You are on page 1of 4

ANEXA Nr.

1
La H.C.L. nr.111 din 22.12.2015

ROMNIA
JUDEUL TIMI
PR I M R I A C O M U N E I PE R I AM
Periam, str. Mureului nr. 1 bis, judeul Timi, cod potal: 307315; Tel: 0256/375001;
Fax. 0256/375002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro
Nr. nregistrare: 9875 / 15.12.2015

APROB,

VIZAT,

Conductorul unitii contractante


Ing.ec.DUMITRA CORNEL

Compartiment Financiar-Contabil, impozite i taxe


FERECEAN-GULER DACIANA

PROPUNERI DE INVESTIII CARE VOR FI CUPRINSE N


PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIIILOR PUBLICE

2016
1 euro = 4,4409 lei/curs BNR mediu pe anul 2015
Nr.
Autoritatea
crt.
contractant
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comuna Periam/
fonduri nerambursabile
Comuna Periam/
Liceul Teoretic Periam
Comuna Periam/
Liceul Teoretic Periam
Comuna Periam/
Liceul Teoretic Periam
Comuna Periam/
Liceul Teoretic Periam
Comuna Periam /
infrastructur cldiri
Comuna Periam /
infrastructur cldiri
Comuna Periam /
infrastructur cldiri
Comuna Periam /
infrastructur cldiri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri

Obiectul contractului/
acordului cadru

Consultan accesare fonduri nerambursabile, achiziii publice


i administraie public
Documentaie de Avizare a Lucrrilor de Intervenie pentru
reabilitare Liceul Teoretic Periam local I i local III
Lucrri de reparaii generale i renovare, Liceul Teoretic Periam
local I i local III
Consultan Dirigenie antier pentru lucrri de reparaii
generale i renovare, Liceul Teoretic Periam local I i local III
Consultan Asisten tehnic pentru pentru lucrri de reparaii
generale i renovare, Liceul Teoretic Periam local I i local III
Documentaii de Avizare a Lucrrilor de Intervenii pentru
reabilitare i modernizare construcii (cldiri publice)
Lucrri de reabilitare i modernizare construcii (cldiri publice)
Consultan Dirigenie antier pentru lucrri de reabilitare i
modernizare construcii (cldiri publice)
Consultan Asisten tehnic din partea proiectantului pentru
lucrri de reabilitare i modernizare construcii (cldiri
publice)
Documentaie tehnic pentru execuie lucrri de pavare i
asfaltare
Achiziie materiale pentru pavare
Lucrri de pavare i de asfaltare
Consultan Dirigenie antier pentru lucrri de pavare i
asfaltare

Valoarea
estimat fr
TVA
111.022,5 lei
25.000 euro
35. 198,57 lei
7.926 euro
150.000 lei
33.777 euro
2.250 lei
506,65 euro
4.500 lei
1.013,31 euro
4.440,90 lei
1.000 euro
422.066 lei
95.000 euro
6.330,99 lei
1.425 euro
8.441,32 lei
1.900 euro
8.881,80 lei
2.000 euro
66.746,72 lei
15.030 euro
62.381,32 lei
14.047 euro
936,12 lei
210,71 euro

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
achiziii bunuri
Comuna Periam/
achiziii bunuri
Comuna Periam/
servicii culturale
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur drumuri
Comuna Periam/
infrastructur agement mediu
Comuna Periam/
infrastructura ap - canal
Comuna Periam/
infrastructura ap - canal
Comuna Periam/
infrastructur agement mediu
Comuna Periam/
carburani
Comuna Periam/
consumabile

Consultan Asisten tehnic din partea proiectantului pentru


lucrri de pavare i asfaltare
Documentaie tehnic pentru execuie lucrri de construcii de
parcri
Lucrri de construcii de parcri
Consultan Dirigenie antier pentru lucrri de construcii de
parcri
Consultan Asisten tehnic din partea proiectantului pentru
lucrri de construcii de parcri
Achiziie ciment
Achiziie balast
Agenda cultural 2016 Servicii artistice
Documentaie tehnic pentru execuie lucrri de marcaj rutier
Lucrri de marcaj rutier
Documentaie tehnic pentru execuie lucrri de construcii de
trotuare
Lucrri de construcii de trotuare
Consultan Dirigenie antier pentru execuie lucrri de
construcii trotuare
Consultan Asisten tehnic din partea proiectantului pentru
execuie lucrri de construcii trotuare
Achiziie material sditor pentru spaii verzi
Achiziie materiale ap-canal
Lucrri racordare a instituiilor publice la reeaua de canalizare
a localitii
Lucrri de mpdurire
Motorin
Benzin
Achiziionare accesorii de birou, articole mrunte de birou,
papetrie, hrtie pentru foto-copiatoare i xerografic,
imprimate i produse conexe
Cartue de toner i cerneal pentru imprimante

