You are on page 1of 12

Nombor Bulat

1. Nombor 0, 1, 2, 3, ..., 50 ..., 8614, ... yang digunakan dalam proses pengiraan dipanggil
'nombor bulat' (whole numbers).
2. Nombor bulat terdiri daripada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang boleh ditulis dalam
perkataan atau angka.
3. Nombor 1, 2, 3, 4, ... dipanggil nombor tabii / asli (natural numbers). Set tiga titik dibelakang
nombor nombor tersebut menunjukkan bahawa corak terus-menerusnya yang juga dipanggil
elipsis (ellipsis).
4. Setiap angka nombor bulat mewakili nilai tertentu mengikut kedudukan nilai angka dalam
nombor tersebut. Sebagai contoh, nilai bagi setiap angka dalam nombor 4,128,925 adalah
seperti berikut;
 Juta - angka 4
 Ratus ribu - angka 1
 Puluh ribu - angka 2
 Ribu - angka 8
 Ratus - angka 9
 Puluh -angka 2
 Unit - angka 5
5. Nilai bagi setiap angka dalam nombor boleh ditunjukkan dengan menggunakan jadual.
Kedudukan angka dalam sesuatu nombor menunjukkan nilainya.
Nombor
5 643
2 358

Nilai angka 5
5 000
50

Nilai angka 3
3
300

Dua puluh satu juta. 12. Lima ratus tiga puluh empat (Jwb: 534) b. Menghitung nombor bulat a. 16.ratus ribu  7 . Lima ratus dua puluh empat ribu.6. 20) c. Hitung dalam gandaan sepuluh dari 20 hingga 50 (Jwb: 20. 19 503 (Jwb: Sembilan belas ribu lima ratus tiga) c. Hitung dalam pengurangan seratus dari 1100 hingga 500 (Jwb: 1100. 20. 15.puluh ribu  4 – ribu  1 – ratus  2 – puluh  5 . 14. Hitung dalam gandaan dua dari 4 hingga 20 (Jwb: 4. 25. tujuh ribu empat puluh lapan (Jwb: 21 007 048) 9. 18. 1 020 (Jwb: Seribu dua puluh) b. Hitung dalam pengurangan lima dari 30 hingga 10 (Jwb: 30. 500) 7. 900. 8. Menulis nombor bulat dalam bentuk angka a.puluh ribu  4 – ribu  7 – ratus  6 – puluh  3 – unit b. Mengenal pasti nilai angka dalam nombor bulat . 50) b. 30. 6. 374 125  3 . 1 007 032 (Jwb: Satu juta tujuh ribu tiga puluh dua) 8. 1000.unit 10. 10) d. 40. 800. 634 202 (Jwb: Enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua) d. 700. Mengenal pasti nilai tempat a. 24 763  2 . 10. Dua belas ribu tujuh puluh (Jwb: 12 070) c. dua ratus empat puluh dua (Jwb: 524 242) d. 600. Menulis nombor bulat dalam perkataan a.

Cari angka di sebelah kanan nilai tempat yang diberi.) b. Tambahkan 1 pada angka 3 dan gantikan kesemua angka di sebelah kanan angka 3 dengan 0.) 11. Ribu  Nilai tempat yang diberi.  Biarkan angka 7 tidak berubah dan gantikan kesemua angka di sebelah kanan angka 7 dengan 0. a. c. 12. Jika angka ini adalah kurang dari 5. biarkan angka pada nilai tempat tersebut tidak berubah. 13. ribu Nilai tempat yang diberi. Angka disebelah kanan nilai tempat yang diberi adalah 7 (7>5). Oleh itu nilai angka 7 adalah 70 000. Bundarkan 37 268 yang nilai yang terhampir a. Puluh a. Kenal pasti nilai angka 6 dalam nombor 36 052 (Jwb: Nilai tempat angka 6 adalah ribu. (Jwb : Oleh itu pembundaran 37 268 kepada nilai puluh ribu yang terhampir adalah 40 000. b. puluh ribu = 3. (Jwb : Oleh itu pembundaran 37 268 kepada nilai ribu yang terhampir adalah 37000. Jika angka ini adalah 5 atau lebih. maka tambahkan 1 pada angka dalam nilai tempat yang diberi dan gantikan setiap angka di sebelah kanan dengan 0.a. Kenal pasti nilai angka 7 dalam nombor 472 351 (Jwb: Nilai tempat angka 7 adalah puluh ribu.) . Nombor bulat boleh di'bundarkan' (rounded off) kepada nilai tempat tertentu mengikut ketepatan yang diperlukan. Oleh itu nilai angka 6 adalah 6000. Contohnya.) b.  Angka disebelah kanan nilai tempat yang diberi adalah 2 (2<5 ). c. b. Kaedah untuk pembundaran (rounding off) nombor bulat kepada nilai tempat yang diberi adalah seperti berikut. ribu = 7.

