You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 5
Pentru: 5
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind validarea unui nou consilier local n locul devenit vacant n cadrul Consiliului Local Periam,
urmare a ncetrii mandatului de consilier local al domnului COZMA VASILE
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 22.12.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- Ordinul Prefectului-Judeului Timi nr.440/07.09.2015 privind ncetarea mandatului de consilier
local al domnului Cozma Vasile, naintat prin adresa Instituiei Prefectului - Judeul Timi
nr.10019/S3/09.09.2015 nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.7064/10.09.2015;
- cererea domnului Peicov Cristian nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.10.053/18.12.2015 prin care ntiineaz consiliul local c renun la calitatea de membru supleant pe
listele USL;
- cererea domnului Tripan Cornel nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.10.054/18.12.2015 prin care ntiineaz consiliul local c renun la calitatea de membru supleant pe
listele USL;
- adresa nr.142/21.12.2015 a Partidului Social Democrat - Organizaia Judeean Timi,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.10.120/21.12.2015;
- referatul nr.10.123/21.12.2015 prezentat de secretarul Comunei Periam;
- procesul-verbal ncheiat de Comisia de validare din cadrul Consiliului Local Periam;
- prevederile art.6 alin.3 i art.7 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleilor locali, modificat
i completat;
- prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritilor administraiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, precum i pentru
modificarea i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Periam;
n conformitate cu prevederile art.31 alin.3-5, art.311, art.32, art.36 i art.45 alin.1 i art.115 din
Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

H O T R T E:
1

Art.1. ncepnd cu data de 22.12.2015, se valideaz mandatul de consilier local n cadrul


Consiliului Local Periam al domnului RUS DOREL-IOAN, nscris ca supleant pe lista propus de
Uniunea Social Liberal (USL) Periam, pe locul rmas vacant ca urmare a vacantrii funciei de consilier
local al domnului Cozma Vasile.
Art.2. Mandatul de consilier local al domnului Rus Dorel-Ioan va intra n vigoare dup depunerea
jurmntului de credin.
Art.3. Hotrrea de validare poate fi atacat de cei interesai la instana de contencios
administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau n cazul celor abseni de la edin, de la comunicare.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al
Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean Guler-Daciana, inspector I asistent-contabil;
- Domnului Rus Dorel-Ioan;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

AVRAM IOAN-MIRCEA
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

______________________________

Nr. 113 din 22.12.2015