You are on page 1of 18

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice
(DEZIE)”
Contract POSDRU /156/1.2/G/137499
Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice - Cyberknowledge Club"

Aria curriculară Cloud Computing
Tema 3: Infrastructuri de comunicaţii pentru Cloud.
Accesul mobil la Cloud.
I. Introducere.......................................................................................................1
II. Date statistice privind utilizarea structurilor de tip Cloud cu acces mobil.......4
III. Implementare optimă a sistemelor MCC.........................................................7
(Mobile Cloud Computing)...................................................................................7
IV. Arhitecturi complexe IaaS pentru MCC.........................................................10
V. Virtualizarea reţelei.......................................................................................12
VI. Concluzii.......................................................................................................14
BIBLIOGRAFIE....................................................................................................15

I. Introducere
Definiţii standardizate conform NIST (National Institute of Standards and
Technologies), publicate în Special Publication 800-145 (SUA) [1]:
Cloud este un model care permite accesul omniprezent, convenabil, la cerere la
o resursă comună de calcul configurabilă (de exemplu, reţele, servere, stocare,
aplicaţii şi servicii), care poate fi prevăzută şi lansată cu un efort minim de
administrare de către un furnizor de servicii.
Modelul Cloud are 5 caracteristici esenţiale, 3 modele de servicii şi 4 modele de
implementare.
Caracteristici esenţiale Cloud:
1. Accesibil la cerere. Furnizare capabilităţi de calcul, server şi de stocare de reţea,
după cum este necesar în mod automat, fără a necesita interacţiunea umană cu
fiecare furnizor de servicii.
2. Acces larg la reţea. Capabilităţile sunt disponibile în reţea şi accesate prin
mecanisme standard, care să promoveze utilizarea de platforme eterogene
(telefoane mobile, tablete, laptop-uri şi staţii de lucru).
3. Punerea în comun a resurselor. Resurse de calcul ale furnizorului de servicii sunt
reunite pentru a servi mai multor consumatori, folosind un model multiutilizator,
cu diferite resurse fizice şi virtuale alocate şi redistribuite în mod dinamic în
funcţie de cererea consumatorilor. Se realizează un sentiment de independenţă
faţă de locaţia resurselor accesate. Clientul nu are control sau cunoştinţe asupra
locaţiei exacte a resurselor utilizate, dar ar putea fi în măsură să precizeze
locaţia cu un anumit grad de precizie.

Cloud privat. biblioteci. 5. Utilizarea resurselor este monitorizată. de stocare şi aplicaţii rulate şi eventual controlul unor componente de reţea. Cloud publice. stocare.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. sau chiar capacităţile individuale de aplicare). sau o combinaţie a acestora.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . asigurând transparenţă atât pentru furnizor cât şi pentru consumatorul de servicii. Capacitatea oferită utilizatorului de a implementa propriile aplicaţii în infrastructura Cloud folosind limbaje de programare. sistemele de operare. administrat şi operat de către organizaţie. şi consideraţiile de conformitate). unităţi de afaceri). Capacităţi pot fi alocate dinamic (în unele cazuri în mod automat). capacităţile oferite şi accesate par a fi nelimitate. o terţă parte. Platform as a Service (PaaS). 2. Infrastructura Cloud este proiectată pentru utilizare de către publicul larg. sau de depozitare. prelucrare. Acesta poate fi deţinut. Infrastructura Cloud este proiectată pentru utilizarea exclusivă de către o singură organizaţie care cuprinde mai mulţi consumatorilor (de exemplu. Aplicaţiile sunt accesibile utilizatotului printr-o interfaţă client specifică. Modele de implementare: 1. administrat şi operat de o companie. precum şi opţiunea de a rula propriile aplicaţii inclusiv sisteme de operare. misiune. Cloud comunitate. dar are control asupra aplicaţiilor rulate şi eventual. controlată şi raportată. pentru a se adapta cererii.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1.Cyberknowledge Club" 4. dar are control asupra sistemelor de operare. o terţă parte. Serviciu măsurat. Flexibilitate. Infrastructura Cloud este proiectată pentru utilizarea exclusivă de către o comunitate specifică de consumatori din organizaţii care au preocupări comune (de exemplu. excepţie face doar configurarea aplicaţiei specifice utilizatorului. administrat şi operat de unul sau mai multe dintre organizaţiile din comunitate. . politică. Utilizatorul nu controlează infrastructura Cloud de bază (reţeaua. cerinţe de securitate. Infrastructură ca serviciu (IaaS). Consumatorul nu controlează infrastructura Cloud de bază. Capacitatea oferită consumatorului de a aloca resurse din infrastructura Cloud. Capabilitatea oferită utilizatorului de a utiliza aplicaţiile furnizorului de servicii ce rulează pe infrastructură Cloud. Consumatorul controlează infrastructura Cloud de bază. servere. Acesta poate fi deţinut. inclusiv de reţea. conturi de utilizator). Acesta poate fi deţinut. Modele de servicii: 1. servicii şi instrumente susţinute de furnizorul de servicii. Software as a Service (SaaS). Sisteme Cloud au sisteme automate de optimizare a utilizării resurselor (stocare. setările de configurare pentru mediul de găzduire aplicaţii. serverele. lăţime de bandă. 3. Pentru consumator. 3. sisteme de operare. 2.

