You are on page 1of 1

Kendiri 2

BORANG PENILAIAN BULANAN KEBERSIHAN KANTIN


NAMA SEKOLAH
DAERAH
BULAN

Maklumat Am

:
: .
: .....

BIL

i) Bil Pekerja
ii) Bil Pelalian Typhoid

MARKAH

PERKARA

CATATAN / ULASAN

Demerit*
MAKANAN
Ramuan & makanan mentah berkualiti, label mematuhi peraturan, pembungkusan
01
sempurna dan disimpan di tempat yang sesuai.
02
Makanan masak, sedia dimakan dan bahan mentah diasingkan.

13
8

03

Peti sejuk teratur, bersih dan berfungsi dan suhu bersesuaian.

04

Makanan yang dimasak disimpa dalam bekas tertutup dan suhu bersesuaian.

05
Penyediaan makanan dilakukan ditempat yang bersih, tinggi dan kalis air.
PENGENDALI MAKANAN
Menjalani pemeriksaan kesihatan, mendapat pelalian anti-tifoid dan mengikuti kursus
06
pengendalian makanan.
07
Memakai pakaian penutup kepaladan apron yang bersih dan sesuai.

08

8
4

Memakai kasut bersesuaian semasa mengendalikan makanan.

09
Mengamal kebersihan diri yang betul.
PERALATAN DAN PERKAKASAN

10

Bersih, sempurna dan diasingkan antara bahan mentah dan makanan bermasak

11

Dikeluarkan dari premis sekiranya tidak digunakan

12

Pencucian dilakukan di tempat yang tinggi

KEMUDAHAN PENCUCIAN TANGAN


13

Sinki dan sabun cecair disediakan, bilangan mencukupi dan dalam keadaan sempurna

BEKALAN AIR
14
Sumber dari air yang dirawat dan tidak menggunakan sambungan paip getah
PERLIMBAHAN DAN PERPARITAN
15
Pengaliran air limbah lancar dan dilupuskan dengan sebaiknya
16
Longkang bersih dan sempurna
KEMUDAHAN TANDAS
17
Tandas berkadaan bersih, bilangan mencukupi dan berfungsi dengan baik
18

4
2
1
2

Sabun cecair dan alat pengering disedikan dan berfungsi

PERLUPUSAN SAMPAH DAN SISA MAKANAN


Tong sampah mencukupi, dilengkapi beg plastik, bertutup dan diselenggara dengan
19
sempurna
20

Sisa makanan dikumpulkan dan dilupuskan dengan sempurna

LANTAI, DINDING DAN SILING


21
Lantai sentiasa bersih, tidak licin, tidak telap air dan tidak rosak
22
Dinding serta sililing premis sentiasa bersih dari habuk dan sawang dan tidak rosak
LAIN-LAIN
23
Tiada kehadiran tanda-tanda kehadiran lalat, tikus dan binatang peliharaan

2
2
4

24

Jadual pembersihan disediakan dan dipatuhi

25

Kain lap bersih dan untuk kegunaan khusus

1
JUMLAH MARKAH (DEMERIT) **

MARKAH PENILAIAN KESELURUHAN = 100 (

) ***

Nota :
*
Bulatkan markah demerit sekiranya terdapat kepatuhan.
**
Jumlah markah demerit yang dibulatkan.
*** Jumlah markah demerit
GPK HEM : ..

Disahkan oleh Pengetua/Guru Besar : .

ULASAN Pengetua :
......
.......................................................................
..
Tandatangan dan Cap Pengetua

Tarikh : ..