You are on page 1of 20

Decizia 641/11noiembrie 2014 publicata in MO din 5 decmbrie 2014

1) In cazul urmarii penale
a) Procedura din cursul urmarii penale este nepublica
b) Procedura din cursul urmarii penale este publica
c) Obiectul acesteia il constitue printre altele verificarea legalitatii
administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire
penala
2) Procurorul dispune asupra actelor sau masurilor procesuale daca legea nu
prevede altfel prin
a) Referat
b) Rezolutie motivata
c) Ordonanta
3) Organele de cercetare penala
a) Dispun asupra actelor si masurilor procesuale prin ordonanta
b) Formuleaza propuneri prin referat
c) Nu au dreptul de a dispune prin ordonanta sau de a formula propruneri prin
referat
4) Sesizarea organelor de urmarire penala
a) Se poate face in unele cazuri prin plangere prealabila a persoanei
vatamate
b) Se face numai prin plangere
c) Se poate face si din oficiu
5) Plangerea
a) Este incunostiintarea facuta de o persoana fizica sau juridica despre
savarsirea unei infractiuni
b) Pentru persoana lipsita de capacitate de exercitiu se face de
reprezentantul sau legal
c) Nu se poate face de un sot pentru celalalt sot.
6) Este flagranta infractiunea
a) Descoperita in momentul savarsirii
b) Descoperita imediat dupa savarsire

c) Al carei faptuitor imediat dupa savarsire este urmarit de persoana
vatamata
7) Atunci cand plangerea nu indeplineste conditiile de forma
a) Organele de cercetare penala inanteza procurorului actele impreuna cu
propunerea de clasare
b) Aceasta se restitue pe cale administrativa petitionarului cu
indicarea elementelor care lipsesc.
c) Organul de cercetare il cheama pe petitionar pentru a completa in
prezenta sa elementele care lipsesc.
8) Plangerea prealabila
a) Se adreseaza numai procurorului
b) Trebuie sa fie introdusa in termen de 3 luni de la data cand
reprezentantul legal al minorului persoana vatamata a aflat
despre savarsirea faptei
c) Gresit indreptata atrage clasarea cauzei.
9) Procurorul
a) Poate sa asiste la efectuarea oricarui act de cercetare penala
b) In exercitarea atributiei de supraveghere a activitatii de urmarire
penala poate sa ceara spre verificare orice dosar.
c) Poate sa dispuna daca este necesar ca intr-o cauza urmarirea
penala sa fie efectuata de un alt organ de cercetare decat cel
sesizat.
10)

Inceperea urmarii penale

a) Se dispune prin ordonanta
b) Se dipsune intotdeauna cu actul de sesizare, indeplineste conditiile legale
c) Nu poate fi dispusa cand exista vreunul din cazurile care impiedica
exercitarea actiunii penale.
11)

Dupa inceperea urmarii penale sunt opozabile procurorului

a) Secretul bancar
b) Intotdeauna secretul profesional.
c) Secretul profesional al avocatului.
12)

Procedura audierii anticipate se desfasoara

. c) Judecatorul de camera preliminara hotaraste prin incheiere motivata in camera de consiliu fara participarea procurorului si a inculpatului.a) Cu participarea obligatorie a procurorului b) In fata judecatorului de drepturi si libertati c) Atunci cand exista riscul ca un martor sa nu mai poate fi audiat in cursul judecatii 13) Suspendarea urmarii penale se dispune a) Pe perioada desfasurarii procedurii de mediere b) Ori de cate ori inculpatul sufera de o boala grava c) De catre procuror 14) Clasarea se dispune cand a) Nu exista interes public in urmarirea penala a inculpatului b) Nu se poate incepe urmarirea penala nefiind intrunite conditiile de fond si forma esentiale ale sesizarii. c) Fapta este comisa in legitima aparare. 17) In camera preliminara a) Dosarul se repartizeaza in mod aleatoriu judecatorului de camera preliminara b) Durata procedurii este de cel putin 60 de zile de la data inregistrarii cauzei in instanta. 15) Renuntarea la urmarirea penala a) Se poate dispune indiferent de infractiunea comisa daca procurorul o considera necesara b) Nu se poate dispune in cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 7 ani c) Se dispune prin ordonanta a organului de cercetare penala. 16) Urmarirea penala este reluata a) In cazul restituirii cauzei de catre judectaorul de camera preliminara b) In cazul incetarii cauzei de suspendare chiar daca a intervenit o cauza de neimputabilitate. c) In cazul redeschiderii urmarii penale.

