You are on page 1of 7

SC Automobile Dacia

S.A.

Prezentarea generală a
companiei

Proiect la Managementul Producției și
Serviciilor

1.1. Date de identificare
Denumirea companiei
Cod unic de înregistrare (CUI)
Numărul de înregistrare la Registrul

SC AUTOMOBILE DACIA S.A.
160796
J03/81/1991

Comerţului:
Profil de activitate

Fabricarea autovehiculelor de transport

Obiect de activitate

rutier
Producerea și comercializarea
de automobile, piese auto, mașini unelte și

Sediu central
Sucursale

instalații pentru industria de automobile
Str. Uzinei nr. 1, Mioveni, jud. Argeş
Dacia are 114 parteneri autorizați în toată
țara, care oferă fie service pentru
automobilele Dacia, fie vehicule noi spre

Divizii

vânzare.
Mașini Unelte Dacia, Motoare Dacia,
Servicii Comune Dacia, Utilaje Dacia,
Transporturi Dacia, Mecanica Dacia,

Site Web

Matrițe Dacia
www.dacia.ro

Fig. 1: Parteneri autorizați Dacia1
1 Sursa: http://www.dacia.ro/reteaua-dacia/, accesat la 01.12.2015

Istoria companiei datează încă din anul 1966, când a început construcția Uzinei de Autoturisme
Mioveni. După semnarea unui contract de licență între Renault și statul român în 1968, începe
fabricarea modelului Dacia 1100 sub licența R8, urmat în 1969 de Dacia 1300, sub licența R12. Între
anii 1970-1980, Dacia dezvoltă o întreagă gamă de modele care va cuprinde mai multe tipuri de
vehicule de persoane și utilitare. Automobile Dacia continuă autonom producția de autoturisme
derivate din gama Renault 12 și după anul 1978.
Anul 1995 este marcat de lansarea primului autoturism conceput 100% de inginerii români,
Dacia Nova. În 1998, anul în care s-au aniversat trei decenii de la producerea primului automobil
Dacia, de pe porțile uzinei a ieșit autoturismul cu numărul 2.000.000.
La 2 iulie 1999 se semnează contractul de privatizare a societății și Dacia devine o marcă a
Grupului Renault, care achiziţionează 51% din capitalul societăţii (în prezent deţinând 99,43% din
capitalul Dacia). Compania parcurge un amplu program de modernizare: refacerea instalaţiilor
industriale, reorganizarea reţelei de furnizori, reconstrucţia reţelei comerciale, reorganizarea
activităţilor şi formarea angajaţilor. [2] În 2000 are loc lansarea modelului Dacia SupeRNova, prima
concretizare a colaborării franco-române, un autoturism echipat cu motor și cutie de viteze Renault.
În 2004 are loc lansarea modelului Dacia Logan în două versiuni de motorizare: 1.4MPI și
1.6MPI. Datorită modelului Logan, Dacia își depășește în 2005 toate recordurile sale anterioare de
producție (172.000 de unități) și vânzări (164.000 de unități). [1]
Sărbătorind în 2011 producerea a 4.000.000 de vehicule la Uzina Dacia de la începutul
activității sale, Dacia este, fără doar și poate, cel mai mare producător român de autovehicule. În
prezent, Dacia continuă să lanseze noi modele de autoturisme, care doresc a oferi utilizatorilor
performanțele mărcilor consacrate de pe piața internațională, la un preț mai accesibil.
1.2. Misiunea și viziunea companiei
Misiunea companiei este, așa cum era de așteptat, susținerea dezvoltării Grupului Renault pe
piețele emergente. [3] Putem, deci, să afirmăm că, deși Dacia și-a pierdut identitatea pur românească,
ea continuă să realizeze performanțe, să ofere locuri de muncă și să contribuie într-o manieră
considerabilă la sustenabilitatea Grupului, fiind a doua marcă a acestuia. Totodată, compania
contribuie, evident, și la conturarea unei imagini favorabile a României în lume.
Viziunea Dacia se regăsește în viziunea generală a Grupului Renault: „Renault, o companie
centrată pe oameni și inovativă, oferind mobilitate sustenabilă tuturor”. [13] Ceea ce Dacia a preluat
de la Renault, asigurându-și succesul, a fost, întâi de toate, prețul accesibil pentru produse de calitate.
1.3. Obiectivele companiei
Obiectivul Dacia este acela de a produce o gamă de vehicule robuste, fiabile şi accesibile
pentru clienţii români şi străini, la standarde de calitate înalte. [2] De aici reiese, cum spuneam, ideea

că Dacia nu urmărește doar îmbogățirea prestigiului Grupului Renault, ci asigurarea unor produse de
înaltă calitate tuturor clienților, fie ei români sau nu. De aceea, are o piață de desfacere largă și
variată, iar acest lucru se poate observa și prin prisma exporturilor, estimate în 2013 la 3,6 miliarde
de dolari. [4]
Obiectivele stabilite pentru următorii 3 ani ale companiei sunt:
- menținerea poziției de lider pe piața vehiculelor marca Dacia, ameliorarea imaginii de marcă
Renault și creșterea nivelului de satisfacție globală a clienților pentru toată gama de vehicule
produse;
- garantarea competitivității prin creșterea productivității industriale și prin noi proiecte de investiții;
- maximizarea rezultatelor în condițiile redresării pieței auto și profitând de deținerea în România a
tuturor meseriilor specifice industriei de automobile. [8]
La nivelul responsabilității sociale, compania își propune alte câteva obiective [5]:


