You are on page 1of 4

2015-2016 ETM VE RETM YILI

ZEL BAHEEHR . KOLEJ


1. DNEM 6.SINIF MATEMATK 2. SINAVI
9/12/2015
RENCNN
ADI SOYADI:.
SINIFI
:.
NUMARASI :.

SORULAR

10

PUANLAR

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

TOPLAM

100

DEERLENDRME
SONULARI

1. Aada verilen saylardan asal olanlarn yuvarlak iine alarak gsteriniz.


9 , 19 ,25 , 37 , 45 , 53 , 63 ,79 , 89 , 98

2.

3.

135 saysn arpan aac veya blme yntemini kullanarak asal


arpanlarna ayrnz.

48

ve

60

saylarnn,

a) EBOB unu bulunuz.

4. EBOB u 1 0 , EKOK u

b) EKOK unu bulunuz.

100

olan iki saydan biri


BAHEEHR KOLEJ

50 olduuna gre dier


1

sayy bulunuz.

5.

/
/

\
/

Aada verilen alardan yukardaki ekilde bulunanlar yuvarlak iine alarak


gsteriniz.
^
AOB ^
CBO ^
DCO ^
ACO ^
AOD
^
^ OBC
^^
^
AOC COB
BCO COD

6. Aadaki sorular cevaplaynz.


a)

70

derecelik ann tmleri ka derecedir?

b) Btnleri 130 derece olan a ka derecedir?

7. Birinin ls, dierinin lsnn

2 kat olan btnler iki adan kk

BAHEEHR KOLEJ

olan ka derecedir?

8. 6-A snfndaki kz rencilerin saysnn erkek rencilerin saysna oran


7
olduuna gre, kz rencilerin saysnn snftaki tm rencilerin
8
saysna oran katr?

9. Aadaki verilen oranlardan birimli olanlarn yuvarlak iine alarak


gsteriniz.
3

26 cm 7 kg 27 dm 10 kg 70 km
100 cm 12 L 120 cm 3 15 kg 2 sa
3 saat 15 g 30 sa 100 C 25 0 m
80 dk 250 mm 3 50 sa 1 dk 50 sn

10. Semeli soru: Aada verilen 10-A ve 10-B sorularndan uygun


grdnz sadece birini seerek yantlaynz.
BAHEEHR KOLEJ

10-A) Senann pasta yapmnda kulland kakao miktarnn un miktarna


7
oran 9 dur. Kullanlan kakao miktar 140 gram olduuna gre, un
miktar ka gramdr?

10-B) Birbirine oran

2
7

olan iki saynn toplam 180

olduuna gre byk

say
katr?

Matematik retmeni

Matematik retmeni

Matematik Zmre Bakan

BAARILAR

BAHEEHR KOLEJ