instanta a dispus audierea martorului BC. avand in vedere datele din speta. marturia mincinoasa. care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte? a) Instanta de judecata in mod corect a dispus prin Incheiere punerea in miscare a actiunii penale b) Instanta de judecata in mod gresit a dispus prin incheiere punere in miscare a actiunii penale c) In cauza actiunea penala putea fi pusa in miscare numai de catre procuror prin declaratie orala. omorul. avand ca obiect judecarea in fond a infractiuni prevazute si pedepsite de dispozitiile art. 23) Hotararea prin care instanta penala solutioneaza fondul cauzei se redacteaza . incursul cercetarii judecatoresti .188 NCP. victima fiind in acel moment deja decedata. el ajungand la locul comiterii faptei ulterior. prin incheiere a pus in miscare actiunea penala impotriva martorului BC. acesta a delcarat ca nu a vazut cand s-a produs injunghierea victimei. In aceste imprejurari instanta de judecata constantand savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de dispozitiile art.18) Judecatorul de camera preliminara dispune inceperea judecatii a) In cazul in care a constatat neregularitati ale actului de sesizare b) A exclus una sau mai multe probe administrate c) Cand constata legalitatea sesizarii instantei a administrarii probelor si actelor de urmari penala 19) Ordonanta de clasare se comunica a) Numai persoanei care a facut sesizarea b) Suspectului c) Inculpatului. savarsita de AB.273 CP. 22) In cauza penala X/y/2014. in declaratie desi in cursul urmarii penale declarase ca l-a vazut pe AB atacand-o si injughind-o pe victima. 20) La terminarea urmarii penale organul de cercetare penala inainteza dosarul procurorului insotit de a) Ordonanta b) Propunere c) Referat 21) Cum se face un rechizitoriu? a) Ne luam o infractiune si facem o trimitere in judecata prin acel rechizitoriu. in fata instantei de judecata.

24) In principiu nu pot asista la sedinta de judecata a) Minorii sub 14 ani b) Minorii sub 16 ani c) Minorii sub 18 ani 25) Judecata poate avea loc a) Indiferent de faptul ca persoana vatamata si partile sunt legal citate si procedura este indeplinita b) Numai daca persoana vatamata si partile sunt legal citate si procedura este indeplinita c) In lipsa procurorului.a) In cel mult 20 de zile de la pronuntare b) In cel mult 30 de zile de la pronuntare c) In cel mult 10 zile de la pronuntare. dandu-se întâietate cauzelor in care sunt detinuti sau arestati la domiciliu si celor cu privire la care legea ca judecata se face de urgenta. 28) Cand aceeasi cauza sunt mai multi inculpati dintre care unii minori si altii majori instanta a) Judeca intotdeauna in cauza in sedinta nepublica b) Poate judeca in camera de consiliu . 26) Lista cauzelor fixate pentru judecata a) Se afiseaza cu 24 de ore inaintea termenului de judecata b) Se afiseaza in ziua judecatii c) Este intocmita tinandu-se seama de data intrarii cauzelor la instanta. iar instanta apreciaza ca probele sunt suficiente pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei c) Daca procurorul solicita aceasta. 27) Instanta poate solutiona cauza numai pe baza probelor administrate in faza urmarii penale a) Daca inculpatul solicita aceasta si recunoaste o parte din faptele retinute in sarcina sa b) Daca inculpatul solicita aceasta si recunoaste in totalitate faptele retinute in sarcina sa.

