You are on page 1of 4

BANCA – ELEMENT ACTIV AL STRUCTURILOR PIEŢEI

1.1. Sistemul bancar românesc

STRUCTURA SISTEMELOR BANCARE
În principalele ţări dezvoltate sistemele bancare sunt eterogene, respectiv,
cuprind o diversă tipologie de bănci, dar manifestă tendinţa de uniformizare în
contextul procesului de globalizare financiară.
Din punct de vedere al organizării activităţii bancare şi al gradului de
specializare este posibilă stabilirea unei distincţii între două tipuri de sisteme bancare:
1. sisteme bancare ale Europei continentale
2. modelul american
Modelul băncii universale este predominant în Europa continentală. O bancă
universală poate fi prezentată ca o instituţie care oferă o gamă largă şi completă de
servicii financiare: acordă credite, colectează depozite, gestionează mijloacele de plată,
realizează plasamente în titluri şi participaţii la capitalul întreprinderilor. Modelul
băncii universale s-a impus în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, perioadă în care
bancherii au angajat băncile în activităţi diverse şi în special în operaţiuni
internaţionale.
Datorită integrării financiare avansate, principiul băncii universale s-a răspândit
cu uşurinţă, Germania putând fi citată pentru dezvoltarea celui mai complet şi dezvoltat
model de bancă universală. În Franţa, cele mai vechi instituţii bancare, precum Crédit
Lyonnais, Banque Nationale de Paris şi Sociéte Generale au fost înfiinţate şi organizate
după acest model.
În SUA principiile băncii universale s-au aplicat până la reformele bancare ce au
urmat crizei din anii ’30. Prin cadrul legislativ introdus în 1933 (Glass-Stegal Act) s-a
produs o separare funcţională şi geografică a activităţii bancare, iar băncile comerciale
(de depozit) şi-au delimitat activitatea faţă de băncile de afaceri (de investiţii). Mai
recent, în 1993, prin Banking Act, băncilor americane li se interzice implantarea
simultană de sucursale în celelalte state ale Federaţiei.
Specializarea băncilor impusă prin reglementări a antrenat o importantă
fragmentare a sistemului bancar american, caracterizat printr-un număr foarte mare al
instituţiilor şi organismelor de credit (24000 în anul 1995, de 40 de ori mai mult decât
nivelul înregistrat într-o ţară europeană). În acelaşi an, în Germania funcţionau 3500 de
instituţii iar în Franţa 600. Referitor la acest aspect, ca tendinţă generală se manifestă
diminuarea numărului de organisme bancare şi de credit.
CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIILE SISTEMULUI BANCAR
Activitate bancară = atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi
acordarea de credite în cont propriu;
Sistemul bancar al economiei de piaţă reprezintă totalitatea băncilor care
funcţionează în economie într-o anumită perioadă.

Funcţiile sistemului bancar se împart în două mari grupe: funcţii comune tuturor băncilor sau mai multor categorii de bănci şi funcţii specifice anumitor bănci.  Gestionarea rezervelor de aur şi de devize ale ţării respective. activitatea şi transformările care survin în bănci b) Concentrarea riscurilor bancare c) Controlul lichidităţii (capacităţii băncii comerciale de a face faţă datoriilor pe care le are). singură sau în concurenţă cu băncile comerciale. în care sens banca centrală menţine această taxă la un anumit nivel sau. În cea de a doua grupă (funcţii specifice anumitor bănci)se cuprind: 1) Funcţia de emitere a unor titluri de credit. 6) Funcţia disciplinară o realizează banca centrală (în anumite ţări). 5) Funcţia economică şi problemele indepedenţei băncii centrale. control care vizează siguranţa depozitelor şi evitarea unor situaţii de faliment al băncilor. prin exercitarea unui control asupra băncilor comerciale şi a altor instituţii de credit. Este alcătuit din două subsisteme: sistemul băncii centrale şi sistemul băncilor de credit. în care sens realizează trei subfuncţii:  Asigură. în care sens aceasta deschide conturi pentru depunerile băncilor comerciale. iar independenţa băncii centrale. care emite bancnote).Aceste bănci sunt privite ca fiind întreprinderi specializate în circulaţia capitalului de împrumut şi care au drept mobil al activităţii obţinerea unui profit. o lasă liberă. autorizarea şi funcţionarea băncilor comerciale .  Vigilenţa asupra taxei de schimb a monedei naţionale în raport cu monedele altor ţări. 3) Funcţia de bancă a statului şi administraţiei publice 4) Funcţia de bancă a băncilor o realizează tot banca centrală. Funcţia privind colaborarea cu alte organisme bancare internaţionale. înţeleasă în sensul legăturii băncii centrale cu economia. Funcţia de mijlocitoare ale creditului în economie 2. schimbul valutar. înţeleasă în sensul eliminării influenţelor oamenilor politici asupra ofertei de monedă. 2) Funcţia cambiară o îndeplineşte banca centrală dintr-o ţară. (Este cazul băncii centrale din fiecare ţară. realizând politica monetară a statului. d) Controlul solvabilităţii 1. dimpotrivă. În câmpul (sfera) acestei funcţii intră: a) Controlul privind existenţa. Funcţia de mijlocitoare ale plăţilor în economie 3. În prima grupă (funcţii comune tuturor băncilor ) se cuprind: 1. Particularităţi privind înfiinţarea.2. furnizează resurse de finanţare pentru aceste bănci şi intervine pe piaţa monetară (interbancară).

