You are on page 1of 5

SC Automobile Dacia

S.A.

ANALIZA SWOT

Proiect la Managementul Producției și
Serviciilor

Așa cum deja bine știm, analiza SWOT reprezintă o evaluare generală a punctelor tari, a celor
slabe, a oportunităților și a amenințărilor companiei. Punctele forte fac referire la capacitatea internă,
punctele slabe includ limitările interne, oportunitățile - factori favorabili din mediul extern, iar
amenințările reprezintă factori nefavorabili din mediul extern ce se pot transforma în provocări
pentru companie. Așadar:
5.1. Puncte Tari:
Echipamentul de ultimă generație folosit la fabricarea autoturismelor, îmbunătățindu-se
continuu de la an la an, forța de muncă ieftină ce se concretizează în nu mai puțin de 14.184 de
angajați numai pe teritoriu României, reprezintă primele puncte forte ale companiei. Clienții Logan
din 2004 sunt și clienții de astăzi, formând ceea ce numim clienți stabili. Distribuția existentă, cu
canalele ei, sistemele de informare și procesare, reprezintă tot puncte tari ale companiei.
Faptul că vehiculele Dacia sunt concepute astfel încât 95% din masa lor să poată fi
valorificată la final de ciclu de viață [6] constituie un alt punct forte, compania punând la dispoziția
utilizatorilor centre de colectare a vehiculelor scoase din uz fără nici un cost pentru aceștia. În plus,
semnătura eco² pe automobile garantează că acestea îndeplinesc trei criterii prin care protejează
mediul înconjurător.
Un alt punct forte este imaginea extrem de pozitivă pe care compania și-a creat-o. Calitatea
produselor sale este recunoscută la nivel internaţional. În cadrul sondajelor realizate de institute şi
publicaţii de specialitate, clienţii Dacia se declară foarte satisfăcuţi în legătură cu acestea, din acest
motiv peste 93% din producţia Uzinei Vehicule de la Mioveni este exportată în 34 de ţări de pe patru
continente. [2]
Totodată, un as puternic în mâneca acestei companii este acela că asigură atât fabricarea de
vehicule pentru diferite întrebuințări, cât și a pieselor de schimb pentru acestea, creând o imagine de
siguranță și stabilitate.
Dacia oferă condiții extrem de favorabile și pentru angajați, de aceea, aproape în fiecare an,
pe lângă asigurarea unui climat favorabil la nivel de strategii de management al resurselor umane,
oferă salarii avantajoase, ultima hotărâre de creștere a acestora fiind adoptată în ianuarie 2015, când
s-au stabilit atât creșteri generale pe luna ianuarie, cât și creșteri individuale în aprilie, precum și
oferirea tichetelor cadou de sărbători. [7] Lucrătorii mulțumiți creează performanțe, iar aceasta este
premisa ce stă la baza deciziilor manageriale.
Cele mai relevante puncte tari sunt legate, însă, de strategia de comunicare, întrucât aceasta
este una internațională, modernă, dinamică și credibilă. În plus, destinatarul mesajului comunicării

