You are on page 1of 42

Έτος  48ον  –  Τεύχος  49  Περιόδου  1-­‐7-­‐2015  έως  30-­‐6-­‐2016  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-­‐ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-­‐ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2015  ΕΞΕΔΟΘΗ    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2016  
 
1  
 

Έτος 48ον – Τεύχος 49ον - Περιόδου 01/07/15 – 30/06/16
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΕΞΕΔΟΘΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΚΔΟΤΑΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΛΗΔΩΝ 18
ΤΗΛ-FAX : 28210-46467, 28210-42541
Κατά προτίµησιν ΚΙΝ.6944439818
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 9, ΤΗΛ.28210-51543
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail) :edelakis@otenet.gr ή edelakis@yahoo.gr  
Απο  1-­‐1-­‐2016  Υπεύθυνος  Ιστοσελίδας  :Κωτσιόπουλος  Δημήτριος  Υπ/γος  ε.α  
Email:Kotsiopulosd@yahoo.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Επισκευθείτε 1) την Ιστοσελίδα (website) : www.rotarychania.gr
2) την σελίδα µας στο facebook
Περιέχουν τις δραστηριότητες µας των
14 τελευταίων ετών ήτοι από 1/7/2001 έως σήµερον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ: ΠΟΛΕΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠITΡOΠΗΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: ΣΤΑΣΣΙΝΟΥ ΕΛΒΙΡΑ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ροτ. Δελακης Εµµανουηλ και Κωτσιόπουλος Δηµήτριος
Υπεύθυνος facebook ροτ/νός Δελάκης Εµµ. Πρόεδρος.
Το   παρόν   αποστέλλεται:     Σε   ηλεκτρονική   μορφή:   σε   3500   αποδέκτες,   μεταξύ   των   οποίων  
περιλαμβάνονται  ο  Δ/της,  οι  τ.  Δ/ται,  οι  ψηφισμένοι  Δ/ται,  οι  β.  Δ/ται,  οι  τ.β.  Δ/ται,  οι  τ.Πρόεδροι  και  
γεν.Γραμματείς   καθώς   και   οι   νυν   Πρόεδροι   και   Γραμματείς   της   2470   Περιφέρειας   και   των  
Ελληνοκυπριακών   καθώς   και   φορείς   και   άτομα   της   κοινωνίας   των   Χανίων   καθώς   και   σε   όλες   τις  
πολιτικές  και  στρατιωτικές  αρχές  των  Χανίων.  
Παρακαλούνται   θερμά,   οι   Πρόεδροι   των   ομίλων,   να   αποστέλλουν   και   να   ενημερώνουν   (ει  
δυνατόν)  τα  e-­‐mail  των  μελών  τους  για  την  αποστολή  του  περιοδικού  μας  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  1)  
διότι   πολλά   e-­‐mail   επιστρέφουν   πίσω   και   2)έτσι   ώστε   τα   νέα   μέλη   τους   να   μπορούν   να  
παραλαμβάνουν  το  περιοδικό  μας.  
Προσοχή:   Θερμή   παράκλησις   όταν   αλλάζεται   τα   e-­‐mail   σας   να   μας   πληροφορείτε   το   καινούργιο  
σας  δια  να  σας    ενημερώνουμε  δια  την  δράσιν  μας.    
 
 
2  
 

ROTARY  INTERNATIONAL  
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ  
2470  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΤΟ  ΣΥΝΘΗΜΑ  ΤΗΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ  
ΠΡΟΣΦΕΡΕ  ΤΟΝ  ΕΑΥΤΟ  ΣΟΥ  
ΣΤΟΝ  ΚΟΣΜΟ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΡΟΤΑΡΥ  
                                       RAVI  RAVINDAN  
 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  2015-­‐2016  
 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
Λοκρίδος  11  &  Θεσσαλίας,  
Χαλάνδρι  Τ.κ.  15231  
Κιν.  6978485412  ,  Τηλ.  
2106727734  Fax:  2106711583  
E-­‐mail:  
Gregory@central.ntua.gr  

ΕΨΗΦ.  Δ/ΤΗΣ  2016-­‐2017  
 
ΜΑΜΑΤΑΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
Λεωφ.  Α.  Παπανδρέου  24  Α  
Ηλιούπολη  ,  Αθήνα  Τ.Κ.  16345  
Κιν.  6977628840  ,    
Τηλ.210-­‐3824751  
 
E-­‐mail  :  
apmam@otenet.gr  

ΥΠΟΔ/ΝΟΣ  Δ/ΤΗΣ    2017-­‐2018  
 
ΚΙΤΣΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  
Ηρώδου  Αττικού  19    
Μαρούσι  ,  Αθήνα  Τ.Κ.  15124  
Κιν.  6932250210  ,    
Τηλ.  210-­‐6143405  
 
E-­‐mail  :  
xkitsos@teiath.gr  

 
Β.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΑΝΤΙΑ  ,  Ν.  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ    GIAN  ANDREA  GARANCINI  KIN.  6979346584  ,  
6980525423  ,  E-­‐MAIL:  gianandrea.garancini@gmail.com  
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Ρ.Ο  ΧΑΝΙΩΝ    ΠΕΡΙΟΔΟΥ  1/7/14  ΕΩΣ  30/6/15  
 
1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ  2014-­‐16  –  Β.  Δ/ΤΗΣ  13-­‐14  –  ΕΠΙΤΙΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΔΕΛΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  συντ.  Οδοντίατρος,  Χάληδων  18,    
Τηλ:  28210-­‐46467,  Κιν.  6944439818  ,  email:  edelakis@otenet.gr,  2ο:  edelakis@yahoo.gr        
2)   Α΄  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  –  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΕΘΝΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ      
ΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ  ΜΕΛΕΤΙΟΣ            Ξεν/χείο    ΜΙΜΟΖΑ  Αγία  Μαρίνα  Κυδωνίας,  
Κιν.  6942693366  email:  takisou@yahoo.gr  
3)  Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΑΘΙΩΤΑΚΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μηχανολόγος  -­‐  Ηλεκτρολόγος      
 

Κιν.  6932296194      email:  vathioti@otenet.gr  

4)  Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΟΣ  ΠΟΛΕΝΤΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ    Έμπορος  Πετρελαιοειδών,  Πελεκαπινα  –  Χανιά  
 

Τηλ.  28210  88992,  Κιν.  697  8007735  ,  e-­‐mail:  polentaspark@hotmail.com  

5)  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  –  Τ.Β.  Δ/ΤΗΣ  ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ  ΕΜΜ  Φαρμακοποιός,  Ανδρέα  Αρχοντάκη  9    
 

Τηλ.  28210-­‐51543  Kιν.  6976-­‐670414,  email:  nodarakis@yahoo.com  

6)ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ  Αγίου  Ιωάννου  Ξένου  Χαλέπα        
Κιν.  6944414710,  email:  tsivourakin@hotmail.com  
7)   ΜΕΛΟΣ   -­‐ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   4ης   ΛΕΩΦΟΡΟΥ   ΔΙΕΘΝΟΥΣ   ΔΡΑΣΗΣ   ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ,   Πρόξενος   Σλοβακικής  
Δημοκρατίας  στην  Κρήτη,  τουριστικές  επιχειρήσεις  ,  spaterakis@spatours.gr  ,  Κιν.  6974700100  
8)  ΤΑΜΙΑΣ    ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
         Έμπορος  δερμάτινων  ειδών,    Κιν.  6989  119252    
9)  ΚΟΣΜΗΤΩΡ  ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

Επιχειρηματίας,  Κάτω  Δαράτσο,  Τηλ.  6944305825  
10)  ΜΕΛΟΣ  -­‐    ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ  Συμβολαιογράφος,  Κολυμβάρι  Κισσαμου,    
  Τηλ.28240-­‐  22536  ,  Κιν.  697  7638824  ,  E-­‐mail  :  giannoudaki@otenet.gr  
11)   ΜΕΛΟΣ   –   ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗΣ   ΕΥΤΥΧΙΟΣ   Πρόεδρος   του   1ου   Ροταριανού   κοινοτικού   σώματος   εν                                        
Ελλάδι  εις  Αζωγυρέ  Σελίνου  Χανίων.  Κιν.  6972138588,  Τηλ.  2823041620  ,  e-­‐mail:  alfacafenion@aol.com  
 
3  
 

 

 
ΧΑΝΙΑ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2015  
Αγαπητοί και εκλεκτοί µας φίλοι, εγώ και η σύζυγος µου Αικατερίνη, καθώς και ολόκληρο το Δ.Σ.
του οµίλου µε τις σκέψεις µας , σας ευχόµεθα επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου
έτους 2016 να ζήσετε πολλά και µε υγεία
Χρόνια και µε τις προσδοκίες µας βγαλµένες µέσα από τα µύχια της καρδιάς µας να αναστηθεί το
συντοµότερο η πατρίδα µας , η Ελλάδα µας και να ξαναλάµψει το χαµόγελο στα χείλη ολοκλήρου του
Ελληνικού λαού που εδώ και καιρό ταλανίζεται και υποφέρει αφάνταστα αλλά υποµένει καρτερικά και
στηρίζει τις ελπίδες του στο Θεάνθρωπο Κύριον Ηµών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι βοηθός και
συµπαραστάτης µας σε κάθε πρόβληµα µας αρκεί να µην τον λησµονούµε.
ΔΙΑ  ΤΟΝ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ  ΟΜΙΛΟ  ΧΑΝΙΩΝ  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΜΜ.  ΔΕΛΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΒΟΗΘΟΙ  Δ/ΤΑΙ  GIAN  ANDREA  
GARANCINI,  ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  ΣΤ.  ΚΑΙ  ΓΚΙΖΑΣ  ΣΤ.  

