ביטוח‪.‬‬
‫‪ 105.4‬התקשרות עם ספקים‪/‬יועצים )מסכום מסוים(‪.‬‬

‫סקירת פעילויות שבאחריות סמנכ"ל כספים‬


‫‪ .106‬קופות‬
‫פדיון קופות חברת דן )להלן‪" :‬החברה"(‪ ,‬במהלך המחצית הראשונה‬ ‫א‪.‬‬
‫של שנת ‪ ,2003‬היה ‪ 334,487,107.80‬ש"ח‪ .‬החברה מפעילה ‪13‬‬
‫קופות‪ ,‬לרבות קופות שמוכרות למשווקים ו‪/‬או לגורמים אחרים‪.‬‬
‫הגורמים השותפים לתהליך המכירה בקופות הם‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬
‫כ ‪ 1700 -‬נהגים‪.‬‬ ‫‪(1‬‬
‫מחלקת הנהלת חשבונות ואגף כספים‪.‬‬ ‫‪(2‬‬
‫מבקרי הקופות‪.‬‬ ‫‪(3‬‬
‫מחלקת בקרה‪.‬‬ ‫‪(4‬‬
‫קופאים ועוזרי קופאים‪.‬‬ ‫‪(5‬‬
‫אחראי מחסן כרטיסים‪.‬‬ ‫‪(6‬‬
‫אחראי הדפסות‪.‬‬ ‫‪(7‬‬
‫לכל נהג בחברה )בהתאם לקו אליו הוא שובץ(‪ ,‬נקבע סכום‪ ,‬שעליו‬
‫להחזיק במזומן ו‪/‬או בכרטיסים‪ .‬הסכום )כ‪ 7,000 -‬ש"ח( נמסר לנהג‬
‫במזומן עם תחילת עבודתו בחברה‪ .‬בסכום הרשום לעיל‪ ,‬רוכש הנהג‬
‫כרטיסים‪ .‬רכישת כרטיסים בהיקף הנ"ל‪ ,‬אמורה לאפשר לנהג ‪-‬‬
‫להחזיק בכל מגוון הכרטיסים‪ ,‬שאמור להיות ברשותו‪ ,‬ובמקביל ‪ -‬לאלץ‬
‫אותו להפקיד את הפדיון‪ ,‬מידי יומיים ‪ -‬שלושה ימים‪.‬‬

‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪20‬‬


‫‪5‬‬

‫רכישת כרטיסיות מסוג חופשי חודשי נערכת החל מתאריך ‪24 -‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫בחודש ועד ל‪ 7 -‬בחודש הבא בעקבותיו בלבד‪ .‬כרטיסיות אלה אינן‬
‫נרכשות תמורת כסף‪ ,‬אלא מופקדות אצל הנהגים כאשראי לתקופה‬
‫הרשומה לעיל‪ ,‬שבסיומה על הנהגים להחזיר את הכרטיסיות ו‪/‬או את‬
‫הכסף‪.‬‬
‫דן פועלת בתנאי תחרות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬נוסע‪ ,‬המעוניין לרכוש כרטיסייה‪,‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫שלא נמצאת ברשות הנהג‪ ,‬עשוי למצוא חלופה אצל חברות מתחרות‪,‬‬
‫המספקות שירות באותם קטעי נסיעה )לדוגמה‪ ,‬בצירים ראשיים כרחוב‬
‫המסגר‪ ,‬רחוב לה גרדיה ועוד(‪.‬‬
‫כאשר בקופות הכרטיסים אוזל מלאי הכרטיסים‪ ,‬מזמינים כרטיסים‬ ‫ה‪.‬‬
‫מהמחסן הראשי‪ ,‬שממוקם באזור‪ .‬הזמנות כרטיסים מסופקות בדר"כ‬
‫למחרת היום‪ ,‬באמצעות חברה לשירותי הובלה מאובטחת‪ .‬כאשר אוזל‬
‫המלאי במחסן הכרטיסים הראשי‪ ,‬מועברת דרישה מהמחסן לאחראי‬
‫ההדפסות‪ .‬אחראי ההדפסות מבצע הזמנה אל מול שני בתי דפוס‬
‫קבועים‪ ,‬המספקים שירותי הדפסות לחברה‪.‬‬
‫אחראי ההדפסות מפקח על בתי הדפוס בעת ההדפסה )הגלופות‬
‫נמצאות אצלו(‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬נותן אחראי ההדפסות אישורים לבתי הדפוס ‪-‬‬
‫לקליטת עובדים חדשים ועוד‪.‬‬
‫ו‪ .‬ניהול הקופות נעשה באמצעות תוכנה ‪ -‬פרי פיתוחה של דן‪ .‬התוכנה‬
‫עריכת "פילוט" לגרסה משופרת(‬ ‫)שבימים אלה נמצאת בשלב‬
‫מנהלת את נתוני מלאי הכרטיסים‪ ,‬ובנוסף ‪ -‬את הנתונים הכספיים‪ ,‬עם‬
‫קישוריות להנהלת החשבונות‪.‬‬
‫לתוכנה בקרות אוטומטיות‪ ;3‬לדוגמה‪:‬‬
‫מכירת כרטיסים לנהגים רק במספרי כרטיסים עוקבים‪.‬‬ ‫‪(1‬‬
‫שיוך שם הנהג למספרי הכרטיסים הסידוריים שרכש‪.‬‬ ‫‪(2‬‬
‫סגירת קופה מתאפשרת ‪ -‬רק לאחר שהופק דוח פדיון תיאורטי‪,‬‬ ‫‪(3‬‬
‫שאמור להיות זהה לפדיון הנמצא בפועל‪.‬‬
‫קופאי אינו יכול להקליד למכירה ‪ -‬מספרי כרטיסים‪ ,‬שאינם‬ ‫‪(4‬‬
‫נמצאים ברשותו‪.‬‬
‫הקופה מחשבת אוטומטית את ה"מנקו" שמשולם לנהג ) ‪1.7%‬‬ ‫‪(5‬‬
‫ממחזור המכירות שביצע הנהג(‪.‬‬