Ea este dependentă de furnizorului de servicii Cloud. dar sunt legate de standarde sau tehnologie. Fig. precum şi la alte resurse de reţea. care rămân entităţi distincte. Acesta oferă servere virtuale cu adrese IP unice şi blocuri de stocare la cerere Exemple de IaaS includ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). comunitate sau publice).Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. care permite portabilitatea aplicaţiilor şi datelor.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . Hibrid Cloud. Fig. 2 prezintă o imagine de ansamblu a arhitecturii mobile Cloud [2]. Rackspace şi IBM on Demand. 2a Arhitectură Cloud mobilă [2] . 1 Fig. Serviciile standard pentru Cloud sunt descrise de [2] conform structurii din Fig.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. 4.Cyberknowledge Club" mediul academic sau organizaţie guvernamentală sau o combinaţie a acestora. Infrastructura Cloud este o compoziţie de două sau mai multe tipuri de Cloud (privat. depozitare. 1 Structura de servicii pentru Cloud IaaS oferă utilizatorilor finali acces direct la prelucrare. Joyent.

9MB 358. .3 MB Downstrem 13. limbajului şi tehnologiilor de reţea implementate.8% din traficul downstream în timpul perioadei de vârf.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. în creştere de peste 15%. 3.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice .2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. Navigarea pe web şi reţele sociale sunt a doua şi a treia opţiune de trafic.8 MB 56. economice. traficul de divertisment este liderul pe categorii de trafic. O primă imagine este prezentată în Tabelul 1 Tabelul 1 .8 MB Aggregate 16. Medie de utilizare lunară pentru Europa a fost de 358. Fig. Date statistice privind utilizarea structurilor de tip Cloud cu acces mobil Compania Sandvine a realizat un set de date statistice pentru Europa privind accesul mobil la Cloud [3]. 2b Terminale cu acces la Cloud [15] II.8 MB 301. Ceea ce este cel mai vizibil în Europa este importanţa cotei de trafic tunelat. consecinţă a utilizării VPN-urilor [3]. Examinarea reţelelor de telefonie mobilă din Europa a fost dificilă din cauza diversităţii culturale.8% din traficul upstream şi 6. care reprezintă 13.Consumul mediu pentru accesul mobil [3] Tip Sesiun Medie e Upstream 2.Cyberknowledge Club" Fig.4 MB.4 MB În timpul perioadei de vârf.

pondere [3] Skype este aplicaţia care continuă să crească.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. Apariţia BitTorrent şi Windows Update pe listă indică faptul că sunt aplicaţii populare pe terminalele mobile. reprezentând peste 62% din traficul specific. Se observă o creştere continuă a aplicaţilor de tip mesagerie (WhatsApp). vezi Tabelul 2 [3]. Tabel 2 .Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. atât în perioada de vârf cât şi restul zilei.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice .Cyberknowledge Club" Fig. 3 Categorii de trafic.Top 10 cele mai populare aplicaţii utilizate de abonaţi [3] Interesant de observat că HTTP este aplicaţia care generează cel mai mult trafic. .