s p r ijin e
d e z v o lt a r
ea
e c o n o m ic
ă și
s o c ia lă a
c o m u n it ă
ț ilo r în
s ăc a
ore
f e re
ore
luațz
iiă
o pse

de
m o b ilit a t
e
in o v a t o a
re
p e n tr u
to ate
c a t e g o r ii
le d e
co n su m a
to ri


a s ig u re
un
co m p o rt
am ent
e t ic d e - a
lu n g u l
la n ț u lu i
de
p ro d u c ț i
e,
in c lu s iv
în
r â n d u r ile
f u rn iz o r il
or

O b ie
c t iv
e ce
ț in
ds ă
e
re d u c ă
im
p aR
ct
CS

ul
n e g a t iv
al
a c t iv it ă
ț ii
com pa
n ie i
a su p ra
m e d iu l
ui

1.4. Principii și valori promovate de companie

Principalele valori care guvernează activitatea companiei sunt:
a)
b)
c)
d)
e)

Munca;
Disciplina;
Respectul;
Responsabilitatea;
Grija faţă de mediul înconjurător. [3]

s ă a s ig u re
re s p e c t a r
ea
d re p tu r ilo r
o m u lu i,
e g a lit a t e a
d e șan se
și
b u n ă s ta re
a
a n g a ja ț ilo
r,
srăa jâ n d
în c u
c
ats
ccăa r
idre
en
ifi
ae
nag d
ae
janboi i
ta
te
lit
ale
t ena
,

p r in
o f e r ire a
unor
o p o rtu n i
tă ți d e
d e z v o lt a
re
p ro fe s io
n a lă

Munca este „legea lumii moderne, care nu are loc pentru leneși” (Mihai Eminescu, „Opera
politica”). Efortul depus de angajaţii Dacia, profesionalismul de care dau dovadă, disciplina la locul
de muncă, toate aceste valori conferă o imagine distinctivă companiei. Respectul este o valoare reală,
implementată la nivelul societăţii în care activează, şi nu în ultimul rând în cadrul mediului
înconjurător. Acest lucru este bine evidenţiat prin intermediul programului „Rabla”. Grija faţă de
mediul înconjurător a devenit o necesitate. Eforturile companiei pe termen lung de a reduce
fenomenul încălzirii globale şi poluarea încurajează iniţiativele pentru o producţie cu cât mai puţine
deşeuri, extinderea duratei de folosinţă a produselor şi reciclarea produselor la sfârşitul perioadei de
folosinţă. Aceste inițiative sunt combinate cu un program de angajament pe termen lung față de
societate.
1.5. Managementul superior
La nivelul managementului superior întâlnim următoarele persoane responsabile:


Nicolas MAURE, Președinte - Director General
Cornel OLENDRARU, Director Executiv Uzina Vehicule
Philippe NOTTEZ, Director Executiv Uzina Mecanică și Șasiuri
Stefan GAIBU, Director Executiv Logistică
Jan PTACEK, Director Executiv Comercial
Liviu BOCSARU, Director Executiv Financiar și Administrativ
Antoine AOUN, Director Executiv Achiziții
Dana OPRIȘAN, Director Executiv Resurse Umane
Mihai ACSINTE, Director Executiv Juridic
Gabriel SICOE, Director Executiv Afaceri Publice
Anca OREVICEANU, Director Executiv Comunicare. [2]

1.6. Organigrama de ansamblu

[14]

Bibliografie:
[1] http://www.dacia.ro/despre-noi/marca-dacia/istoric/
[2] http://www.dacia.ro/despre-noi/marca-dacia/filosofia-dacia/
[3] https://www.scribd.com/doc/47818579/Strategii-de-Firma-Studiu-de-Caz-Dacia-Duster
[4] https://ro.wikipedia.org/wiki/Automobile_Dacia_S.A.
[5] http://www.responsabilitatesociala.ro/companii/dacia-groupe-renault.html
[6] http://www.dacia.ro/despre-noi/protectia-mediului/
[7] http://www.daciagroup.com/despre-noi/platforma-industriala-dacia/cifre-cheie
[8] http://www.daciagroup.com/sites/default/files/raport_consiliul_de_administratie_adsa.pdf
[9] http://www.dacia.ro/despre-noi/noutati/2015/septembrie/dacia-prezinta-easy-r-si-duster-edition2016/
[10] http://www.daciagroup.com/presa/comunicate-de-presa/2014/cornel-tascu-este-noul-director-aldirectiei-sisteme-informationale
[11] https://ro.scribd.com/doc/102744685/6/VII-ORGANIGRAMA-COMPANIEI-DACIA
[12] http://www.daciagroup.com/responsabilitate-sociala/dezvoltare-durabila/reciclarea-beneficiultuturor
[13] http://www.managementproducties.com/files/3713/5090/9415/Renault__Vision_Mission_Signature.pdf
[14] http://www.preferatele.com/files/economie/90_poze/image007.jpg
[21] Ionescu, Vladimir-Codrin - „Managementul producției și serviciilor”, Ed. Universitară,
București, 2010