 
 
4  
 

5  
 

 

 

 
6  
 

 
7  
 

 

8  
 

9    
 

 
10  
 

 

11    

 
12  
 

 
13  
 

 
14  
 

15    
 

 

16  
 

 
17  
 

 

Φωτογραφικό  και  λοιπό  Ρεπορτάζ  από  την  Συνεστίασιν  της    15-­‐10-­‐2015  
με   Ομιλητάς   τους   κ.κ   Καλογερήν   Νικόλαον   Αντπεριφερειάρχην   Χωροταξίας   οικισμού   και  
περιβάλλοντος   Κρήτης   και   Φραγκάκην   Εμμανουήλ   Αντιδήμαρχον   Χανίων   καθώς   και   των  
βραβεύσεων   των   επιτ.Ροτ.   του   Ομίλου   μας   Σημανδηράκη   Ζαχαρένιας   ειδικής   συμβούλου   των  
Γεν.Αρχείων   του   Κράτους   και   των   τ.β   Δ/των   Βασιλειάδου   Ευσταθίου,   Κρουσταλάκη   Παντελή   και  
Χαρωνίτη   Νώντα.   Ανακήρυξις   Επιτ.Ροτ.του   Ομίλου   μας   της   Προέδρου   του   Ροτ.Ομίλου   Ηράκλειο  
Νίκος  Καζαντζάκης  Πατεριανάκη  Πόπης.  Εισδοχή  τακτικού  μέλους  μας  κ.Κωτσιόπουλου  Δημητρίου  
υποστρατήγου  ε.α  Πρώην  Δ/του  V  Μεραρχίας  Κρητών.  

 
ΠΡΩΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ    
Την   στιγμήν   που   ο   τ.Δ/της   της     2470   Περιφ.του   Διεθνούς   Ρόταρυ   Ιωάννης   Βλασιάδης   λέγει   την  
καθιερωμένην   Ροταριανήν   προσευχή.   Διακρίνονται   απ΄αριστερά   ο   Αντιδήμαρχος   Χανίων   κ.Φραγκάκης  
Εμμανουήλ  ,ο  Αντιπεριφερειάρχης  Χωροταξίας  οικισμού  και  Περιβάλλοντος  Κρήτης  κ.Καλογερής  Νικόλαος,  
ο   Πρόεδρος   Εμμ.Δελάκης,   ο   β.Δ/της     Gian   Andrea   Garancini,   o     Πρόεδρος   του   1ΟΥ   Ροτ.Κοινοτικού   Σώματος   εν  
Ελλάδι  εις  Αζωγυρέ  Σελίνου  Xανίων  Κουκουτσάκης  Ευτύχιος  και  ο  Α  Αντ/δρος  μας  Ουρουτζόγλου  Μελέτιος.  

 
2Ο    ΤΜΗΜΑ  ΤΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ    ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ    
Διακρίνονται   απ΄αριστερά   ο   Αντιστράτηγος   ε.α.   Στρατιδάκης   Γεώργιος,     ο   Αναπληρωτής   Δ/της     του  
Γεν.Νοσ.Χανίων   κ.Μανούσακας   Ιωάννης,   ο   υποστράτηγος   ε.α   Κωτσιόπουλος   Δημήτριος,   ο   Δ/της   του   Πεδίου  
Βολής  Κρήτης  υποστράτηγος  Λάζαρος  Σκυλάκης.  
18  
 

   

 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ    
Διακρίνονται   απ΄αριστερά   ο   κ.Κονταξάκης   Γεώργιος   τ.   Δ/ντης   του   Γεν.Καταστήματος   Κράτησης   Κρήτη   1,  
ο   τ.Εφορος   Χανίων   κ.Τζουλάκης   Σταύρος,   ο   β   Αντ/δρος   μας   Βαθιωτάκης   Γεώργιος   μετα   της   συζύγου   του,   και  
η  Πρόεδρος  του  Ροτ.Ομίλου  Ν.Καζαντζάκης  του  Ηρακλείου  Πατεριανάκη  Πόπη  μετά  του  συζύγου  της.  
 

 
ΔΕΞΙΟ    ΤΜΗΜΑ  ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ    
Διακρίνονται   απ΄αριστερά   ο   Επιτ.ροτ.Χουλιόπουλος   Τάκης   τ.Γεν.Γραμμ.του   Δήμου   Χανίων,   ο  
Επιχειρηματίας   Σπαρβέρης   Φίλιππος,   ο   Επιτιμος   Πρόεδρος   του   Δικηγορικού   Συλλόγου   Χανίων     Αρετάκης  
Ιωάννης,   ο   πρ.Πρύτανις   του   Πολυτεχνείου   Κρήτης   Καθηγητής   κ.Φίλης   Ιωάννης,   η   τ.Πολιτευτής   κ.Αρχόντισσα  
Ναναδάκη  Παπαδερού  Πρόεδρος  της  Ιστορικής  και  Λαογραφικής  Εταιρείας  Κρήτης  και  ο  Υπ/της  του  Πεδίου  
Βολής  Κρήτης  Κονταράκης  Ιωάννης.  
19  
 

 
Ο  τ.Δ/της  της  2470  Περ.του  Δ.Ρ  Ιωάννης  Βλασιάδης  ενώ  απευθύνει  
σύντομο  χαιρετισμό  παρουσία  του  Προέδρου  μας  Εμμ.Δελάκη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο  Πρόεδρος  μας  Εμμ.Δελάκης  ενώ  παρουσιάζει  τους  επίσημους  
προσκεκλημμένους  του  Ομίλου  μας  και  προβαίνει  εν  συνεχεία  σε  
διάφορες  Ανακοινώσεις.  

 
Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Χωροταξίας  οικισμού  και  Περιβάλλοντος  
Κρήτης  κ.Καλογερής  Νικόλαος  ενώ  αναπτύσσει  την  Ομιλίαν  του  
με  θέμα  <<ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ>>.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O  Αντιδήμαρχος  Χανίων  κ.Φραγκάκης  Εμμανουήλ  ενώ  
αναπτύσσει  την  Ομιλίαν  του  <<ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  ΜΕ  ΠΡΟΒΟΛΗ  slides>>.  
 

20  
 

Μετά   το   πέρας   των   Ομιλιών   τους,τους  
επεδώθησαν   σχετικά   Αναμνηστικά   Διπλώματα   δια  
λογαριασμόν   του   Ροτ.Ομίλου   Χανίων   εις   μεν   τον  
κ.Καλογερήν   Νικόλαον   οι   ροτ.Φίλης   Ιωάννης  
τ.Πρύτανις   του   Πολυτεχνείου   Κρήτης   και  
Ουρουτζόγλου   Μελέτιος   Α’   Αντ/δρος   μας  
Αξιωματικός  Πολεμ.Ναυτικού  ε.α  .  
 
 
 
 
Εις   δε   τον   κ.Φραγκάκην   Εμμανουήλ,   οι   Μανούσακας  
Ιωάννης   Αναπληρ.   Δ/της   του   Γεν.Νος.Χανίων   και  Gian   Andrea  
Garancini   β.Δ/της   της   2470   Περιφ.του   Διεθνούς   Ρόταρυ  
παρουσία   του   Προέδρου   μας   Εμμ.Δελάκη   και   του  
Αντπεριφερειάρχου  κ.Καλογερή  Νικολάου.  
 

 
Οι   ροτ.   Πελεκανάκης   Γιώργος   Ταμίας   και  
Κουρούπης   Ιωάννης   Κοσμήτορας   κατά   την  
εκτέλεσιν  των  καθηκοντων  τους.  
 
 
 
Ο   Πρόεδρος   του   Ροταράκτ  
Χανίων   Τσαμπούρης   Περικλής   μετά  
του   τ.   Προέδρου   Αριστοτέλη  
Βλασιάδη   και   της   ροτ.Αικατερίνης  
Δελάκη  συζύγου  του  Προέδρου  μας.  
 

 
 
21  
 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΜΕΣΤΗΣ  ΑΙΘΟΥΣΗΣ  

 

 

 

 

 
22  
 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  –  ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ  15-­‐10-­‐15  
Επιτ.Ροτ.  Σημανδηράκης  Ζαχαρένιας-­‐Βασιλειάδου  Ευσταθίου-­‐  
Κρουσταλάκη  Παντελή,  και  Χαρωνίτου  Νώντα  
 
Αξιότιμες  αρχές  της  πόλεως  μας  
Πρώην  Δ/τα  της  2470  Περ.  του  Δ.Ρ.  Ροτ.  Βλασιάδη  Ιω.    
Β.Διοικητά  και  τ.  β.Διοικηταί,  εκλεκτά  επίτιμα  μέλη  μας  
 