Maps. 4 Arhitectură Cloud cu acces mobil [4] Dispozitivele mobile sunt conectate la reţelele de telefonie mobilă prin staţii de bază.Cyberknowledge Club" Spre deosebire de tehnologiile de calcul mobile convenţionale. Informaţiile utilizatorilor sunt transmise la procesoarele centrale. Voice Search. LiveMesh. Cloud s-a dezvoltat ca un tip de sistem paralel şi distribuit constând dintr-o sumă de calculatoare interconectate care oferă resurse de calcul. . 4 [4] Fig. Aceste servicii sunt dezvoltate pe baza conceptelor de virtualizare şi arhitectura orientată spre servicii. care sunt conectate la server-ele furnizorului de servicii. Motoblur au fost dezvoltate şi sunt intens folosite de utilizatori fiind în fapt aplicaţii accesate mobil în Cloud. Arhitectura generală a unui astfel de sistem arata ca în Fig.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. Funcţia majoră a unui sistem de Cloud este stocarea datelor şi accesarea controlate a acestora de către clienţi. Cererile abonaţilor sunt apoi livrate la Cloud prin Internet. 5 oferă o imagine de ansamblu a arhitecturii stratificate Cloud [4].Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Multe aplicaţii bazate pe mobil Cloud. Fig. resursele de Cloud mobil sunt virtualizate fiind atribuite unui grup de servere. cum ar fi Google Gmail.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice .

Dispozitivele mobile nu mai sunt limitate de capacitatea de stocare. factorii esenţiali pentru furnizarea de servicii de Cloud performante sunt următoarele:  partiţie optimă de servicii între aplicaţii ce rulează în Cloud şi pe dispozitivele mobile. deoarece datele lor sunt acum stocate pe Cloud. Tabel 3 – Cerinţe specifice pe categorii de aplicaţii [4] . Mobile Cloud Computing (MCC) este dezvoltat pentru a permite utilizatorilor de telefonie mobilă stocarea şi accesa unor cantităţi mari de date în Cloud. 5 Stivă Cloud [4] Capacitatea de stocare a datelor şi puterea de procesare este o preocupare majoră pentru dispozitive mobile.Cyberknowledge Club" Fig.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice .  viteză mare de acces.  latenţă scăzută a reţelei de acces la Cloud. Având în vedere cerinţele MCC. Flickr este o aplicaţie de partajare a fotografiilor bazată pe MCC. MCC ajută la reducerea costurilor de funcţionare pentru aplicaţii de calcul intensiv.  monitorizarea costurilor accesului la reţea.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Aceasta permite utilizatorilor să încarce şi partaja fotografii prin intermediul dispozitivelor mobile şi web. Facebook este aplicaţia de succes pentru reţele sociale şi este un alt exemplu tipic de utilizare a Cloud.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. O evaluare a cerinţelor specifice de performanţă a serviciului Cloud pe tipuri de aplicaţii utilizate este prezentată în Tabelul 3.

MCC vor fi implementate într-un scenariu de acces eterogen. WLAN. Servicii de Cloud sunt scalabile folosind alocarea dinamică a resurselor. În ciuda diverselor avantaje ale Cloud peste tehnicile de calcul convenţionale.  Push: Acesta gestionează toate actualizările de status fiind trimise ca notificări de la serverul Cloud. vezi Fig. WiMAX. Servicii specifice terminalelor mobile cu acces MCC [5].  OfflineApp: Este un serviciu care transportă capacităţile de gestionare pentru a crea o coordonare inteligentă între serviciile de nivel inferior. CDMA2000. cum ar fi Sync şi .2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1.Cyberknowledge Club" III. LTE. Această cerinţă se manifestă în special în MCC pentru a minimiza limitările intrinseci ale dispozitivelor mobile.  Flexibilitate în aplicare. WCDMA. deoarece nu cere utilizatorului să verifice în mod periodic pentru noi informaţii. Implementare optimă a sistemelor MCC (Mobile Cloud Computing) Condiţii specifice de implementare a arhitecturilor Cloud pentru MCC [4]:  Standardizarea. 6:  Sincronizare: Acest serviciu sincronizează toate modificările din telefonul mobil şi aplicaţiile sale cu Cloud Server. nu există un unic standard deschis acceptat.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Clienţii sunt reticenţi în a transforma centrele de date actuale în platforme de tip Cloud. Acest lucru îmbunătăţeşte experienţa utilizatorului. prin diferite tehnologii de acces radio: GPRS.  Scheme de acces la MCC.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . Portabilitatea şi interoperabilitatea sunt imposibil de realizat între diferiţi furnizori de servicii de Cloud.

