You are on page 1of 2

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Р А С П О Р Е Д

ДОБОЈ

ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. год.
за редовне студенте САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА – Друмски и градски саобраћај, жељезнички, поштански, телекoмуникације и логистикa
III ГОДИНА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Теорија тока и капацитет саобраћајница
Урбанизам
Друмска возила са динамиком
Екологија у саобраћају
Механизација и технологија претовара
Путеви
Експлоатација и одржавање возила
Пројектовање и регулисање саобраћаја
Регулисање саобраћајних токова
Интермодални транспорт
Вертикални транспорт
Менаџмент у саобраћају
Мотори СУС
Жељезничке пруге
Жељезничка возила
Динамика шинских возила
Експлоатација жељезничких кола
Жељезнички СС уређаји
Регулатива у жељезничком саобраћају
Технолошке и експлатационе
карактеристике жељезничких возила
Безбједност жељезничког саобраћаја
Жељезничке станице и чворови
Жељезничка електроенергетска постројења
Транспортне мреже
Електричне машине
Поштански саобраћај
Поштанске услиге и мреже I
Рачунарска техника
Телекомуникациони саобраћај и мреже
Дигитална техника
Пројектовање и примјена диг. система
Рачунарске мреже и интернет протоколи
Основи комуникација
Интернет технологије
Оптичке комуникације
Мобилне комуникације
Теорија аутоматског управљања
Планирање и пројектовање саоб. у мрежама
Телекомуникациони системи
Телекомуникације
Електроника
Мултимедијалне комуникације
Микропроцесорски системи
Радиокомуникациони системи

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ
Датум I
Датум II
28.01. у 1300
12.02. у 1300
02.02. у 1300
17.02. у 1300
00
08.02. у 13
23.02. у 1300
27. 01. у 900
11.02. у 900
04.02. у 1300
26.02. у 1300
29.01. у 1300
15.02. у 1300
03.02. у 1300
18.02. у 1300
00
05.02. у 13
22.02. у 1300
09.02. у 1300
24.02. у 1300
00
06.02. у 11
20.02. у 1100
01.02. у 1300
19.02. у 1300
30.01. у 0900
16.02. у 1300
10.02. у 1300
25.02. у 1300
28.01. у 1300
12.02. у 1300
00
01.02. у 13
16.02. у 1300
04.02. у 1300
19.02. у 1300
00
08.02. у 13
23.02. у 1300
09.02. у 1300
24.02. у 1300
10.02. у 1300
25.02. у 1300

АПРИЛСКИ
Датум I
21.04. у 1500
15.04. у 1500
18.04. у 1400
19.04. у 1200
20.04. у 1500
22.04. у 1500
25.04. у 1500
28.04. у 1500
16.04. у 1100
23.04. у 1100
27.04. у 1500
26.04. у 1500
25.04. у 1500
23.04. у 1100
15.04. у 1500
18.04. у 1500
16.04. у 1100
25.04. у 1500
21.04. у 1500

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ
Датум I
Датум II
20.06. у 1300
07.07. у 1300
15.06. у 1300
01.07. у 1300
00
17.06. у 13
04.07. у 1300
22.06. у 900
08.07. у 900
21.06. у 1300
05.07. у 1300
16.06. у 1300
02.07. у 1300
23.06. у 1300
11.07. у 1300
00
24.06. у 13
12.07. у 1300
27.06. у 1300
13.07. у 1300
00
18.06. у 11
09.07. у 1100
28.06. у 1300
13.07. у 1300
29.06. у 1300
14.07. у 1300
30.06. у 1300
15.07. у 1300
20.06. у 1300
04.07. у 1300
00
15.06. у 13
01.07. у 1300
27.06. у 1300
11.07. у 1300
00
23.06. у 13
06.07. у 1300
24.06. у 1300
07.07. у 1300
16.06. у 1300
12.07. у 1300

СЕПТЕМБАРСКИ
Датум I
Датум II
05.09. у 1300
20.09. у 1300
03.09. у 1100
19.09. у 1300
00
14.09. у 13
29.09. у 1300
13.09. у 900
28.09. у 900
15.09. у 1300
30.09. у 1300
12.09. у 1300
27.09. у 1300
09.09. у 1300
26.09. у 1300
00
08.09. у 13
23.09. у 1100
07.09. у 1300
22.09. у 1300
00
10.09. у 11
24.09. у 1100
06.09. у 1300
21.09. у 1300
02.09. у 1300
17.09. у 1100
01.09. у 1300
16.09. у 1300
07.09. у 1300
22.09. у 1300
00
09.09. у 13
23.09. у 1300
12.09. у 1300
26.09. у 1300
00
08.09. у 13
27.09. у 1100
10.09. у 1100
24.09. у 1300
05.09. у 1300
20.09. у 1300

ОКТОБАРСКИ
Датум
05.10. у 1400
03.10. у 1400
04.10. у 1400
10.10. у 1200
14.10. у 1400
13.10. у 1400
11.10. у 1400
15.10. у 1100
01.10. у 1100
08.10. у 1100
12.10. у 1400
07.10. у 1400
06.10. у 1400
03.10. у 1400
12.10. у 1400
05.10. у 1400
07.10. у 1400
06.10. у 1400
11.10. у 1400

02.02. у 1300

17.02. у 1300

22.04. у 1500

30.06. у 1300

15.07. у 1300

01.09. у 1300

16.09. у 1300

13.10. у 1400

10.02. у 1300
03.02. у 1300
05.02. у 1300
29.01. у 1100
06.02. у 1100
29.01. у 1300
03.02. у 1300
10.02. у 1300
08.02. у 1300
27.01. у 1300
09.02. у 1300
04.02. у 1300
02.02. у 1300
28.01. у 1300
05.02. у 1300
01.02. у 1300
29.01. у 1300
03.02. у 1300
10.02. у 1300
08.02. у 1300
06.02. у 1100
30.01. у 1100
09.02. у 1100
02.02. у 0100

