You are on page 1of 17

(12.02.

2014)
Noe şi potopul de dovezi

Popoarele lumii au avut, încă din cele mai vechi timpuri, legende şi istorii despre un
potop universal. Scepticii susţin că potopul nu a existat, dar larga circulaţie a tradiţiilor
despre un potop universal cere o explicaţie mai bună.

Epopeea lui Ghilgameş, una dintre cele mai vechi creaţii literare cunoscute astăzi, prezintă
o variantă a istoriei potopului, asemănătoare istoriei biblice. Eroul principal, Ghilgameş, aflat
în căutarea secretului nemuririi, îl întâlneşte pe Ut-napiştim, care este prezentat ca fiind unicul
supravieţuitor al potopului. Menţionarea potopului în istoria legendarului Ghilgameş nu este
singulară însă. „Conform unei clasificări întocmite de etnologul german Richard Andree, în
Asia sunt cunoscute treisprezece relatări diferite despre potop: patru în Europa, cinci în
Africa, nouă în Australia şi Oceania, treizeci şi şapte pe continentul american. James George
Frazer a adunat peste 200 de mituri despre potop"[1]. De la epopeea mesopotamiană şi până la
Zend-Avesta (în Iran), de la Cartea morţilor (în Egipt) şi până la Legenda lui Nu-U (în
Hawaii), există istorii şi legende despre un potop care a distrus lumea. Dacă potopul nu a avut
loc, numeroasele tradiţii care îl menţionează, prezente chiar şi în regiunile deşertice ale
continentului african, sunt dificil de explicat.

În opinia scepticilor, toate relatările menţionate indică o conştienţă a ciclicităţii în istoria
omenirii, în care distrugerea e urmată mereu de o realitate existenţială nouă. Antropologul J.
G. Frazer (1854-1941) aprecia că relatările cu privire la potop, atât cele din scrierile
babiloniene, cât şi cele din literatura iudaică, sunt „simple povestiri"[2] . Cu toate acestea, este
evident că numărul mare de relatări despre potop şi arcă, prezente în cele mai variate locuri şi
datând din era antecreştină, chiar în ciuda discrepanţelor[3] dintre versiuni, reclamă existenţa
apriorică a unui eveniment concret care să stea la originea relatărilor.

Indicii istorice
În secolul al XIX-lea au avut loc patru expediţii în Ninive, unde s-au descoperit 30.000 de
tăbliţe de lut cu scriere cuneiformă, care au aparţinut împăratului Asurbanibal (668-626 î.Hr.).
Câteva tăbliţe fac referire la nimicirea întregii omeniri prin potop, din pricina păcatelor
oamenilor. Berrosos, un preot, istoric şi astronom babilonian care a trăit cu peste 300 de ani
înainte de Christos, menţiona tradiţia existenţei arcei pe muntele Ararat. Lucrarea sa,
Babyloniaca, s-a pierdut, dar s-au păstrat anumite fragmente reproduse de alţi autori antici.
Istoricul evreu Iosif Flavius menţionează cele scrise de Berrosos şi alţi cronicari antici.