Αγαπητοί  Πρόεδροι  των  ροτ.  Ομίλων  της  Κρήτης    Κυρίες  και  Κύριοι,  φίλοι  ροταριανοί  συνάδελφοι  
Ο   ροταρ.   ομιλος   Χανίων   απεφάσισε   σήμερα   να   τιμήσει   4   εξαίρετους   ροταριανούς  
επίτ.συναδέλφους   του   Ομίλου   του   δια   την   αξιόλογον   σημαντική   προσφοράν   τους   εις   τα   ροταριανά  
και  κοινωνικά  δρώμενα    του  τόπου  μας.  
Των   επιτ.   ροτ.Σημανδηράκης   Ζαχαρένιας   ειδικής   Συνεργάτιδος   των   Γεν.Αρχών   του   Κράτους   και  
των  τ.β  Δ/των  Βασιλειάδου  Ευσταθίου,Κρουσταλάκη  Παντελή,και  Χαρωνίτη  Νώντα.  
Είναι   εξαιρετική   τιμή   να   τους   βραβεύει   και   πάλιν   διότι   είναι   καταξιωμένοι   εις   την   συνείδησιν   του  
Κρητικού  λαού  με  την  μεγάλην  προσφοράν  τους.  
Το  παράδειγμα  τους  και  τα  έργα  τους  καλούνται  να  μιμηθούν  και  όλοι  οι  ροτ/νοί  συνάδελφοι  και  
κατ’   αυτόν   τον   τρόπον   θα   επιτύχομε   αξιόλογον   κοινωνικήν   παρουσίαν   και   αναγνώρησιν   του   έργου  
που  επιτελεί  το  Ρόταρυ  Παγκοσμίως.  Εργον  αξιοζήλευτον  και  αξιοθαύμαστον.    
Αλλά  ας  ξεκινήσομε  τις  βραβεύσεις  μας  δια  να  μην  σας  κουράσω  υπερμέρτως  .  
Αρχίζουμε   1)   με   την   ροτ.   Σημανδηράκη   Ζαχαρένια   (Ειδική   συνεργάτιδα   Γεν.Αρχείων   του   κράτους   –  
Πρ.Τομέα   υλικής   και   άυλης   πολιτισμ.Ληρ.Ευρωμεσογ.Διαπολιτιστικού   Κεντ.   Unesco   –   Αντιπρόεδρο  
Ένωσης   Πνευμ.Δημιουργών)   την   οποία   καλώ   να   έλθει   εις   το   πάνελ   και   να   παραμείνει   εις   αυτό   μέχρι  
πέρατος  και  των  αλλων  βραβεύσεων  δια  μίαν  συγκεντρωτική  αναμνηστική  φωτογραφία.    
Την  βραβεύομεν  λοιπόν  με  το  κάτωθι    αιτιολογικόν  :  
Για την πολυετή, πολύτιµη και πάντα ανιδιοτελή προσφορά της σε θέµατα Ιστορίας,
Πολιτισµού και Παράδοσης, µε ενεργό δράση τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς,
αναγνωρισµένη ιστορικό, ερευνήτρια και συγγραφέα, βραβευµένη λογοτέχνιδα, καλλιτεχνική
φωτογράφο και υψίφωνο, στέλεχος διοργανώσεων συνεδρίων, εκθέσεων, και εκδηλώσεων, που
µε το εµπνευσµένο, πνευµατικό, πολυσχιδές έργο της, περιποιεί τιµή τόσο στα Χανιά µας, όσο
και στη χώρα.

Στις   παραπάνω   φωτογραφίες   διακρίνονται   από   αριστερά   ο   Αντ/ρχος   Χανίων   Φραγκάκης   Εμμ.,   ο  
Αντιπ/ρχης   Χωροταξίας   οικισμού   και   περιβάλλοντος   Κρήτης   κ.   Καλογερής   Νικ.,   ο   Πρόεδρος   Εμμ.  
Δελάκης,  οι  επιδίδοντες  Στρατιδάκης  Γ.  Και  Καστρινάκης  Στ.  καθώς  και    ο  πρώην  Δ/της  της  2470  Περ.  
Δ.Ρ.  Βλασιάδης  Ιω.  Και  β.  Δ/της  Gian  Andrea  Garancini.  
23  
 

2)Καλώ   να   έλθει   εις   το   πάνελ   ο   ροτ/νος   τ.Πρόεδρος   του   Ροτ.Ομίλου   Ηράκλειο-­‐και   τ.βΔ/της  
Βασιλειαδης  Ευστάθιος  τον  οποίον  βραβεύομεν  με  το  κάτωθι  αιτιολογικόν.  

Α) Δια τις πολύτιµες πολυετείς πέραν της τριακονταπενταετίας υπηρεσίες του προς την
παγκόσµιαν Ροταριανήν ιδεολογίαν αποδειχθείς αντάξιος και ισάξιος των πλέον
αποτελεσµατικώτερων αξιωµατούχων β.Δ-των και Προεδρων της 2470 Περιφέρειας του
Διεθνούς Ρόταρυ.
Β) Δια την παλαιόθεν συνεχιζόµενην αγάπην του προς τον Οµιλον µας και την υποστήριξιν
που παρέχει εις αυτόν τιµώντας τις εκάστοτε πανηγυρικές µας συνεστιάσεις και τις
γενικώτερες εκδηλώσεις του Οµίλου µας.

                       
Διακρίνονται  οι  β’  και  γ’  Αντ/δροι  μας  Ροτ.  Βαθιωτάκης  Γ.  Και  Πολέντας  Στ.  όπως  επιδίδουν  εκ  
μέρους  μας  το  σχετικό  τιμητικό  δίπλωμα.  
3)Παρακαλώ  πολύ  τον  επιτ.ροτ.  Κρουσταλάκη  Παντελήν  να  ελθει  εις  το  Πάνελ.  Οτι  να  πουμε  για  
αυτόν  θα  είναι  πολύ  ολιγότερον  του  προσφερθέντος  και  προσφερομένου  εργου.
 
Τον  βραβεύομεν  με  το  κάτωθι  αιτιολογικόν:  
α) Δια τις άφθαστες υπηρεσίες του στο Δήµο
Ηρακλείου, εργαζόµενος µε πίστη και πάθος
προς αυτές µε µοναδικό γνώµονα το
συµφέρον του τόπου και των κατοίκων
αυτού.

β) Δια την παλαιόθεν συνεχιζόµενη αγάπην
του προς τον Όµιλο µας και την υποστήριξην
που παρέχει σε αυτόν, τιµώντας τις
εκάστοτε πανηγυρικές συνεστιάσεις και τις
γενικότερες εκδηλώσεις του Οµίλου µας.
γ) Δια την εν γένει κοινωνικήν του προσφοράν (Εκπρόσωπος εφέδρων αξ/κων Κρήτης,
επιλεγµένος Μηχανολόγος της Mercedes-Benz Γερµανίας και Ferrari Ιταλίας – Εισηγητής σε
8 συνέδρια µε µηχανολογικά θέµατα και εκπονήσας πληθώρας µελετών).
Στην  φωτογραφία  διακρίνονται  η  Αναπλ.  γ.γ.  μας  Στασίνου  Ελβίρα  και  η  κ.  Αρχόντισσα  Ναναδάκη  –  
Παπαδερού,   τ.   πολιτευτη   και   πρόεδρος   της   ΙΛΑΕΚ   (Ιστορική   Λαογραφική   Εταιρεία   Κρήτης),   όπως  
επιδίδουν  εκ  μέρους  μας  το  σχετικόν  τιμητικόν  δίπλωμα.    
24  
 

Ο  Ροτ.  Κρουσταλλάκης    Παν.    ενώ  ευχαριστεί  τον  Όμιλο  Χανίων  δια  την  τιμήν  που  του  εγένεται.  
4)  Παρακαλώ  πολύ  τον  Επιτ.  ροτ.  του  Ομίλου  μας  Χαρωνίτη  Νώντα  Τ.Β.  Δ/την  –    Πρόεδρον  Συλλόγων  
α)Φυσικοθεραπευτών   Ηρακλείου-­‐Λασιθείου,   β)   Φιλοδασικής   εταιρίας   Ηρακλείου,   γ)   Ατόμων   με  
ειδικές   ανάγκες   «Αγιος   Τίτος»,   να   έλθει   εις   το   Πάνελ   δια   να   του   επιδώσουμε   το   σχετικό   τιμητικό  
δίπλωμα  με  το  κάτωθι    αιτιολογικό:  

α)Δια την εν γενει πολύτιµον κοινωνικήν του προσφοράν τόσον στον επαγγελµατικό του
τοµέα οσον και στις αφιλοκερδείς και αξιόλογες υπηρεσίες του προς τα ατοµα µε ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ)του Σωµατείου «Αγιος Τίτος» Ηρακλείου που προισταται από ετών καθώς και
δια την ευαισθησίαν του προς το περιβάλλον εργαζόµενος αόκνως και δηµιουργικός
συνειδητοποιήσας πλήρως την αλληλεπίδρασιν αυτού µε τον Ανθρωπον.
β)Δια την παλαιόθεν συνεχιζόµενη αγάπην του προς τον Όµιλο µας και την υποστήριξην που
παρέχει σε αυτόν, τιµώντας τις εκάστοτε πανηγυρικές συνεστιάσεις και τις γενικότερες
εκδηλώσεις του Οµίλου µας.

 
Διακρίνονται   οι   τ.   Δήμαρχος   Κολυμβαρίου   κ.  
Πολυχρονίδην  Π.  και  ο  κ.  Κονταξάκης  Γ.,  τ.  Δ/ντης  
του   Γεν.   Καταστήματος   Κράτησης   «ΚΡΗΤΗ   1»  
όπως   επιδίδουν   εκ   μέρους   μας   το   σχετικόν  
τιμητικόν  δίπλωμα.  

25  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  15-­‐10-­‐15  ΥΠΟ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ    ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ  
 
1) Παρουσιάστηκε   μια   δίλεπτη   προβολή   του   κοινωνικού   έργου   του   Διεθνούς   Ρόταρυ   που   έχει  
αναρτηθεί   στην   ιστοσελίδα   του.   Την   παρακολούθησαν   με   εξαιρετικό   ενδιαφέρον   και  
αντιλήφθηκαν   δια   μια   ακόμη   φορά   πως   είναι   τιμή   μας   να   ανήκουμε   σ’   αυτόν   τον   Διεθνή  
Οργανισμό.  
2) Παρουσιάστηκε   φωτογραφικό   και   λοιπό   ρεπορτάζ   από   το   παζάρι   του   φιλοζωικού   συλλόγου  
Παλαιόχωρας   PAWS   με   την   συνδρομή   του   1ου   Ροταριανού   Κοινοτικού   Σώματος   εν   Ελλάδι  
Αζωγυρέ  Σελίνου  και  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Αζωγυρέ.  
 