25.02. у 1300
22.02. у 1300
20.02. у 1100
11.02. у 1300
27.02. у 1100
11.02. у 1300
18.02. у 1300
25.02. у 1300
24.02. у 1300
12.02. у 1300
26.02. у 1300
19.02. у 1300
16.02. у 1300
15.02. у 1300
22.02. у 1300
17.02. у 1300
11.02. у 1300
18.02. у 1300
25.02. у 1300
24.02. у 1300
26.02. у 0900
15.02. у 1100
27.02. у 1100
17.02. у 0900

21.04. у 1500
26.04. у 1500
27.04. у 1500
28.04. у 1500
16.04. у 1100
15.04. у 1500
22.04. у 1500
25.04. у 1500
19.04. у 1500
18.04. у 1500
20.04. у 1500
21.04. у 1500
26.04. у 1500
27.04. у 1500
28.04. у 1500
16.04. у 1100
15.04. у 1500
22.04. у 1500
25.04. у 1500
19.04. у 1500
20.04. у 1100
21.04. у 0900
22.04. у 1100
26.04. у 1100

16.06. у 1300
17.06. у 1300
28.06. у 1300
29.06. у 1300
18.06. у 1100
15.06. у 1300
22.06. у 1300
28.06. у 1300
24.06. у 1300
17.06. у 1300
16.06. у 1300
20.06. у 1300
18.06. у 1100
21.06. у 1300
25.06. у 1100
29.06. у 1100
15.06. у 1300
22.06. у 1300
28.06. у 1300
24.06. у 1300
16.06. у 1100
18.06. у 1100
19.06. у 1100
22.06. у 1100

12.07. у 1300
09.07. у 1300
13.07. у 1300
14.07. у 1300
02.07. у 1100
01.07. у 1300
04.07. у 1300
11.07. у 1300
08.07. у 1300
05.07. у 1300
06.07. у 1300
07.07. у 1300
02.07. у 1100
13.07. у 1300
14.07. у 1300
15.07. у 1100
06.07. у 1300
01.07. у 1100
15.07. у 1100
10.07. у 0900
04.07. у 1100
05.07. у 0900
06.07. у 0900
11.07. у 0900

05.09. у 1300
02.09. у 1300
06.09. у 1300
14.09. у 1300
03.09. у 1100
05.09. у 1300
09.09. у 1300
12.09. у 1300
02.09. у 1300
01.09. у 1300
06.09. у 1300
07.09. у 1300
08.09. у 1300
10.09. у 1100
13.09. у 1300
14.09. у 1300
05.09. у 1300
09.09. у 1300
12.09. у 1300
02.09. у 1300
15.09. у 1300
03.09. у 1100
10.09. у 1100
08.09. у 1100

20.09. у 1300
19.09. у 1300
21.09. у 1300
29.09. у 1300
17.09. у 1100
20.09. у 1300
26.09. у 1300
28.09. у 1300
19.09. у 1300
16.09. у 1300
21.09. у 1300
22.09. у 1300
23.09. у 1300
27.09. у 1300
30.09. у 1300
29.09. у 1100
20.09. у 1300
26.09. у 1300
28.09. у 1300
19.09. у 1300
30.09. у 1100
19.09. у 1100
27.09. у 1100
24.09. у 0900

11.10. у 1400
08.10. у 1100
15.10. у 1100
04.10. у 1400
01.10. у 1100
06.10. у 1400
03.10. у 1400
07.10. у 1400
10.10. у 1400
04.10. у 1400
05.10. у 1400
11.10. у 1400
01.10. у 1100
12.10. у 1400
13.10. у 1400
14.10. у 1400
06.10. у 1400
03.10. у 1400
07.10. у 1400
10.10. у 1400
15.10. у 1100
07.10. у 1200
10.10. у 1200
14.10. у 1200

САЛА
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
17

17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

у 1300 16. у 1300 04.07.07. у 1400 13. 46. у 1300 07.09.09.09.10.09. Основни видови транспорта I Шпедиција и агенцијско пословање Основни видови транспорта II Логистички центри Складишни системи Моторна возила Мрежни сервиси и интернет апликације Добој.07. у 1300 20. у 1400 ДЕКАН: Доц. 51. у 1300 10. у 1400 04.10.04.02.09. у 1300 03. у 1500 18. 48.02.09. у 1300 23. у 1300 27. у 1500 21. у 1300 30.04.06. у 1300 17.02.04.10.02.02.10. у 1400 11. у 1300 18. у 1300 15. у 1300 26.07.2015. у 1400 07. у 1300 29. у 1300 09.02. у 1500 15.02.09.09. у 1300 20.06. у 1300 16.04.06.09. год. 28. др Зоран Ћургуз 14 1 14 14 14 14 14 .09. у 1300 02.04. у 1300 01.06.04.01. у 1300 23. 50. у 1300 27. у 1300 08. у 1300 01. у 1300 25.07. у 1300 23. у 1300 22. у 1300 15.02.02.06. у 1500 25.07.09. у 1300 22. у 1400 05. у 1300 12. у 1300 05.10. у 1300 29.02.06. у 1300 19. у 1300 06. 47. 49. у 1300 12. у 1400 12. у 1300 03.09.45. у 1300 06.02. у 1300 08. у 1300 21.02.09. у 1300 02. у 1300 07.12.04.02. у 1300 11. у 1300 26.07.06. 17.10. у 1300 27.09.10. у 1300 04. у 1300 14.