851 (Jwb : 47 391 . 13 337 dan 5 087. Kampung A. Pengurangan / penolakan (subtraction) adalah proses mencari perbezaan atau baki (hasil tolakan dua nombor). Penambahan (addition) adalah proses penjumlahan dua nombor atau lebih. 2. 3 909 + 8 527 (Jwb : 3 909 + 8 527 = 12 436) b.851 = 46 540) .Penambahan & Penolakan 1. (Jwb : Jumlah populasi penduduk untuk kampung A. Penambahan nombor bulat Cari nilai setiap yang berikut a. B dan C mempunyai populasi penduduk 9 452. Simbol bagi penambahan adalah '+' dan dibaca sebagai 'tambah' (plus). B dan C adalah 27 876) 4. Penolakan nombor bulat Cari nilai setiap yang berikut a. 47 391 . Kira jumlah populasi penduduk untuk tiga kampung tersebut. Simbol bagi pengurangan / penolakan adalah '-' dan dibaca sebagai 'tolak' (minus). 3. 26 483 + 9 758 + 865 (Jwb : 26 483 + 9 758 + 865 = 37 106) c.

238 472 . pengedar menerima tempahan 7 122 dan 5 908 unit untuk setiap model automatik dan manual.79 586 (Jwb : 238 472 . Cari perbezaan antara bilangan kereta jenama CAR model automatik dan model manual yang ditempah pada hari tersebut. (Jwb : Perbezaan antara bilangan kereta jenama CAR model automatik dan model manual yang ditempah pada hari tersebut adalah sebanyak 1 214 unit.) .79 586 = 158 886) c. Pada hari pertama pelancaran kereta jenama CAR.b.

Pendaraban & Pembahagian 1. Kira jumlah helai kertas bersaiz A4 yang digunakan dalam sehari oleh pusat fotokopi tersebut. 2. Pendaraban (multiplication) adalah proses mencari produk terdiri daripada dua atau lebih nombor. Simbol bagi pendaraban adalah 'x' dan dibaca sebagai 'darab' (multiply). Simbol bagi pembahagian adalah '÷' dan dibaca sebagai 'bahagi' (divide). . Mendarabkan dua nombor a. Pembahagian (division) adalah proses mencari hasil bahagi suatu nombor dengan nombor lain yang mana bukan sifar. Sebuah pusat fotokopi menggunakan 36 rim kertas bersaiz A4 sehari. 3. Satu rim kertas bersaiz A4 mengandungi 485 helai. 826 x 415 (Jwb : 826 x 415 = 342 790 ) c. 347 x 24 (Jwb : 347 X 24 = 8 328) b.

5 649 ÷ 21 (Jwb : Hasil bahagi 5 649 ÷ 21 adalah 269. Membahagikan nombor bulat dengan nombor bulat yang lebih kecil a.) c. 4 533 ÷ 8 (Jwb : Hasil bahagi 4 533 ÷ 8 = 566 berbaki 5.) b. ) .(Jwb : Jumlah helai kertas bersaiz A4 yang digunakan dalam sehari oleh pusat fotokopi tersebut adalah 17 460 helai. 534 ÷ 3 (Jwb : Hasil bahagi 534 ÷ 3 adalah 178.) 4.