atunci întregul suport al evoluţiei se prăbuşeşte. Privitor la potop. trebuie să recunoaştem istoricitatea potopului biblic şi. către care se zvoneşte că au fugit mulţi oameni. Dacă acceptăm că adevărul biblic despre Dumnezeu este faptic şi literal. . în Statele Unite apărea mişcarea creaţionismului „pământului tânăr". Numele capitalei armene. reprezentată de H.o posibilă referire la debarcarea lui Noe în regiunea respectivă. conform textului biblic. 18-19 Există şi indicii legate de etimologia unor denumiri.aluzie la faptul că. despre istoria potopului. fără ca acest eveniment să lase urme vizibile. Aşezările din preajma Araratului vorbesc. legiuitorul iudeilor'. după potop. din Armenia.) în cartea XCVI-a din lucrarea sa. în Armenia. adică „muntele lui Noe". găsindu-şi salvarea. Desigur. opinia nu este împărtăşită de toţi oamenii de ştiinţă. unsă pe dinăuntru cu smoală. Nicolaos din Damasc (64-2 î. În anii '60. s-a oprit arca lui Noe . Morris. Antichităţi iudaice. o parte din acea corabie. printre aceştia numărându-se şi Berrosos Caldeanul. Există o miză Miza privind recunoaşterea autenticităţii relatării biblice şi a veridicităţii potopului este destul de mare. Evoluţia depinde întru totul de registrul fosil.unde. se află un munte uriaş. Despre aceasta a scris şi Hieronymus Egipteanul. palpabile.20).Ch. „Dacă potopul a fost într-adevăr de magnitudinea şi intensitatea pe care ni le indică Biblia."Potopul şi arca sunt amintite de toţi străinii care au scris lucrări de istorie. lemnele rămase din corabia lui dăinuind acolo multă vreme. autorul Antichităţilor feniciene. Unii o desprind de acolo [smoala] şi o folosesc drept amuletă pentru îndepărtarea primejdiilor'. aşijderea Mnaseas şi mulţi alţii. în acest sens. Noe a sădit o vie (Geneza 9. Vechii persani numeau muntele Ararat . „Judecând după sondajele de opinie. Nu se putea ca pământul să fi e devastat de un potop planetar.Koh-i-Nuh. scria creaţionistul şi apologetul creştin Henry M. care susţinea împreună cu colegii săi că straturile geologice şi fosilele s-au format în urma potopului planetar. Hasefer. Bucureşti. unul dintre ei. înseamnă „prima apariţie" . Poate că este unul şi acelaşi cu cel despre care a scris Moise. descrie aceste lucruri prin vorbele următoare: 'Mai sus de Milyada. numit Baris. Morris. el afirmă următoarele: 'Zice-se că şi acum s-ar afla în muntele Cordyerilor." Sursa: Iosif Flavius. M. Erevan. p. evoluţia este imposibilă"[4]. Dacă aceste lucruri nu au avut loc. această teorie creaţionistă este împărtăşită de aproximativ 45% dintre americani. Ahora este numele unei trecători şi al unei localităţi şi se traduce prin „plantarea viţei" . interpretat în sensul unor ere geologice uriaşe. ar fi poposit pe vârful muntelui. prin denumire. totodată. sosit într-o arcă. Multe biserici creştine evanghelice subscriu acestei concepţii"[5]. trebuie să existe dovezi fi zice.

