You are on page 1of 10

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda

Agrrtmogatsi Hrlevl
__________________________________________________________________________________________

2015. november

2015/8. szm
Tartalom

1. Vidkfejlesztsi Program (2015-2020) plyzatok ......................................................... 1


2. Kzbeszerzsek ..................................................................................................................... 2
3. AKG s KO plyzat (2016-2020) mdostsok .......................................................... 2
4. Hatrid mdostsok MVP .......................................................................................... 5
5. kolgiai msodvetsek (zldtrgya) bejelentse ............................................................. 5
6. Szja, bors arats utni teendk .................................................................................... 5
7. Szl szerkezettalakts ..................................................................................................... 6
8. Leader .................................................................................................................................... 6
9. Mhszeti tmogatsok ........................................................................................................ 6
10. Nitrt jelentsek dec. 31-ig ............................................................................................. 7
11. Baromfi s serts llatjlti tmogatsok......................................................................... 7
12. Krenyhts: referenciarak s tlaghozam-adatok ....................................................... 7
13. Kzvetlen tmogatsi sszegek 2015. ............................................................................... 8
14. Jges-elhrts djtmogatsa ......................................................................................... 8
15. Tenysznyl tmogats ...................................................................................................... 9
16. Anyakecsketarts tmogatsa ........................................................................................... 9
17. Jogszablyok, jogszablyvltozsok ................................................................................. 9
18. MVH Kzlemnyek .......................................................................................................... 10

1. Vidkfejlesztsi Program (2015-2020) plyzatok


Felhvs neve

Keretsszeg
(Mrd Ft)

Meghirdets
tervezett ideje

Agrrgazdasgi kpzsek s felkszt trningek

6,20

november

0,19

november

30,00

november

22,00

november

3,00

november

32,00

november

14,00
1,50

november
november

14,00

november

3,80

november

5,60

oktber

Szaktancsadk tovbbkpzse
Kertszet korszerstse veg- s fliahzak ltestse geotermikus
energia felhasznlsnak s ntzs kialaktsnak lehetsgvel
Kertszet korszerstse ltetvnytelepts tmogatsa ntzs
kialaktsnak lehetsgvel, tovbb mezgazdasgi eskr vagy
tavaszi fagykr megelzsre szolgl beruhzsok
Kertszet korszerstse gygy- s fszernvny termeszts fejl.
Kertszet korszerstse kertszeti gazat technolgiai
fejlesztseinek tmogatsa, ntzs kialaktsnak lehetsgvel
Mezgazdasgi kiszemek fejlesztse
Jgeskr megelzsre szolgl beruhzsok tmogatsa
Vdett shonos s veszlyeztetett mezgazdasgi llatfajtk genetikai
llomnynak in situ megrzse
Ritka s veszlyeztetett nvnyfajtk genetikai erforrsainak s egyes
mikroorganizmusok ex situ megrzse
Trgyatrol ptse

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda


A Vidkfejlesztsi Program 2015. vre vonatkoz ves fejlesztsi keretnek megllaptsrl
szl 1721/2015. (X. 6.) Korm. hatrozatbl a novemberben vrhatan megjelen
plyzatokat vlogattuk ki az elz tblzatban.
Az els kt jogcm az AKG s az KO (ezek mr meg is jelentek), hamarosan vrhat a
trgyatrolk plyzati kirsa s a tbbi jogcm is.
Az ptssel jr beruhzst tervez gazdlkodknak (szrt, trol, llattarts pletei,
kertszeti ptsek, stb) amennyiben mg nem kezdtek hozz javasoljuk a tervezsi
folyamat mielbbi elindtst!
A Vidkfejlesztsi Program vrhat tmogatsi jogcmeirl ksztett sszefoglalnk elrhet itt:
http://www.agrion.hu/hu/hirek/60-videkfejlesztesi-program-osszefoglalo.html