c) Judeca in principiu in sedinta publica.3. 33) Urmarirea se revoca a) Prin ordin al procurorului care a supravegheat activitatea de urmarire b) Numai atunci cand au disparut temeiurile care au justificat darea in urmarire c) In momentul prinderii persoanei urmarite. b) In cauzele cu inculpati minori instanta de judecata poate sa dispuna efectuarea referatului de evaluare de catre serviciul de probatiune c) Cauzele cu inculpati minori se judeca de urgenta si cu precadere. c) Nu poate viza depistarea unui minor. 29) Pronuntarea poate fi amanata a) Numai o singura data b) Cel mult 15 zile de la data inchiderii dezbaterilor c) Prin incheiere dispusa in sedinta publica 30) Contestatia privind durata procesului penal a) Poate fi introdusa daca activitatea de urmarire penala sau judecata nu se indeplineste intr-o durata rezonabila b) In cursul judecatii poate fi introdusa si de catre procuror c) Poate fi formulata dupa cel putin un an de la inceperea urmaririi penale pentru cauzele aflate in cursul urmăririi. 228 CP a formulat apelul in termen numai procurorul. 32) Darea in urmarire a) Se dispune de catre Inspectoratul General al Politie romane.2014 . b) Se poate solicita de catre organul de politie care a constatat ca nu poate executa un mandat de executare preventiva. 31) Este adevarat ca a) La ascultarea inculpatului minor care nu a implinit 16 ani organul de urmarire penala citeaza parintii acestuia si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a copilului. In apelul sau acesta a criticat faptul ca desi procurorul de sedinta a fost prezent la judecarea recursului in fond la termenul de 7. 34) Impotriva sentintei Z pronunta in cauza penala X/Y/2014 prin care inculpatul AB a fost condamnat si obligat la despagubiri pentru savarsirea infractiunii pedepsite si prevazute de art.

i-a fost refuzat acest lucru astfel incat a fost in imposibilitatea de a pune concluzii pe acele cereri. c) Incalcarea dispozițiilor privind participarea procurorului este sanctionata cu nulitate absoluta. 36) Judecarea cauzei privind o infractiune savarsita de un minor se poate face a) Numai in prezenta inculaptului minor b) In lipsa inculpatului legal citat numai daca acesta se sustrage de la judecata c) In lipsa inculpatului legal citat chiar daca se sustrage de la judecata. 37) Este comptetenta sa se pronunte asupra reabilitarii judecatoresti a) Instanta care a judecat cauza in prima instanta si in care s-a pronunta condamnarea pentru care se cere reabilitarea b) Instanta superioara celei care a pronuntat condamnarea c) Numai judecatoria aflata in raza teritoriala a domciliului condamnatului. 38) Sentinta prin care se solutioneaza cererea de reabilitare a) Este definitiva b) Poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare . Avand in vedere datele din speta aratati care din variantele de mai jos este corecta a) Solutia instantei de apel este corecta.si desi conform incheierii de sedinta acesta a cerut in repetate randuri sa i se de-a cuvantu pe cele doua cereri de probe formulate de inculpat si admise de instanta. Instanta de apel a respins apelul ca nefondat cu motivarea ca procurorul fusese prezent la sedinta de judecata si astfel nu s-a incalcat nici o dispoziție legala. 35) In situatia in care inculpatul fata de care s-a inceput urmarirea penala are varsta de 15 ani a) Asistenta juridica este intotdeauna obligatorie b) Trebuie citati la fiecare act de urmarire penala reprezentantii legali ai acestuia c) Este obligatorie aducerea la cunostinta a invinuirii in prezenta avocatului. b) Solutia instantei de apel nu este corecta deoarece dispozitiile procesual penale au in vedere participarea procurorului si nu doar prezenta acestuia.