este identificat clar, iar mesajele sunt clare, consecvente, asigurând echilibrul între simplitate și
complexitate.
În același timp, este folosit mixul comunicațional: publicitate TV, jocuri, concursuri,
publicitate out-door, tipărituri, participări la târguri și expoziții naționale și internaționale. La acestea
se adaugă comunicarea directă prin intermediul consilierilor din cadrul show-room-urilor amenajate
la standarde internaționale în conformitate cu imaginea mărcii.
5.2. Puncte slabe:
Imposibilitatea de a satisface toți consumatorii, existând riscul ca unii dintre ei să-și îndrepte
atenția asupra concurentei, reprezintă poate cel mai semnificativ punct slab. Un altul poate fi
considerat costul mare de distribuție, întrucât autoturismele sunt disponibile atât pentru export pe
cale terestră prin intermediul camioanelor, cât și pe vapor, din Constanța. Aceste cheltuieli, pe lângă
transportul fizic, cuprind și taxe pentru asigurarea mărfurilor, precum și cheltuieli de transportare în
cazul transportului pe vas, cheltuieli de descărcare a mărfurilor, cheltuieli cu asigurarea stocurilor.
Un alt punct slab îl constituie lipsa unei strategii clare de comunicare eficientă cu publicul,
inconsistența campaniilor de Marketing și PR atrăgând după sine dezinformarea clienților cu privire
la ofertele disponibile în companie.
5.3. Oportunități:
o Creșterea rapidă a pieței;
o Posibilități de extindere a portofoliului de produse, ceea ce s-a întâmplat în ultimii patru ani, iar
demersurile actuale merg în aceeași direcție, de dezvoltare și creare de noi modele;
o Posibilități de integrare pe vertical - Acest lucru presupune achiziționarea de companii care
reprezentau pentru Dacia furnizori de materii prime sau reprezentau puncte strategice pe piață;
o Posibilități de încheiere a unor alianțe, acorduri avantajoase. Grupul Dacia urmărește să obțină
acorduri cât mai profitabile cu diverse companii cu scopul declarat de reducere a economiilor de
scară. Un exemplu elocvent îl reprezintă alianța Dacia-Renault-Nissan;
o Diminuarea competiției la nivelul țării prin campanii de promovare intense;
o Posibilități de încheiere a unor contracte de leasing;
o Posibilitatea deschiderii de sedii Dacia pe întreg teritoriul țării.

5.4. Amenințări:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adoptarea unor reglementări legislative sau normative restrictive cu un impact nefavorabil;
Infrastructura din spațiul comunitar, întrucât îngreunează procesul distribuției;
Intrarea într-o nouă perioadă de recesiune economică la nivel național;
Schimbări demografice nefavorabile;
Schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferințelor clienților;
Intrarea unor noi competitori pe piață;
Cererea crescândă pentru automobilele concurenței;
Vulnerabilitate la fluctuațiile mediului de afaceri;
Modificarea rapidă a preţurilor materiilor brute (cauciuc, oţel, combustibil);
Apariția unor situații neprevăzute, cum ar fi grevele. Acest lucru s-a întâmplat pe piață în 2007,
iar zilele în care nu s-a lucrat au avut o repercusiune negativă, soldata cu pierderi de 30 de
milioane de dolari datorită stagnării producției. [3]

[1] http://www.dacia.ro/despre-noi/marca-dacia/istoric/
[2] http://www.dacia.ro/despre-noi/marca-dacia/filosofia-dacia/
[3] https://www.scribd.com/doc/47818579/Strategii-de-Firma-Studiu-de-Caz-Dacia-Duster
[4] https://ro.wikipedia.org/wiki/Automobile_Dacia_S.A.
[5] http://www.responsabilitatesociala.ro/companii/dacia-groupe-renault.html
[6] http://www.dacia.ro/despre-noi/protectia-mediului/
[7] http://www.daciagroup.com/despre-noi/platforma-industriala-dacia/cifre-cheie
[8] http://www.daciagroup.com/sites/default/files/raport_consiliul_de_administratie_adsa.pdf
[9] http://www.dacia.ro/despre-noi/noutati/2015/septembrie/dacia-prezinta-easy-r-si-duster-edition2016/
[10] http://www.daciagroup.com/presa/comunicate-de-presa/2014/cornel-tascu-este-noul-director-aldirectiei-sisteme-informationale
[11] https://ro.scribd.com/doc/102744685/6/VII-ORGANIGRAMA-COMPANIEI-DACIA
[12] http://www.daciagroup.com/responsabilitate-sociala/dezvoltare-durabila/reciclarea-beneficiultuturor
[13] http://www.managementproducties.com/files/3713/5090/9415/Renault__Vision_Mission_Signature.pdf
[14] http://www.preferatele.com/files/economie/90_poze/image007.jpg
[15] https://group.renault.com/en/commitments/human-capital/employee-motivation/
[16] https://group.renault.com/en/commitments/human-capital/tomorrow-s-challenges/
[17] https://group.renault.com/en/commitments/human-capital/diversity/
[18] https://group.renault.com/en/careers/why-choose-renault/global-innovative-passionate-group/
[19] https://group.renault.com/en/careers/life-at-renault/integration-process/
[20] https://group.renault.com/en/careers/life-at-renault/worklife-quality/
[21] Ionescu, Vladimir-Codrin - „Managementul producției și serviciilor”, Ed. Universitară,
București, 2010