2. Kzbeszerzsek
Megjelent az j kzbeszerzsi trvny: 2015. vi CXLIII. trvny a kzbeszerzsekrl.
A kzbeszerzsi szablyok 2015. november 1-tl vltoztak, gy az 50% alatti tmogats
intenzitssal rendelkez vllalkozsokra is kiterjesztik a kzbeszerzsi ktelezettsget. Ebbl
ereden bizonyos felttelek teljeslse esetn a 2015. november 1. utni beszerzsek,
megrendelsek, szerzdsktsek mr kzbeszerzsi ktelezettsget vonhatnak maguk utn.
2015. november 1-tl a plyzk/kedvezmnyezettek szlesebb kre kteles a
kzbeszerzsi trvny alkalmazsval eljrni a projektmegvalsts sorn.
A tmogatsbl megvalsul beszerzs vonatkozsban kzbeszerzsi eljrs lefolytatsra
ktelezett egyebek mellett az az egybknt az j Kbt. hatlya al nem tartoz szervezet
is, amelynek szolgltats megrendelst, rubeszerzst vagy ptsi beruhzst az j Kbt. 5.
(1) bekezdsben meghatrozott egy vagy tbb szervezet legalbb 25.000.000,- forint
sszegben kzvetlenl tmogatja. Kiemelend, hogy fentiekben meghatrozott, tmogatsi
sszegen alapul kzbeszerzsi ktelezettsget nem a teljes projekt viszonylatban, illetve a
teljes projekt tmogatsi sszege alapjn, hanem az egyes konkrt beszerzsek
(kzbeszerzsek) tekintetben kell vizsglni s megtlni. (Forrs: gazdasagfejlesztes.gov.hu)

3. AKG s KO plyzat (2016-2020) mdostsok


November 13-i kzlemnyek szerint:
1.) Mdosts trtnt az Agrr-krnyezetgazdlkodsi kifizets cm (VP-4-10.1.1-15
kdszm) felhvs dokumentcijban, a mdosts jelentsebb pontjai a kvetkezk:
A benyjtott tmogatsi krelmek vonatkozsban a keresztellenrzsek lezrultt
kvet 30 napon bell szletik dnts;
Pontostsra kerltek a 10/2015. (III.13.) FM rendelet szerinti kolgiai jelentsg
terletek, s az AKG elrsok egyttes teljestsnek tmogathatsgval kapcsolatos
felttelek;
A nvnyvdszer-mentes zldugar/mhlegel szegly kialaktsval kapcsolatos
AKG elrsok esetben a nvnyvdszer-mentes zldugar/mhlegel szegly s a
fves mezsgye terletek tblinak minimlis mrete 0,05 ha-ban kerlt
meghatrozsra. A nvnyvdszer-mentes zldugar/mhlegel szegly s a fves
mezsgye a ktelezettsgvllalssal rintett egybefgg terlet rsze, az egysges
krelemben kln tblaknt kell berajzolni s ignyelni;
2

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda


Pontostsra kerltek a zldugarra vonatkoz szablyok;
Pontostsra kerlt, hogy az vel szlas pillangsok termesztse esetn az egyes
vlaszthat elrsokat miknt kell rtelmezni (pl. kzpmly lazts);
A mdostott felhvs s a segdletek elrhetsge: http://www.palyazat.gov.hu/doc/4524
2.) Mdosult az kolgiai gazdlkodsra trtn ttrs, kolgiai gazdlkods fenntartsa
cm (VP-4-11.1.-11.2.-15 kdszm) felhvs, a mdosts jelentsebb pontjai a kvetkezk:
A benyjtott tmogatsi krelmek vonatkozsban a keresztellenrzsek lezrultt
kvet 30 napon bell szletik dnts;
A 3.2. pontban a sznt s ltetvny fldhasznlati kategria esetn tpanyaggazdlkodsi terv ksztsi ktelezettsg kerlt meghatrozsra;
A 3.2. pontban pontostsra kerltek a szntfldi fldhasznlat esetben a
termeszthet nvnykultrk kre;
A 3.2. pontban az ltetvny kivgs s jratelepts bejelentsi ktelezettsge 10
naprl 15 napra vltozott, formanyomtatvny helyett elektronikus bejelents kerlt
alkalmazsra;
A 3.2. pontban a tmogatst ignylnek a gazdlkodsi naplt, a tpanyaggazdlkodsi tervet s a terletmrsi jegyzknyvet a tmogatsi idszak vgt
kvet hetedik v helyett tzedik v vgig meg kell rizni.
A mdostott felhvs s a segdletek elrhetsge: http://www.palyazat.gov.hu/doc/4525
AKG tmogats vrhat sszege tematikus elrscsoportonknt (nincs vltozs)
Terleti
kategria
Horizontlis,
azaz az
orszgban
brhol
ignyelhet