c) Este supusa contestatiei in termen de 10 zile de la comunicare. 40) Judecarea cererii de reabilitare judecatoreasca se suspenda a) Numai in cazul in care petentul este trimis in judecata intr-o alta cauza b) Daca a fost inceputa urmarirea penala cu privire la petent intr-o alta cauza c) Numai daca a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o alta infractiune savarsita de condamnat. 44) Cererea de reabilitare judecatoreasca poate fi formulata . c) Poate fi atacata cu apel. 42) Sentinta pronuntata cu privire la o cerere de reabilitare judecătorească a) Este definitiva in cazul respingerii cererii ca inadmisibila b) Este supusa numai contestatiei. 41) Cererea de reabilitare judecatoreasca a) Nu poate fi respinsa pentru neindeplinirea conditiilor de forma b) Poate fi reinterata dupa o prima respingere numai dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani. c) Poate fi retrasa de petent. 39) Are dreptul la repararea pagubei materiale a) Condamnatul judecat in lipsa in cazul redeschiderii procesului penal daca dupa rejudecare s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare b) Persoana care in cursul procesului penal a fost privata nelegal de libertate c) Condamnatul definitiv fata de care in urma rejudecarii cauzei s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare chiar si atunci cand nedescoperirea in timp util a faptului necunoscut ii este imputabila. 43) In cazul in care persoana condamnata dovedeste ca nu i-a fost cu putinta sa achite despagubirile civile instanta care judeca cererea de reabilitare judecatoreasca a) Va putea dispune reabilitarea b) Va putea acorda un termen de 6 luni pentru achitarea in tot sau in parte a despagubirilor civile c) Va respinge cererea de reabilitare judecătorească ca prematura.

47) Plangerea prealabila trebuie introdusa in termen de 3 luni de la data a) Savarsirii infractiunii b) Epuizarii infractiunii continuate c) A care persoana vatamata a luat cunostinta de comiterea infractiunii 48) Suspectul a) Are dreptul de a consulta dosarul pe parcursul intregii urmari penale b) Nu poate fi reprezentat la efectuarea actelor de urmarire penala c) Minor trebuie sa beneficieze de asistenta juridica din oficiu chiar daca a dobandit capacitatea de exercitiu in mod anticipat. 50) Clasarea se poate dispune daca procurorul constata ca a) Exista o cauza ce inlatura caracterul penal al faptei. 46) Obiectul urmaririi penale consta in a) Tragerea la raspundere penala a inculpatului b) Stabilirea adevarului in cauza c) Strangerea probelor necesare cu privire la stabilirea raspunderii penale sau civile a faptuitorilor. 49) Procedura audierii anticipate se desfasoara in fata a) Judecatorului de drepturi si libertati b) Judecatorului de camera preliminara c) Instantei de judecata.a) De reprezentantul legal al condamnatului minor b) De sotul condamnatului major numai in baza unei procururi speciale date de acesta c) De sotul supravietuitor al condamnatului decedat. 45) Anularea reabilitarii a) Nu se poate dispune in cazul reabilitarii de drept b) Poate fi dispusa numai dupa citarea persoanei reabilitate c) Poate fi ceruta de organele de politie. b) Faptei ii lipseste pericolul social al unei infractiunii. .

c) Judecator numai prin incheiere. 53) In cursul sedintei de judecata instanta nu poate a) Indeparta din sala inculpatul b) Da citire declaratiilor martorilor audiati in cursul cercetarii judecatoresti . b) Se semneaza intotdeauna doar de persoanele care au participat la deliberare c) Poate fi semnata si de alte persoane decat cele care au participat la deliberare. . 52) Judecatorul de camera preliminara dispune inceperea judecatii a) Atunci cand nu a fost formulata nici o cerere sau exceptie in cauza b) Chiar si dupa excluderea unor mijloace de proba c) Doar daca toate actele procesuale au fost legal intocmite in cursul urmaririi penale. 54) Infractiunile de audienta pot fi constatate de a) Judecator prin proces verbal. 56) Pentru ca judecata sa se desfasoare in conditiile procedurii recunoasterii invinuirii este necesar ca a) Partea civila sa fie de acord cu urmarea acestei proceduri b) Inculpatul sa fi acoperit prejudiciul cauzat partii civile. c) Dispune indepartarea din sala a procurorului. b) Procuror prin proces verbal. 51) Se va urma procedura camerei preliminare a) Ori de cate ori s-a dispus trimiterea in judecata prin rechizitoriu b) Numai daca inculpatul nu recunoaste in integralitate acuzatiile formate de catre procuror iar instanta a fost sesizata cu rechizitoriu c) In cazul in care a fost incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei iar asistenta juridica este obligatorie. c) Inculpatul sa fie prezent in instanta. 55) Hotararea judecatoreasca a) Sesemneaza intotdeauna si de grefier.c) A intervenit gratierea antecondamnatorie.

