You are on page 1of 2

Pengamiran

Proses mencari y apabila

dy
dx

diberi disebut pengamiran.

Pengamiran ialah proses songsang bagi pembezaan

dy
dx

= f (x)  kamirkan f (x) utk dapatkan y   f (x)dx

Pengamiran Tak Tentu.

1. Darab dengan indeks x

2.Kurangkan
indek sebanyak 1

f’(x) = 2 * 4x2-1

y = 4x2

3. Tambah indeks x

8x

sebanyak 1

 8x dx 

8x 11
2

4. Bahagi dengan
indeks baru

Manakala Anti perbezaan dalam bidang kalkulus merupakan proses untuk mendapat semula
fungsi daripada pekali pembezaannya merupakan songsangan bagi operasi pembezaan.
Proses ini disebut sebagai proses mencari anti pembezaan. Dengan perkataan lain, jika
dapat dicari suatu fungsi F(x) dengan pekali pembezaannya ialah f(x) iaitu F’(x) =
f(x), maka F(x) dikatakan suatu anti pembezaan bagi f(x).
(Anti Pembezaan)
Fungsi F(x) dikatakan suatu anti pembezaan bagi suatu fungsi f(x) jika
F’(x) = f(x)
Untuk setiap x dalam domain f.
(Kewujudan Anti Pembezaan)
Jika F’(x) = f(x)pada setiap titik dalam sebarang selang [a , b], maka setiap anti
pembezaan G bagi f dalam [a , b] adalah berbentuk

G(x) = F(x) + C. b]. Dengan C pemalar sembarangan untuk semua x Î [a . .