You are on page 1of 12

Organizarea hotelului.

1.Functuinile intreprinderii hoteliere
2.Structura organizatorica
3.Departamente principale in hotel

Relatia organizatie-intreprindere
Organizatia poate fi definita, in general, ca un sistem de activitati coordonate
ale unui grup de oameni, care coopereaza pentru atingerea unui scop
comun, fiind condusi de catre o anumita autoritate.
Întreprinderea este o organizaţie umana în care se combină factori de
producţie în vederea obţinerii de bunuri şi servicii. Ea reprezintă un agent
economic, persoană juridică, în care elementele de natură materială,
financiară şi umană se combină în scopul realizării unor obiective
Organizarea procesuală şi structurală
„organizarea(ca functie a managementului) constă în stabilirea si delimitarea
proceselor de muncă fizică si intelectuală, a componentelor acestora,
precum si gruparea lor pe posturi, formatii de muncă, compartimente,
corespunzător anumitor criterii manageriale, economice, tehnice si sociale în
vederea realizării în cele mai bune conditii a obiectivelor previzionate.
Organizarea întreprinderii poate fi procesuală şi constă în determinarea unor
activităţi diferite şi coordonate ce au loc într-o organizaţie şi structurală sub
forma stabilirii componentelor de lucru sub forma direcţiilor şi altor
subdiviziuni organizatorice
Organizarea procesuală şi structurală a întreprinderii

 Funcţiunea întreprinderii reprezintă un ansamblu de activităţi omogene sau complementare. . a proceselor necesare realizării ansamblului de obiective ale hotelului.  Sarcina reprezinta componenta de baza a unui proces de munca simplu sau complex . asemănătoare sau înrudite care au o logică în manifestarea lor propriu-zisă şi contribuie la o mai bună gestionare a resurselor şi creşterea eficienţei de ansamblu a întreprinderii.. respectiv identice. atribuţiile. în studierea principalelor categorii de muncă. Piramida organizarii procesuale Rezultatul organizării.Piramida organizării procesuale  Organizarea procesuală constă.funcţiunile.  Atributia reprezinta ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal ce are cunostinte specifice unui domeniu restrans si care concura pentru realizarea unui obiectiv specific. în principal. activităţile. operatiile. desfasurat pentru realizarea unui obiectiv individual. sarcinile. In general sarcina de munca este specifica unei singure persoane.

activitatile si atributiile au un caracter dinamic . sarcinile sunt regrupate pe familii în cadrul unor FUNCTII diferite. Functiunile. continutul lor se schimba o data cu evolutia intreprinderii si cu dezvoltarea economiei Un hotel este o întreprindere  Un hotel. fiind executată pe o perioadă determinată de către o persoană la locul de muncă. care corespund fiecărei etape a vietii unui hotel . În acelasi timp. departe de a fi autonome. aceste functii sunt legate între ele printr-o puternică interdependentă. Operaţia este cea mai simplă componentă a organizării procesuale. care a priori nu au nici un raport între ele: de exemplu. FUNCTIILE DINTR-UN HOTEL: DERULAREA UNUI SEJUR . toate aceste sarcini au un scop: un sejur client reusit în cadrul unei rentabilităti optime. activitatea cameristelor nu este prin nimic comparabilă cu sarcinile receptionerilor. este o întreprindere unde sunt efectuate un număr mare de sarcini.  Astfel. schema următoare reprezintă grafic functiile pe care le găsim într-un hotel. oricare ar fi mărimea sau categoria sa de omologare.

Sarcini de aceeasi natură pot să se regăsească în cadrul mai multor functii (Control: verificarea rezervărilor. efectuarea operatiilor de schimb valutar…).). ”casierie” etc. a încasărilor de valută etc. încasarea notelor de plată. urmând o repartizare proprie fiecărui hotel.). oricare ar fi categoria si capacitatea unui hotel.  .O functie este compusă din diferite sarcini (Casierie: facturarea. „informatie”. a informatiilor cu privire la client. a elementelor de facturare.  . a calitătii întretinerii camerelor. „rezervări”. acestea putând fi regrupate în cadrul aceluiasi serviciu (receptionerul este de cele mai multe ori responsabil de functiile „primire”. Ele sunt expresia diferitor sarcini care se organizează în timp si spatiu.O persoană poate să îndeplinească mai multe functii.Una si aceeasi functie nu poate fi asigurată de mai multe servicii (functia Primire este atribuită la Receptie: garantarea . a cursului de schimb.  . se coordonează.  De retinut  .Functiile pe care le-am abordat sunt prezente toate si întotdeauna.