 Securitate: Componentă de securitate oferă servicii de autentificare şi autorizare.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . toate cererile de Cloud sunt autentificate în mod corespunzător. Network: Acesta gestionează canalul de comunicare necesar pentru a primi notificări Push de la server. Are capacitatea de a stabili în mod automat conexiunile corespunzătoare. 6 Servicii specifice terminalelor mobile cu acces la MCC [5] Servicii specifice pentru server de MCC [5]. cum ar fi blocarea de la distanţă. .  Secure Socket-Based de servicii de date: În funcţie de cerinţele de securitate ale acestui serviciu pe partea de server trebuie să furnizeze acces la un server de socket SSL. Bază de date: Se administrează capacitatea de stocare de date locale pentru aplicaţii mobile. 7:  Sincronizare: Serviciu de sincronizare server. urmărirea de la distanţă. În viitor această componentă va avea mai multe funcţionalităţi. şi oferă serviciul Push în momentul în care aparatul se conectează din nou la reţea. În cazul în care dispozitivul este în afara ariei de acoperire sau deconectat din anumite motive. Acest serviciu decide mecanismul de sincronizare. InterApp Bus: Acest serviciu oferă nivel scăzut de comunicare între suita de aplicaţii instalate pe dispozitiv. Actualizările de moment sunt detectate şi notificările respective sunt trimise înapoi la terminalul mobil.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. În momentul în care canalul de date pentru orice aplicaţie mobilă este stabilit.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.  Management Console: Oferă funcţionalităţi de utilizator. Fig.Cyberknowledge Club"    Push. Se eliberează programatorul de povara scriererii de cod pentru sincronizare. aşteaptă într-o coadă.  Push: canale de date ce monitorizează serviciile Server Push pentru actualizări. toate sincronizările şi notificările sunt gestionate automat de serviciu OfflineApp. În funcţie de platforma foloseşte facilităţile de depozitare specifice. etc. vezi Fig. Odată ce dispozitivul este activat.

2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. 8 Structură Cloud [5] Arhitectura MCC adaptivă. conţine următoarele componente:  Elastic Applications: Acesta include de obicei o interfaţă cu utilizatorul (UI) adaptată fiecărui tip de terminal mobil.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.Cyberknowledge Club" Fig. 8 [5] Fig. .2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . O posibilă abordare este de a avea o structură Cloud cu o arhitectura prezentată în Fig. 7 Server MCC [5] Soluţii de implementare.

Cyberknowledge Club" Elasticity Manager: Rulează pe dispozitiv şi monitorizează cerinţele de resurse într-o aplicaţie. variind de la transmiterea de pachete. modelarea traficului. 9 Arhitectură adaptivă MCC [5] Aplicaţii elastice nu sunt constrânse de performanţele dispozitivelor mobile. Modulele specializate integrează un set de funcţionalităţi. organizate distinct deschide noi pieţe pentru furnizorii de servicii Cloud.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1.  Router: Stratul intermediar care primeşte cererile de interfaţă cu utilizatorul şi le transferă la weblets. control al accesului. pachete de aşteptare. atunci acest lucru poate fi obţinut din Cloud. deoarece migraţia de weblets trebuie să fie transparentă pentru interfaţa cu utilizatorul mobil.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . Fig. cu conexiune de urmărire tot drumul până la protocoale de reţea distribuite.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Cloud elasticity service: Acest serviciu alocă resurse pentru weblets. Dacă este nevoie de mai multă putere de calcul (sau de stocare).  Weblets: O aplicaţie care constă dintr-un set independent funcţional de parametrii. IV. Acest strat este necesar.  Fig. 7 prezintă principalele componente. Primele reţele IP au fost realizate . Arhitecturi complexe IaaS pentru MCC Unul dintre factorii-cheie care permit creşterea complexităţii MCC sunt arhitecturile cu procesare modulară. Migraţia de funcţionalităţi oferă o mai mare flexibilitate terminalului mobil. Modularizarea acestor funcţii.

memorie cache de expediere. . se adaugă module speciale. procesoare multiple. actualizarea tabele de rutare şi realizarea funcţiilor de management. 10). 11). în special nivelul 2 şi 3. Cu toate acestea. rularea protocoalelor de rutare.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. managerul de coadă. managerul de trafic. Fig. 10 Ruter generaţia I-a [6] Procesorul central al ruter-ului rulează un sistem de operare în timp real şi implementează modulele funcţionale.Cyberknowledge Club" cu rutere de prima generaţie (Fig.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. generaţia II-a (Fig.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . care le permite să efectueze la nivel local unele operaţiunice erau anterior efectuate centralizat. CPU este partajat între transmiterea de pachete. controlul şi expedierea rămân în continuare la nivelul CPU [6]. precum şi unele părţi ale interfeţei de reţea. inclusiv motorul de expediere. Consecinţa directă a acestor acţiuni simultane este eficienţa scăzută a întregului proces. Când rutere sunt modernizate. ce aveau un singur procesor (CPU) şi mai multe interfeţe interconectate printr-un bus comun [6].