‫לא בדקנו את הגרסה המשופרת‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪20‬‬


‫‪6‬‬

‫מהרגע שאושרה פעולה‪ ,‬על ידי הקופאי‪ ,‬משודרים הנתונים אל‬


‫הנהלת החשבונות ונמצאים בסטטוס של קובץ קבוע‪ .‬יש לציין‪ ,‬כי‬
‫לקופאים אין אפשרות לבצע פעולת סטורנו‪ .‬לכל קופה ‪ -‬מערכת‬
‫אל‪-‬פסק ‪ -‬לגיבוי‪ ,‬בעת הפסקת חשמל‪.‬‬

‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪20‬‬


‫‪7‬‬

‫מבקרי הקופות כפופים לעוזר סמנכ"ל כספים‪ .‬המבקרים עורכים‬ ‫‪(6‬‬


‫מעת לעת ביקורות קופה‪ .‬אם נמצא בקופות עודף‪ ,‬על הקופאים‬
‫להחזיר את ההפרש‪ ,‬לקופת החברה‪ .‬אם נמצא חוסר‪ ,‬עליהם‬
‫להשלים את החסר מכיסם‪.‬‬

‫הערה‪ :‬בנושא זה הופק דוח ביקורת נפרד )סימוכין ‪03-9193-‬‬


‫‪3065‬ס' ‪ (2‬בתאריך ‪.31/8/03‬‬

‫סיכון בקרתי גבוה‬


‫סיכון‪ :‬בנושא קופות טבוע סיכון שבמהות )‪.(Inherent Risk‬‬

‫‪ 106.1‬מיגון הקופות‬
‫בכל הקופות של החברה קיים חיבור למוקד‪ ,‬המוזעק במקרה‬
‫פריצה‪ ,‬או אזעקה‪.‬‬

‫סיכונים‪:‬‬
‫סיכון‬
‫אבטחתי‬
‫וכלכלי גבוה‬
‫בקופת רידינג בנוי המבנה מבניה קלה )מבנה יביל(‪,‬‬ ‫‪.1‬‬
‫שמקלה על ניסיון פריצה למבנה‪.‬‬

‫סיכון‬
‫אבטחתי‬
‫וכלכלי גבוה‬
‫כספי פדיון הקופות‪ ,‬כרטיסי האוטובוס ועוד‪ ,‬מועברים‬ ‫‪.2‬‬
‫מידי יום בין הקופות‪ ,‬לבין הבנק‪ ,‬ולמחסן הכרטיסים‪.‬‬
‫ההעברות מבוצעות על‪-‬ידי חברת "יהב"‪ ,‬שמספקת‬
‫לחברה שירותי הובלה מאובטחת‪ .‬לחברת האבטחה‬
‫מסלול איסוף וחלוקה קבוע‪ ,‬הן בנתיב והן בזמני‬
‫ההגעה לקופות‪ .‬לדוגמה ‪ -‬ההגעה לקופת הכרמלית‬
‫נערכת בין השעות ‪ 11:00‬ל‪.11:30 -‬‬

‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪20‬‬


‫‪8‬‬

‫נקודת‬ ‫מהווה‬ ‫לעיל‪,‬‬ ‫המתוארת‬ ‫העבודה‬ ‫שגרת‬


‫תורפה‪ ,‬שמקלה על גורמים פליליים‪ ,‬המבקשים‬
‫לאסוף מידע אודות הקופות‪ ,‬בדרכם לביצוע עבירות‪.‬‬
‫יש לציין‪ ,‬כי לחברה פוליסת ביטוח מתאימה‪.‬‬

‫התייחסות סמנכ"ל כספים‪:‬‬


‫נושא שינוי מסלול הנסיעה וזמני הנסיעה מעת לעת‬ ‫א‪.‬‬
‫נמצא באחריות חברת האבטחה‪ ,‬כל החומר‪ ,‬הנמצא‬
‫אצל המובילים‪ ,‬הינו באחריותם‪ ,‬ומבוטח על ידם‪,‬‬
‫כאשר דן הינה המוטב בפוליסה‪.‬‬
‫בדיקת חברת הביטוח‪ ,‬שנערכה השנה‪ ,‬לא הובילה‬ ‫ב‪.‬‬
‫לדרישות לשינוי מיגון הקופות‪.‬‬

