You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 5
Pentru: 5
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind modificarea i completarea art.1 al H.C.L. Periam nr. 1/27.06.2012
privind alegerea Comisiei de validare

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 22.12.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.9844/14.12.2015, prin care domnul Voicu
Liviu i-a prezentat demisia din cadrul Consiliului Local Periam;
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.10.046/18.12.2015, prin care domnul
Ctea Petre-Pavel i-a prezentat demisia din cadrul Consiliului Local Periam;
- referatul nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.10.121/21.12.2015 prezentat de
secretarul comunei;
- prevederile art.4 i art.5 din Ordonana Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare i funcionare a consillilor locale aprobat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritilor administraiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, precum i pentru
modificarea i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n conformitate cu prevederile art.31 alin.2-4, art.311, art.32, art.36 i art.45 alin.1 i art.115 din
Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

H O T R T E:
Art.1. ncepnd cu data de 22.12.2015, se modific i se completeaz prevederile art.1 al H.C.L.
Periam nr. 1/27.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare, care va avea urmtorul coninut:
Se alege Comisia de validare a mandatelor consilierilor locali alei la data de 10.06.2012, pe
ntreaga durat a mandatului Consiliului Local, n urmtoarea componen:
1. Doamna HRDLU ANIOARA preedinte;
2. Domnul CPUAN IONEL secretar;
3. Domnul STRUTINSCHI RODICA membru;
1

4. Domnul AVRAM IOAN-MIRCEA membru;


5. Doamna UVAT VIORICA membru.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Periam nr.1/27.06.2012 rmn n vigoare, neschimbate.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Membrilor comisiei de validare;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

AVRAM IOAN-MIRCEA

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________

BRON DACIANA

______________________________

Nr. 112 din 22.12.2015