37

Comuna Periam/
consumabile
Comuna Periam/
consumabile
Comuna Periam/
consumabile
Comuna Periam/ servicii

38

Comuna Periam/ servicii

39

Comuna Periam/ servicii

40

Comuna Periam/
infrastructur cultural sportiv
Comuna Periam

Parcuri de joac pentru copii (zon romi, zon Periam-Port)

Comuna Periam/
infrastructur
Comuna Periam/
infrastructur
Comuna Periam/
Liceul Teoretic Periam

Expertiz tehnic cldiri domeniul public i privat al comunei

35
36

41
42
43
44

Achiziionare materiale pentru curenie


Achiziionare periferice, accesorii IT
Servicii mentenan instalaii de nclzire
Serviciu de mentenan instalaii electrice interioare i
exterioare
Serviciu de mentenan instalaii electrice iluminat public

Reparaii parcuri de joac

Expertiz energetic cldiri domeniul public i privat al


comunei
Lucrri de construire sal sport i festiviti la Grdini a cu
Program Prelungit Periam

1.248,16 lei
280,94 euro
6.661,35 lei
1.500 euro
61.999 lei
13.955 euro
929,99 lei
209,33 euro
1239,98 lei
279,10 euro
62.1072,60 lei
14.000 euro
19.1095,87 lei
4.300 euro
131.006,55 lei
29.500 euro
8.881,80 lei
2.000 euro
8.308 lei
1.870 euro
8.881,80 lei
2.000 euro
412.900 lei
92.937 euro
6.193,50 lei
1.858,74 euro
8.258 lei
1.858,74 euro
22.204,50 lei
5.000 euro
128.786,10 lei
29.000 euro
19.992,93 lei
4.502 euro
51.247,98 lei
11.540 euro
69.815,38 lei
15.721euro
11.102,25 lei
2.500 euro
5.551 lei
1.250 euro
1.332,27 lei
300 euro
9.943 lei
2.238 euro
9.974,26 lei
2.246 euro
11.102,25 lei
2.246 euro
8.881,80 lei
2.000 euro
31.086,30 lei
7.000 euro
6.661,35 lei
1.500 euro
82.192 lei
18.500 euro
8.881,80 lei
2.000 euro
310.907,41 lei
70.010 euro

45
46

Comuna Periam/
Liceul Teoretic Periam
Comuna Periam/
Liceul Teoretic Periam

Consultan Dirigenie antier pentru lucrri de construire sal


sport i festiviti la Grdinia cu Program Prelungit Periam
Consultan Asisten Tehnic din partea proiectantului lucrri
de construire sala sport i festiviti la Grdinia cu Program
Prelungit Periam
Lucrri de amenajare centru civic

47

Comuna Periam

48

Comuna Periam/
infrastructur cultural sportiv

Lucrri de reabilitare, modernizare i dotare Cmin Cultural,


comuna Periam

49

Comuna Periam/
infrastructur cultural sportiv
Comuna Periam/
infrastructur cultural sportiv

Consultan Dirigenie antier pentru lucrri de reabilitare,


modernizare i dotare Cmin Cultural, comuna Periam

50

Consultan Asisten din partea proiectantului pentru lucrri


de reabilitare, modernizare i dotare Cmin Cultural, comuna
Periam

ntocmit,
Responsabil Achiziii Publice,
Inspector I principal MIREA CRISTIAN-MANUEL

4.663,61 lei
1.400,20 euro
6.218,15 lei
1.400,20 euro
44.409 lei
10.000 euro
3.460.261,48
lei
779.180,23
euro
51.903,92 lei
11.687,70 euro
69.205,23 lei
15.583,60 euro

ANEXA Nr. 2
la Raportul nr.9988 din 17.12.2015

ROMNIA
JUDEUL TIMI
PR I M R I A C O M U N E I PE R I AM
Periam, str. Mureului nr. 1 bis, judeul Timi, cod potal: 307315; Tel: 0256/375001;
Fax. 0256/375002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro
Nr. nregistrare: ______ / __________

APROB,
Conductorul unitii contractante

VIZAT,
Compartiment Financiar-Contabil

LISTA ANEXA LA
PROPUNERI PENTRU
PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE
2016
Nr.
crt.

Autoritatea
contractant

Obiectul contractului/
acordului cadru

Valoarea estimat fr
TVA

ntocmit,
RESPONSABIL ACHIZIII PUBLICE,
Inspector I principal MIREA CRISTIAN-MANUEL