You are on page 1of 3

PROIECT DIDACTIC

DATA : 9. 12. 2015
CLASA : a II-a B
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, FĂNUȘ NEAGU” BRĂILA
ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
DISCIPLINA : MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
DISCIPLINE INTEGRATE: ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : MEDII DE VIAȚĂ
TEMA : ÎNMULȚIREA CÂND UNUL DINTRE FACTORI ESTE 2
TIPUL LECȚIEI : FIXARE ȘI CONSOLIDARE
COMPETENȚE SPECIFICE :
MEM:
1.5.-Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0 -100 prin
adunări/
scăderi repetate;
1.6.-Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ( sumă,
descăzut,termenii unei sume, diferență, rest, descăzut,scăzător, produs ,
factorii unui produs
cât, deîmpărțit, împărțitor, <, >, =, +, -, x, : ) în rezolvarea și/ sau
compunerea de probleme

AVAP:

Să efectueze exerciții de scriere sub forma de adunări repetate a unor înmulțiri. produs ).Să participe activ la desfășurarea activității. Cântare în colectiv. AVAP: O4.Să coloreze bulgării omului de zăpadă. PSIHO-MOTRICE: O7-Să păstreze poziția corectă în bancă în timpul orei. culorii și formei.conversația. O2. munca independentă RESURSE MATERIALE : manualul . individual . punctului. jocul didactic.-Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei.grupuri mici OBIECTIVE OPERAȚIONALE: COGNITIVE: MEM: O1. STRATEGII DIDACTICE: RESURSE PROCEDURALE : explicația. MM: O5.Să utilizeze terminologia specifică( factor.Să interpreteze cântecul: „ Omul de zăpadă”. exercițiul.2.Să rezolve exerciții de înmulțire atunci când un factor este „ 2”.2. AFECTIVE: O6.2. MM: 2. culori. O3. fișe de lucru. folosind culoarea albastră pentru bulgarele cu rezultatele mai mari și bleu pentru bulgărele cu rezultatele mai mici. FORME DE ORGANIZARE : frontal.

Roșu.2006 Manual. ed.Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului clasa a II a” . 3418/19..C.E. Neagu...Didactica matematicii în învățământul primar”M.RESURSE UMANE: 31 elevi RESURSE TEMPORALE : 35min+10 min activitate în completare LOCUL DE DESFĂȘURARE : sala de clasă BIBLIOGRAFIE: .. M.CD PRESS . 03.. Ed. 2013 C.Elemente de didactica matematicii în grădiniță și învățământul primar”. Petrovici. aprobată prin OM.NR.. PIM 2006 M.Matematică și explorarea mediului clasa aIIa.