Nu trebuie de pierdut din vedere anumite principii: 1. Combinarea organizrii procesuale si structurale 2. se poate vorbi de organizarea structurală a acesteia. Clientul final. este „clientul consumator”. singurul care contează. .calitătii primirii. 2.  dacă ne referim la structura hotelului ca ansamblul personalului. Fiecare serviciu este rând pe rând furnizor și client al altor servicii. o mai bună comunicare internă.Structura organizatorica a hotelului. al obiectelor muncii şi al mijloacelor de muncă precum şi al relaţiilor ce se stabilesc între ele în vederea realizării obiectivelor stabilite. centralizarea informatiei…).

Numărul de niveluri ierarhice este influenţat de dimensiunea întreprinderii. atribuţiile şi sarcinile. diversitatea activităţilor. competenţelor şi responsabilităţilor desemnate pe anumite perioade de timp unui membru al întreprinderii  Funcţia constituie factorul care generalizează posturi asemănătoare din punct de vedere al ariei de cuprindere. Funcţiile pot fi grupate în: funcţii de conducere şi funcţii de execuţie . pe care le încadrează în structuri organizatorice adecvate fiecărei întreprinderi în parte Componentele structurii organizatorice ale hotelului sunt:  Postul este alcătuit din ansamblul obiectivelor.  Compartimentul sunt rezultatul agregării unor posturi şi funcţii cu conţinut similar şi/sau complementar. sarcinilor.modul în care sunt constituite şi grupate  legăturile ce se stabilesc între posturi si compartimente în scopul realizării obiectivelor întreprinderii  are la bază rezultatele organizării procesuale: funcţiunile.ORGANIZAREA STRUCTURALĂ  reprezintă procesul de proiectare a structurii organizatorice pentru o întreprindere  cuprinde ansamblul posturilor şi compartimentelor. competenţa managerilor . reunind persoane care desfăşoară activităţi relativ omogene sau complementare şi solicită cunoştinţe specializate dintr-un anumit domeniu. amplasate într-un anumit spaţiu.  Nivelul ierarhic prezintă poziţia succesivă faţă de managementul de vârf al posturilor de conducere ale diferitor compartimente situate pe aceiaşi linie ierarhică (plasate pe linii orizontale la aceeaşi distanţă faţă de cel al întreprinderii).  Ponderea ierarhică reprezintă numărul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere şi înregistrează valori diferite. . dotat cu mijloacele de producţie necesare şi subordonate nemijlocit unei singure persoane (autorităţi unice) . pe verticala structurii organizatorice creşte către nivelurile inferioare. tipul producţiei. a autorităţii şi responsabilităţii. dispersarea teritorială a subunităţilor. . complexitatea producţiei. iar pe orizontala structurii organizatorice se amplifică pe măsura trecerii de la compartimente cu activitate tehnico-economică spre compartimente cu activitate operaţională. Astfel. activităţile.

Astfel. de cooperare (sunt preponderent neformale. printre factorii de influenta s-ar putea numara  Marimea hotelului. Relaţiile organizatorice pot fi: de autoritate (sunt instituite de conducere prin acte sau norme şi atrag obligativitatea de a fi executate). Oamenii de afaceri au nevoie de servicii eficiente de check-in si check-out. cu caracter facultativ. dar fisele lor de cont pot fi tinute usor. Organigrama-schita structurii organizatorice .  • Tipul de clienfi. clientii pot veni sau pleca de la hotel la oricare dintre cele 24 de ore ale unei zile. In hotelurile mici. un hotel comercial are nevoie de mai mult personal in sectorul front-desk decat la concierge. fapt care necesita prezenta completa si continua a personalului front-office-ului. dar sunt dispusi sa-si duca singuri bagajele. de control (se stabilesc între persoanele care efectuează controlul şi persoanele ce sunt controlate). intr-un hotel turistic este necesar sa se puna un accent mai mare pe furnizarea de informatii si asistenta si mai mic pe activitatile administrative si financiar-contabile. informatii despre atractiile locale. de reprezentare (se stabilesc între anumite persoane.  • Standardul serviciilor. o gama larga de sarcini pot fi indeplinite de catre un singur membru al personalului. Turistii solicita. de obicei. In hotelurile de vacanta. din care cauza necesita o specializare mai mare. denumite lideri şi conducerea întreprinderii) Factorii care influenţează structura organizatorică a hotelului In cazul front-office-ului. Hotelurile de clasa superioara asigura clientilor servicii personalizate. Hotelurile mari au personal mai numeros si au tendinta unei mai mari specializari a sectoarelor si a personalului lor. Relaţiile organizatorice sunt alcătuite din ansamblul legăturilor dintre componentele structurii stabilite prin reglementări oficiale. se manifestă pe orizontală între compartimente sau persoane situate pe aceiaşi linie ierarhică). In consecinta.

