You are on page 1of 6

Repere pentru pregătirea către totalizarea II la Biologia Moleculară

1. Definiţi noţiunile
Caracteristică scurtă

ADN-polimerază
Aminoacid
Anticodon
Apoptoza
ARN-polimeraza I
ARN-polimeraza II
ARN-polimeraza III
CAP-are
Catena întârziată
Catena lider
Codon
Codon de iniţiere
Codon sens
Codon sinonim
Codon stop
Enhancer
Exon
Genă
Genă de cl I
Genă de cl II
Genă de clasa III
Genă structurală
Intron
Nucleotid
Ochi replicativ
ORI
Poliadenilare
Polipeptid
Primer
Promotor
Reparaţie
Replicare
Replicon
Replisom
Retrotranspozon
Secvenţa lider
Silencer
Situs +1
Situs poly(A)
Spliceosomă
Splicing
Splicing alternativ
Telomer
Terminator
Transcripţie
Translaţie
Transpozon

Rol biologic

genele de clasa II. . Scrieţi denumirea completă a componentelor celulare şi găsiţi semnificaţia lor biologică. .etape de desfăşurare. .2. ..gena TFIIIA etc. . Enumeraţi etapele expresiei. Situs P Situs R Poly(A) Situs E Bucla D T U AUG G5 ppp5 3.gena catalazei. Replicarea. Reparaţia: . 4.gena spectrinei.gena insulinei. . Bucla ψ TF II A.gena ADN-polimerazei. . Processing-ul ARNm . .definiţie. . B .principii. ... .gena tubulinei.gena β-globinei. responsabilii la fiecare etapă şi produşii fiecărei etape pentru: . Translaţia. . B . .genele de clasa III.gena TFIID.rol biologic. Explicaţi procesele moleculare: Transcripţia.gena α-globinei. .gena actinei.aparat de realizare.genele de clasa I.. Descifraţi A ADN Arg Arg-ARNt ARN ARN 16S ARN 18S ARN 45S ARNhn ARNm ARNr ARNsn ARNt C DNP dNTP G Met Met-ARNt NTP preARN RNP Descifraţi Rol biologic Rol biologic Situs T RNP U2 CAP RNP U1 RNP U5 eEF eIF Situs A RF TAFs TF III A. . .. .

. Analizaţi figurile din materialele didactice. Teste din capitolele cu temele respective din „Culegerea de teste la BM şi GU”.5. Gena spectrinei. Completaţi tabelul: Funcţia Clasa Particularităţile unităţii de transcripţie Introni? Nr de copii în genom Gena ARNr5S Gena catalazei Gena histonei H2A Gena insulinei Gena α-globinei Gena ARNr18S Gena topoizomerazei Gena metARNt Gena ARNr5. Gena β-globinei. 9.8S Gena ARN-polimerazei I Gena histonei H1 Gena primazei 6. Numiţi figurile şi completaţi legendele. 7. Completaţi tabelul: La nivel molecular Funcţia La nivel celular La nivel de organism Gena ARNr5S Gena catalazei Gena histonei H2A Gena insulinei Gena α-globinei Gena TFIIA Gena ARNr18S Gena metARNt Gena ARNr5.8S Gena valARNt Gena helicazei. Caracteristica enzimelor cu activitate de sintetază: Ce sintetizează Unităţi de polimerizare La ce procese participă ARN-polimeraza I ARN-polimeraza II ARN-polimeraza III Poly(A)-polimeraza Peptidil-transferaza Reverstranscriptază ADN-polimeraza Primaza Aminoacil-ARNt-sintetază 8.

transpoziţiei.catena lider vs. catena întârziată 11. ARN polimerazelor. . ARN-polimeraza II .Transcripţie vs. Definiţi clar rolul biologic şi rolul practic al cunoaşterii următoarelor procese: transcripţiei.exon vs. ribosomi RE .Genom nuclear vs.ARNm vs. splicingului. Transpozonilor 12. . gene clasa III.Găsiţi mai multe criterii de clasificare a: - genelor. gene clasa II vs. ARNr .Completaţi tabelul şi găsiţi corelaţii între locul mutației şi consecinţele fenotipice. Promotorilor.Gene clasa I vs. Realizaţi caracteristica comparativă a diferitor structuri celulare găsind asemănări şi deosebiri: .Subiecte pentru studenţii care pretind la note de 9-10.transcripţie vs. replicare . repilicarii. ARNt vs.ribosomi liberi vs. genom mitocondrial . . ARNm . translaţiei. Nr de copii în genom Gena Regiunea afectată Consecinţele mutaţiei la nivel molecular Consecinţele mutaţiei la nivel de organism Promotorul Gena ADNpolimerazei σ 1 Exon intron Gena Spectrinei 1 Exon Gena Histonei H3 multe promotor Gena ARNr 28S multe promotor Gena α-globinei 1 intron promotor Gena β-globinei 1 Exon intron promotor Gena insulinei 1 Exon intron Gena Receptorului hormonului de creştere Gena valARNt Promotorul 1 Exon intron Multe Reg codificatoare TBP (TF II B) 1 exon Tubulinei câteva intron 13. reparatiei.ARN-polimeraza I vs. între numărul de copii ale genei în genom şi consecinţele mutaţiilor genelor la nivel de organism. translaţie. 10. Produşilor expresiei genice.pre ARNm vs. intron .

Selectați elementele din prima coloană ce participă la procesele prezentate în tabel.14. Replicare (ADN→2ADN) Reparație (ADNmut→ADN) Transcripție (ADN→preARN) Processing (preARN→ARNm) Translație (ARNm→polipeptid) Monomer al PolyA Sursă de energie ADN-ligaza ADN-polimeraza ARN-polimeraza I ARN-polimeraza II ARN-polimeraza III ATP CTP dATP dTTP eEF3 eIF2a Endonucleaza Gln GTP G-transferaza Helicaza His-ARNt-sintetaza Lys-ATNt-sintetaza Met Met-ARNt PolyA-polimeraza Primaza Pro RF RNP40S RNP60S RNPU1 RNPU5 Ser-ARNt-sintetaza SL1 SSB TFIIA TFIIIB Topoizomeraza Trp Tyr-ARNt UBF UTP Val-ARNt Monomer al primerului Sursă de energie Monomer al ARN . Indicați funcția componentei corespunzător procesului.

. şi completaţi tabelul: Nr total de gene Gene active permanent Gene active dependent de anumite condiţii Gene neactive Organismul uman Cel nervoase Cel epiteliului tractului gastrointestinal Cel epiteliului tractului respirator Cel muşchilor scheletici Cel muşchiului cardiac Cel hepatice Cel renale 16.15. Evaluați mecanismele expresiei diferențiate a genelor cu specificitate de țesut / perioada ontogenetică. Analizaţi cunoştinţele Dv.