You are on page 1of 6

KERAJAAN

SINGASARI

PARARATON +
NEGARAKERTAGAMA
Kediri
Kertajaya (1194-1222)
Jayasabha (1227-1258)
Sastrajaya (1258-1271)
Jayakatwang (1271-1292)


Singasari
* Ken Arok/ Rajasa (1222-1227)
* Anusapati (1227-1248)
* Tohjaya (1248-1250)
* Wisnuwardhana (1250-1270)
* Kertanegara (1270-1292)

KEDIRI
Jayakatwang

Majapahit

PRASASTI MULA MALURUNG (1255)
KEDIRI
Kertajaya

SINGASARI
Bhatara Siwa

Kediri
B.Parameswara
(Mahisa Wong Ateleng)

Singasar I
Anusapati (1227)

Guning Bhaya/ Agni Bhaya
Tohjaya

Waninghyun

+

Seminingrat (1248)
Wisnuwardhana

SINGASARI
Seminingrat (1250)
Daha
Hering
Kertanegara Narajaya

Gelang-Gelang
Turukbali +
Jayakatwang

Lwa
Sabhajaya

Maruwu
Ratnajaya

Kertanegara (1270-1292)
Kediri
Jayakatwang (1292-1295)

Lumajang
KIrana

Madura

KITAB PARARATONKEDIRI
Kertajaya

TUMAPEL
T. Ametung + Ken Dedes +
Anusapati


SINGASARI
Ken Arok +

M.Wongateleng
Panji Saprang
Agni Bhaya
Dewi Rimbu

Ranggawuni

Mahisa Campaka

Kertanegara

Dyah Lembu TalMAJAPAHIT
Raden Wijaya

Ken Umang

P. Tohjaya
P.Sudatu
Tuan Wregola
Dewi Rambi

1275

1280
1284
1289

1292

= Ekspedisi Pamalayu oleh
Kertanegara
= Pemberontakan Mahisa Rangga
= Ekspedisi militer ke Bali (Pabali)
= Tiba utusan dari Cina (Kubilai
Khan) dipimpin oleh Meng-Ch’I
= Serangan dari Jayakatwang terhadap
Kertanegara sehingga Singasari hancur dan
kemudian kerajaan dipindahkan ke Kediri.

Ceritanya akan lebih seru lagi kalau Anda lebih
memahaminya, jadi baca-baca lagi ya !