c) Poate fi pusa din oficiu de instanta in discutia partilor in cursul cercetarii judecatoresti . 61) Instanta de apel nu poate dispune a) Extinderea procesului penal b) Readministrarea ansamblului probatoriu c) Restituirea cauzei la Parchet. 62) Persoana vatamata care nu s-a constituit parte civila poate ataca cu apel o sentinta penala a) Numai in ceea ce priveste latura penala .000 de lei b) Tribunalul militar ori de cate ori condamnarea a fost pronuntata de o instanta militara c) Tribunalul Bucuresti daca hotararea de condamnare priveste un judecator al Curtii Co stitutionale. c) Renuntarea la aplicarea pedepsei.57) In cazul in care instanta constata dincolo de orice indoiala rezonabila ca fapta exista constitue infractiunie si a fost savarsita de inculpat poate pronunta a) Numai condamnarea cu executare in regim de detentie b) Condamnarea cu suspendare a executarii. 59) Instanta hotaraste asupra invinuirii aduse inculpatului pronuntand achitarea acestuia in cazul in care a) Exista o cauza justificativa sau de neimputabilitate b) Lipseste plangerea prealabila. autorizarea sau sesizarea organului competent ori o alta conditie prevazuta de lege necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale c) Fapta nu exista 60) Hotararile penale definitive sunt puse in executare de catre a) Tribunal in raza caruia do iciliaza condamnatul ori de cate ori infractiunea comisa a lrodus o paguba materiala mai mare de 2.000. 58) Schimbarea incadrarii juridice a faptei a) Poate fi solicitata numai in stadiul dezbaterilor b) Nu poate fi ceruta de partea civila.

65) Instanta se pronunta cu privire la admisibilitatea in principiu a contestatiei in anulare prin a) Incheiere b) Sentinta c) Decizie 66) Poate formula cerere de revizuire a) Persoana vatamata b) Parintele persoanei condamnate numai dupa moartea acesteia c) Partea responsabila civilmente. 64) Constitue cazul de recurs in casatie a) Nerespectarea in cursul urmaririi penale a dispozitiilor privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei. b) Persoana vatamata. 67) Poate cere redeschiderea procesului penal ca urmare a judecarii in lipsa a) Numai inculpatul. b) Efectuarea urmaririi penale in lipsa aparatorului cand prezenta acestuia era obligatorie c) Neintrunirea elementelor constitutive ale infractiunii. 68) Mandatul de executare a pedepsei inchisorii se intocmeste in a) 2 exemplare b) 3 exemplare c) 4 exemplare .b) Atat in ceea ce priveste latura penala cat si latura civila c) In termen de 10 zile de la comunicarea minutei chiar daca a lipsit de la judecata 63) Contestatia se solutioneaza a) Cu participarea procurorului b) Prin decizie c) Numai prin incheiere. c) Partea responsabila civilmente.

