You are on page 1of 6

Memahami Pecahan

1. Apabila satu unit dari keseluruhan kuantiti dibahagikan kepada bahagian yang sama, manamana bahagian dalam kuantiti tersebut dipanggil sebagai pecahan unit (fractions of the
unit).
2. Jadual dibawah menunjukkan bagaimana pecahan dibaca.

3. Pecahan adalah nombor yang mewakili satu atau lebih bahagian yang sama dibahagikan
daripada keseluruhannya. Contohnya, Dalam rajah dibawah, setiap bahagian adalah 1 daripada
6 bahagian yang sama.

4. Pecahan

juga

boleh

daripada koleksi atau satu

digunakan untuk menamakan sebahagian
set objek atau kumpulan. Contohnya,

Setiap pensil di atas adalah 1 daripada sekumpulan 4 pensel.

2. 1. Dengan kata lain. Pecahan boleh diwakili oleh gambar rajah.5. dimana a adalah pengangka (numerator) dan b adalah penyebut (denominator). 8/9 daripada gambar rajah. Pecahan ditulis dalam bentuk . Bahagian-bahagian yang berlorek dalam gambar rajah adalah mewakili 8 bahagian daripada 9 bahagian yang sama. Menulis pecahan. semua bahagian . Bilangan 1 adalah mewakili keseluruhannya. Contohnya. Contohnya.

Jwb: 3/6 = 1/2 .Contoh 1: Apakah pecahan yang diwakili oleh bahagian-bahagian yang berlorek dalam setiap gambar rajah di bawah? a. Jwb: 5/8 b. Jwb: 1/4 c.

adalah lebih besar nilainya. Pecahan setara bagi suatu pecahan boleh ditentukan dengan mendarab pengangka dan penyebutnya dengan nombor bulat yang sama. 2. 4. maka pecahan dengan pengangka (numerator) yang lebih besar. walaupun mempunyai pengangka (numerator) dan penyebut (denominators) yang berbeza. Contohnya. maka pecahan dengan penyebut (denominator) yang lebih besar. Contohnya. .Pecahan Setara 1. Contohnya. Contohnya. Jika dua pecahan yang mempunyai pengangka (numerator) yang sama. Jika dua pecahan mempunyai penyebut (denominator) yang sama. Pecahan setara (equivalent fractions) ialah pecahan yang mewakili nilai yang sama. adalah lebih kecil nilainya. 3.

2. b. Pada suatu garis nombor (number line).Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun 1. sama ada menaik atau menurun. Langkah-langkah dalam menyusun (arrange) pecahan mengikut tertibnya. . a. Kemudian. susun setiap pecahan (dalam tertib menaik atau menurun) mengikut pengangkanya (numerator). pecahan-pecahan boleh disusun mengikut tertib. Tukarkan setiap pecahan kepada pecahan setara masing-masing dengan penyebut sepunya (common denominator).

Untuk memudahkan pecahan kepada sebutan terendah. . HCF) mereka.Memudahkan pecahan kepada sebutan terendah 1. FSTB (Highest Common Factor. bahagikan (divide) pengangka (numerator) dan penyebut (denominator) dengan Faktor Sepunya Terbesar.