Zonlis, azaz
csak a MePARban lehatrolt
blokkokhoz
ktheten
ignyelhet
specilis
terletek

Fldhasznlati
kategria
Sznt
Gyep
ltetvny
Ndas
MTT sznt

MTT gyep

Vzvdelmi cl
szntterletek
Vzvdelmi cl
gyepterletek

Tmogats maximlis sszege


(a lehet legtbb vlaszthat elrs
felvtele esetn) - (eur/ha)
270
164
almatermsek
958
egyb gymlcsk
723
szl
696
50
Tzokvdelmi terletek
439
Kk vrcse-vdelmi terletek
395
Alfldi madrvdelmi terletek
407
Hegy- s dombvidki
323
madrvdelmi terletek
Tzokvdelmi terletek
295
Alfldi madrvdelmi terletek
183
Hegy- s dombvidki
201
madrvdelmi terletek
Nappali lepke-vdelmi terletek
183
Erzi-rzkeny terletek
292
Belvz-rzkeny terletek
272
Aszly-rzkeny terletek
272
Belvz-rzkeny gyep
244

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda


Mit tegyen, aki plyzni akar AKG-ra?
1.) A vgleges plyzati felhvs alapos ttanulmnyozsa utn, az 5 v alatt biztosan
tarthat vllalsok tgondolsa, szksg szerint szaktancsad ignybevtelvel (erre plusz pont
is jr). A gazdasg adottsgaitl nagyban fgg, hogy kinek milyen elrsokat ri meg vllalni.
2.) A www.mepar.hu oldalon leellenrizni a blokkokat, hogy melyiknek milyen a
lehatrolsa (pl. nitrtrzkeny, Naturs,), illetve itt lehet utnanzni annak is, hogy az
AKG-ba bevinni kvnt terlet beleesik-e brmely zonlis (MTT, vagy vzvdelmi)
lehatrolsba. A MePAR keresjbe bert helyrajzi szm, vagy blokkazonost utn a
trkpen megjelenik a keresett fldterlet. Ezutn ne felejtsnk el rkattintani, hogy a bal
oldalon az adott terlet adatai jelenjenek meg. rdemes tnzni a tbbi, zonlis tematikus
elrscsoportot is (pl. MTT sznt, gyep), ezeknl tbb vllals betartsval magasabb
tmogatsi sszeg ignyelhet, a verseny viszont vrhatan kisebb lesz. 2015-tl tbb j
MTT terlet is kijellsre kerlt, pl. Fert MTT, Jszsg MTT.
3.) Fldhasznlatok ttekintse. Az 5 ves fldhasznlat igazolsa nem felttel a beadshoz,
de jelents plusz pontot kap az, aki az AKG-ba bevinni kvnt terlete minl nagyobb rszn
tudja ezt igazolni.
4.) Terletmrs. Az elz AKG ciklustl eltren, idn mr a plyzat benyjtsakor
szksges csatolni az AKG-ba bevinni kvnt terletek hatrainak GPS-el lemrt koordintit.
Az elrsokat a tmogats 5 ve alatt ezekre a kijellt terletekre kell betartani, azon
vltoztatni az intzkeds folyamn nem lehet. A terletek felmrse sorn a terlet
trspontjainak EOV koordintit meg kell adni. A koordintk megadsa trtnhet shape file
feltltsvel, illetve az elz AKG tmogatsi idszakban mr felmrt poligon
kivlasztsval. A terletmrs elrsait a felhvs mellklete tartalmazza.
5.) Szksges mellkletek beszerzse:
szaktancsad ltal killtott igazols
csaldi gazdasg nyilvntartsba vtelrl szl hatrozat
vgzettsget igazol oklevl/bizonytvny
shonos s veszlyeztetett llatok tartsa esetn tenysztszervezeti igazols
alkalmazott munkaszerzdse, amennyiben az alkalmazott vgzettsgt igazol
oklevl/bizonytvny kerl benyjtsra
30 napnl nem rgebbi cgkivonat, ha a gazdasgi trsasg vezet tisztsgviseljnek,
tagjnak vgzettsgt igazol oklevl/bizonytvny kerl benyjtsra
ltetvnyek esetben az ltetvny kort igazol hatsgi bizonytvny (kizrlag ez
hinyptolhat, a tbbi nem!)
Az AKG kirssal kapcsolatban rszletes lersok tallhatk a honlapunkon is: www.agrion.hu
illetve szemlyes konzultci keretben llunk az rdekld gazdlkodk rendelkezsre.
A szaktancsadi egyttmkdsre tbblet pont jr, gy nagyobb az esly a sikeres plyzatra!
Az AKG-ra plyzni szndkoz gazdlkodknak krsre adatlapot kldnk.
A plyzatok beadst az adatlapok s mellkletek visszarkezsnek sorrendjben tudjuk vllalni.
A plyzatok beadsa a jelenleg hatlyos felhvs szerint dec. 7-ig lehetsges.
4

