You are on page 1of 10

Mjere raspršenosti oko

regresije
Statistika

• Stoga je nužno brojčano izraziti stepen slaganja (razlikovanja) stvarnih vrijednosti zavisne varijable s regresijskim vrijednostima.Mjere raspršenosti oko regresije • Opisana jednačina jednostavne linearne regresije prikazuje prosječni odnos između dviju pojava. • Podloga za to su rezidualna odstupanja jer ona pokazuju disperziju stvarnih vrijednosti varijable Y prema regresijskim vrijednostima. .

Mjere raspršenosti oko regresije • U mjerenju disperzije ili raspršenosti oko regresije polazi se od kvadrata rezidualnih odstupanja. pomoću kojega se određuje varijanca i iz nje izvodi standardna devijacija. .

Mjere raspršenosti oko regresije • Varijanca regresije je aritmetička sredina kvadrata rezidualnih odstupanja. a standardna je devijacija regresije pozitivni drugi korijen iz varijance. • Relativna je mjera disperzije oko regresije koeficijent varijacije regresije. .

.

• Relativna mjera disperzije oko regresije jest koeficijent varijacije regresije.Standardna devijacija • Standardna devijacija regresije je prosječno odstupanje stvarnih vrijednosti zavisne varijable Y od regresijskih vrijednosti Y. . • Standardna devijacija izražena je u mjernim jedinicama zavisne varijable.

.

Koeficijent determinacije • Osim standardne devijacije. . • Koeficijent determinacije omjer je zbira kvadrata razlika regresijskih vrijednosti i aritmetičke sredine zavisne varijable i zbira kvadrata razlika vrijednosti zavisne varijable od njezine aritmetičke sredine. specifičan uvid u kakvoću regresijskog modela pruža koeficijent determinacije.

.

koeficijent se množi sa sto. u načelu. • Koeficijent je broj iz intervala [0. odnosno bliži 100. • Što je koeficijent bliži jedinici.1]. . to je.Koeficijent determinacije • Koeficijent determinacije pokazuje koliko model regresije uspješno objašnjava statističku promjenjivost zavisne varijable. regresija reprezentativnija. Radi jednostavnijega tumačenja.