12 Ruter generaţia III-a [6] .Cyberknowledge Club" Fig. performanţa la nivelul date este semnificativ îmbunătăţită. 11 Ruter generaţia II-a [6] Ruterele de generaţia a treia (Fig. au introdus conceptul de separare strictă a planului de control (nivel soft) de planul de date (nivel hard). Fig. Magistrala comună se înlocuieşte cu un comutator care permite mai multor pachete să fie transferate simultan. 12).2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice .2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. care a permis creşterea performanţelor.

care creează reţele virtuale prin agregarea de resurse de la furnizorii de infrastructură şi oferă servicii integrate.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. Fiecare element de expediere. 13 Reţea virtualizată [6] Servicii de reţea sunt furnizate utilizatorilor prin nivelul de servicii de VCPs. Reţelele tradiţionale vor fi virtualizate aşa cum se arată în Fig. care pot fi comutatoare optice sau rutere IP.  furnizori de servicii. API-uri.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Virtualizarea reţelei împarte furnizorii de servicii tradiţionali în două entităţi:  furnizori de infrastructură. Fiecare furnizor de servicii închiriază resurse de la unul sau mai mulţi furnizori de infrastructură pentru a crea reţele virtuale şi implementează protocoale şi servicii personalizate. . în scopul de a oferi utilizatorilor posibilitatea de a-şi exprima cererile potenţial complexe într-un mod simplu. este gestionat de către o entitate distinctă [6].Cyberknowledge Club" V.  Virtualizarea de protocoale de rutare. sau set de elemente de expediere de acelaşi tip. soft de rutare. ţinând seama de performanţă şi topologie. 13. cum ar fi echipamente fizice de la diferiţi furnizori. Virtualizarea reţelei Implementarea modelului IaaS pe reţelele actuale necesită implicarea mai multor soluţii de reţea şi arhitecturi. protocoale multiple de configurare. care gestionează infrastructura fizică. etc. Provocările pentru o soluţie de virtualizare includ:  Virtualizarea de dispozitive de reţea. Stratul fizic include elemente de expediere. Fig. inclusiv sistemele vechi.. Virtualizarea este o evoluţie naturală a sistemului deoarece permite coexistenţa diferitelor arhitecturi de reţea.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice .

Utilizatorii finali accesează resursele printrun browser şi obţin date de la furnizorii de Cloud fără a menţine propriile centre de date.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Mai mult decât atât. în scopul de a îmbunătăţi eficienţa de utilizare a resurselor.Cyberknowledge Club" Caracteristicile specifice Cloud mobil virtualizat:  Cloud poate fi considerat ca un grup de resurse virtuale în cazul în care toate dispozitivele hard sunt virtualizate. pentru a procesa numeroase cereri utilizând diverse gazde (Fig. .  Cloud oferă un modul de siguranţă pentru a stoca datele utilizatorului. Cloud poate fi extins pe orizontală şi verticală pe scară largă. unele maşini virtuale (VM) sunt de multe ori instalate într-un server.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . În timp. 13) [15].2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1.

Pot să facă dezvoltarea infrastructurii prin achiziţionarea de resurse tip ce pot fi personalizate prin virtualizare. Furnizorii de infrastructură au acum capacitatea de a vinde mult mai eficient infrastructura de reţea pe care o deţin. Capabilităţile reţelei preiau mult din nevoia de procesare locală la nivelul terminalelor mobile.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . Se dezvoltă soluţii de securitate din ce în ce mai performante.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. mai mulţi furnizori de servicii Cloud pot colabora pentru a furniza servii complete utilizatorilor. Se pot dezvolta aplicaţii colaborative. Sunt eliminate multe dintre limitările dispozitivelor mobile prin portarea aplicaţiilor în Cloud.Cyberknowledge Club" VI. la costuri din ce în ce mai reduse.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. Riscul major al pierderii confidenţialităţii datelor nu este total eliminat. Virtualizarea permite furnizorilor de servicii Cloud să se concentreze pe dezvoltarea de aplicaţii specifice şi mai puţin pe dezvoltarea infrastructurii. Diverşi furnizori de servicii oferă soluţii de tip Cloud pentru gestionarea aplicaţiilor specifice de business sau aplicaţiilor comerciale de tip mesagerie şi partajare foto-video. Oferă soluţii de o diversitate incredibilă la costuri din ce în ce mai reduse. Concluzii Serviciile Cloud sunt o realitate tot mai prezentă în cotidian. Reţeaua de acces trebuie să fie din ce în ce mai performantă pentru a creşte viteza de acces la resurse. . Sunt necesare soluţii personalizate la nivel de companie pentru transferul informaţiilor cu risc major. făcând astfel posibilă scăderea costurilor.

