You are on page 1of 1

Panghalip Pamatlig

Pronomina
l

PanawagPansin

Unang
Ito, ire,
Panauh nire, nito,
Heto, eto
an
dito
Ikalawa
Iyan,
ng
niyan,
hayan, ayan
Panauh
diyan
an
Ikatlong
niyon,
Panauh
ayun, hayun
iyon, doon
an

Patulad

Panlunan

ganire,
ganito

nandito,
narito

ganyan

nandiyan,
nariyan

ganoon,
gayon

nandoon,
naroon