You are on page 1of 19

JAK POWSTAJE

OPAKOWANIE KREMU DO TWARZY?


OD SZKICU DO PROTOTYPU
ZAMAWIAJCY | PRODUCENT | PROJEKTANT

Projekt zamawia rma kosmetyczna w celu:

obnienia ceny
produktu poprzez
zmniejszenie
ceny opakowania

stworzenia
opakowania
dla nowej serii
kosmetykw
odwieenia wygldu
istniejcego opakowania

wyrnienia opakowania
na pce sklepowej
pozyskania nowych
klientw marki

Wytyczne do projektu zamawiajcy przedstawia w postaci opisu, rysunkw


technicznych i przykadowych opakowa, ktrych estetyka odpowiada
oczekiwaniom producenta kosmetykw. Gwne zaoenia powinny okrela:

TECHNOLOGI PRODUKCJI (np.: wtrysk, rozdmuch)


ROZMIAR SERII (seryjna, wielkoseryjna, limitowana)
MATERIA (np.: PP, PET, szko)
SPOSB ETYKIETOWANIA (np.: tampodruk, sitodruk)
I ROZMIAR POLA ZADRUK
POJEMNO OPAKOWANIA
SPOSB DYSTRYBUCJI
CEN OPAKOWANIA
TERMIN REALIZACJI
CECHY FUNKCJONALNE
CECHY ESTETYCZNE

TECHNOLOG
KONSTRUKTOR

ZAMAWIAJCY

PRODUCENT

PROJEKTANT

Projekt realizowany jest w zespole, w skad ktrego wchodzi zazwyczaj:


zamawiajcy, producent, konstruktor, technolog i projektant. Prezentacja procesu
projektowania oparta jest na modelu komunikacji, gdzie producent jest porednikiem
pomidzy zamawiajcym, konstruktorem, technologiem i projektantem.

TECHNOLOG
KONSTRUKTOR

ZAMAWIAJCY

PROJEKTANT

PRODUCENT

Innym typem wsppracy pomidzy partnerami projektowania jest model,


w ktrym projektant jest porednikiem pomidzy zamawiajcym i producentem.

Projekt koncepcyjny. W pierwszym etapie projektant przygotowuje od kilku


do kilkudziesiciu szkicw koncepcyjnych. Ze wzgldu na due ograniczenia
- narzucone wymiary, pojemno opakowania, rozmiar pole ciany pod etykiet,
technologi wykonania - projektant od razu skupia si na poszukiwaniu proporcji
i detali.
Koncepcje wykonuje si w formie szkicw, ktre nastpnie poddaje si ocenie.

Odrczny szkic jest podstawowym rodkiem wyrazu


projektanta, suy dialogowi pomidzy jego umysem
a okiem, jest te medium stymulujcym kreatywno.
Szkicujc, projektant zapisuje pomysy i od razu
je werykuje, analizuje i wykonuje kolejne a osignie
wyznaczony cel.
Projektant uywa szkicw do komunikowania si z osobami
zaangaowanymi w projekt, rysujc objania trudne
do wyraenia za pomoc sw pojcia, ksztaty, struktury.

Wybrane wersje opakowania, najpeniej odpowiadajce wytycznym i zaoeniom


zamawiajcego projekt, modelowane s w programie parametrycznym
(np.: SolidWorks, Rhino, AutoCad) aby nada im ju konkretne wymiary,
dopracowa detale i przeanalizowa wzajemne relacje elementw.

Koncepcje przedstawiane s producentowi w formie prostych wizualizacji


w widoku z przodu oraz w perspektywie.

Budowanie modeli wirtualnych w programie parametrycznym pozwala zdeniowa


kad lini i uk konkretnymi wartociami liczbowymi.

Przykadowa syntetyczna wizualizacja: prezentacja jednej z koncepcji, wykonanej


w prostym stylu - biaa cieniowana brya, z lekko zabarwion nakrtk
i delikatnym konturem.

Producent wybiera kilka wersji rozwizania, ktre zostan pokazane


zamawiajcemu projekt.
Ocena koncepcji dokonywana jest pod ktem moliwoci technologicznych
fabryki, realnoci wykonania formy w docelowym materiale oraz kosztu
jednostkowego opakowania.

Prezentacja w rmie kosmetycznej przedstawiana jest przez producenta,


bez udziau projektanta, dlatego bardzo wane jest to, aby jak najlepiej
przekaza ide projektw.
Istotnymi informacjami na tym etapie projektowania s:

forma

oglny wyraz produktu


wykoczenie powierzchni

struktura
materiay

wersja

wersja

wersja

1a

Przykadowe karty prezentujce koncepcje - widok z przodu wraz z przekrojem


i detalem majcym wpyw na charakter soiczka, rendering pokazujcy materia.

Wybr koncepcji do dalszego opracowania.


Zarzd rmy wybiera jedn, nieraz dwie koncepcje do dalszego opracowania.
Moe te poprosi o stworzenie np. trzeciej wersji na bazie przedstawionych
koncepcji soiczka.
Przygotowany przez projektanta nowy materia przedstawiany jest ponownie
decydentom rmy. Na podstawie porwnania detali dokonuje si wyboru
koncepcji.

Etap projektu wstpnego.


Na etapie projektu wstpnego wybrana forma opakowania ulega kolejnym
modykacjom.
Rozwizanie konsultowane jest z technologiem i konstruktorem.
Komunikuje si przy pomocy prostych schematw, rysunkw technicznych
i p r ze s y a n e g o d r o g e l e k t r o n i c z n t r j w y m i a r o w e g o m o d e l u .
Uzgodnienia warunkw realizacji s podstawowym czynnikiem werykujcym
powstae rozwizania czstkowe.
Zmiany od razu nanoszone s na model wirtualny, co umoliwia na bieco
ledzi zmiany w wygldzie soiczka.

Na etapie projektu wzorniczego wykonuje si model zyczny opracowanej


wersji soiczka. Bardzo czsto tworzy si model w formie wydruku 3D.
Model zyczny formy wykorzystuje si do zwerykowania:

proporcji

przetestowania wygody uycia

sposobu chwytania, odkrcania i wydobywania zawartoci kremu z termosu

wzajemnych relacji elementw struktury

walorw estetycznych

Opracowanie prototypu.
Na podstawie przekazanej producentowi dokumentacji projektu opracowuje si
form np. wtryskow dla tworzywa sztucznego i wykonuje prbn seri
opakowania w docelowej technologii.
Prbna seria soiczkw jest niezbdna do zwerykowania jakoci uzyskanego
produktu, jego wytrzymaoci, spasowania elementw i montau.
Firma kosmetyczna przeprowadza prbn seri etykietowania soiczka,
napeniania go kremem i aplikacji platynki czy przekadki uszczelniajcej
zawarto opakowania.
Jeli w badaniach pierwszej prbnej serii wykae si, e prototyp odpowiada
wymogom i zaoeniom projektu, wtedy mona rozpocz produkcj seryjn.

Wprowadzenie produktu na rynek.


Na sukces nowego opakowania ma wpyw wiele czynnikw.
Now gam produktw warto wesprze kampani reklamow, ktrej twarz
moe zosta np.: utalentowana wokalistka lub znana aktorka lmowa
czy teatralna.
Jeli soiczek nie jest pakowany dodatkowo w kartonik, dobrze jest zadba aby
graka etykiety - kolorem, kompozycj, obrazem wyrniaa produkt spord
innych kremw stojcych na pce w drogerii.
Dla optymalnego zagospodarowania miejsca warto zastosowa sztaplowanie
soiczkw.