este necesar sa se coordoneze activitatile diferitelor compartimente si ale personalului aferent. precum si modul in care munca sa se integreaza intre activitatile celorlalte departamente ale hotelului. DE LA 2* LA 3* ORGANIGRAMĂ TIP A UNUI HOTEL CU de la 100 la 200 de CAMERE. Fiecare lucrator trebuie sa inteleaga clar sarcinile si responsabilitatile pe care le are. care raspunde de diverse activitati. Deoarece un hotel cuprinde un personal numeros. ORGANIGRAMĂ TIP A UNUI HOTEL CU CEL PUTIN 100 de CAMERE. DE LA 2* LA 3* .

ORGANIGRAMĂ TIP A UNUI HOTEL CU PESTE 300 de CAMERE. . la mediul său si la impactul pe care-l are în întreprindere. DE 3*. 4* 4*LUXE Profilul postului reprezintă totalitatea informatiilor cu privire la postul însusi.

.

Aceste servicii pot fi asigurate de: coffee-shop-uri. precum si promovarea vanzarilor si publicitate. mai multe departamente si sectuini(servicii) sunt implicate atat in inchirierea camerilor. Departamentul alimentatie  Departamentul alimentatie ofera clientilor o diversitate de facilitati.3. cat si in prevederea deverselor sevicii si dotari pentru oaspeti. precum si de departamentele banchete si room-service Departamentul vanzari si marketing Departamentul vanzari si marketing este responsabil de generarea de noi afaceri pentru hotel. In cadrul diviziei cazare. baruri. de publicitatea hotelului. Acestea pot consta in inchirierea de camere. Este compusa din doua departamente de baza: -departamentul front office -departamentul de etaj.Caracteristica principalelor departamente in hotel  Devizia cazare. Departamentul se ocupa. deseori avand si rolul de relatii cu publicul Departamentul contabilitate . restaurante specializate. functionalitati. dar se concentreaza in special pe oferta de preparate culinare si bauturi. de asemenea. reuniuni sau chiar restaurante si baruri.

este necesar sa existe o coordonare stransa intre departamentul contabilitate si front-office Departamentul intretinere(inginerie) Departamentul intretinere este responsabil pentru intretinerea si functionarea tuturor masinilor si echipamentelor (inclusiv incalzirea. . relatiile de munca si dezvoltarea personalului. precum si de: implementarea de programe. acumularea de date operationale. Contabilitatea este responsabila pentru monitorizarea tuturor activitatilor financiare ale hotelului. aerul conditionat si iluminatul). Departamentul personal si training (resurse umane)  Departamentul personal si training este responsabil pentru angajarea de personal (inclusiv recrutarea si selectia interna si externa). procesarea statelor de plata. responsabil pentru executarea tuturor lucrarilor de tamplarie. vizitatorilor si angajatilor. Aceste activitati contabile ar putea include: incasari in numerar si operatiuni bancare. relatiile dintre angajati. training. Este. de asemenea. Datorita importantei datelor si statisticilor financiare. si. cat si in exteriorul hotelului. Uneori. pot aparea anumite probleme sau proiecte care necesita contracte externe Departamentul securitate  Securitatea hotelului este in principal responsabila pentru siguranta si securitatea clientilor. tapiterie si micilor lucrari de zidarie. monitorizarea echipainentului de supraveghere. in general. Aceasta poate include: supravegherea sediului hotelului. instalatiilor tehnico-sanitare si a altor lucrari. precum si a bunurilor lor. de audit si bilanturilor. pregatirea rapoar-telor interne. asigurarea securitatii clientilor. vizitatorilor si angajatilor hotelului. Nu toate lucrarile de intretinere pot fi realizate de catre personalul hotelului. atat in interiorul. despagubiri.