Στην   Παλαιόχωρα   Χανιών   δυο  
φόρες   το   έτος    ο    δραστήριος  
Φιλοζωικός  
Σύλλογος  
 Παλαιοχώρας  PAWS  διοργανώνει    
ένα   παζάρι     με   σκοπό   την  
οικονομική  ενίσχυση  του  ώστε    να  
μπορέσει   να   συνεχίσει   το  
δύσκολο  του  έργο  .        
 Το   πρώτο   στην   Ελλάδα    
Ροταριανό   Κοινοτικό   Σώμα   με  
Έδρα  
Αζωγυρέ  
Σελίνου  
 υποστηριζόμενο  
από  
τον  
Ροταριανον   Ομιλον   Χανίων,   και  
τoν  
Πολιτιστικόν  
Σύλλογο  
Αζωγυρέ   συνεργάστηκαν   και  
συγκέντρωσαν   με   συνδρομή   τον   μελών  τους   ηλεκτρικές   και  οικιακές   συσκευές,   ρουχισμό,    έπιπλα,  
Ηλεκτρονικά   είδη,   και   πλήθος   βιβλίων    τα   οποία   και   πουλήθηκαν   στο   παζάρι     επιθυμώντας   να  
συνδράμουν  ες  το  έργο  τους.  
Επίσης   σεβαστός   αριθμός   μελών   και   του   Ροταριανού   Κοινοτικού    Σώματος     αλλά   και   του  
Πολιτιστικού   Συλλόγου   Αζωγυρέ  παρευρέθησαν   στο   παζάρι   όπου    αγόρασαν     ποσότητα   διαφόρων  
αντικείμενων  συμβάλλοντας  έτσι  και  οικονομικά.  

 

 

 

26  
 

 

 

 

 

 

    Ο   κύριος   όγκος   αντικειμένων   περισυλλέχθηκε   από   τους   :   1.  Δελάκης   Εμμανουήλ,  
2.Πολυχρονοπούλου   Μαρίνα,   3.Κουκουτσάκη   Αντώνιο,   4.  Κουκουτσάκη   Ευτύχιο,   5.Julie   Bradfield,  
6.Cheryl   Othen   Lucas,   7.Dianne   Meanock,   8.Arthur   Jarvis,   9.Neil   Brothers,   10.Sandra   –Ralf   Wessels,  
11.Martin  Webster    
καθώς  και  από  άλλα  μέλη  μας  τα  οποία  επιθυμούν    να  διατηρήσουν  την  ανωνυμία  τους.  
Ευχαριστούμε   Θερμά   όσους   στήριξαν   και   στηρίζουν   της   προσπάθειες   μας   να   συμβάλουμε   και   να  
ανορθώσουμε  την  ποιότητα  της  ζωής    του  τόπου  μας  .  

 

 

3) Ο  Υποναύαρχος  Χέλμης  Δημοσθένης  υποδιοικητής  στο  Γενικό  Επιτελείο  Ναυτικού  και  Πρ.Δ/της  
του  Ναυστάθμου  Κρήτης  με  εξουσιοδότησε  τηλεφωνικώς  να  σας  διαβιβάσω  τα  χαιρετίσματα  
του  και  την  αγάπην  του  πράγμα  που  το  κάνω  με  εξαιρετική  χαρά.  Δεν  μας  λησμόνησε  ποτέ  και  
εχει  τις  καλύτερες  αναμνήσεις  από  τις  ημέρες  που  πέρασε  στα  Χανιά.  
4) Αδελφοποίηση  του  Ρ.  Ο.Ηρακλείου  με  τον  Ρ.  Ό.  Παρισίων  Παρισίων  –  Μονμάρτρ  –  Συμμετοχή  
αντιπροσωπείας  του  Ρ.Ο.  Χανιων.  

Σε   πανηγυρικό   κλίμα,   σε   επίσημη   συνεστίαση   του   Ροταριανού   Ομίλου   Ηρακλείου,  
πραγματοποιήθηκε   η   τελετή   αδελφοποίησης   του   Ομίλου   με   τον   Ροταριανό   Όμιλο   Παρισίων   –  
Μονμάρτης.  
Οι   φιλοξενούμενοι   Γάλλοι   Ροταριανοί   απόλαυσαν   Κρητική   μουσική   από   τους   Νίκο   και   Ανδρέα  
Φλαμουράκη   και   Μανώλη   Ακάσογλου,   καθώς   και   παραδοσιακούς   χορούς   από   το   χορευτικό   τμήμα  
του   Λυκείου   των   Ελληνίδων,   ενώ   έλαβαν   ως   δώρο   βιβλία   για   το   Ηράκλειο,   μια   βούργια   με  
παραδοσιακά   κρητικά   προϊόντα   και   CD   με   κρητική   μουσική.   Η   διαδικασία   της   αδελφοποίησης   είχε  
ξεκινήσει   από   την   άνοιξη   του   2014   επί   προεδρίας   Νίκου   Χουχουρέλου   και   θα   ολοκληρωθεί   τον  
27  
 

Απρίλιο  του  2016  με  επίσκεψη  στο  Παρίσι  των  μελών  του  Ροταριανού  Όμιλου  Ηρακλείου.  Μέσω  της  
αδελφοποίησης  αυτής,  δίνεται  μεταξύ  άλλων  και  η  δυνατότητα  για  τη  διοργάνωση  κοινών  δράσεων  
σε  Ηράκλειο  και  Παρίσι  από  τα  μέλη  των  Ομίλων,  με  γνώμονα  την  προσφορά  στον  συνάνθρωπο  και  
την  κοινωνία.  
Στην   ίδια   συνεστίαση,   το   παρόν   έδωσε   και   ζευγάρι   Ροταριανών   από   τη   Λιθουανία,   με   τους  
οποίους  πραγματοποιήθηκε  η  καθιερωμένη  ανταλλαγή  των  λαβάρων  των  δυο  Ομίλων,  αλλά  και  μέλη  
του  Ρ.  Ο.  Χανίων  και  του  Ρ.  Ο.  Ηράκλειο  –  Candia.  
Το  πρόγραμμα  φιλοξενία  των  Γάλλων  Ροταριανών,  περιλαμβάνει  επισκέψεις  σε  αρχαιολογικούς  
χώρους,   καθώς   και   συμμετοχή   τους   στην   δράση   προσφοράς   ιατρικών   υπηρεσιών   που   θα  
πραγματοποιήσουν   γιατροί   –   μέλη   και   φίλοι   του   Ρ.   Ο.   Ηρακλείου   στη   Βιάννο,   την   Κυριακή   4  
Οκτωβρίου.  
Η   εκδήλωση   έγινε   με   την   υποστήριξη   της   εταιρείας   Candisoil   και   του   Λυκείου   των   Ελληνίδων  
Ηρακλείου.  
4μελής   Αντιπροσωπεία   του   Ομίλου   μας   αποτελούμενη   από   εμένα   την   Ροτ.Δελάκη   Αικατερίνη   και  
το  ζεύγος  Κωτσιοπούλου  που  σήμερα  γίνεται  ροτ.στην  αδ/ποίησιν  των  Ροτ.Ομίλων  Ηρακλείου  και  του  
ροτ.Ομίλου   Raris   Monmartin.   O   Yποφαινόμενος   αντίλαβε   το   λάβαρο   του   Ομίλου   με   το   σχετικό   των  
Παρισίων  και  εδωσε  δια  λογαριασμόν  του  Ροτ.Ομίλου  Ηρακλείου  Δώρο  εις  μια  ροτ.των  Παρισίων.  
 
Παρουσιάστηκε   πλήρες   Φωτογραφικό   Υλικό   από   την   εκδήλωσιν   και   με   την   υποσημείωση   ότι   ο  
νέος  ροτ.  Κωτσιόπουλος  εδειξε  και  τις  χορευτικές  του  ικανότητες.  
 
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ  ΤΟΥ  ΡΟΤ.ΟΜΙΛΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ    
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  PARIS-­‐MONMARTRE  
ΜΕ  ΤΟ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ  ΟΜΙΛΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΣΤΙΣ  2/10/2015  
 
Είναι  για  εμένα  ιδιαίτερη  τιμή  να  χαιρετίσω  αυτήν  τη  σημαντική  Διδυμοποίηση  μεταξύ  του  
Ροταριανού  Ομίλου  PARIS-­‐MONMARTRE  και  του  αντίστοιχου  Ροταριανού  Ομίλου  Ηρακλείου  που  εχει  
σαν  στόχο  την  έναρξη  μιας  διαδικασίας  στενής  συνεργασίας  μεταξύ  των  δυο  Ομίλων  και  κατ  
επέκταση  τωνδυο  Κρατών  της  Ευρωπαικής  Ενώσεως.  
Από  της  θέσεως  μου  ως  Προέδρου  του  Ροτ.Ομίλου  Χανίων  θέλω  να  συγχαρώ  θερμά  και  τους  δυο  
Ομίλους  γι  αυτή  τη  θαυμάσια  πρωτοβουλία,που  πέραν  των  αλλων,θεσμοθετεί  την  συνεργασίαν  
ανάμεσα  μας,που  πρωτίστως  αποτελεί  εθνική  αναγκαιότητα.  
Από  σήμερα  και  η  Νήσος  Κρήτη  μέσω  των  Ροταριανων  Ομίλων  τους  συνυπάρχουν.  Επ΄ευκαιρία  του  
γεγονότος  τούτου  θέλω  να  σας  επιδώσω  εκ  μέρους  του  Ομίλου  Χανίων  το  Λάβαρο  του  Ομίλου  μας  
δια  να  ενθυμείσθε  την  αλληλογνωριμίαν  μας.  
Καλώς  ηλθατε  και  καλά  να  περάσετε  στο  Νησί  μας.  
Σας  ευχαριστώ  

28  
 

29  
 

5) Τελετή Εισδοχής Κωτσιόπουλου Δηµητρίου

 
Από   την   εισδοχή   στο   Ρ.Ο.   Χανίων   του   κ.   Κωτσιόπουλου   Δημ.,   Υπ/γου   ε.α.,   τ.   Δ/του   της   V   Μεραρχίας  
Κρητών.  Το  σήμα  του  Διεθνούς  Ρόταρυ  τοποθέτησαν  στην  κομβιοδόχη  του  οι  κ.κ.  Καλογερής  Νικ.,  αντιπ/ρχης  
Χωροταξίας,  Οικισμού  και  Περιβάλλοντος  Κρήτης  και  Σκυλάκης  Λάζαρος,  Υπ/γος,  Δ/της  του  Π.Β.Κ.  

