You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 8


Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
prin care se ia act de demisia consilierului local CTEA PETRE-PAVEL i se vacanteaz mandatul
de consilier local

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 22.12.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- cererea nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.10.046/18.12.2015, prin care domnul
Ctea Petre-Pavel i-a prezentat demisia din cadrul Consiliului Local Periam;
- referatul constatator semnat de primarul i secretarul comunei Periam i nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.10.125/21.12.2015, prin care se propune Consiliului Local s se adopte o
hotrre prin care s se ia act de situaia aprut i s se declare vacant locul de consilier local ocupat
de domnul Ctea Petre-Pavel;
- prevederile art.9 alin.2 lit.a i alin.3, ale art.10 i ale art.12 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleilor locali, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.1, ale art.45 alin.1 i ale art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se ia act de demisia naintat de domnul CTEA PETRE-PAVEL, consilier local n
cadrul Consiliului Local al Comunei Periam.
Art.2. Locul ocupat de domnul Ctea Petre-Pavel n cadrul Consiliului Local al Comunei
Periam se declar vacant, el urmnd a fi ocupat de supleantul de pe lista Uniunii Social Liberale
(USL).
1

Art.3. Prezenta hotrre se comunic:


- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Comisiei de validare a mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului local al
Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean Guler-Daciana, inspector I asistent-contabil;
- Domnului Ctea Petre-Pavel;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

AVRAM IOAN-MIRCEA
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

______________________________

Nr. 117 din 22.12.2015