You are on page 1of 1

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα

ΠΕΣ642 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συντονιστής: Αχιλλέως Αχιλλέας

Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015
Άσκηση 3

Ερώτηση 1:
Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν μέσω της Ανάπτυξης Λογισμικού με Βάση τα Συστατικά
(What are the benefits of Component-based software engineering CBSE)?
Απάντηση 1:
Το κύριο όφελος της Ανάπτυξης Λογισμικού με Βάση τα Συστατικά, είναι η επαναχρησιμοποίηση
κώδικα. Η επαναχρησιμοποίηση:
 Αύξηση της αξιοπιστίας του συστήματος, καθώς τα επαναχρησιμοποιημένα τμήματα του
λογισμικού είναι κατά βάση δοκιμασμένα κι ελεγχμένα
 Η πιθανότητα εμφάνισης σφάλματος είναι αρκετά πιο μικρή, συνεπώς δεν χρειάζεται να
ξοδευτεί χρόνος για την διόρθωση τμημάτων του λογισμικού.
 Το συνολικό ρίσκο και κόστος μειώνεται
 Ο συνολικός χρόνος δημιουργίας του λογισμικού μειώνεται.
Εκτός από τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης, η τεχνολογία λογισμικού με Βάση τα Συστατικά,
βασίζεται σε ορθές σχεδιαστικές αρχές της τεχνολογίας λογισμικού, απ’ όπου απορρέουν και τα
οφέλη:
 Τα συστατικά στοιχεία είναι ανεξάρτητα και έτσι δεν παρεμβαίνει το ένα στη λειτουργία του
άλλου.
 Η επικοινωνία των συστατικών στοιχείων διεξάγεται μέσω καλά ορισμένων διασυνδέσεων.
 Οι πλατφόρμες των συστατικών στοιχείων είναι κοινόχρηστες και μειώνουν το κόστος της
ανάπτυξης εφαρμογών.
Ερώτηση 2:
Περιγράψτε ποια είναι η πιο σημαντική διαδικασία στην περίπτωση του Java RMI η οποία πρέπει
να εκτελεστεί για να μπορεί ο διακομιστής να εγγράψει τα απομακρυσμένα αντικείμενα και ο
πελάτης να μπορεί να εντοπίσει τα απομακρυσμένα αντικείμενα.
Απάντηση 2:
Το μητρώο ονοματοδοσίας είναι μια διαδικασία που εκτελείται σε ένα μηχάνημα υποδοχής (host
machine).

Ο διακομιστής μπορεί να εγγράψει αντικείμενα στο μητρώο δίνοντας ένα μοναδικό όνομα.

Ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει αντικείμενα στον διακομιστή (server objects) και να
αποκτήσει απομακρυσμένη αναφορά αναζητώντας απομακρυσμένα αντικείμενα με βάση το
όνομα.