Κυρίες  και  κύριοι  
Η  Σοβαρότης  της  Τελετής  αυτής  απαιτεί  τον  απαραίτητο  Σεβασμό  από  ολους  μας.Η  στιγμή  αυτή  
είναι   μια   ξεχωριστή   τόσον   δια   τον   Ομιλον   μας   οσο   και   για   το   υποψήφιο   νέο   μέλος   μας,   δια   δε   τον  
Ομιλούντα   αποτελεί   ιδιαίτερη   σημαντική   τιμή.   Παρακαλώ   πολύ   τον   Γεν.Γραμματέα     μας   Μανώλη  
Νοδαράκη  να  παρουσιάσει  τον  νέον  Ροταριανόν  Κωτσιόπουλον  Δημήτριον    υποστράτηγον  ε.α  τ.Δ/την  
5Ης  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ  ΚΡΗΤΩΝ  τον  οποίον  καλώ  να  ερθει  και  αυτόν  εδώ.  
Αγαπητέ  Δημήτρη,  εκ  μέρους  του  Ρ.Ο.Χ  ,σου  εκφράζω  την  μεγάλην  μας  χαρά  δια  την  παρουσίαν  
σου   σε   αυτήν   την   Συνεστίασιν   μας.Δια   να   φθάσομε   στην   αποψινή   βραδυά,προτάθηκες   από   τον  
ανάδοχον  σου  που  ειμαι  εγώ  στο  ΔΣ  ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  Μας,  το  οποίον  και  εκανε  δεκτή  την  πρότασιν  μου  
και  τοιουτοτρόπως  βρίσκεσαι  σήμερα  κοντά  μας.  
Η  σημερινή  Τελετή  επισφραγίζει  μια  αμφιδρομη  τιμή.  Ειναι  τιμή  και  προνόμιο  για  σένα  να  γίνεις  
μέλος   της   μεγαλύτερης   ΔΙΕΘΝΟΥΣ   οργανώσεως   προσφοράς   Υπηρεσιών.   Γίνεσαι   μέλος   σε   μια  
οργάνωση  που  πρωτοξεκίνησε  τα  δειλά  βήματα  της  το  1905  οδηγούμενη  από  ένα  μεγάλο  οραματιστή  
τον   PAUL   HARRIS   δικηγόρον   από   το   Σικάγο,   δια   να   απλώσει   πολύ   γρήγορα   τα   φτερά   της   σε   όλα   τα  
μήκη  και  τα  πλάτη  του  πλανήτη  μας.  
Εισερχεσαι  σε  μια  μεγάλη  οικογένεια  ανθρώπων  καλής  θελήσεως,  στερουμένων  προκαταλήψεων    
απέναντι   στο   χρώμα   του   δέρματος,   στην   θρησκεία,   στην   γλώσσα,   στην   κοινωνικήν   τάξη   και   στο  
πολιτικό  σύστημα  των  συνανθρώπων  μας.  
Φίλε   Δημήτρη,   με   σύνθημα   μας   το   ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ   ανηδιοτελώς   ο   Ροταριανισμός   είναι   μια  
οργάνωση   που   καταβάλλει   καθημερινά   και   προς   ολες   τις   κατευθύνσεις   προσπάθειες   προσφοράς,  
περισσότερου   χαμόγελου   και   περισσότερης   ελπίδας   για   το   σήμερα   αλλά   και   για   το   αύριο   της  
30  
 

ανθρωπότητος.   Ειναι   μια   οργάνωση   χωρίς   καμιά   πολιτική,   θρησκευτική,   επαγγελματική   και  
μυστιστική  χροιά  και  απόχρωση.  
Δεν   εχουμε   καμιά   ακόμη   πρόθεση   υποκατάστασης   του   Κράτους   η   της   Εκκλησίας.   Απλά  
προσπαθούμε  να  συμπληρώσουμε  τις  δικές  τους  προσπάθειες,  πιστεύοντας  ακράδαντα  ότι  μπροστά  
στο  μέγεθος  και  την  παγκοσμιότητα  των  προβλημάτων  μόνο  ολοι  μαζί  μπορούμε  να  τα  καταφέρουμε.  
Η  Συμμετοχή  σας  στη  Διεθνή  Οργάνωση  του  Ρόταρυ  θα  σας  δώσει  την  ευκαιρία    απάλυνσης  του  
πόνου  των  συνανθρώπων  μας,που  στάθηκαν  λιγότερο  τυχεροί  από  εμάς,θα  σας  δοθεί  η  ευκαιρία  να  
αναπτύξετε   την   πρωτοβουλία   σας,   θα   σας   δοθεί   η   ευκαιρία   να   δράσετε   συλλογικά,   να   δείτε  
πραγματοποιούμενα  πράγματα  που  μόνος  του  κανείς  δεν  μπορεί  να  καταφέρει,  θα  σας  δοθεί  τέλος  η  
ευκαιρία   να   υπηρετήσετε   το   Χρέος   σου   ως   Ανθρωπος   και   ως   Πολίτης   της   κοινότητας   που   ζείς,   της  
Πατρίδας  και  του  Εθνους  μας  αλλά  και  του  Κόσμου  ολόκληρου.  
Αγαπητέ  φίλε,  μετά  τα  οσα  ακούσες,  παρακαλώ  να  μου  απαντήσεις    αν  ακόμα  επιθυμείς  να  γίνεις  
μέλος  του  Ροταριανού  Ομίλου  Χανίων.  
Μετά  την  διαβεβαίωση  της  επιθυμίας  σου  να  γίνεις  μέλος  του  Ροτ.Ομ.Χανίων  και  κατ΄επέκταση  
του  Διεθνούς  Ρόταρυ,  σου  ζητώ  να  επαναλαμβάνεις  μετά  από  εμένα  την  υπόσχεση  του  μέλους.  
Αποδέχομαι   να   γίνω   μέλος   του   Ροταριανού   Ομίλου   Χανίων.   Αναγνωρίζω   ότι   η   αποδοχή   μου  
αυτή  με  υποχρεώνει  να  συμμετέχω  σε  ολες  τις  δραστηριότητες  και  εκδηλώσεις  του.  
Υπόσχομαι  ότι  θα  τηρήσω  τον  κώδηκα  Ηθικής  του  Διεθνούς  Ρόταρυ  και  ότι  θα  συμμετέχω  στα  
προγράμματα  του  και  ότι  θα  ανταποκριθώ  στις  οποιες  άλλες  υποχρεώσεις  μου  ανατεθούν.  
Από   την   στιγμή   αυτή   εισαι   μέλος   του   Ροταριανού   Ομίλου   Χανίων.   Παρακαλώ     τον     Α   Αντ/δρο  
Ουρουτζόγλου  Μελέτιο    να  τοποθετήσει    το  διακριτικό  Ροταριανό  σήμα  στο  πέτο  σου.    
Ως  Ανάδοχος  σου  αναλαμβάνω  
1.Να  φροντίσω  να  σε  γνωρίσω    με  τα  αλλα  μέλη  του    Ομίλου  
2.Να  επιβλέπω  την  αμεση  δραστηριοποίησή  σου.  
3.Να  εχω  την  ευθύνη  για  την  τακτική  σου  παρουσία  και  ενεργό  συμμετοχή  στις  Συνεστιάσεις  και  
εκδηλώσεις  του  Ροταριανού  Ομίλου  Χανίων  και  της  Διεθνούς  Οργανώσεως  μας.  
1.Να   ειμαι   ετοιμος   να   απαντήσω   σε   κάθε   ερώτηση   και   απορία   του   πάνω   σε   Θέματα   που  
αφορούν  το  Ρόταρυ  και  τον  Ροταριανισμό.  
2.Να  σε  βοηθήσω  να  εξελιχθείς  σ  ένα  εξαίρετο  Ροταριανό.    
Αγαπητέ  Δημήτρη    
Επιτρέψτε  μου  να  σου  εκφράσω  τα  πιο  Θερμά  μου  συγχαρητήρια  και  να  σου  ευχηθώ  υγεία  και  
μια  γόνιμη  πορεία  στην  Ροταριανή    σου  σταδιοδρομία.  
Παρακαλώ   τους   παρισταμένους   να   υποδεχθούν   το   νέα   μέλος   μας   με   το   πιο   θερμό   και   δυνατό  
χειροκρότημα  που  μπορούν.  
 
Επίσης   ανακηρύττομε   ως   επίτιμο   μέλος   του   Ομίλου   μας   την   Ροτ.Πόπη   Πατεριανάκη   Πρόεδρο  
τουΡοτ.Ομίλου  Ηρακλείου  Ν.Καζαντζάκης  με  το  κάτωθι  αιτιολογικό.  
 
 

31  
 

1) Δια την σχεδόν συνεχήν παρουσίαν της εις όλας τας πανηγυρικάς εκδηλώσεις του
Οµίλου µας πέραν της δεκαπενταετίας, παροτρύνουσα και άλλους Ροταριανούς του Οµίλου
της να πλαισιώσουν τας εκδηλώσεις µας, αποδεικνύοντας ούτω εµπράκτως την µεγάλην της
αγάπη προς τους Ροτ. Συναδέλφους των Χανίων.
2) Δια την πέραν πάσης αµφιβολίας ανεκτίµητον συνεισφοράν της εις την Ροταριανήν
ιδεολογίαν και τα Ροτ/να δρώµενα της Κρήτης και της Ελλάδος πολλά προσφέρας εις αυτά,
από οιοσδήποτε θέσιν που της ενεπιστεύθει τόσον η Δ/σις της 2470
Περιφέρειας όσον και ο Όµιλος της κατ’ επανάληψιν και ιδρύσασα τους Ροτ.Οµίλους
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-CANTIA και Ηρ. Νικ. Καζαντζάκης.
3) Δια το ήθος και την
αρίστην και ευγενήν συµπεριφοράν της, τόσο προς την
Ροτ.Οικογένεια, όσον και προς την κοινωνίαν.  
 

