You are on page 1of 3

UNIVERZITET U SARAJEVU,

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU


ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO

Rat u Lizistrati
Seminarski rad

Lamija Muhovi 47310/2015


Mentor: Delilovi Muhamed

Sarajevo
Januar 2016

SADRAJ

1. UVOD
Antikom Grkom