c) Poate declara apel numai in latura civila a cauzei 73) Renuntarea la apel a) Este irevocabila b) Poate fi revocata intermenul declarare a apelului c) Se poate face numai personal de persoana vatamata. b) Poate dispune numai o solutie de condamnare c) Nu poate dispune achitarea inculpatului. 71) Instanta sesizata cu acordul de recunoastere al vinovatiei a) Poate admite si cererea inculpatului de a urma procedura abreviata a judecatii in cazul recunoasterii invinuirii. 72) Partea responsabila civilmemte a) Nu poate declara apel in latura penala a cauzei.69) Mandatul de executare a pedepsei inchisorii se emite de a) Instanta la care a aramas definitiva hotararea b) Completul care a judecat cauza in prima instanta c) Judecatorul delegat al instantei de executare. b) Daca legea prevede pentru infractiunea pentru care s-a pus in miscare actiunea penala pedepsa inchisorii de 2 la 7 ani c) Chiar si fara avizul prealabil si scris al procurorului ierarhic superior. c) Revizuire. 70) Procurorul poate incheia un acord de recunoastere al vinovatiei a) Numai dupa punerea in miscare a actiunii penale. o alta persoana utilizand in mod fraudulos identitatea celui condamnat se poate formula cerere de . b) Poate declara apel atat cu privire la latura penala cat si cu privire la latura civila a cauzei. 75) In cazul in care persoana fata de care s-a dispus anularea aplicarii pedepsei nu este autorul infractiunii. 74) Existenta autoritatii de lucru judecat constitue motiv de a) Recurs in casatie b) Contestatie in anulare.

Impotriva sentintei a declarat apel pentru Y fara a avea procura in acest sens.a) Revizuire b) Contestatie in anulare c) Contestatie la executare. Totodata impotriva sentintei a declarat apel si parchetul. c) In mod corect organul de cercetare a dispus efectuarea in continuare a urmarii penale fata de AB si AC.care dintre urmatoarele afirmatii o considerati corecta in functie de datele spetei? a) In mod corect organul de cercetare a dispus inceperarea urmaririi penale cu privire la fapata. savarsita de X si Y. 78) In cauza penala X/Y/2014 avand ca obiect judecarea infractiunii prevazute si pedepsite de articolul 196 CP. procurorul fiind singurul care poate dispune aceasta. . b) In mod gresit organul de cercetare penala a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de AB si AC. coautori. 76) Revizuirea unei hotarari penale definitive a) Exclusiv cu privire la latura civila poate fi ceruta numai in fata instantei civile b) Poate fi ceruta si de persoana vatamata c) Poate fi solicitata printr-o cerere adresata direct instantei care a judecat cauza in prima instanta. 77) Organul de cercetare penala a fost sesizat prin plangere cu privire la savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de articolul 194 vatamare corporala cu autori necunoscuti. organul de cercetare penala a dispus începerea urmaririi cu privire la fapta. sotia inculpatului. acesta criticand faptul ca minuta sentintei in loc sa fie semnata de judecatorul A. obligandu-l la despagubiri catre partea civila Z. Tribunalul Neamt l-a achitat pe inculpatul X si l-a condamnat pe inculpatul Y. cauza nefiind dintre aceia pentru care urmarirea penala trebuie efectuata in mod obligatoriu de catre procuror. Ulterior dupa audierea mai multor martori organull de cercetare penala prin ordonanta a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de AB si AC . Constqtand ca plangerea indeplineste conditiile prevazute de lege ca nu exista vreunul din cazurile care impiedica exercitarea actiunii penale. aceasta avand calitatea de substituit procesual. Avand in vedere datele din speta aratati care dintre variantele de mai jos este corecta a) Apelul formulat de sotia inculpatului Y este admisibil. cel care a participat la toate termenele de judecata si la dezbateri este semnata de presedintele instantei cu motivarea ca A se afla in concediu medical.