‫סיכון בקרתי‬
‫נמוך‬
‫הזמנות כרטיסים נערכות על‪-‬ידי אחראי ההדפסות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫מחסן‬ ‫לאחראי‬ ‫לתוכנה‪.‬‬ ‫מוקלדות‬ ‫ההזמנות‬
‫הכרטיסים )להלן‪" :‬האחראי"( ‪ -‬הרשאת ‪,read only‬‬
‫כדי להתעדכן בהזמנה שנערכה‪ .‬כשמגיע משלוח‬
‫כרטיסים מבית הדפוס למחסן הכרטיסים‪ ,‬האחראי‬
‫בודק וקולט את ההזמנה‪.‬‬
‫עם אספקת המשלוח‪ ,‬מפיק הספק תעודת משלוח‪.‬‬
‫מבדיקה שערכנו במקום‪ ,‬נמצאו התעודות הבאות‪,‬‬
‫חתימה‬ ‫ללא‬ ‫המחשב‪,‬‬ ‫במערכת‬ ‫שנקלטו‬ ‫לאחר‬
‫וחותמת "נתקבל"‪,2316 ,2315 ,2336 ,2338 :‬‬
‫‪.2314‬‬
‫לדברי האחראי‪ ,‬הוא אינו חותם על תעודת המשלוח‪,‬‬
‫אלא קולט אותה למחשב‪ ,‬לאחר הביקורת‪ .‬מעת‬
‫לעת‪ ,‬מועברות תעודות המשלוח‪ ,‬לחתימתו של‬
‫אחראי ההדפסות ‪ -‬בבית דן‪.‬‬
‫היעדר חתימה וחותמת "נתקבל" עם הגעת המשלוח‪,‬‬
‫אינו מאפשר קיום נתיב ביקורת מלא‪ ,‬לתהליך קבלת‬
‫הכרטיסים והתשלום בגינם‪.‬‬

‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪20‬‬


‫‪9‬‬

‫התייחסות סמנכ"ל כספים‪:‬‬


‫קיימת הנחיה מפורשת להקליד את מספרי הכרטיסים‬
‫במשלוח שהגיע מבית הדפוס‪ ,‬למחשב ע"י המחסנאי‪ ,‬על‪-‬פי‬
‫בדיקת המשלוח שהתקבל‪ ,‬ולפיכך אין חשיבות להחתמת‬
‫תעודת המשלוח‪.‬‬

‫‪ 106.2‬מודול עריכת הביקורת ומסגרת פעולות מבקרי הקופות‬


‫לתוכנה ‪ -‬מודול לניהול קופה‪ ,‬המשמש לביקורת בקופות‪ .‬עריכת‬
‫הביקורת בקופות נעשית על‪-‬ידי מבקרי הקופות בלבד‪ .‬האפשרות‬
‫להפעיל את מודול הביקורת מהמחשבים שבקופות‪ ,‬נחסם לשימוש‪.‬‬
‫הפעלת המודול מבוצעת רק מתוך תקליטון ‪ ,M1.44‬שמציג את מודול‬
‫הביקורת לשימוש מבקרי הקופות‪.‬‬
‫מבקר הקופות מקליד את נתוני ספירת הקופה‪ ,‬שביצע במהלך‬
‫הביקורת‪ .‬עם סיום ביקורת‪ ,‬מפיק המודול פרוטוקול מביקורת‬
‫הקופה‪ ,‬ובו מודפסים )אוטומטית באמצעות התוכנה( ‪ -‬ממצאי‬
‫הספירה‪.‬‬
‫למבקר ‪ -‬אפשרות להוספת הערות נוספות בכתב ידו‪.‬‬

‫סיכונים‪:‬‬
‫סיכון בקרתי‬
‫בינוני‬
‫אין תיעוד ממוחשב בקופה שבוקרה ‪ -‬שאכן נערכה‬ ‫‪.1‬‬
‫בה ביקורת ‪ -‬כגון יומן )‪ ;(LOG‬כך שניתן להימנע‬
‫מפרסום תוצאות ביקורת בקופות‪ ,‬אם חפצים בכך‪.‬‬

‫סיכון תפעולי‬
‫ובקרתי‬
‫בינוני‬
‫למבקרי הקופות אין תוכנית עבודה כתובה‪ ,‬הכוללת‬ ‫‪.2‬‬
‫הגדרת יעדים‪ ,‬היקף פעולותיהם ועוד‪.‬‬

‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪20‬‬


‫‪10‬‬

‫התייחסות מנכ"ל‪ :‬ההמלצה מקובלת‪ .‬יש לקבוע תוכנית‬


‫עבודה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪20‬‬


‫‪11‬‬

‫סיכון תפעולי‬
‫ובקרתי‬
‫בינוני‬
‫למבקרי הקופות אין סידור עבודה שבועי בכתב‪,‬‬ ‫‪.3‬‬
‫שבאמצעותו ניתן לערוך השוואה ‪ -‬האם עמדו‬
‫המבקרים בביצוע מטלותיהם המתוכננות‪ .‬לפיכך‪,‬‬
‫השליטה והבקרה על פעולותיהם‪ ,‬לא כוללת נתיבי‬
‫בקרה ברורים‪.‬‬