Erupţia din 18 mai 1980. care acoperă peste 10. cu o forţă de 500 de ori mai mare decât a bombei atomice de la Hiroshima. se întind transversal în mai multe straturi. Albatros. de asemenea. ilustrează efectele condiţiilor create de potop. 1992. astfel de straturi s-au format pe parcursul a milioane de ani. Societatea Misionară Română. piatră. îngropate în roca vulcanică din care este compus muntele. Collins. p. Aceste roci. unii chiar cu vârful în jos. Astfel de formaţiuni se află în Parcul Naţional Yellowstone[7]. conţin un număr uimitor de fosile de . în trecut. în special de trunchiuri de copaci. Germania. deoarece în apropierea piscurilor. „Se poate vedea clar că aceste zone s-au aflat sub apă. Editura Scripta. Buştenii scufundaţi vertical lasă impresia mai multor păduri crescute una peste alta. 263 Francis S. Frazer. Morris. Limbajul lui Dumnezeu. Curtea veche. straturile de fosile ale unor vietăţi marine şi terestre nu fac altceva decât să confirme că potopul a fost atât de distrugător pe cât îl prezintă Biblia. Ţările Scandinave. Fenomenul a declanşat un lanţ de reacţii. p. Când rădăcinile copacilor au absorbit apa din lac. 1986. 1995. unde geologii au găsit 27 de straturi de pădure fosilă (la Specimen Ridge). Creaţionism ştiinţific. Literatura şi fascinaţia aventurii. relatările datând dintr-o perioadă lipsită de criterii ştiinţifice. copaci şi alte resturi s-a revărsat în lacul Spirit de la poalele muntelui. Formaţiuni sedimentare similare pot fi observate atât în Marele Canion din statul Colorado (SUA). G. de altfel. Lanţurile de munţi din regiuni diferite ale lumii prezintă fosile marine. au existat simultan. încât nu au avut timp să se dezintegreze în mod natural. pe întregul pământ. 59 Explicabile. prinse atât de repede între sedimente. în mai multe straturi. aceleaşi condiţii climaterice care au condus la formarea lor. Descoperirea unor bancuri întregi de peşti fosilizaţi nu ar putea fi explicată decât prin faptul că un eveniment catastrofal le-a curmat brusc existenţa. p.000 de mile pătrate.[1] [2] [3] [4] [5] Horia Matei. a trântit sau distrus milioane de copaci într-un areal de aproximativ 600 km2 de pădure şi a dislocat circa 400 de metri din vârful muntelui. realitatea unui cataclism. 182 Ştiinţa se pronunţă Suprafaţa terestră este acoperită în proporţie de 75% cu depozite de roci sedimentare. Franţa. Folclorul în Vechiul Testament. Prezenţa fosilelor sugerează. Potrivit teoriilor evoluţioniste. Bucureşti. p. cât şi în Anglia. Bucureşti. buştenii au început să plutească orientaţi vertical. 2009. Tocmai de aceea. însă cazul recent al erupţiei vulcanului Sf. Din statul Nebraska şi până în deşertul Gobi. evoluţionismul nu poate explica satisfăcător existenţa unor astfel de copaci în poziţie verticală. Existenţa acestor straturi presupune că. 34 J. Mâlul revărsat în lac a îngropat unii dintre buşteni în această poziţie verticală şi iată cum ceea ce ar fi putut părea o pădure îngropată în perioade foarte lungi de timp a fost de fapt rezultatul unui cataclism. Se ştie că fosilele s-au format prin moartea rapidă a unor fiinţe vii. de istoriografie şi de o comunicare facilă la distanţă. munţii sunt formaţi în mare parte din straturi marine ce conţin frecvent fosile marine recente"[6] . Polonia. Fosilele. Unul dintre primele straturi geologice analizate în detaliu este Old Red Sandstone din Anglia. din Washington. Henry M. Rusia etc. în urma căruia o cantitate imensă de nămol. Elena[8].

Sir C. La o adâncime de 20 m s-a descoperit un strat de nămol de 3 m fără nicio urmă de civilizaţie. de mii de milioane de tone.peşti. beau.grisda. încovoiate. Farid Abou-Rahme. poate fi explicată prin potopul global. Autoritatea Bibliei confirmată de ştiinţă. au arătat că plantele se pot transforma în cărbune în numai câteva ore. Autenticitatea informaţiei biblice este confirmată şi de săpăturile din anul 1929. cărbunele brun din Australia. [10] George Hill. „The Yellowstone Petrified Forests". Biblia va oferi întotdeauna o mărturie despre realitatea acestui eveniment prin care Dumnezeu a judecat omenirea pentru păcatele sale. 1997. Trebuie spus că Iisus Christos Însuşi a confirmat potopul şi S-a folosit de istoria acestuia pentru a creiona o paralelă cu timpul sfârşitului (escatonul) despre care i-a avertizat pe ucenicii Săi: „Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului". când oamenii „mâncau. care au avut loc în Mesopotamia. Cluj. 296 . a concluzionat că istoria biblică a marelui potop era corectă. George Hill şi dr. [6] [7] [8] [9] Dr. Harold G. se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a pădit pe toţi" (Luca 17:26-27). cele mai spectaculoase şi largi păduri pietrificate din lume. Coffin. Astfel de depozite există şi în alte zone ale lumii. În schimb. atât în tabăra ştiinţei. Logos. care are o grosime de aproximativ 150 m şi cantitatea enormă. şi Dumnezeu a zis. care să considere istoria potopului un mit."[10] Este foarte probabil ca învelişul de păduri şi plante al lumii de dinainte de potop să fi fost depozitat în bazinele în care găsim astăzi importante cantităţi de cărbune. Formarea zăcămintelor de cărbune [9]. „Some Aspects of Coal Research". În straturile de suprafaţă şi în cele situate sub acest strat intermediar s-au găsit cioburi. www. mai exact la poalele turnului sumerian din vechea cetate Ur. p.. Siluetele lor sunt contorsionate. cel care a condus aceste cercetări arheologice. Origins. aripioarele sunt larg întinse ca ale unor peşti care mor în convulsii. unelte şi diferite obiecte. „Experimentele realizate de dr. impresionante prin grosimea şi întinderea lor. Don Adams. p. 1998. Existenţa lor a stimulat cercetarea stiinţifică timp de mai bine de 100 de ani. 123 Pădurile pietrificate din Parcul Naţional Yellowstone (Wyoming) şi Montana sunt. de la Universitatea din Utah.org De exemplu. Leonard Woolley.. şira spinării este scoasă în afară. contractate. mai 1972. Vor fi mereu voci. cât şi în cea a teologiei seculare. probabil. din bazinul carbonifer din munţii Apalaşi. Chemical Technology.