depunand in acest sens acte medicale. c) De parti inauntrul termenului de declarare a apelului 81) La data de 22. 80) asupra renuntarii la apel privind latura penala a cauzei se poate reveni a) De procuror si parti pana la primul termen de judecata in apel. b) Aceasta poate fi contestata si poate fi introdusa in 3 zile de la cmunicare. a) Nu poate fiindca nu a servit la pronuntarea hotararii. chiar daca acesta nu a solicitat judecata in lipsa.2014 X a solicitat instantei amanarea executarii pedepsei inchisorii de 5 ani. c) Inculpatul arestat in alta cauza poate fi repzentat la judecarea cauzei daca instanta apreciza ca prezenta sa la judecata nu este necesara.03. 79) In cursul judecatii a) Cererea inculpatului de inlocuire a arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe cautiune se solutioneaza in camera de consiliu b) Procesul se poate desfasura si in lipsa inculpatului arestat preventiv daca acesta a solicitat judecata in lipsa .b) Semnarea minutei de catre presedintele instantei este nelegal. 82) In speta X a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Judecatorul delegat cu executarea a dispus efectuarea in cauz a unei expertize medico-legale. Din continutul acesteia reiese ca starea de boala a condamnatului s-a agravat datorita faptului ca refuza administrarea tratamentului medical instituit de medicul curant. motivand ca sufera de o boala ce nu poate fi tratata in reteaua sanitara a ANP (viroza hepatica). Ce solutie motivanta trebuie sa pronunte instanta? Aratati daca hotararea pronuntata de instanta de executare poate fi sau nu atacata? a) Actiunea trebuie respinsa de instnta. b) De procuror si parti pana la pronuntarea hotararii instantei de apel. acesta nefiind membru al completului de judecata c) Avand in vedere calitatea de presedinte al instantei si de impedimentul aparut in semnarea minutei in mod corect presedintele instantei a semnat motivat minuta. Aratati motivat daca declaratia lui Y poate constitui motiv de revizuire avand in vedere ca ea nu a servit la pronuntarea hotararii fiind inlaturata de catre instanta. In cauza a fost ascultat in calitate de martor Y care ulterior a fost condamnat pentru comiterea infractiunii de marturie mincinoasa. 83) In speta inculpatul a recunoscut fapta retinuta in sarcina sa dar a contestat cuantumul prejudiciului produs prin comiterea faptei . cuantum ce este .

cuantum care califica pedeapsa. Aratati daca in aceasta ipoteza sunt aplicabile dispozitiile procedurii abreviate a recunoasterii vinovatiei. c) Doar membrii completului si procurorul de sedinta. 84) Pot dispune extinderea actiunii penale a) Procurorul b) Judecatorul de drepturi si libertati c) Instanta de judecata. 85) Organul de urmarire penala este sesizat prin a) Plangere prealabila b) Denunt c) Proces verbal de sesizare din oficiu. c) Ordonanta motivata. a) Nu sunt aplicabile pentru ca nu accepta si cuatumul .element calificate al infractiunii comise. 89) Hotararea se pronunta de catre a) Grefier b) Presedintele completului de judecata asita de grefier . determinand astfel nu doar incadrarea juridica a acesteia ci si limitele de pedeapsa. 86) Punerea in miscare a actiunii penale este comunicata a) Inculpatului b) Partii vatamate c) Suspectul. 87) La terminarea urmarii penale asupra solutiei procurorul de caz se pronunta prin a) Rechizitoriu b) Rezolutie motivata. 88) La deliberare iau parte a) Procurorul grefierul si membrii completului de judecata b) Doar membrii in fata carora a avut loc dezbaterea.

. incadrarea juridica a faptei pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala urmand a fi stabilita de instanta de judecata b) Pot agreea ca solutie de individualizare amanarea aplicarii pedepsei c) Nu pot stabili ca modalitate de individualizare renuntarea la aplicarea pedepsei in acest caz fiind incidenta renuntarea la urmarirea penala. 92) Apelul poate fi retras a) Numai prin declaratie scrisa b) Numai cu acordul avocatului numit din oficiu daca asistenta juridica este obligatorie. 91) In cazul in care o cerere de recurs in casatie a fost respinsa a) Este inadmisibila formularea unei noi cereri chiar si pentru un alt motiv b) O noua cerere se va restitui pe cale administrativa c) Doar procurorul poate formula o noua cerere de recurs in casatie. c) Prin mandatar special. 93) Pentru a fi incheiat in mod legal un acord de recunoastere a vinovatiei. inculpatul si procurorul a) Trebuie sa agreeze numai fapta de care este acuzat inculpatul. 94) Este adevarat ca a) Daca sunt mai multi inculpati audierea fiecaruia dintre ei se face in prezenta celorlalti inculpati b) Presedintele si ceilalti membri ai completului pot adresa intrebari martorului ori de cate ori considera necesar pentru justa solutionare a cauzei c) La deliberare ia parte si procurorul ce a participat la sedinta de judecata.c) De catre unul dim membri completului de judecata 90) Martorii a) Nu poate declara apel b) Poate delcara apel numai cu privire la cheltuielile judiciare c) Poate declara apel cu privire la dispozitia de aplicare a unei amenzi judiciare.