‫סיכון תפעולי‬
‫וכלכלי ובקרתי‬
‫בינוני‪-‬נמוך‬
‫אחד הגורמים החיוניים‪ ,‬הן מבחינת סדרי מבדק‬ ‫‪.4‬‬
‫פנימי והן מבחינת הארגון הוא קיום נהלים‪ .‬הנוהל‬
‫מהווה אסמכתא כתובה להתרחשות ולעשייה בארגון‪.‬‬
‫הנוהל הינו החוקה הפנימית‪ ,‬המגדירה את האופן‪ ,‬בו‬
‫נעשים תהליכים בארגון‪ .‬ארגונים‪ ,‬בהם יש כיסוי רחב‬
‫של הפעילות באמצעות נהלים‪ ,‬מעידים על הרחבת‬
‫ה"שקט הארגוני"; שכן כל חבר בארגון מבין את‬
‫המוטל עליו ואת הדרך בה עליו לבצע את משימותיו‪.‬‬
‫הנוהל עונה על השאלה מה ייעשה? ע"י מי? מתי?‬
‫היכן? וכיצד?‬
‫בארגונים המחוייבים לתקן ‪ ,ISO‬מערכות האיכות‬
‫מחייבות לתעד את העשייה במסגרת נהלים והוראות‬
‫עבודה‪.‬‬
‫פעילותם של מבקרי הקופות אינה מגובה בנהלים‪.‬‬
‫אי קיום נהלים מאפשר לבעלי התפקידים השונים‬
‫ליתן פרושים שונים לאופן הטיפול בנושא‪.‬‬

‫‪ 106.3‬מלאי כרטיסים בנסיעה )בידי נהג(‬


‫לכל נהג בכל קו נקבעו סוגי וכמות כרטיסים ומזומנים‪ ,‬שעליו‬
‫להחזיק במהלך נסיעתו‪ .‬על‪-‬פי דוחות ביקורת תיקים‪ ,‬נמצאו נהגים‬
‫שברשותם מלאי כרטיסים ומזומנים‪ ,‬הנמוך מהדרוש‪.‬‬

‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪20‬‬


‫‪12‬‬

‫סיכון תפעולי‬
‫וכלכלי בינוני‪-‬‬
‫גבוה‬
‫סיכון‪ :‬במקרים בהם לנהגים מלאי כרטיסים ומזומנים נמוך‬
‫מהדרוש‪ ,‬עלול להיות מצב בו לא מנוצל מלוא פוטנציאל‬
‫ההכנסות המתוכנן‪.‬‬

‫‪ 106.4‬שעות תפעול הקופות‬


‫הקופות פועלות בשעות היום )בדר"כ ‪ (13:00 - 5:00‬וחלקן עד‬
‫אחה"צ )‪ ;(16:00‬בחניון אזור‪ ,‬בת"מ פ"ת ובחניון שיכון דן פתוחות‬
‫הקופות בשעות ‪ 04:45‬עד ‪ .13:30‬בכל קופה ‪ 2‬קופאים‪ ,‬העובדים‬
‫בחפיפה כמעט מלאה; בכל קופה‪ ,‬הטיפול בנהגים נערך על ידי ‪2‬‬
‫קופאים כשאחד מהקופאים משמש כעוזר הקופאי ‪ -‬בו זמנית‪.‬‬

‫‪ 106.5‬קניית חופשי‪-‬חודשי‬
‫רכישת כרטיסיות מסוג חופשי‪-‬חודשי נערכת מידי חודש‪ ,‬בין ה ‪24 -‬‬
‫לחודש ועד ה ‪ 7 -‬בחודש העוקב; במהלך תקופה זו‪ ,‬הנהגים‬
‫מקבלים לרשותם כרטיסיות מבלי לשלם עבורן )רכישה בהקפה(‪.‬‬
‫עם סיום התקופה‪ ,‬מחזירים הנהגים את הכרטיסיות שנותרו בידם‪,‬‬
‫ו‪/‬או את הסכום שגבו מציבור הנוסעים‪ .‬בכל התקופה‪ ,‬שבה נותרים‬
‫הכרטיסים ברשותם‪ ,‬נהנים הנהגים מאשראי שניתן להם‪.‬‬
‫‪ 106.6‬ביגוד‬
‫בעבר‪ ,‬דן סיפקה לנהגיה את בגדי העבודה‪ .‬כיום‪ ,‬דן מספקת תלושי‬
‫ביגוד לנהגים‪ .‬כל נהג מעביר את כרטיס הסינטל‪ 4‬שברשותו בקופה‪,‬‬
‫הנתונים מועברים למערכת‪ ,‬בצירוף מספר סידורי‪ ,‬ומתבצעת בדיקה‬
‫לגבי זכאותו של העובד לקבלת תלושי ביגוד‪.‬‬

‫‪ .107‬נדל"ן עתידי ‪ -‬נכסים‬


‫בדן קיים ניסיון להוביל מהלך של הכשרת קרקעות לטיפול אסטרטגי‪.‬‬
‫מהלך זה מלווה על‪-‬ידי עורכי‪-‬דין מומחים בתחום‪.‬‬
‫אחריות לניהול הנכסים‪ ,‬שהינם בבעלות החברה‪ ,‬ונכסים שהינם ברשות‬
‫החברה ולא בשימושה‪.‬‬

‫כרטיס עובד אישי וניהול שעות העבודה באמצעות שעוני נוכחות‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪20‬‬