 

Το  σχετικό  τιμητικό  δίπλωμα  επέδωσαν  δια  λογαριασμό  του  Ρ.Ο.  Χανίων  ο  πρώην  διοικητής  της  2470  
Περ.   του   Δ.Ρ.   Ροτ.   Βλασιάδης   Ιω.παρουσία   του   προέδρου   μας   Εμμ.   Δελάκη   και   του   β.   δ/του   gian  
Andrea  Garancini.  
 

 

 
 
32  
 

Φωτογραφικό  και  λοιπό  Ρεπορτάζ  από  την  Συνεστίασιν  της    19-­‐11-­‐2015  
με   Ομιλητάς   τους   κ.κ   Πολυχρόνην   Πολυχρονίδην   τ.Δήμαρχον   Κολυμβαρίου   και   Ντουρουντάκη  
Εμμανουήλ   τ.Διοικητού   του   Βενιζελείου   Νοσοκμείου   Ηρακλείου   καθώς   και   των   βραβεύσεων   των  
κ.κ  Κελαιδή  Εμμανουήλ  Πτεράρχου  ε.α  και  Αμαργιανιτάκη  Ιωάννου  τ.Πρ.Ροτ.Ομίλου  Ηρακλείου  και  
Πρ.Δ/ντου  Δ/νσις  σχεδιασμού  και  Ανάπτυξις  Περιφέρειας  Κρήτης.  
 

 
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΙΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
Διακρίνονται   απ΄αριστερά   ο   Πρόεδρος   των   Εφέδρων   Αξιωματικών   Νομού   Χανίων   και   Επίτ.μέλος   μας  
Μανιουδάκης   Αθανάσιος,   ο   Δ/ντης   του   υποκαταστήματος   επι   της   οδού   Χάληδων   της   ΑΛΦΑ   BANK    
ΡΟΤ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   Στυλιανός   Παπανικολάου,   ο   β.Αντ/δρος   μας   Βαθιωτάκης   Γεώργιος,   η   κ.Σημανδηράκη  
Ζαχαρένια   ειδικός   Σύμβουλος   των   Γεν.Αρχείων   του   Κράτους   και   επίτ.ροτ.του   Ομίλου   μας,   ο   Α’   Αντ/δρος   μας  
Ουρουτζόγλου   Μελέτιος   Αξιωματικός   Πολεμικού   Ναυτικού   ε.α,   ο   Αναπληρωτής   Δ/της   του   Γεν.Νος.Χανίων  
κ.Μανούσακας   Ιωάννης,   ο   τ.β.Δ/της   της   2470   Περ.του   Δ.Ρόταρυ   Γκίζας   Σταύρος,   ο   κ.Αλέξανδρος  
Μαρκογιαννάκης   Περιφερειακός   Σύμβουλος   Κρήτης,   ο   Ροτ.Μαρκογιαννάκης   Χρήστος     τ.   Υπουργός     και  
τ.Αντ/δρος  της  Βουλής,  ο  Πρόεδρος  μας  Εμμ.Δελάκης,  ο  ροτ.Βιρβιδάκης  Κυριάκος  τ.Υπουργός  και  τ.Δήμαρχος  
Χανίων   επι   οκταετία,   ο   τ.Δ/της   του   Βενιζελείου   Νοσ.   Ηρακλείου   Ντουρουντάκη   Εμμ.ροτ.,   ο  
Αναπλ.Γεν.Γραμματέας   μας   υποστράτηγος   ε.α   Κωτσιόπουλος   Δημήτριος,   ο   Πρόεδρος   του   1ΟΥ   Ροτ.Κοινοτικού  
Σώματος   εν   Ελλάδι   εις   Αζωγιρέ   Σελίνου   Κουκουτσάκης   Ευτύχιος,   ο   τ.β   Δ/της   της   2470   Π.του   Δ.Ρ.   Μαρινάκης  
Σταύρος     Οικονομολόγος-­‐Επιχειρηματίας,   ο   κ.Κελαιδής   Εμμ.Πτέραρχος   ε.α,   η   κ.Αρχοντισσα   Ναναδάκη  
Παπαδερού   τ.Πολιτευτής   και   Πρόεδρος   της   Ιστορικής   και   Λαογραφικής   Εταιρείας   Κρήτης,   ο   Ιατρός  
κ.Παπαδάκης   Εμμ.   Τ.Αντ/δρος   του   Περιφερειακού   Συμβουλίου   Κρήτης,   ο   Καθηγητής   της   Ιατρικής-­‐Ακαδημαικός  
Σεραφείμ   Καστανάκης,   ο   τ.Πρύτανης   του   Πολυτεχνείου   Κρήτης   και   Επιτ.ροτ.Καθηγητής   Φίλης   Ιωάννης,   ο  
Δ/ντης   και   ο   Επιμελητής   της   ΩΡΛ   Κλινικής   του   Γεν.Νος.Χανίων   ροτ.   Παπαδάκης   Χαρίτων   Καθηγητής   της  
Ιατρικής   και   Πρώιμος   Ιωάννης,   ο   Δ/ντης   του   Γηροκομείου   Χανίων   και   Δημοτικός   Σύμβουλος   κ.Κουκλάκης    
Γεώργιος.  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 19-11-15 ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΜΜ.ΔΕΛΑΚΗ
 
1)  Παρακαλώ  πολύ  να  τηρήσουμε  1’  σιγή  ,  τόσο  δια  τα  αθώα  θύματα  της  τρομοκρατικής  επιθέσεως  στο  Παρίσι,  
όσον  και  δια  το  θάνατο  της  μητρός  του  Ροτ.  Καστρινάκη  Σταύρου,  πρώην  Αερολιμενάρχη  Χανίων,  που  εδέχθη  
ως  εκ  τούτου  σκληρό  πλήγμα.  Ο  Όμιλος  μας,  συμμετέχοντας  εις  το  πένθος  του,  εξέδωσε  το  κάτωθι  ψήφισμα:  

 
33  
 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ    ΤΟΝ  ΘΑΝΑΤΟ  ΤΗΣ  ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ  ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ                                                                                                                                              
Χανιά    15  Νοεμβρίου    2015  

Το  Δ.Σ  του  Ροταριανού  Ομίλου  Χανίων,  μόλις  πληροφορήθηκε  τον  θάνατο    της  Μαργαρίτας  Καστρινάκη  ,    
μητρός  του  εκλεκτού  και  λίαν  αγαπητού  Ροταριανού  συναδέλφου    Καστρινάκη  Σταύρου,  πρ.  Αερολιμενάρχου  
Χανίων,  συνεδρίασε  εκτάκτως  και  αποφάσισε  τα  κάτωθι:  
1ον      Να      παραστεί  εις  την  εξόδιον  ακολουθίαν  και  την  εκφοράν  της  σορού  της.    
2ον  Να  συμπαρασταθεί  εμπράκτως  και  να  εκφράσει    τα  βαθύτατα  συλλυπητήρια  του  εις  τον    ροταριανόν    
συνάδελφον  και  την  οικογένειαν  του.  
3ον   Να   καταθέσει   το   ποσόν   των   2ΟΟ   Ευρώ   εις   το   ειδικόν   ταμείον   βοηθείας   αναξιοπαθούντων   οικογενειών  
του  Ροταριανού  Ομίλου  Χανίων.  
4ον    Στην  1ην  Συνεστίασιν  του,  να  τηρηθεί  1΄  λεπτού  σιγή  εις  μνήμην  της.    
5ον    Να  δημοσιευθεί    το  παρόν    στον  τοπικό  τύπο  Χανίων  και  το  FACE  BOOK  του  Ομίλου.  
ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ  

     

 

 

   Ο  Πρόεδρος  Ρ.Ομ.Χανίων                                                          Οι  Γεν.Γραμματείς  
             Εμμανουήλ  Δελάκης                                                            Νοδαράκης  Εμμανουήλ  
                           Κωτσιόπουλος  Δημήτριος  

2)   Ο   Ομιλος   μας   προσεκλήθη   από   την   Αντιπεριφέρειαν   Χανίων   όπως   παραστεί   στις   επετειακές   εκδηλώσεις   της  
28ης  Οκτωβρίου  και  εάν  επιθυμεί  να  καταθέσει  στεφάνι  στο  μνημείο  των  Ηρώων.  Ο  υποφαινόμενος  (Πρόεδρος)  
Εμμανουήλ   Δελάκης   ανταπεκρίθη   πρόθυμα   και   παρέστη   σε   ολες   τις   εκδηλώσεις   μετά   του   αν.   γραμμ.  
Κωτσιόπουλου   Δημητρίου,   Υπ/γου   ε.α.   και   μετ’   άλλων   μελών,   καταθέτοντας   Δάφνινο   Στεφάνι,   εν   συνεχεία    
μετέβη   μετά   των   αλλων   πολιτικών   και   στρατιωτικών   αρχών   εις   την   εξέδραν   των   επισήμων   όπου  
παρακολούθησαν     από   εκεί   την   παρέλαση,   αφου   προηγουμενως   παρέστησαν   στη   σχετική   δοξολογία   στη  
Μητρόπολη  Χανίων.    