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda

4. Hatrid mdostsok MVP


1.) A vidki gazdasg s a lakossg szmra nyjtott alapszolgltatsok fejlesztsre 2015-tl
ignybe vehet tmogatsok rszletes feltteleirl szl 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet
mdostsa szerint:
A mvelet megvalstsnak hatrideje: 2015. november 6.
A kifizetsi krelem benyjtsnak hatrideje: 2015. november 6.
2.) A kertszeti gpek beszerzshez 2015. vben nyjtand tmogatsok rszletes
feltteleirl szl 26/2015. (V.6.) MvM rendelet mdostsa szerint:
A mvelet megvalstsnak hatrideje: 2015. november 6.
A kifizetsi krelem benyjtsnak hatrideje: 2015. november 6.
3.) A fiatal mezgazdasgi termelk indulshoz a 2015. vben ignyelhet tmogatsok
rszletes feltteleirl szl 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet mdostsa szerint (ld. mg
129/2015. (X. 3.) MVH Kzlemny):
A kifizetsi krelem benyjtsnak hatrideje: 2015. november 13.
4.) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B., 17. illetve 25. -ai szerint a mveletek
megvalstsnak s a kifizetsi krelmek benyjtsnak hatrideje 2015. november 13.
rintett gyflkr: a mdosts mindazon gyfeleket rinti, akik tmogatsi vagy valamely
kifizetsi krelmkkel sszefgg fellebbezseik trgyban az elsfok dntst megvltoztat
msodfok dntst, vagy a megsemmist msodfok dnts alapjn a megismtelt eljrsban
hozott j elsfok dntst 2015. mjus 31. napja utn vettk kzhez.
Tovbbi rszletek:
48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet, 31/2015. IH Kzlemny, 33/2015. IH Kzlemny, 34/2015.
IH Kzlemny, 35/2015. IH Kzlemny, 36/2015. IH Kzlemny

5. kolgiai msodvetsek (zldtrgya) bejelentse


A msodvets elvetsnek s beforgatsnak tnyleges idpontjt a megvalstst kvet
15 napon bell kell bejelenteni az MVH-nak, az elektronikus felleten.
A hatrid elmulasztsa esetn nem ismerhet el a zldtsben!

6. Szja, bors arats utni teendk


A minimlis hozam (szjnl: 1t/ha) megltnek igazolsra a termelshez kttt
fehrjetakarmny-nvny term terlet vonatkozsban a betakartst kvet 2 hten bell,
de legksbb november 15-ig (136/2015. MVH Kzlemny) meg kell kldeni az MVH
rszre a kvetkez dokumentumokat:
- Gazdlkodsi Napl 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. mell. szerinti msolata S
- Betrols esetn: trolsi napl 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 9. mellklet szerinti vagy a
trolst s a betrolt mennyisget igazol egyb dokumentum msolata.
- Betakartst kvet 2 hten belli rtkests esetn: szmla vagy felvsrlsi jegy msolata.
Benyjts mdja: elektronikus ton, vagy papr alapon, postai ton az gyfl
lakhely/szkhely szerinti illetkes MVH kirendeltsghez.
Az rlapok elrhetk itt:
http://www.agrion.hu/hu/hirek/57-zoldites-es-termeleshez-kotott-tamogatasok-%E2%80%93teendok.html
5

