You are on page 1of 1

Библията за 52 седмици

С този план можеш да прочетеш Библията за 1 година, като всяка седмица четеш по няколко глави от всички Библейски жанрове.

Седм
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Писма
Понеделник
Яков 1-3
Яков 4-5
1Пет 1-3
1Пет 4-5
2Пет
1Йоан 1-3
1Йоан 4-5
2Йоан
3Йоан
Юда
Рим 1-2
Рим 3-4
Рим 5-6
Рим 7-8
Рим 9-10
Рим 11-12
Рим 13-14
Рим 15-16
1Кор 1-2
1Кор 3-4
1Кор 5-6
1Кор 7-8
1Кор 9-10
1Кор 11-12
1Кор 13-14
1Кор 15-16
2Кор 1-3
2Кор 4-5
2Кор 6-8
2Кор 9-10
2Кор 11-13
Гал 1-3
Гал 4-6
Ефес 1-3
Ефес 4-6
Фил 1-2
Фил 3-4
Кол 1-2
Кол 3-4
1Сол 1-3
1Сол 4-5
2Сол
1Тим 1-3
1Тим 4-6
2Тим 1-2
2Тим 3-4
Тит
Филeмoн
Евр 1-4
Евр 5-7
Евр 8-10
Евр 11-13

Закон
Вторник
Бит 1-3
Бит 4-7
Бит 8-11
Бит 12-15
Бит 16-19
Бит 20-23
Бит 24-27
Бит 28-31
Бит 32-35
Бит 36-39
Бит 40-43
Бит 44-47
Бит 48-50
Изх 1-4
Изх 5-8
Изх 9-12
Изх 13-16
Изх 17-20
Изх 21-24
Изх 25-28
Изх 29-32
Изх 33-36
Изх 37-40
Лев 1-3
Лев 4-6
Лев 7-9
Лев 10-12
Лев 13-15
Лев 16-18
Лев 19-21
Лев 22-24
Лев 25-27
Числа 1-4
Числа 5-8
Числа 9-12
Числа 13-16
Числа 17-20
Числа 21-24
Числа 25-28
Числа 29-32
Числа 33-36
Втор 1-3
Втор 4-6
Втор 7-9
Втор 10-12
Втор 13-15
Втор 16-19
Втор 20-22
Втор 23-25
Втор 26-28
Втор 29-31
Втор 32-34

История
Сряда
Ис.Нав 1-5
Ис.Нав 6-10
Ис.Нав 11-15
Ис.Нав 16-20
Ис.Нав 21-24
Съдии 1-6
Съдии 7-11
Съдии 12-16
Съдии 17-21
Рут
1Царе 1-5
1Царе 6-10
1Царе 11-15
1Царе 16-20
1Царе 21-25
1Царе 26-31
2Царе 1-4
2Царе 5-9
2Царе 10-14
2Царе 15-19
2Царе 20-24
3Царе 1-4
3Царе 5-9
3Царе 10-13
3Царе 14-18
3Царе 19-22
4Царе 1-5
4Царе 6-10
4Царе 11-15
4Царе 16-20
4Царе 21-25
1Лет 1-4
1Лет 5-9
1Лет 10-14
1Лет 15-19
1Лет 20-24
1Лет 25-29
2Лет 1-5
2Лет 6-10
2Лет 11-15
2Лет 16-20
2Лет 21-24
2Лет 25-28
2Лет 29-32
2Лет 33-36
Ездра 1-5
Ездра 6-10
Неем 1-4
Неем 5-9
Неем 10-13
Естир 1-5
Естир 6-10

