You are on page 1of 1

SAMTALSAVVISNING

Avvisaonskadesamtal

Samtalsavvisningiegensprrlistaidin
Android
Eftersamtalsomduintevillltaringadig
Klickapsamtalsloggochsedanpinstllningar
Klickasedanplggtilliavvisning
Klart!!
Villduediteradinaavvisadesamtal
Gtillinstllningarscrollalngstnedochklickapsamtal
Klickapsamtalsavvisning
Editerailistan

A
B

C
D
E

Samtalsavvisningiegensprrlistaidin
IPhone
GrmotsvarandesomfrAndroidovan

Skvemsomgeretttelefonnummer
1. Besk
www.voiceintegrate.com
ochklickap
2. Fljanvisningarnafrattfredapgare
3. Vidbehovmailaosssfrskervihjlpadig

AnmldittnummeriNIX
1. Besk
www.nix
telefon.org
2. Fljanvisningarna

Noteraatt
VOICEINTEGRATEAB
aldrigringerdig!!
Dvirenteleoperatrochhar100000talstelefonnummertilldeladeinomvrverksamhets
kandetdremotvarangonavvrakundersomringertilldig
Dufrvidbehovgrnakontrolleramedoss...

You might also like