In actele lor constitutive. c) banci de economisire si creditare in domeniul locativ. La constituire. b) organizatii cooperatiste de credit. Banca Nationala a Romaniei stabileste prin reglementari si notifica Comisiei Europene conditiile in care poate acorda autorizatie si documentatia care trebuie sa insoteasca cererea pentru obtinerea autorizatiei. pot fi numai nominative. Capitalul social al unei institutii de credit. Actiunile/partile sociale ale unei institutii de credit. d) banci de credit ipotecar. Banca Nationala a Romaniei nu poate acorda autorizatie unei institutii de credit. structura organizatorică a instituţiei de credit. La constituirea unei institutii de credit. Institutie de credit inseamna: . persoane juridice romane.Institutiile de credit. care nu poate fi mai mic decat echivalentul in lei a 5 milioane euro. a mecanismelor interne şi a structurii capitalului la tipul. Acest cont este blocat pana la inmatricularea institutiei de credit. e) institutii emitente de moneda electronica. In vederea desfasurarii activitatii in Romania. a procedurilor. fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de o autorizatie potrivit ordonantei de urgenta nr. prin adecvarea cadrului de conducere. care sa cuprindă cel puţin: 1. aporturile in natura nefiind permise. şi din care sa rezulte capacitatea acesteia de a-si realiza obiectivele propuse în condiţii compatibile cu regulile unei practici bancare prudente şi sanatoase. . Banca Nationala a Romaniei este autoritatea competenta cu privire la reglementarea. capitalul initial este reprezentat de capitalul social. institutiile de credit. persoana juridica romana. in registrul comertului. se pot constitui si functiona. cu exceptia cazurilor in care institutia de credit care se constituie este rezultata dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare. aporturile la capitalul social trebuie sa fie varsate intr-un cont deschis la o institutie de credit. trebuie varsat integral si in numerar la momentul subscrierii. nu vor putea stabili exceptii de la principiul potrivit caruia o actiune da dreptul la un singur vot. Orice cerere de autorizare a unei instituţii de credit trebuie sa fie însoţită de un plan de activitate. persoane juridice romane. autorizarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit. inclusiv in cazul majorarii acestuia. persoana juridica romana. daca aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului initial cel putin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementari. Necesitatea obtinerii unei autorizatii si conditii minime de autorizare. in una din urmatoarele categorii: a) banci. persoana juridica romana.o entitate a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu. persoana juridica romana. volumul şi complexitatea activităţilor pe care îşi propune sa le desfăşoare. tipurile de activităţi propuse a fi desfăşurate şi 2. 99/2006.

daca circumstantele o justifica. g) tranzactionare in cont propriu si/sau pe contul clientilor. valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile. sa acorde institutiei de credit o perioada limitata in care aceasta fie sa remedieze aceasta situatie. servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de consultanta. inclusiv forfetare. l) intermediere pe piata interbancara. 3. e) emitere si administrare de mijloace de plata. 4. fie sa-si inceteze activitatea . urmatoarele activitati: a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile. i) servicii de consultanta cu privire la structura capitalului. k) custodie si administrare de instrumente financiare. in conditiile legii. in masura in care acestea se circumscriu domeniului financiar. certificate de depozit. r) orice alte activitati sau servicii. cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementeaza respectivele activitati. in limita autorizatiei acordate. cum ar fi: carti de credit. o) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea. valuta. bilete la ordin. 2. n) inchiriere de casete de siguranta. p) dobandirea de participatii la capitalul altor entitati. prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni. cu: 1. cum ar fi: cecuri. strategia de afaceri si alte aspecte legate de afaceri comerciale. f) emitere de garantii si asumare de angajamente. h) participare la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare. factoring cu sau fara regres.Activitatile permise institutiilor de credit Institutiile de credit pot desfasura. contracte futures si options financiare. Fondurile proprii ale unei institutii de credit nu trebuie sa scada sub nivelul minim al capitalului initial prevazut pentru autorizare. cambii. cecuri de calatorie si alte asemenea. finantarea tranzactiilor comerciale. incluzand printre altele: credite de consum. m) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii. b) acordare de credite. instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii. instrumente ale pietei monetare. Daca nivelul fondurilor proprii se reduce sub nivelul minim prevazut Banca Nationala a Romaniei poate. inclusiv emitere de moneda electronica. j) administrare de portofolii si consultanta legata de aceasta. c) leasing financiar. credite ipotecare. d) operatiuni de plati. 5.