© Авторски права: 1995-2015 Michael Coley

Псалми
Четвъртък
Пс 1-2
Пс 3-5
Пс 6-8
Пс 9-11
Пс 12-14
Пс 15-17
Пс 18-20
Пс 21-23
Пс 24-26
Пс 27-29
Пс 30-32
Пс 33-35
Пс 36-38
Пс 39-41
Пс 42-44
Пс 45-47
Пс 48-50
Пс 51-53
Пс 54-56
Пс 57-59
Пс 60-62
Пс 63-65
Пс 66-68
Пс 69-71
Пс 72-74
Пс 75-77
Пс 78-80
Пс 81-83
Пс 84-86
Пс 87-89
Пс 90-92
Пс 93-95
Пс 96-98
Пс 99-101
Пс 102-104
Пс 105-107
Пс 108-110
Пс 111-113
Пс 114-116
Пс 117-118
Пс 119
Пс 120-121
Пс 122-124
Пс 125-127
Пс 128-130
Пс 131-133
Пс 134-136
Пс 137-139
Пс 140-142
Пс 143-145
Пс 146-148
Пс 149-150

Поезия
Петък
Йов 1-2
Йов 3-4
Йов 5-6
Йов 7-8
Йов 9-10
Йов 11-12
Йов 13-14
Йов 15-16
Йов 17-18
Йов 19-20
Йов 21-22
Йов 23-24
Йов 25-26
Йов 27-28
Йов 29-30
Йов 31-32
Йов 33-34
Йов 35-36
Йов 37-38
Йов 39-40
Йов 41-42
Прит 1
Прит 2-3
Прит 4
Прит 5-6
Прит 7
Прит 8-9
Прит 10
Прит 11-12
Прит 13
Прит 14-15
Прит 16
Прит 17-18
Прит 19
Прит 20-21
Прит 22
Прит 23-24
Прит 25
Прит 26-27
Прит 28
Прит 29-30
Прит 31
Екл 1-2
Екл 3-4
Екл 5-6
Екл 7-8
Екл 9-10
Екл 11-12
Пес 1-2
Пес 3-4
Пес 5-6
Пес 7-8

Пророчество
Събота
Исая 1-6
Исая 7-11
Исая 12-17
Исая 18-22
Исая 23-28
Исая 29-33
Исая 34-39
Исая 40-44
Исая 45-50
Исая 51-55
Исая 56-61
Исая 62-66
Еремия 1-6
Еремия 7-11
Еремия 12-16
Еремия 17-21
Еремия 22-26
Еремия 27-31
Еремия 32-36
Еремия 37-41
Еремия 42-46
Еремия 47-52
Пл.Ерем
Езекиил 1-6
Езекиил 7-12
Езекиил 13-18
Езекиил 19-24
Езекиил 25-30
Езекиил 31-36
Езекиил 37-42
Езекиил 43-48
Дан 1-6
Дан 7-12
Осия 1-7
Осия 8-14
Йоил
Амос 1-4
Aмос 5-9
Авдий
Йона
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария 1-7
Захария 8-14
Малахия
Откр 1-6
Откр 7-11
Откр 12-17
Откр 18-22

Евангелия
Неделя
Мат 1-2
Мат 3-4
Мат 5-7
Мат 8-10
Мат 11-13
Мат 14-16
Мат 17-19
Мат 20-22
Мат 23-25
Мат 26-28
Марк 1-2
Марк 3-4
Марк 5-6
Марк 7-8
Марк 9-10
Марк 11-12
Марк 13-14
Марк 15-16
Лука 1-2
Лука 3-4
Лука 5-6
Лука 7-8
Лука 9-10
Лука 11-12
Лука 13-14
Лука 15-16
Лука 17-18
Лука 19-20
Лука 21-22
Лука 23-24
Йоан 1-2
Йоан 3-4
Йоан 5-6
Йоан 7-9
Йоан 10-12
Йоан 13-15
Йоан 16-18
Йоан 19-21
Деян 1-2
Деян 3-4
Деян 5-6
Деян 7-8
Деян 9-10
Деян 11-12
Деян 13-14
Деян 15-16
Деян 17-18
Деян 19-20
Деян 21-22
Деян 23-24
Деян 25-26
Деян 27-28

http://www.Bible-Reading.com