‫‪13‬‬

‫‪ 107.1‬טיפול בכל הפעילות הכרוכה בפיתוחם והשבחתם של כל נכסי "דן"‪,‬‬


‫הנמצאים בבעלותה המלאה והחלקית )נכסי "דן"‪ ,‬נכסי "נהור"‬
‫ונכסים המשותפים ל"דן" ול"אמד"(‪ ,‬כולל כל המרכיבים הקשורים‬
‫לתב"ע‪ ,‬פרוגרמות‪ ,‬טיפול מול גורמי חוץ‪ ,‬גביה‪ ,‬תשלומים וכו'‪.‬‬
‫‪ 107.2‬טיפול בנכסי נדל"ן‪ ,‬הנמצאים בשימוש גורמים חיצוניים‪ ,‬ונכסים‬
‫המושכרים ע"י "דן" והועברו לשימוש אחר‪.‬‬
‫אגף כספים מטפל בנושאים המשפטיים ‪ -‬כלכליים של השברות המקרקעין‬
‫כגון אתרים לחניונים חלופיים‪.‬‬
‫אגף תו"פ מטפל בכל הנושאים האחרים שאינם משפטיים ‪ -‬כלכליים‪.‬‬

‫‪ .108‬מחלקת ביטוח‬
‫‪ 108.1‬דן עובדת מול כל חברות הביטוח בתביעות צד ג'‪ ,‬תביעות בגין נזקי‬
‫גוף ורכוש‪ .‬החל מ‪ ,1/1/03 -‬דן מבוטחת ב"איילון" עבור כל תביעות‬
‫צד ג' ותאונות דרכים‪ .‬בשימוש דן תוכנת ביטוח‪ ,‬המספקת מידע‬
‫לגבי כמות התאונות של כל נהג‪.‬‬
‫כאשר נהג מעורב בתאונת דרכים‪ ,‬מזמנים אותו למתן‬ ‫‪108.1.1‬‬
‫עדות‪ ,‬אשר נגבית על‪-‬ידי ‪ 3‬עובדים‪.‬‬
‫בתביעות ביטוח מייצגים את דן עורכי‪-‬דין חיצוניים‪.‬‬ ‫‪108.1.2‬‬
‫מחלקת ביטוח מטפלת בתביעות נהגים )שאינם עובדי‬ ‫‪108.1.3‬‬
‫החברה(‪ ,‬אשר רכביהם ניזוקו מפגיעת אוטובוסים של‬
‫החברה‪ .‬נהגים אלה‪ ,‬מופנים לתקן את הנזקים שנגרמו‬
‫לרכביהם במוסך לפחחות רכב שבת"א‪.‬‬
‫‪ 108.2‬באחריות מחלקת ביטוח‪:‬‬
‫טיפול במכלול נושאי הביטוח‪ ,‬תוך התמקדות בתביעות צד ג' כלפי‬
‫"דן" וטיפול בתביעות הכרוכות במתן סיוע לעובדים בכל הקשור‬
‫לתביעות צד ג' ‪-‬‬
‫ביטוח תאונות דרכים ותביעות רכוש ‪ /‬גוף‪.‬‬ ‫‪108.2.1‬‬
‫תשלום כלל פוליסות הביטוח של החברה‪ :‬ביטוח‬ ‫‪108.2.2‬‬
‫חובה לצי הרכב של "דן"‪ ,‬מבנים‪ ,‬נכסים‪ ,‬חבות מעבידים‪,‬‬
‫ציוד תפעולי וביטוחי חיים‪.‬‬
‫ביטוח תאונות אובדן כושר עבודה )כחלק מהביטוח‬ ‫‪108.2.3‬‬
‫הלאומי ומההיבט הביטוחי בלבד(‪.‬‬
‫טיפול ותשלום פוליסות בריאות לעובדי "דן"‪.‬‬ ‫‪108.2.4‬‬
‫טיפול ותשלום פוליסות מחלות ותאונות‪.‬‬ ‫‪108.2.5‬‬

‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪20‬‬


‫‪14‬‬

‫סיכונים‪:‬‬
‫סיכון משפטי‬
‫בינוני‬
‫וסיכון להונאות‬
‫ומעילות גבוה‬
‫החברה מטפלת במקרים אלה באותו מוסך‪ ,‬מזה כ ‪-‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ 10‬שנים‪ .‬משך הקשר בין החברה‪ ,‬למוסך ותחום‬
‫העיסוק של המוסך )פחחות רכב( מהווה מוקד סיכון‬
‫בתחום נאותות ההתקשרות‪.‬‬

‫סיכון בקרתי‬
‫בינוני‪-‬גבוה‬
‫לא מתבצע מעקב אחר נהגים‪ ,‬אשר היו מעורבים‬ ‫‪.2‬‬
‫בתאונות דרכים קשות או תאונות מרובות‪ .‬ביצוע‬
‫מעקב זה‪ ,‬עשוי לסייע לדן באיתור נהגים בעייתיים‬
‫והעברתם הכשרה מתאימה‪ ,‬או‪ ,‬לחלופין‪ ,‬החלפתם‪.‬‬