97) Judecatorul de camera preliminara este comptent sa se pronunte cu privire la a) Excluderea probelor nelegal administrate de catre organele de cercetare penala b) Incuviintarea procedurii audierii anticipate c) Legalitatea apelului de recunoastere a vinovatiei.95) Instanta de apel solutionand apelul inculpatului a redus pedeapsa rezultata aplicata inculpatului pentru savarsirea a doua infractiuni concurente dar a retinut savarsirea uneia dintre infractiunile concurente in forma continuata . 100) Procurorul ierarhic superior celui care a emis rechizitoriul verifica a) Numai legalitatea actului de sesizare b) Numai temeinicia actului de sesizare c) Atat legalitatea cat si temeinicia actului de sesizare . Aratati daca instanta de apel prin retinerea prevederilor referitoare la infractiunea continuata a incalcat principiul neagravarii situatiei in propriul apel? a) A incalcat principiul neagravrii situatiei. 96) Judecatorul de camera preliminara este incompatibil sa judece cauza daca a) A exclus majoritatea probelor in acuzare b) S-a pronuntat cu privire la masurile preventive privative de libertate c) Exista o suspiciune rezonabila ca impartialitatea sa ar fi afectata ca urmare a celor prezentate in considerentele incheierii prin care a dispus începerea judecatii. 99) Urmarirea penala a) Are caracter preponderent scris b) Exclude intotdeauna participarea publicului la actele efectuate de organele judiciare c) Este secreta. 98) Nu se poate dispune condamnarea unei persoane in lipsa a) Inculpatului care se sustrage procesului penal b) Fazei procesuale a urmarii penale in procesul respectiv c) Punerii in miscare a actiunii penale. incalcand dispozitiile judecarii in apel.

107) Plangerea se restitue pe cale administrativa . c) Poate fi preschimbat prin incheiere numai in sedinta publica.101) Procurorul nu poste dispune prin rechizitoriu a) Clasarea b) Renuntarea la urmarirea penala. 105) Examinarea admisibilitatii in principiu a contestatiei in anulare a) Este intotdeauna obligatorie b) Are loc in sedinta publica c) Are loc in camera de consiliu fara citarea partilor. 102) Pot face plangere impotriva actelor procedurale de urmarire penala a) Numai partile b) Orice persoana al carei interes legitim este susceptibil de a fi vatamat c) Un procuror din cadrul aceluiasi parchet cu cel care supravegheaza urmarirea penala in cauza 103) Termenul de judecata stabilit in mod aleatoriu a) Nu poate fi preschimbat b) Poate fi preschimbat de presedintele completului care judeca procesul. 106) Cererea de revizuire a) Se adreseaza instantei care a pronuntat in prima instanta hotararea ramasa definitiva b) Se adreseaza spre comptententa de solutionare numai procurorului c) Poate fi trimisa pe cale administrativa organului judiciar competent daca a fost depus la un organ necompetent. 104) Dupa pronuntare o copie a minutei hotararii se comunica intotdeauna a) Procurorului b) Avocatului inculpatului c) Persoanei vatamate. c) Confiscarea speciala a bunurilor folosite la comiterea unor fapte prevazute de legea penala.

108) Daca faptuitorul ucide victima pe care anterior o violase a) Nu poate fi inceputa urmarirea penala pentru infractiunea de viol lipsind plangerea prealabila. c) Nu se poate dispune trimiterea in judecata pentru infractiunea de viol. b) Procurorul poate incepe urmarirea penala pentru infractiunea de viol. 109) .a) Daca nu indeplineste conditiile de forma neesentiale b) Se constata necompetenta materiala a organului de urmarire penala c) Descrie faptei este neclara.