Security and Trust in Cloud Computing.Research on Mobile Cloud Computing: Review. December 2012 [7] Attila Csaba Marosi. CCS’09. www. Cloud Connectivity. Russia [10] Dialogic. GRIDs. International Journal of Advanced Research in Electrical. Martucci. Jung-Hoon Lee. and Virtualization [8] Han Qi. Sheikh M. Wendi Heinzelman. April 2012 [3] Sandvine – Global Internet Phenomena Report. Abdullah Gani .com. Introducing to Cloud Computing.. Cloud computing in telecommunications. July 2010 [16] Leonardo A. November 9– 13. Sudha Gupta – Mobile Cloud Computing: The Future of Cloud. pp. Ignacio Más and Robert Skog. Journal of Security Engineering.A. COMBAT: mobile-Cloud-based COmpute/coMmunications infrastructure for BATtlefield application [18] Thomas Ristenpart Eran Tromer Hovav Shacham Stefan Savage. IEEE Communications Magazine. Ericsson review.Cloud Computing for Mobile World. White Paper. Hey.dialogic. Sung Woo Kim .ueuo. 2010 [15] Arpit Joshipura.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1. 2013 [4] Pragya Gupta. Minseok Kwond.FCM: an Architecture for Integrating IaaS Cloud Systems. Nahid Shahmehri.Enabling Infrastructure as a Service (IaaS) on IP Networks: From Distributed to Virtualized Control Plane. Jonathan Langdon. 2010 [12] FCC TAC Communications Infrastructure Security Working Group Report: Cloud Security Analysis And Recommendations. 143-150. Ben Smeetsxz.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice . Albin Zuccatoy. Mathieu Lemay .com [11] Jan Gabrielsson.Mobile Cloud Computing Security Considerations. Gautam Kumar.The NIST Definition of Cloud Computing. You. Thomas Johanssonz.Cyberknowledge Club" BIBLIOGRAFIE [1] NIST (National Institute of Standards and Technologies) . Scott Ames. K. Moscow. Trend and Perspectives. December 2013 [13] A Forrester Consulting Thought Leadership Paper Commissioned By Cisco Systems. International Workshop “Innovative research directions in the field of telecommunications in the world” within ITU-ZNIIS ITTC joint project 21-22 July 2011. Habibk. http://chetan. Illinois. NIST Special Publication 800-145 [2] Soeung-Kon Victor Ko. Gabor Kecskemeti. 2009. The Perspective of the Telecommunication Industry [17] Tolga Soyata. Ola Hubertsson. Chicago.internetphenomena. Peter Kacsuk . 134-145. Cloud Computing technology in Telecommunication ecosystems and recent ITU-T standardization efforts. USA . Privacy. Mathew K. September 2012 [5] Chetan S. . Mohamed Cheriet. www.pdf [6] Kim Khoa Nguyen. and Abhimanyu M. Dinesh. Get Off of My Cloud: Exploring Information Leakage in Third-Party Compute Clouds. Vol. Ericsson. pp. Attila Kertesz. 1.com/projects/CCMW. Cloud Computing 2011: The Second International Conference on Cloud Computing. November 2012 [14] John O Cooper. Unified Communications & Collaboration in the Cloud Benefits and Security Challenges. Rajani Muraleedharan. Colin Funai. Collaboration Services: Deployment Options For The Enterprise. Issue 3.2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1. Electronics and Instrumentation Engineering. [9] Marco CARUGI.

2 „Calitate în învăţământul superior” Titlul proiectului: „Dezvoltarea si modernizarea curriculei în domeniul Informaticii Economice (DEZIE)” Contract POSDRU /156/1.Cyberknowledge Club" [19] Alcatel – Lucent.2014 Dată: . Strategic white paper. Cloud Ready Service Infrastructure for Communications Service Providers Numele expertului: CIOTÎRNAE Petrică Semnătură: 31.2/G/137499 Beneficiar: Asociaţia "Clubul Informaticii Economice .07.Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.