‫התייחסות סמנכ"ל כספים ‪ -‬אושר נוהל חדש שיאפשר‬


‫לוועדה שהוקמה להעניש נהגים ואף להוציא ממערך הנהיגה‬
‫נהגים בעייתיים‪.‬‬

‫סיכון בקרתי‬
‫ומשפטי בינוני‬
‫נושא ההתקשרות עם חברות ביטוח מנוהל בלעדית‬ ‫‪.3‬‬
‫על‪-‬ידי דירקטור בחברה ולא על‪-‬ידי אגף כספים‪.‬‬
‫נוצר מצב‪ ,‬לפיו‪ ,‬מחלקת ביטוח‪ ,‬אשר מנהלת את‬
‫הגורם‬ ‫אינה‬ ‫הביטוח‬ ‫מחברות‬ ‫התביעות‬ ‫תהליכי‬
‫המבצע את ההתקשרות עם חברות אלו‪.‬‬

‫‪ .109‬התקשרויות עם ספקים‬
‫תהליך ההתקשרות עם ספקים הינו‪:‬‬
‫פונים ל‪ 3-4 -‬ספקים‪ ,‬לקבלת הצעות מחיר‪.‬‬ ‫א‪.‬‬

‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪20‬‬


‫‪15‬‬

‫בישיבת ועדת פיקוח‪ ,‬ובנוכחות סמנכ"ל האגף הרלבנטי‪ ,‬פותחים את‬ ‫ב‪.‬‬
‫המעטפות המכילות את הצעות המחיר ובוחרים בהצעה הזוכה‪ .‬כל‬
‫התקשרות כרוכה באישור תקציבי )מעל סכום של ‪40,000$‬‬
‫סמנכ"ל כספים מעורב(‪.‬‬
‫המחלקה המשפטית מכינה את הסכם ההתקשרות‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬
‫מעבירים את הסכם ההתקשרות לעיון הספק וחותמים )‪ 2‬מורשי‬ ‫ד‪.‬‬
‫חתימה(‪.‬‬

‫סקירת פעילויות שבאחריות מנהל הכספים‬


‫‪ .110‬מחלקת כלכלה וחשבות‬
‫מחלקת כלכלה וחשבות מונה ‪ 5‬עובדים; תפקידיה‪:‬‬
‫‪ 110.1‬טיפול ברגולציה ‪ -‬התחשבנות בגין סובסידיה וטיפול בקרנות‪.‬‬
‫‪ 110.2‬מחלקה כלכלית ‪ -‬תמחיר‪ ,‬בדיקות כדאיות )שוטף‪ ,‬פרוייקטים(‪.‬‬
‫‪ 110.3‬בקרה ‪ -‬בקרה תקציבית ורפרנטים באגפים )חשבי אגפים(‪.‬‬
‫‪ 110.4‬ביצוע תשלומים‪.‬‬

‫סיכון שבמהות‬
‫גבוה‬
‫סיכון‪ :‬בנושא תשלומים טמון סיכון שבמהות )‪.(IR‬‬

‫‪ 110.5‬משא ומתן עם ספקים‪.‬‬


‫‪ 110.6‬עבודות כלכליות תמחיריות‪.‬‬
‫‪ 110.7‬המחלקה גם משמשת כמחלקה תקציבית‪ ,‬בודקת את המקורות‬
‫לתקציב‪ ,‬תוכנית התייעלות וצמצום עלויות‪ .‬מידי תקופה‪ ,‬המחלקה‬
‫מבצעת מעקב תקציבי המובא לדיון בפני ההנהלה‪.‬‬
‫‪ 110.8‬ניתוח סטיות ומתן הסבר לסטיות תקציביות‪.‬‬
‫‪ 110.9‬כאשר מתקבלת החלטה על שינוי תעריפי נסיעה‪ ,‬נוצר צורך‬
‫בתמחור‪ ,‬לאור המגוון הרחב של כרטיסי מנוי חודשי‪ .‬מחלקה זו‬
‫מבצעת התחשבנות שוטפת מול הממשלה‪ 1/3 :‬מתקציב דן )‪750‬‬
‫מיליון ש"ח( ‪ 250 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬מגיע כסובסידיה מהמדינה‪ .‬מערך‬
‫ההתחשבנות עם המדינה כולל‪:‬‬
‫סובסידיה‪ ,‬להלן הפירוט‪:‬‬
‫סכום‬ ‫שנה‬

‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪20‬‬


‫‪16‬‬

‫הסובסידיה‬
‫מהממשלה‬
‫)באלפי ש"ח(‬
‫‪287,454‬‬ ‫‪1999‬‬
‫‪256,605‬‬ ‫‪2000‬‬
‫‪250,061‬‬ ‫‪2001‬‬
‫)עד ‪97,761‬‬ ‫‪2002‬‬
‫יולי(‬