 

 
34  
 

3)   Ο   Όμιλός   μας   μετέχει   με   αντιπροσωπείες   εκ   των   μελών   του   μεταξύ   των   οποίων   η   πάντα   πρόθυμοι  
Πελεκανάκης   Γεώργιος   και   Κουρούπης   Ιωάννης   εις   όλες   τις   εκδηλώσεις   που   οργανώνουν   οι   διάφοροι  
κοινωνικοί   φορείς   και   τα   σωματεία   του   τόπου   μας.   Το   γεγονός   τούτο   αποτελεί   τρανό   παράδειγμα   της  
εκτιμήσεως  που  τρέφει   η   κοινωνία   των  Χανίων   προς  το  Ρόταρυ  και  γενικώς  την  Ροταριανής  ιδεολογίαν   και   μας  
τιμά   όλως   ιδιαιτέρως.   Στα   πλαίσια   αυτά   μας   προσεκάλεσε   και   ο   Ροταριανός   Πατεράκης   Σταύρος   και   το  
Τουριστικό  του  γραφείο  SPA  TOURS    στην  ημερίδα  Θεματικού  Τουρισμού  στο  ΜΑΙΧ  την  7-­‐11-­‐15.  
Παρευρέθησαν   αρκετοί   Ροταριανοί   κι   ολη   εκδήλωση   ηταν   απόλυτα   επιτυχής   και   προβλέπει   πολλά  
οικονομικά   οφέλη   για   τα   Χανιά   μας   και   την   Κρήτη   γενικότερα.Ειδικοί   ομιληταί   ομίλησαν   για   την   σπουδαιότητα  
του  Τουρισμού  στην  ανάπτυξη  της  Κρήτης  και  της  Ευρώπης.    

 

 
4)    Απο  τις  διεθνείς  σχέσεις  του  Ομίλου  μας  
α)20   μελής   ομάδα   Τούρκων   Ροταριανών   επισκέφθει   την   πόλη   μας   την   28   και   την   29   Οκτ   2015   επ   ευκαιρία  
τουριστικής  εκδρομής.  
Διμελής  αντιπροσωπεία  του  ομίλου  τους  συναντήθηκε  την  28η  Οκτ  μετά  του  αντιπροέδρου  του  ομίλου  μας  
Ορουτζόγλου  Μελετίου  και  αντίλαξαν  τα  λάβαρα  των  ομίλων  Χανίων  και  του  Ροταριανού  ομίλου    ΜΑΝΑVGAT    
KULUBU   της   2430   περιφέρειας   της   Τουρκίας.   Στην   ανωτέρω   συνάντηση   συζητήθηκαν   διάφορα   Ροταριανά  
θέματα.  
Την   29   Οκτ   2015   επισκέφθησαν   τα   γραφεία   του   ομίλου   μας   όπου   τους   υποδέχθηκαν   ο   Πρόεδρος  
Εμμανουήλ  Δελάκης  και  ο  αναπληρωτής  Γραμματέας  ρ.  Υπτγος  ε.α.  Κωτσιόπουλος  Δημήτριος.    
Ο   πρόεδρός   τους   Μουράτ   Καράκας   μας   παρακάλεσε   να   του   δώσουμε   και   του   δώσαμε   τουριστικό   υλικό  
του   Νομού   μας   σε   DVD   και   χάρτες   καθώς   και   έντυπο   υλικό   μεταξύ   των   οποίων   και   παλιά   Ροταριανά   τεύχη   του  
35  
 

Ροταριανού   παλμού.   Η   εν   γένει   συνάντηση   εγένετο   σε   άριστο   φιλικό   Ροταριανό   κλίμα   σε   τέτοιο   σημείο  
μάλιστα  που  προσεκλήθηκα  να  μεταβώ  μαζί  τους  στην  Τουρκία.(Είχαν  δύο  κενές  θέσεις)  στο  ειδικά  ναυλωμένο  
αεροπλάνο  τους  με  όλα  τα  έξοδα  πληρωμένα  αλλά  δεν  μπόρεσα  να  πραγματοποιήσω   την   επιθυμία   τους  λόγω  
ανηλημμένων   ανυπερβλήτων   Ροταριανών   υποχρεώσεων   στα   Χανιά   μας   όπου   ρίχνω   και   το   κύρια   βάρος   της  
δραστηριότητάς  μου.  
O  Πρόεδρος  ΜURAT  KARAKAS  εντυπωσιάστηκε  από  την  θερμήν  φιλοξενία  μας  σε  τέτοιο  σημείο  μάλιστα  
ώστε  μας  επέδωσεν  την  ευφημον  μνείαν  του  Ομίλου  που  βλέπετε  παρακάτω.  

 
 Από  της  θέσεως  αυτής  θέλω  να  ευχαριστήσω  θερμά  και  τους  δύο  εκλεκτούς  Ροταριανούς  συνεργάτας  
μου  τον  Α’  Αντιπρόεδρο  Ουρουτζόγλου  Μελέτιο  και  τον  Αναπληρωτή  Γραμματέα  ρ.  Κωτσιόπουλο  Δημήτριο  
χωρίς  την  συμβολή  των  οποίων  δεν  θα  μπορούσε  ο  όμιλός  μας  να  ανταποκρίνεται  στις  διεθνείς  επαφές  του.    

 
β)  Ο  τ.  Ροταριανός  κυβερνήτης  της  Κύπρου  Χρήστος  Θεοδούλου  ο  οποίος  συνετέλεσε  τα  μέγιστα  εις  την  
αδελφοποίηση  των  Ροταριανών  Ομίλων  Χανίων  και  Λάρνακας  Κίτιου  παρευρέθει  εις  τα  επίσημα  εγκαίνια  της  
οικίας   Ελευθερίου   Βενιζέλου.   Ο   Ροταριανός   τ.   Β.   Δντής   Σταύρος   Γκίζας   τον   παρέλαβε   απο   το   αεροδρόμιο  
Χανίων  και  εν  συνεχεία  του  παραθέσαμε  γεύμα  μετά  των  συζύγων  μας  το  Σάββατο  βράδυ  στις  31-­‐10-­‐15.  
Οι   Ροτ.Γκίζας   Σταύρος   ενδιαφέρθηκε   ζωηρώς   κατά   την   τριήμερη   Παραμονή   του   ροτ.Χρίστου   Θεοδούλου  
στα   Χανιά   και   του   εκφράζω   τις   θερμές   ευχαριστίες   μου   γι   αυτό   ο   Ροτ.Θεοδούλου   ειχε   την   ευγενικήν  
καλωσύνην    να  προσκαλέσει  εμένα  και  τον  Ροτ.Γκίζα  Σταύρον  μετά  των  συζύγων  μας  στο  Προεδρικό  Μέγαρο  
της  Κύπρου  επ  ευκαιρία  των  70  χρόνων  του  ΟΗΕ  (  ιδέτε  την  σχετικήν  πρόσκλησιν  στις  οθόνες).  
36  
 

 
Επίσης   ο   πρ.Ροτ.Κυβερνήτης   της   Κύπρου   Χρίστος   Θεοδούλου   μας   ευχαρίστησε   μεταξύ   των   αλλων  
προσωπικοτήτων  που  τον  τίμησαν  κατά  την  εδώ  παρουσίαν  του  ΔΗΜΟΣΙΩΣ  με  σχετικήν  επιστολήν  που  εστειλε  
στα  μέσα  μαζικής  ενημερώσεως  στην  Ελλάδα  και  την  Κύπρο.  

 
5)  Καταβολή  Συνδρομής  
Στην   προηγούμενη   συνεστίαση   μας   αναφέρθηκα   στην     καταβολήν   της   συνδρομής   σας   δια   να   μπορέσουμε  
να  ανταπεξέλθουμε  τόσον  στα  έξοδα  λειτουργίας  του  Ομίλου  μας  οσον  και  στις  καταβολές  των  συνδρομών  μας  
προς   το   Διεθνές   Ρόταρυ   και   την   Ελληνικήν   Περιφέρειαν.   Ευρήκα   αρκετή   ανταπόκρισιν   από   πολλούς   ροτ.που  
εσπευσαν   και   την   κατέβαλαν.   Επειδή   όμως   απουσίαζαν   ορισμένοι   ροταριανοί   επανέρχομαι   επι   του   θέματος  
αυτού  και  τους  καλώ  να  ανταποκριθούν    και  αυτοί  και  οσοι  αλλοι  το  ελησμόνησαν.  
Με  τον  τρόπον  αυτόν  η  συμβολή  τους  στην  αρτια  λειτουργία  του  Ομίλου  θα  είναι  καθοριστική.  

6)   Δραστηριοτητες   του   1ου   Ροταριανού   Κοινοτικού   Σώματος   εν   Ελλάδι,   εις   Αζωγυρέ   Σελίνου,   με  
πρόεδρον  το  Ροτ.  Κουκουτσάκη  Ευτύχιο.  
Από   το   Ροταριανό   Σώμα   Αζωγυρέ   Σελίνου   πραγματοποιήθηκε   παράδοσις   ηλεκτρονικών     συσκευών,  
τροφίμων,   καθώς   και   σκευών   μαγειρικής,   στο   Κέντρο   Υγείας   Κανδάνου,   στο   Κέντρο   Ημερήσιας   Φροντίδας  
Ηλικιωμένων   Παλαιοχώρας,   και   στο   Ίδρυμα   Βοήθεια   για   το   σπίτι.   Επιπροσθέτως   παραδόθηκε   στο   Κέντρο    
Υγείας   μεγάλη   ποσότητα   φάρμακων,   τα   οποία   θα   μοιραστούν   σε     πολλά   αγροτικά   Ιατρεία   του   Νομού   μας.  
Λεπτομέρειες   θα   ανακοινωθούν   όταν   θα   παραδοθούν     στους   σχετικούς   φορείς.   Το   90%   των   τροφίμων   που  
παραδώθηκαν     ήταν     προσφορά         της   οικογένειας   Αντωνίου   Ευτυχίου  Κουκουτσάκη,   εις   μνήμη   της   αείμνηστης  
Χαρίκλειας    Κουκουτσάκη.  
Τα   Φαρμακα,   ο   ηλεκτρονικός   υπολογιστης   και   μερος   των   τροφίμων,   προσεφέρθησαν   από   διάφορους  
γιατρούς   της   Βόρειας   Γερμανίας   και   από   τη   Γερμανική   Νατοική   Αεροπορία,   με   παρέμβαση     του   ειδικού  
37  
 

συμβούλου   μας   στον   Πολιτιστικο   Σύλλογο   Αζωγυρέ     και   συγχωριανού   μας   κ.     Χορστ   Σαμπ,   Αξιωματικού   της  
Νατοικής   Αεροπορίας   και   του   καλού   μας     φίλου   Ralf   Hessman   Στρατιωτικού-­‐Ροταριανού     και   Δημάρχου   της    
περιοχής  Hasum  στη  Γερμανία.  
Ηλεκτρικές  συσκευές  προσέφεραν  τα  παρακάτω  μέλη  του  Συλλόγου:    
1.Julie  Griffiths,  2.Francoise  Martens  ,  3.Hanspeter  Mettles,  4.Ροτ.  Kουκουτσάκης  Αντώνιος  και  
5.Πολυχρονοπούλου  Μαρίνα  

 

 

 

 

 
38  
 

 
Ο   κ.Πολυχρόνης   Πολυχρονίδης   τ.Δήμαρχος   Κολυμβαρίου   ενώ  
αναπτύσσει  την  Ομιλίαν  του  <<Η  σχέσις  του  Ανθρώπου  με  το  περιβάλλον  
και  η    Αλληλεπίδρασις  τους>>.  
 