.)  Hasil bahagi sebarang nombor yang dibahagi dengan sifar (zero) adalah tidak dapat ditakrifkan. Contoh: 7 ÷ 0 adalah tidak dapat ditakrifkan.  Hasil bahagi apabila sifar dibahagikan dengan sebarang nombor (kecuali sifar) ialah sifar.d. Contoh: 0 ÷ 7 = 0. berapa buah basikal yang akan diterima oleh setiap sekolah? (Jwb : Jumlah basikal yang akan diterima oleh setiap sekolah = 525 ÷ 7 = 75 buah basikal. Jika basikal tersebut diagihkan sama-rata untuk setiap sekolah. Sebuah badan bukan kerajaan ingin mengagihkan bantuan 525 buah basikal kepada 7 buah sekolah terpilih dalam daerah Alor Gajah.

Pengiraan yang melibatkan kombinasi penambahan dan pengurangan (Addition and subtraction) Nilaikan a. 334 + 729 .342 + 250 2 435 . x. Pengiraan yang melibatkan kombinasi + . x dan ÷ Arahan operasi Lakukan + dan – dari kiri ke kanan Lakukan x dan ÷ dari kiri ke kanan Lakukan x dan ÷ dahulu. ÷ dan ( ) – dari kiri ke kanan Lakukan pengiraan didalam kurungan dahulu. dan akhir sekali barulah lakukan + dan – dari kiri ke kanan 2. 567 ÷ 7 x 3 567 ÷ 7 x 3 = 81 x 3 = 243 4.. 2 435 . .507 = 1 063 .507 = 556 b. Pengiraan yang melibatkan kombinasi pendaraban dan pembahagian (Multiplication and division) Nilaikan a. kemudian diikuti dengan x dan ÷ .Operasi Gabungan 1.342 + 250 = 2 093 + 250 = 2 343 3. -. 16 x 9 + 55 ÷ 11 Lakukan operasi x dan ÷ dahulu . Operasi gabungan (Combined operation) Operasi gabungan + dan X dan ÷ +. kemudian diikuti dengan + dan +. x dan ÷ Kira a.507 334 + 729 . 72 x 50 ÷ 18 72 x 50 ÷ 18 = 3 600 ÷ 18 = 200 b. -.

Pak Ali berhasrat untuk mengagih baki wang tersebut kepada 8 orang anaknya secara sama-rata. Pengiraan yang melibatkan kombinasi Dapatkan nilai setiap yang berikut.8 x 3) + 57 Lakukan pendaraban dahulu diikuti dengan pengurangan.23 Lakukan operasi ÷ dan x dahulu. dari kiri ke kanan 136 ÷ 8 x 4 .23 = 68 . a.3) Kemudian lakukan penambahan dan pengurangan = (68)(7) = 476 6.24) + 57 = 272 ÷ 16 + 57 Lakukan pembahagian dahulu diikuti dengan penambahan = 17 + 57 = 74 b.23 = 45 5.16 x 9 + 55 ÷ 11 = 144 + 5 = 149 b. Penyelesaian masalah melibatkan operasi gabungan Pak Ali menjualkan tanahnya pada harga RM473 000. 136 ÷ 8 x 4 . Setelah dia menyimpan RM95 000 di bank. 272 ÷ (40 . Dapatkan jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya. di dalam kurungan. Jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya = RM(473 000 .23 = 17 x 4 . (7 x 9 + 5)(10 .21 ÷ 7) Lakukan pendaraban dan pembahagian dahulu = (63 + 5)(10 .95 000) ÷ 8 . 272 ÷ (40 .

= RM378 000 ÷ 8 = RM47 250 .

LATIHAN TUBI BAB 1 : NOMBOR BULAT A) Tuliskan dalam nombor 1. Lapan ribu tujuh ratus lima belas - 2 Tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima - 3 Sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh - 4 Lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan 5 Lima puluh lapan ribu tiga puluh dua - B) Tuliskan dalam perkataan. 97 542 - 2 503647 - 3 758900 - 4 78453 - 5 876450 - C) Tulis nilai tempat bagi digit yang bergaris 1 6 312 475 2 567 845 - 3 58 326 - 4 5 621 053 - 5 8 764 305 - - . 1.