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda

7. Szl szerkezettalakts
Megjelent a 130/2015. (XI. 5.) MVH Kzlemny a szlltetvnyek szerkezettalaktshoz
s -tlltshoz a 2012/2013 borpiaci vtl ignyelhet tmogats feltteleirl szl
142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapjn a 2015/2016 borpiaci vben benyjtand egyni
terv nyomtatvny kzzttelrl.
Az egyni tervet az MVH ltal rendszerestett s honlapjn kzztett nyomtatvnyon kell
benyjtani. A jelen kzlemny 1.-2. szm mellkletei szerinti, B3088 s B3089 szm
(Flap s Bettlap) egyni tervet az elrt mellkletek csatolsval egytt 2015. november
16. s 2015. december 15. kztt az MVH Piaci Tmogatsok s Klkereskedelmi
Intzkedsek Igazgatsga rszre kell benyjtani.
Az egyni terv s a mellkletek benyjtsa kizrlag postai ton trtnhet. A benyjts helye:
MVH Piaci Tmogatsok s Klkereskedelmi Intzkedsek Igazgatsga
1476 Budapest, Pf. 407.
Egy benyjtsi idszakban egy krelmez kizrlag egy egyni tervet nyjthat be.
Vonatkoz rendeletmdostsok: 70/2015. (XI. 2.) FM rendelet s 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet.

8. Leader
A Helyi Fejlesztsi Stratgik elksztsre rt ki plyzatot a Miniszterelnksg november 10n, amelyre az Irnyt Hatsg ltal elzetesen elismert LEADER Helyi Akcicsoportok
nyjthatjk be plyzatukat. A felhvs clja, hogy egy olyan, trsadalmi egyeztetsen alapul
helyi fejlesztsi stratgia szlessen meg, amelynek ksznheten a 2014-2020 kztti unis
tmogatsi idszakban a helyi ignyeknek megfelel projektek, fejlesztsek valsuljanak meg.
A plyzatok benyjtsra kizrlag az Irnyt Hatsg ltal elzetesen elismert Leader Helyi
Akcicsoportok szmra nylik lehetsg. A rendelkezsre ll 1 millird forintos keretsszegbl
a helyi fejlesztsi stratgia elksztsre, ezen bell kpzsek szervezsre, elemzsek,
tanulmnyok elksztsre, konzultcis tevkenysgek, frumok lebonyoltsra, valamint
adminisztrcis s igazgatsi feladatok elvgzsre kaphatnak tmogatst az akcicsoportok.
A plyzatra a tmogatsi krelmeket 2015. december 10. s 2015. december 17. kztt
kizrlag elektronikus ton nyjthatjk be a Leader Helyi Akcicsoportok az MVH felletn,
a www.mvh.gov.hu weboldalon. A ktelezettsgeket 2016. prilis 30-ig kell teljesteni, a
kifizetsi krelmeket pedig 2016. mjus 15-ig kell benyjtani.

9. Mhszeti tmogatsok
A 2015/2016-s vgrehajtsi vben (2015. szeptember 1-je s 2016. augusztus 31-e kztti
idszak) az Orszgos Magyar Mhszeti Egyesletben tag mhszgazdlkodk 2015. oktber
16-tl nyjthatjk be kifizetsi krelmeiket a Magyar Mhszeti Nemzeti Program alapjn.
A tmogats ignybevtelhez a 166/2014. (X. 13.) szm MVH Kzlemny, illetve a
168/2014. (X. 13.) szm MVH Kzlemny szerinti kifizetsi krelmeket kell benyjtani az
MVH-hoz az elrt mellkletek csatolsval egytt.
A 2015/2016-s vgrehajtsi vben a tmogatsi jogosultsg alapja a 2015. vre vonatkoz
szi mhegszsggyi vizsglat sorn megllaptott s azt kveten legksbb 2015.
november 15-ig az illetkes llategszsggyi hatsghoz berkezett bejelentsek alapjn a
Tenyszet Informcis Rendszerben (TIR) nyilvntartsba vett, valamint a kifizetsi krelem
MVH-hoz trtn benyjtsnak napjn is a mhszgazdlkod tulajdonban lv
mhcsaldok szma.
6

