You are on page 1of 12

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

MateMito AKILLI MATEMATK DEFTER


Artk
matematikten
korkmuyorum.

Artk
matematik
dersinde
eleniyorum.

Artk
matematii ok
seviyorum.

Artk
az yazarak
ok soru
zyorum.

Artk
matematii
ezberlemiyorum.

Artk
matematikten
sklmyorum.

Artk
daha fazla
matematik
etkinlii
yapyorum.

Artk
matematik
sorularn
zyorum.

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz !

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz !

MateMito

MateMito

AKILLI
MATEMATK
DEFTER

Mehmet Ali VARILI

a
oy

:. . .
d m

S n

....
:. . .

....
....

....
....

..
:. . .

....
....

...

....
....

...
....

....

....

....

....

....

MateMito

AKILLI
MATEMATK
DEV

m
Ad

AKILLI
MATEMATK
TEST

.
....

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz !

.
m
Ad
S

a
oy

:. . .
d m

S n

....
:. . .

....
....

....
....

..
:. . .

....
....

...

....
....

...
....

....

....

....

....

....

.
....

Mehmet Ali VARILI

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

m
Ad
S

a
oy

:. . .
d m

S n

....
:. . .

....
....

....
....

..
:. . .

....
....

...

....
....

...
....

....

....

....

....

....

.
....

Mehmet Ali VARILI

Bu kitabn her hakk Ar Yaynclka aittir. indeki ekil, yaz, resim ve grafiklerin yaynevinin
izni olmakszn, elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayt sistemi ile oaltlmas,
yaymlanmas ve depolanmas yasaktr.

EDTR
Ar Yaynclk Yayn Kurulu

YAZAR
Mehmet Ali VARILI

GRAFK-TASARIM
ar SARICA - Pnar GDKOLU

DL UZMANI
Harun LOLU

BASIM YER
Xxxxx (Xxxxxx)

Ar Yaynclk ve Datm Hizmetleri San. Tic. Ltd. ti.


Gneli Yolu Cad. kebana Evleri H Blok D:26 Bahelievler/STANBUL
Tel: 0212 879 20 60 - Faks: 0212 879 20 70
www.ariyayin.com - info@ariyayin.com
/ariyayin
/ariyayin

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Merhabalar;
Hazrlam olduumuz bu akll matematik defterleri ile siz saygdeer retmenlerimizin ilerini
biraz daha kolaylatrrken sevgili rencilerimizin de matematii daha da sevmelerini salamak
istedik.

Akll defterlerin amac, not tutma sknts yaayan rencilerin ve konu yetitirme telana giren
retmenlerimizin ilerini kolaylatrmaktr. Akll matematik defteri ek bir kaynak olarak alglanmasn istemeyiz. nk bu defter ile renciye ek kaynak aldrmyoruz, DEFTER HTYACINI
karlyoruz. Bu defteri alan bir rencinin baka bir defter almasna gerek yoktur.

Akll matematik defterlerinde konu anlatm yerleri bo braklmtr. nk her retmenin konuyu anlatm farkl olabilmektedir. Konuyu pekitirici sorular ise, hazr yazlm olarak verildii
iin hem daha fazla soru zlebilecek hem de bolca etkinlik yaplarak konu daha kolay ve daha
zevkli retilecektir.

Geometri de ise, ounlukla izometrik ve noktal kat kullanlmtr. nk mfredat ierisinde


noktal ve izometrik kada nem veriliyor. Bu konularda bazen ekillerin renciler tarafndan
izilmesi istenmekte, bazen de hazr ekiller verilmektedir.

Her konunun sonunda yer verilen kareli kat blmne ise, eksik kalndn dndnz blmleri yazabileceiniz gibi etkinlikler iin de kullanabilirsiniz.

Herkese baarlar dileriz.


Mehmet Ali VARILI

Bu defterin hazrlanma aamasnda desteini ve sabrn esirgemeyen eim Zeynepe ve


biricik olum Fatihe teekkr ederim.

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

NDEKLER
1. NTE
1.1. Doal Saylar............................................................................................................................6
1.2. Say rntleri........................................................................................................................13
1.3. Doal Saylarda Toplama lemi................................................................................................17
1.4. Doal Saylarda karma lemi................................................................................................22
1.5. Zihinden lemler.....................................................................................................................28
1.6. Doal Saylarda arpma lemi.................................................................................................33
1.7. Doal Saylarda Blme lemi...................................................................................................41
1.8. arpma ve Blme leminde Tahmin..........................................................................................47
1.9. arpma ve Blme lemi Uygulamalar......................................................................................50
1.10. sl Saylar............................................................................................................................54
1.11. Parantezli lemler...................................................................................................................58
1.12. Zaman lme.........................................................................................................................61

2. NTE
2.1. Aratrma Sorular retme ve Veri Toplama................................................................................70
2.2. ema ile Veri Dzenleme...........................................................................................................79

3. NTE
3.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Temel izimler............................................................................84
3.2. Alar.....................................................................................................................................94
3.3. okgenlerin Dnyas.............................................................................................................. 100
3.4. genleri Snflandralm........................................................................................................ 105

4. NTE
4.1. Kesirler................................................................................................................................. 111
4.2. Denk Kesirler......................................................................................................................... 124
4.3. Kesirleri Karlatralm.......................................................................................................... 129
4.4. Kesir Problemleri................................................................................................................... 133
4.5. Kesirlerle Toplama ve karma lemi....................................................................................... 139
4.6. Ondalk Gsterim................................................................................................................... 145
4.7. Ondalk Kesirleri Sralayalm................................................................................................... 157
4.8. Ondalk Kesirlerle Toplama ve karma lemi........................................................................... 153
4.9. Yzdeler............................................................................................................................... 159