 
 
 
 
 
 
Ο   ροτ.Ντουρουντάκης   Εμμανουήλ   τ.Δ/της   του   Βενιζελείου  
Νοσοκομείου  Ηρακλείου  ενώ  αναπτύσσει  την  Ομιλίαν  του  <<ΕΝΝΟΙΑ  ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΩΘΗΣΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ>>.  
 

Μετα  το  πέρας  των  ολιλιών  τους,  τους  επεδώθησαν  σχετικά  αναμνηστικά  διπλώματα  δια  
λογαριασμό  του  Ροτ.Ομ.  Χανίων  εις  μεν  τον  κ.  Πολυχρόνη  Πολυχρονίδη  :  
 
 
Ο   Δ/της   του   Ναυστάθμου   Κρήτης  
Αρχιπλοίαρχος   κ.   Χατζάκης   Παναγιώτης  
και  ο  τ.  Υπουργός  και  τ.  Δήμαρχος  Χανίων  
Ροτ.  Κυριάκος  Βιρβιδάκης.  
 
 
 
 
 
 
Εις   δε   τον   κ.   Ντουρουντάκη   Εμμ.   ο  
Αντιδήμαρχος   Χανίων   κ.   Φραγκάκης   Εμμ.  
και  ο  Αναπλ.  Δ/της  του  Γεν.  Νοσοκομείου  
Χανίων  κ.  Μανούσακας  Ιωάννης.  
 
39  
 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Α)ΚΕΛΑΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΤΕΡΑΡΧΟΥ Ε.Α.
Β)ΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Τ.ΠΡ. Ρ.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡ. Δ/ΝΤΟΥ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 

1)   Τον   κ.   Κελαιδή   Εμμανουηλ,   Πτέραρχον   ε.α.   δι’   όσα   έχει   προσφέρει   εις   την   πατρίδα   κατά   τη  
διάρκεια   της   υπηρεσίας   του   εις   τις   Ένοπλες  
Δυνάμεις,   καθώς   και   την   πολυποίκιλη  
κοινωνικήν   του   δράση.   Το   σχετικό   τιμητικό  
δίπλωμα   επιδίδουν   δια   λογαριασμό   του  
Ρόταρυ   οι   κ.κ.   Βιρβιδάκης   Κυριάκος,   τ.  
Υπουργός   και   τ.   Δήμαρχος   Χανίων   και   ο   τ.  
Αντ/δρος   του   περιφερειακού   συμβουλίου  
Κρήτης   Ιατρός   κ.   Παπαδάκης   Εμμανουήλ,  
παρουσία   του     Προέδρου   κ.   Εμμ.   Δελάκη,  
του   Αναπολ.   Γεν.   Γραμμ.   Κωτσιόπουλου  
Δημητρίου,   Υπ/γου   ε.α.   και   του   Β.   Δ/του   Ροτ.  
Στ.  Γκίζα.  
2)  Του  κ.  Αμαργιανιτάκη  Ιωάννου,  δι’  όσα  προσέφερε  κατά  την  διάρκειαν  της  μακράς  του  θητείας  εις  
την  Περ.  Κρητης  επιχορηγόντας  περίπου  1000  επενδύσεις  σε  νέες  και    υφιστάμενες  επιχειρήσεις  και  η  
Κρήτη   κατετάγη   1η   ανάμεσα   σε   άλλες   περιφέρειες   στον   τομέα   της   υλοποίησης   του   αναπτυξιακού  
Νόμου  και  δια  την  απαράμιλλον  Ροτ.  του  Δραστηριότητα  ως  Πρ.  του  Ρ.Ο.  Ηρακλείου  αλλα  και  με  την  
5ετη   διοργάνωση   των   Απολλωνείων   εις   το   Ηρακλειο   Κρητης   2007-­‐2011   δια   λογαριασμον   των   Ρ.Ο.  
Χανίων   και   Ηρακλείου,   εργαζόμενος   με   πάθος   και   αποφασιστικότητα,   κατορθώσας   και   με   την  
πολυεπίπεδην  συνδρομήν  της  Ροτ.  του  Ομίλου  μας  Τυλλιανάκη  Δήμητρας,  να  αναδείξει  το  Ροταρυ  της  
Κρητης   ως   αξιοζήλευτο   Κοινωνικό   φορέα,   κατορθώσας   να   οικοδομηθεί   σχολείο   εις   το   Delisie   της  
Αφρικής,   να   εξορρυχθούν   πηγάδια   πόσιμου   νερού   και   να   δοθούν   τρόφιμα   και   παιχνίδια   στην  
Αφρικανική  αυτή  περιοχή.    
Το   σχετικό   τιμητικό   δίπλωμα   του  
επέδωσαν   δια   λογαριασμό   του   Ροτ.   Ομ.  
Χανίων   οι   κ.κ.   Φίλης   Ιωάννης,   τ.   Πρύτανης  
του   Πολυτεχνείου   Κρήτης,   Καστανάκης  
Σεραφείμ,   Ακαδημαικός   και   επίτ.   Δ/ντης   της  
Ιατρικής   υπηρεσίας   του   Γεν.   Νοσοκομείου  
Χανίων,  καθώς  και  ο  κ.  Κονταξάκης  Γεώργιος,  
τ.  Δ/της  του  Γενικού  Καταστήματος  Κράτησης  
«Κρήτη  1»  και  τ.  Περιφ.  Σύμβουλος  Κρήτης.  
 
 
 
40  
 

 

 

Ο    Ροτ.  Αμαργιανιτάκης  Ιω.  ενώ  ευχαριστεί  τον  Όμιλο  
δια   την   τιμή   που   του   εγένετο   και   εν   συνεχεία   εκλήθη   η  
Ροτ.   Τυλιανάκη   Δημ.   δια   μια   αναμνηστική   φωτο   (πάνω)  
δια   την   μεγάλην   συμβολήν   της   εις   τα   Απολλώνεια   επι  
5ετία  (Αθλητικοί  Αγώνες)  παρουσία  του  τ.  Υπουργου  και  τ.  
Δημάρχου  Χανίων  Ροτ.  Βιρβιδάκη  Κυριάκου.  
 
 
Ο  Πτέραρχος  ε.α.  κ.  Κελαιδής  Εμμ.  ενώ  ευχαριστει  τον  Ρ.Ο.  
Χανίων  δια  την  τιμή  που  του  εγένετο  με  την  βράβευσίν  του.  
 
Επισημαίνεται   ότι   και   οι   2   βραβευθέντες     εξήραν   το   έργον   του  
Ροταριανού   Ομίλου   Χανίων   και   με   τις   Ομιλίες   τους   λάμπρυναν  
δια   μιαν   ακόμη   φορά     το   βήμα   του   Ομίλου   μας,τα   δε  
επικοδομητικά   σχόλια   τους,   επεκροτήθηκαν   από   το   σύνολον   των  
πολυπληθώς  παρευρεθέντων.  
 
 
 
 

 
Ο   Υπεραξιος     Α   Αντ/δρος   μας  
Ουρουτζόγλου   Μελέτιος   στηλοβάτης   του  
εργου   μας   εις   το   ροταριανό   του   καθήκον  
41  
 

που  εξετέλεσε  παρότι  ητο  ασθενής  μη  θελήσας  να  μας  αφήσει  εκτεθειμένους.  

ΤΜΗΜΑ  ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
Διακρίνονται   απ   αριστερά   οι   Χουλιόπουλος  
Τάκης   επιτ.ροτ.Πρόεδρος   Γραμμ.Δήμου   Χανίων,  
Μπασιά   Αμαλία   Αν/δρος   των   Προνοιακών  
ιδρυμάτων   Κρήτης,Σταματάκης   Γεώργιος   και  
Μανιουδάκης   Αθανάσιος   Πρόεδρος   και   Αντ/δρος  
των   Εφεδρων   Αξιωματικών   Νομού   Χανιων,   ο  
Στυλιανός   Παπανικολάου   Δ/ντης   ΑΛΦΑ   ΒΑΝΚ,   ο  
β.ντ/δρος   μας   Βαθιωτάκης   Γεώργιος   και   ο  
κ.Κονταξάκης  Γεώργιος  τ.Πολιτευτής  και  τ.Δ/ντης  του  
Γενικού  Καταστήματος  Κράτησης  «Κρήτη  1».  
ΤΜΗΜΑ  ΤΩΝ  ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ  

 

 
 
 
Τμήμα  της  Αιθούσης  την  ωρα  που  τιμούμε  1  λεπτου  
σιγή  στην  μνήμην  της  Χαρίκλειας  Καστρινάκης  καθώς  
και   στην   μνήμην   των   Αθώων   θυμάτων   της  
Τρομακρικής  Επίθεσης  στο  Παρίσι.  
42