You are on page 1of 1

Test de evaluare iniial

Clasa a VIII-a
I. Algebr
2
2
(1punct)1. Calculai: 2 3 1 3 2 2 =
(1punct)2. Efectuai: 3 x x 1 5 x ( x 2)
3. Rezolvai ecuaiile:
x 1 x 1

2 3(5 x 2) ;
2
3
(1punct) b) 3 x 2 5 x 0 ;
(1punct) c) 4 x 2 8 0 .

(1punct) a)

II. Geometrie

1. Fie triunghiul ABC i M ( AB ), N ( AC ), MN BC .Dac:


a)(0,5 puncte) AM 2, MB 4, AN 6 , calculai NC ;
b)(0,5 puncte) AM 2, MB 4, MN 6 , calculai BC .
2. Dac ABC este un triunghi echilateral cu latura egal cu 2 cm, calculai:
a) (0,25 puncte) nlimea ;
b) (0,25 puncte) aria;
c) (0,25 puncte) apotema;
d) (0,25 puncte) raza cercului circumscris triunghiului.
3. Dac ABCD este un romb cu latura de 2 cm i m(BCD) 120 0 , calculai:
a) (0,5 puncte) nlimea rombului;
b) (0,5 puncte) aria rombului.
4. Dac ABCDEF este un hexagon regulat cu latura de 2 cm, calculai:
a) (0,25 puncte) aria hexagonului;
b) (0,25 puncte) lungimea segmentului AC ;
c) (0,25 puncte) aria cercului nscris hexagonului;
d) (0,25 puncte) lungimea cercului circumscris hexagonului.
Not.
1.Timp de lucru 50 minute;
2. Un punct se acord din oficiu;
3 Toate subiectele sunt obligatorii.
SUCCES!
PROF. Neculai Stanciu