5. NTE
5.1. Drtgenleri Tanyalm............................................................................................................. 172
5.2. Uzunluk lme...................................................................................................................... 183
5.3. evre Uzunluu Hesaplama.................................................................................................... 190
5.4. Alan lme........................................................................................................................... 197
5.5. Geometrik Cisimler................................................................................................................ 205

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

1. NTE KAZANIMLARI
DOAL SAYILAR
En ok dokuz basamakl doal saylar okur ve yazar.
En ok dokuz basamakl doal saylarn blklerini, basamaklarn ve rakamlarn basamak deerlerini
belirtir.
Kural verilen say ve ekil rntlerinin istenen admlarn oluturur.
En ok be basamakl doal saylarla toplama ve karma ilemi yapar.
ki basamakl doal saylarla zihinden toplama ve karma ilemlerinde uygun stratejiyi seerek kullanr.
Doal saylarla toplama ve karma ilemlerinin sonular tahmin eder.
En ok basamakl iki doal saynn arpma ilemini yapar.
En ok drt basamakl bir doal sayy, en ok iki basamakl bir doal sayya bler.
Doal saylarla arpma ve blme ilemlerin sonucunu tahmin eder.
Doal saylarla zihinden arpma ve blme ilemlerinde uygun stratejiyi seerek kullanr.
Blme ilemine ilikin problem durumlarnda kalan yorumlar.
arpma ve blme ilemleri arasndaki ilikiyi anlayarak ilemlerde verilmeyen eleri bulur.
Drt ilem ieren problemleri zer.
Doal saynn karesi ve kpn sl olarak gsterir, deerini bulur.
En ok iki ilem ieren parantezli ifadelerin sonucunu bulur.
Zaman l birimlerini tanr, birbirine dntrr ve ilgili problemleri zer.

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Doal Saylar
DOAL SAYILAR
Aadaki ifadeleri tamamlayalm.
Doal say;

ift doal say;

Tek doal say;

Ardk doal saylar;

Basamak;

Blk;

Say deeri;

Basamak deeri;

zmleme;

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Doal Saylar
7, 8 ve 9 Basamakl Doal Saylar
245 128 087

Say
Say Deeri
Basamak Deeri

Yukarda verilen sayy abakste gsterelim.

Okunuu:

zmlenii:

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Doal Saylar
rnek 1

Aada verilen doal saylarn okunularn yazalm.

rnek 2

1 105 404

7 007 707

12 000 148

98 125 100

485 102 548

624 001 785

Aada okunular verilen doal saylar rakamla yazalm.

milyon on iki bin yz krk drt

Be milyon yz krk sekiz bin yz drt

Seksen yedi milyon seksen yedi

Krk sekiz milyon yz altm be bin krk sekiz

yz on milyon yz iki bin drt yz on iki

Drt yz milyon drt yz bin

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Doal Saylar
rnek 3

Abakste gsterilen sayy bulup, okunuunu yazalm.

rnek 4

Aada blk veya basamaklardaki saylar verilen doal saylar bulalm.

Milyonlar bl : 6
Binler bl : 125
Birler bl : 456

Milyonlar bl : 78
Binler bl : 1
Birler bl : 47

On binler basama : 68
Yz milyonlar basama : 7
Binler basama : 4
Yzler basama : 6
Milyonlar basama : 1

rnek 5

On binler basama : 68
Yz binler basama : 7
Milyonlar basama : 4
Birler basama : 6
Yzler basama : 1

Aada zmlenen saylar bulalm.

4 on binlik + 2 yz milyonluk
+ 5 yzlk + 3 milyonluk + 8 binlik

400 000 + 5 000 000 + 30 000 + 100 + 4 + 80 000 000

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Doal Saylar
rnek 6

Aada verilen saylar zmleyelim.


5 125 487

rnek 7

65 074 128

Aada ifade edilen saylar bulalm.

6 basamakl
en kk doal say

7 basamakl
en byk doal say

Rakamlar farkl 6 basamakl


en byk doal say

Rakamlar farkl 7 basamakl


en kk doal say

1,0,4,8,9,7 rakamlarn
kullanarak oluacak
en kk doal say

2,3,5,8,9,6 rakamlarn
kullanarak oluacak
en byk doal say

3,5,4,8,6,7 rakamlarn
kullanarak oluacak
en kk ift doal say

9,3,5,4,8,6,7 rakamlarn
kullanarak oluacak
en byk tek doal say

1,2,3,9,5,6,7 rakamlarn
kullanarak oluacak
en byk doal say

rnek 8

rnek 9

458 128 482 doal saysndaki blklerde bulunan


rakamlarn basamak deerleri toplamn bulalm.

10

Basamak deerleri toplam 45 847 436 doal saysnn say deerleri toplamn bulalm.

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

Doal Saylar
rnek 10

rnek 11

A48 A57 AA3 doal says deerleri toplam 35


ise A'nn deerini bulalm.

rnek 12

B4 BB5 47B doal saysnda B rakamlarnn basamak deeri toplam 80 880 008 ise B rakamnn deerini bulalm.

rnek 13

bbb bbb bbb doal saysnn deerleri toplam


81 ise bu doal saynn basamak deerleri toplamn bulalm.

rnek 14

48 125 025 doal saysnda milyonlar blndeki rakamlarn say deerleri toplam ile binler
basamandaki rakamn toplamn bulalm.

rnek 15

Milyonlar basamandaki rakam 6 ve on binler


basamandaki rakam 4 olan yedi basamakl
en kk doal sayy bulalm.

Say deerleri toplam 21 olan 9 basamakl en


kk doal sayy bulalm.

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!

11

Doal Saylar

12

Ar tk Matematii ok Seveceksiniz!