‫מתן שירותי חשבות לאגפי דן השונים )משק‪ ,‬תנועה‪ ,‬שיווק‪,‬‬ ‫‪110.10‬‬


‫תו"פ(‪ .‬החשבים מלווים את העבודה מול האגפים וכן מספקים‬
‫שירותים בנושאים כלכליים אחרים‪.‬‬
‫בין יתר תפקידי המחלקה‪:‬‬
‫עריכת תקציב שנתי ובקרת יישומו ומימושו‪.‬‬ ‫‪110.10.1‬‬
‫בניית מערך תמחירי לפעילויות החברה‪.‬‬ ‫‪110.10.2‬‬
‫אספקת דיווחים כספיים ותפעוליים לרשויות השונות‪.‬‬ ‫‪110.10.3‬‬
‫עריכת ניתוחים ובדיקות כלכליות על פי דרישה ובאופן‬ ‫‪110.10.4‬‬
‫יזום‪.‬‬
‫קיום חשיבה ארוכת טווח ויזום פעולות‪ ,‬שתכליתן‬ ‫‪110.10.5‬‬
‫לצמצם את הוצאות החברה‪ ,‬או‪ ,‬לחלופין‪ ,‬להגדיל את‬
‫הכנסותיה‪.‬‬
‫ביצוע בקרה תקציבית שוטפת‪.‬‬ ‫‪110.10.6‬‬
‫ניהול פעולת החשבים האגפיים‪.‬‬ ‫‪110.10.7‬‬
‫‪ 110.10.7.1‬מהווים רפרנטים קבועים בפעילויות‬
‫השוטפות של האגפים‪ ,‬פעילויות בעלות‬
‫כספיים‬ ‫לנושאים‬ ‫וקשרים‬ ‫זיקות‬
‫בקרת‬ ‫הזמנות‪,‬‬ ‫הפקת‬ ‫–‬ ‫כלכליים‬
‫חשבוניות‪ ,‬בקרת תקציבית‪ ,‬ניתוחים‬
‫כלכליים וכד'‪.‬‬
‫‪ 110.10.7.2‬הדגשת הראיה הכלכלית כספית בכל‬
‫מרכיבי הפעילות של החברה בכל אגף‪.‬‬
‫‪ 110.10.7.3‬מהווים גורמים תפעוליים המלווים כל‬
‫פעילות אגפית תוך מתן התייחסות‬
‫למרכיבים ונושאים כלכליים כספיים‪.‬‬

‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪20‬‬


‫‪17‬‬

‫ייצוג כלפי גורמים חיצוניים )משרד התחבורה‪ ,‬משרד‬ ‫‪110.10.8‬‬


‫האוצר וכד'( באספקת מידע ודיווחים שונים‪.‬‬

‫‪ .111‬מחלקת גזברות‬
‫מחלקת גזברות אחראית על ניהול נכסי החברה והתחייבויותיה‪ ,‬לרבות‬
‫נוסטרו‪ ,‬רכישת אירו‪ ,‬תזרים המזומנים ופרה רולינג מול מס הכנסה‪.‬‬
‫‪ 111.1‬ניהול תזרים המזומנים של החברה באופן שיבטיח את קיום‬
‫התחייבויותיה השוטפות וימזער את עלויות המימון‪.‬‬
‫בנקים‪ ,‬ממשלה‪ ,‬קרנות‬ ‫‪ 111.2‬גיוס אמצעי מימון ממקורות השונים‪:‬‬
‫עצמאיות ומשותפות‪.‬‬
‫מקורות‬ ‫‪ 111.3‬קיום חשיבה ארוכת טווח ויזום פעולות שתכליתן הגדלת‬
‫החברה וצמצום הוצאותיה‪.‬‬
‫‪ 111.4‬ניהול מערך גזברות שוטף‪.‬‬

‫סיכון שבמהות‬
‫גבוה‬
‫סיכון‪ :‬בנושא גזברות טמון סיכון שבמהות )‪.(IR‬‬

‫‪ 111.5‬ביצוע תשלומים בפועל לספקים‪ ,‬עובדים ונותני שירותים כנגזר‬


‫מנוהל רכש ותוך התאמה מול הרשום בספרי הנהלת החשבונות של‬
‫החברה )הנהלת החשבונות מבצעת את הבדיקה המקצועית‬
‫והגיזברות מבצעת את הפעולה הטכנית(‪.‬‬

‫סיכון שבמהות‬
‫גבוה‬
‫סיכון‪ :‬בנושא תשלומים טמון סיכון שבמהות )‪.(IR‬‬

‫‪ 111.6‬קרן גמלאות‪.‬‬
‫‪ 111.7‬קרן הצטיידות‪.‬‬
‫‪ 111.8‬קשרים עם חברות הבנות‪.‬‬

‫‪ .112‬מחלקת הנהלת חשבונות‬

‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪20‬‬


‫‪18‬‬

‫מחלקת הנהלת חשבונות מונה ‪ 12‬איש‪ .‬מחלקת הנהלת חשבונות מספקת‬


‫למעשה את כל הנתונים הכספיים הדרושים בחברה ולאגף כספים בפרט‬
‫ומטפלת ב‪:‬‬
‫‪ 112.1‬הנהלת החשבונות‪ ,‬לרבות ניהול ספרי החשבונות של החברה‬
‫בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים‪.‬‬
‫‪ 112.2‬דוחות רבעוניים סקורים‪.‬‬
‫‪ 112.3‬דוחות שנתיים מבוקרים‪.‬‬
‫‪ 112.4‬התאמות בנקים‪.‬‬
‫‪ 112.5‬אספקת דיווחים חשבונאיים הנדרשים לגורמים השונים‪.‬‬
‫‪ 112.6‬ניהול מערך אישור ובדיקת התשלומים לספקים‪ ,‬עובדים ונותני‬
‫שירותים‪ ,‬תוך שמירה על מנהל תקין‪ ,‬בקרה חשבונאית ראויה ורמת‬
‫שירות נאותה למקבלי התשלומים ובהתאם לנוהל הרכש המאושר‪.‬‬
‫‪ 112.7‬אספקת שירותי הנהלת חשבונות לחברות הבנות‪ ,‬בתמורה לכיסוי‬
‫ההוצאות של השירותים הללו‪ ,‬כל עוד לא קיימת הפרדה חשבונאית‬
‫בין "דן" לחברות הבנות‪ .‬במקרים‪ ,‬בהם קיימת הפרדה חשבונאית‪,‬‬
‫אין הנהלת חשבונות של החברה מעורבת בניהול השוטף של ספרי‬
‫החשבונות של חברות הבנות‪.‬‬