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda

10. Nitrt jelentsek dec. 31-ig


2013. szeptember 1-tl az orszg terletnek kzel 70 %-a nitrtrzkeny besorolsba kerlt.
Az jonnan kijellt nitrtrzkeny terleteken az elrsokat 2014. szept. 1-tl kell alkalmazni.
Az elrsok be nem tartsa, (pl. a nitrt jelents be nem kldse) esetn a gazdlkod ltal
kapott sszes kzvetlen tmogats cskkenthet, vagy megvonhat.
A nitrtrzkeny terleteken gazdlkodknak, illetve az orszg egsz terletn magnszemly
hztartsi ignyt meghaladan llatot tartknak (vegyes llattarts esetben sszesen 5
szmosllat/ingatlan, baromfi esetben 3 szmosllat/ingatlan felett) - minden vben
szeptember 1. s december 31. kztt adatot kell szolgltatniuk (nitrt jelents).
Az adatszolgltatsi ktelezettsg az elmlt gazdlkodsi vre, teht a 2014. szeptember 1. s
2015. augusztus 31. kztti idszakra vonatkozik, s a gazdlkodsi vben vezetett gazdlkodsi
napl vagy azzal egyenrtk adattartalommal rendelkez nyilvntartsn alapul.
A nitrt adatlapot a NBiH-hez kell benyjtani 2015. szeptember 1-tl 2015. december 31-ig
gyflkapun keresztl. Az adatlap, valamint a benyjtssal kapcsolatos informcik a Hivatal
honlapjn az albbi linken tallhatk: http://anyk.nebih.gov.hu/
A nitrt adatlapot csak NYK formtumban lehet benyjtani.
Akiknek a terlete 2013. szeptember 1-tl vlt nitrtrzkenny, a HMGY elrsait csak
2014. szeptember 1-tl kell betartaniuk. Szmukra az els adatszolgltats hatrideje szintn
2015. december 31.

11. Baromfi s serts llatjlti tmogatsok


A baromfi s serts gazatban ignybe vehet llatjlti tmogatsok felttelei 2015. IV.
negyedvtl megvltoztak (58/2015. (IX. 24.) FM rendelet).
A mdostsok alapjn az MVH j kzlemnyeket, s j nyomtatvnyokat jelentetett meg.
A baromfi llatjlti tmogats ignybevtelhez szksges j nyomtatvnyok a 139/2007.
(XI. 28.) FVM rendelet szerinti tmogatsokhoz kapcsold 125/2015. (X. 21.) szm MVH
Kzlemny mellkleteknt (N0619 s N0620 nyomtatvnyok) elrhetk az MVH honlapjn.
A serts llatjlti tmogats ignybevtelhez alkalmazand j nyomtatvny szintn
megtallhat az MVH honlapjn a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti tmogatsokhoz
kapcsold 126/2015. (X. 21.) sz. MVH Kzlemny mellkleteknt (N0618 nyomtatvny).
A 2015. IV. negyedvre vonatkoz tmogatsi krelmeket az j nyomtatvnyokon 2016.
februr 1-ig (tekintve, hogy janur 31. munkaszneti napra esik) lehet benyjtani a MVH
gyfl lakhelye, illetve szkhelye szerint illetkes megyei kirendeltsghez.

12. Krenyhts: referenciarak s tlaghozam-adatok


Megjelent a fldmvelsgyi miniszter kzlemnye a 2015. krenyhtsi v krenyht
juttats irnti krelmhez felhasznlhat referenciarakrl s tlaghozam-adatokrl.
A 2015. krenyhtsi vtl a szmtst az elektronikus rendszer vgzi el a termel s a
hatsgok helyett, a krosult gazdk ugyanis idn novembertl elektronikus ton tudjk
benyjtani a krenyht juttats irnti krelmket. A krenyht juttats irnti krelem
november 30-ig nyjthat be.
7

