You are on page 1of 1

RETM ARTIRMA VE MALYET DRMEK N PLANLAMA

ALIMALARI

retimi artrmak ve maliyeti drmek iin her hafta toplant yaplr. Toplantda iilerin
doldurduu raporlar deerlendirilir ve olumsuz sonulara zmler bulunur.
Her makinenin rapor tutana vardr. Bu raporlar operatr tarafndan doldurulur. Bunun
deerlendirmesini retim mhendisleri yaparlar. Bu raporlarn sonularn toplantda dile
getirilerek, olumsuz sonulara zm yolu aranr. retimde ki olumlu sonularda not edilir ve
o sonu zerinden yola karak ona gre retim yaplr. rnein; istenilen ekilde daha
dorusu standartlara gre retilen bir rn hangi hat da istenilen zellikte retiliyorsa,
planlama departman siparileri hangi hat da hangi rn daha iyi retiliyorsa o hata o
program atar.
ettleri tutulur. etd sonucu kan deerler toplantda dile getirilir ona gre retimle
ilgili olumlu ya da olumsuz sonulara gre tutulan i etd operatr ile konuulur, retimle
ilgili sonulara gre operatr retimini ona gre yapar.
Btn bu almalar retimde verimlilii artrr ve maliyeti drr. Bu almalar her
hafta perembe ya da cuma gn yaplr. Raporlar toplantda deerlendirilir.

MALATI YAPILAN PARALARIN TEKNK RESME UYGUN OLARAK MAL EDLP


EDLMEDNN KONTROLNE DAR YAPILAN KONTROL ALIMALARI

letmede alan iki eleman kalite kontrolden sorumludur. Bu elemanlar retimi yaplan
parann kalite standartlarna uyup uymadn kontrol ederler. Bu elemanlarn dier bir
grevi ise soutma svsnn karm orann rutin bir ekilde her gn kontrol ederler deneylerden geirirler ve sonularn kalite kontrol sorumlusuna teslim ederler.
Planlama blmnn makine bilgisayarlarna att programa gre retim yaparlar makine
operatrleri. Programda boru ya da profil lleri yer almaktadr. Boru ve profil retimi
olduu iin de yapm resmi kullanlmamaktadr. Ama kalite kontrol elemanlar retim
llerine gre kumpas, mikrometre ve metresi ile lm yapp retilen paray kont-rol
etmektedirler.
Boru ve profil makinelerinin srekli kalp deiimi olmaktadr. l deiiklii olduu
zaman kalp deiimi olmakta ve retilecek rne gre kalp makaralar taklmaktadr. Bu
makaralar kendi iletme ierisinde retimini yapmaktadrlar. CNC torna makinesinde retimi
yaplrken yapm resmi kullanlmakta ve kalite kontrol elemanlar bu makara llerini
kumpas, mikrometre (genelde kumpasla lm yapmaktadrlar) ile kontrol edip yapm resmi
ile karlatrmaktadrlar.

ALIMANIN
KONUSU: retim Planlamas

TASDK EDEN
TARH:11.07.2013