‫סיכון שבמהות‬
‫גבוה‬
‫סיכון‪ :‬בנושא רישומי הנה"ח טבוע סיכון שבמהות )‪.(IR‬‬

‫סקירת נושאים נוספים )משותפים(‬


‫‪ .113‬תוכנות‬
‫להלן תוכנות‪/‬מערכות שבשימוש מחלקות הכספים‪:‬‬
‫‪ 113.1‬מחלקת כלכלה וחשבות הכלכלית משתמשת בתוכנת תקציב‪,‬‬
‫המקושרת במישקים‪.‬‬
‫‪ 113.2‬מחלקת הנהלת חשבונות משתמשת במערכת עמיגר‪.‬‬
‫‪ 113.3‬מערכת שכר‪ ,‬קופות ‪ -‬פיתוח "‪ "in house‬מקושר לעמיגר‪.‬‬
‫‪ 113.4‬מתבצעת תקשורת ממוחשבת לבנקים באמצעות "פס זהב"‪.‬‬
‫‪ 113.5‬תוכנות "חשב" ו‪" -‬פרדיקטה"‪.‬‬
‫‪ 113.6‬הרכש מתבצע באמצעות מעלה ‪ NX‬של עמיגר‪.‬‬
‫‪ 113.7‬שימוש בחתימות דיגיטליות‪.‬‬

‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪20‬‬


‫‪19‬‬

‫‪ .114‬הרשאות באגף‬
‫בין המחלקות קיימת הפרדת תפקידים )מבדק פנימי ‪ ,(Internal Check‬אולם‬
‫לא מתבצעת חסימת‪/‬חלוקת הרשאות בתוך הנהלת חשבונות )הפרדת‬
‫תפקידים(‪.‬‬

‫סיכון בקרתי‬
‫גבוה‬
‫סיכון‪ :‬היעדר חסימת הרשאות‪ ,‬עלולה לאפשר חדירת גורמים‬
‫שאינם מורשים אל תוך המערכת‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬יש להגדיר עבור כל‬
‫עובד‪ ,‬בנפרד‪ ,‬את ההרשאות המתאימות על‪-‬פי תפקידו‪ ,‬ולבדוק‬
‫מעת לעת‪ ,‬כי ההרשאות תקפות לצורכי תפקידו‪ .‬כאשר מתוסף‬
‫עובד חדש‪ ,‬יש לבחון מחדש את הצורך בהרשאות ולא לשכפל‬
‫את ההרשאות הישנות באופן אוטומטי‪.‬‬

‫‪ .115‬מדיניות השקעות‬
‫דן הינה אובליגטורית‪ ,‬במינוף גבוה‪ ,‬הדבר נובע מתוכנית ההבראה‪.‬‬
‫בדן‪ ,‬קרנות שונות‪:‬‬
‫‪ 115.1‬קרן התחדשות )הצטיידות(‬
‫הקרן מגלגלת כ‪ 80 -‬מיליון ש"ח בשנה‪ .‬הכסף נכנס באופן ליניארי‬
‫ויוצא בהזמנות אוטובוסים‪ .‬קיים עודף מקורות על שימושים‪ ,‬כמו‪-‬כן‪,‬‬
‫ישנם הפרשי עיתוי בין המקור לשימוש‪ .‬הקרן חשופה לסיכוני מטבע‬
‫האירו‪ ,‬ולכן דן ביצעה עסקת גידור‪ :‬הצמדה עד קבלת הנכס ‪60% -‬‬
‫אירו ו‪ 40% -‬תשומות המתכת‪ .‬את היתרה משקיעים בהשקעות‬
‫סולידיות בשקלים; כגון‪ :‬אג"ח ממשלה‪" ,‬שחר"‪" ,‬גילון" צמוד‪/‬לא‬
‫צמוד או פקדונות בנקים יציבים‪.‬‬
‫אין מחייבים את הקרן בדמי ניהול על‪-‬פי הסכם עם הממשלה‪ .‬כמו‪-‬‬
‫כן‪ ,‬גם בקרן הגמלאות אין מחייבים בדמי ניהול‪.‬‬

‫‪ 115.2‬קרן שיפורים‬
‫מתקציב הקרן רוכשים מפות שילוט לשיפור השירות‪.‬‬
‫בעבר‪ ,‬הייתה גם קרן תשתית לרכישה ושיפור של נכסי המקרקעין‪.‬‬

‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪20‬‬


‫‪20‬‬

‫סיכון כלכלי‬
‫ובקרתי בינוני‬
‫סיכון‪ :‬דן חשופה לסיכוני מטבע חוץ בכל הנוגע לקרן ההצטיידות‪.‬‬

‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪20‬‬