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda

13. Kzvetlen tmogatsi sszegek 2015.


A 61/2015. (X. 12.) FM rendelet alapjn kzztett tmogatsi sszegek:
1. Hzottbikatarts tmogatsa: trtnelmi bzis jogosultsgonknt legfeljebb 33 000 Ft.
2. Tejtmogats: trtnelmi bzis jogosultsgonknt legfeljebb 6,51 Ft.
A 2015. vben a fenti sszegbl ellegknt 4,93 Ft/bzis jogosultsg fizethet ki.
3. Anyatehntarts termelshez kttt tmogatsa: egyedenknt legfeljebb 27 916 Ft
4. Extenzifikcis szarvasmarhatarts tmogatsa: TB jogosultsgonknt legfeljebb 33 000 Ft
5. Anyajuhtarts termelshez kttt tmogatsa: egyedenknt legfeljebb 21,90 Ft.
Ha a termel juhtejet vagy juhtejtermket rtkest, akkor egyedenknt legfeljebb 15,60 Ft.
6. Kedveztlen adottsg terleteken nyjtand anyajuhtarts kiegszt tmogatsa:
trtnelmi bzis jogosultsgonknt legfeljebb 2415 Ft
A tmogatsi keret tllpse esetn az ignyelt tmogats sszege az rintett mezgazdasgi
termelnl a tllps mrtkvel megegyezen arnyos visszaoszts alkalmazsval
cskkentsre kerl.
A 62/2015. (X. 12.) FM rendelet alapjn kzztett tmogatsi sszegek:
1. Egysges terletalap tmogats: a 2015. oktber 16-tl kifizethet elleg mrtke
hektronknt legfeljebb 31 868 Ft.
2. Zldts: 2015. oktber 16-tl kifizethet elleg mrtke hektronknt legfeljebb 17 748 Ft.
3. Termelshez kttt kzvetlen tmogats: 2015. oktber 16-tl kifizethet elleg mrtke
legfeljebb a tblzatban meghatrozott sszeg.
4. Fiatal mezgazdasgi termelk tmogatsa: 2015. oktber 16-tl hektronknt kifizethet
elleg mrtke legfeljebb 14 483 Ft.
A cskkentsi egytthat mrtke: 0,97864. A cskkentsi egytthat mr az elleg
kifizetsekor is alkalmazand.
9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcm
anyajuhtarts tmogats
anyatehntarts tmogats
hzottbika-tarts tmogats
tejhaszn tehntarts tmogats
rizstermeszts tmogats
cukorrpa termeszts tmogats
zldsgnvny termeszts tmogats
ipari zldsgnvny termeszts tmogats
gymlcstermeszts tmogats
szemes fehrjetakarmny-nvny termeszts tmogats
szlas fehrjetakarmny-nvny termeszts tmogats

Az elleg maximlis mrtke (Ft)


5 406
35 948
13 227
72 852
139 959
114 690
46 729
36 716
66 823
36 876
24 320

14. Jges-elhrts djtmogatsa


A jges-elhrt szervezetnek fizetett szolgltatsi dj tmogatsa ignybevtelnek
szablyairl szl 59/2009. (V. 8.) FVM rendeletnek a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelettel trtnt
mdostsa alapjn a jges-elhrt szervezet vissza nem trtend csekly sszeg
tmogatsknt kiegszt djtmogatst vehet ignybe az ltala nyjtott jges-elhrtsi
szolgltats kltsgeinek rszbeni finanszrozshoz. A tmogatsi krelmet trgyv december
15-ig postai ton az albbi cmre kell benyjtani: MVH Piaci Tmogatsok s Klkereskedelmi
Intzkedsek Igazgatsga, 1476 Budapest, Pf. 407. Lsd: 131/2015. (XI. 5.) MVH Kzlemny.
8

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda

15. Tenysznyl tmogats


Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet alapjn a tenysznyulat tenysztsbe llt llattartk
vissza nem trtend mezgazdasgi csekly sszeg kiegszt tmogatst vehetnek ignybe.
A kiegszt tmogats a 2015. janur 1. s jnius 30. kztt tenysztsbe lltott,
tmogatsban mg nem rszeslt tenysznyulak utn ignyelhet. A tmogats mrtke a
tmogatsi idszakban tenysztsbe lltott tenysznyulanknt 2000 forint, azzal, hogy az
nem haladhatja meg az llattart s a vele egy s ugyanazon vllalkozsnak minsl
vllalkozs rszre rendelkezsre ll szabad csekly sszeg tmogatsi keretet.
2015. november 12. s 2015. november 20. kztt nyjthatnak be kiegszt tmogats
irnti krelmet, amennyiben 2015. janur 1. s jnius 30. kztti tmogatsi idszak
vonatkozsban tmogatsi krelmet nyjtottak be az MVH-hoz.
Rszletek a 134/2015. (XI. 10.) MVH Kzlemnyben.

16. Anyakecsketarts tmogatsa


A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapjn az anyakecskt tart mezgazdasgi termelk az
anyakecske tartshoz vissza nem trtend mezgazdasgi csekly sszeg tmogatst
vehetnek ignybe.
A tmogatsi krelmet a Rendelet 5. (1) bekezdsben hivatkozott, a 135/2015. (XI. 10.)
MVH Kzlemny mellklete (N0407) szerinti Anyakecske-tarts tmogatsa - Tmogatsi
Krelem elnevezs nyomtatvnyon 2015. december 11-ig, postai ton az albbi cmre kell
benyjtani: MVH Piaci Tmogatsok s Klkereskedelmi Intzkedsek Igazgatsga, 1476
Budapest, Pf. 407.

17. Jogszablyok, jogszablyvltozsok


325/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
a Nemzeti Fldalapba tartoz fldrszletek hasznostsnak rszletes szablyairl szl
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet s a fldhivatalok, valamint a Fldmrsi s Tvrzkelsi
Intzet feladatairl, illetkessgi terletrl, tovbb egyes fldhivatali eljrsok rszletes
szablyairl szl 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet mdostsrl
74/2015. (XI. 10.) FM rendelet
a mezgazdasgi csoportmentessgi rendelet alapjn nyjtott kezessgvllalsi djak
kltsgvetsi tmogatsrl
73/2015. (XI. 6.) FM rendelet
a mezgazdasgi s vidkfejlesztsi szaktancsadi tevkenysgrl
71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
a Mezgazdasgi Parcella Azonost Rendszerrl
69/2015. (XI. 2.) FM rendelet
az agrrgazati szablyozs krbe tartoz egyes rendeletek mdostsrl
68/2015. (XI. 2.) FM rendelet
egyes, a fldmvelsgyi gazatba tartoz tmogatsokat szablyoz miniszteri rendeletek
mdostsrl
9

AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda


67/2015. (X. 30.) FM rendelet
az egyes fldgyi trgy miniszteri rendeletek mdostsrl
66/2015. (X. 26.) FM rendelet
az elkobzott vdett termszeti rtkekkel kapcsolatos intzkedsekrl szl 19/1997. (VII. 4.)
KTM rendelet, valamint a vdett s a fokozottan vdett nvny- s llatfajokrl, a fokozottan
vdett barlangok krrl, valamint az Eurpai Kzssgben termszetvdelmi szempontbl
jelents nvny- s llatfajok kzzttelrl szl 13/2001. (V. 9.) KM rendelet
mdostsrl
65/2015. (X. 26.) FM rendelet
a vad vdelmrl, a vadgazdlkodsrl, valamint a vadszatrl szl 1996. vi LV. trvny
vgrehajtsnak szablyairl szl 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet mdostsrl
64/2015. (X. 16.) FM rendelet
a mezgazdasgi s erdszeti gpkezeli jogostvny bevezetsrl s kiadsnak szablyairl
szl 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar lelmiszerknyv ktelez
elrsairl szl 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet mdostsrl
63/2015. (X. 16.) FM rendelet
a termszetvdelmi szempontbl jelents mestersges regek vdett nyilvntsrl

18. MVH Kzlemnyek


133/2015. (XI. 9.) MVH Kzlemny
a dohny szerkezettalaktsi nemzeti programmal sszefgg ltalnos csekly sszeg
tmogats ignylshez kapcsoldan vezetend zemnaplrl
132/2015. (X. 6.) MVH Kzlemny
a sovny tejpor magntrolsi tmogatsrl
128/2015 (X. 26.) MVH Kzlemny
Az voda- s iskolatej program szablyozsrl szl 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti
tmogats kifizetse irnti krelem benyjtsrl
127/2015 (X. 22.) MVH Kzlemny
a sajt magntrolsi tmogatsrl
124/2015 (X. 20.) MVH Kzlemny
a sovny tejpor magntrolsi tmogatsrl szl 132/2014. (IX. 6.) szm MVH kzlemny
mdostsrl
A tmogatsokkal, hitellehetsgekkel kapcsolatos tovbbi rszletekrl
elrhetsgeinken is felvilgostssal szolglunk!
Felhvjuk olvasink figyelmt, hogy a hrlevlben szerepl ltalunk jelentsnek tlt tmogatsi jogcmekrl
sszefoglalkat kzlnk, a rszletes feltteleket a vonatkoz jogszablyok s kzlemnyek tartalmazzk!
Felhasznlt forrsok: FM, ME, MVH, NAK, HOI, NBIH

Elrhetsgeink: AGRION Vllalkozsfejleszt Iroda


Lev. cm: 9482 Nagylzs, Kossuth u. 18.,
Iroda: 9400 Sopron, Istvn br u. 8/A.
30/394-83-83 agrion@agrion.hu
10