o perioada ce coincide cu cea in care se crede ca a avut loc Potopul lui Noe. un realizator de documentare din Hong Kong si membru al echipei de 15 oameni aflata pe urmele Arcei lui Noe. "Nu suntem 100% siguri ca este vorba despre Arca dar. unde sa ofere adapost cate unei perechi din fiecare specie de animal.2013) Un grup de exploratori chinezi si turci aflati in cautarea relicvelor biblice a anuntat recent ca este posibil sa fi descoperit Arca lui Noe. Dupa ce apele potopului s-au retras. Echipa sustine ca a colectat specimene din lemn dintr-o structura de pe Muntele Ararat. spune Biblia. Oficialii locali turci vor solicita guvernului de la Ankara sa aplice pentru statutul de Patrimoniu International UNESCO. pe Muntele Ararat din Turcia.000 de metri. aflat in estul Turciei. dintre care unele contineau custi din lemn.9%.INCREDIBIL! Arca lui Noe a fost descoperita! (01. arca a ramas incremenita pe un munte. Conform povestii biblice cuprinsa in Vechiul Testament. a declarat Yeung Wing-Cheung. Dumnezeu a decis sa reverse un potop asupra Pamantului dupa ce a vazut cat era de decazut si i-a spus lui Noe sa construiasca o arca. este locul unde Arca lui Noe si ocupantii sai au revenit pe sol.12.800 de ani. la altitudinea de 4. in proportie de 99. Structura descoperita de parteneriatul chinezo-turc avea cateva compartimente. Multi cred ca Muntele Ararat. astfel incat situl recent descoperit sa fie protejat in timp ce mari sapaturi arheologice sunt performate in jurul sau. carora datarea cu radiocarbon le-a stabilit originile in urma cu 4. despre ea este vorba". cel mai inalt punct din regiunea in care se afla. in care se crede ca erau tinute animalele. Sursa: Discovery .

.

Eroul principal. cinci în Africa.Noe şi potopul de dovezi (12.05. asemănătoare istoriei biblice. în Asia sunt cunoscute treisprezece relatări diferite despre potop: patru în Europa. care este prezentat ca fiind unicul supravieţuitor al potopului. „Conform unei clasificări întocmite de etnologul german Richard Andree. aflat în căutarea secretului nemuririi. Menţionarea potopului în istoria legendarului Ghilgameş nu este singulară însă. dar larga circulaţie a tradiţiilor despre un potop universal cere o explicaţie mai bună. treizeci şi şapte pe continentul american. legende şi istorii despre un potop universal.2013) Popoarele lumii au avut. James George . nouă în Australia şi Oceania. Ghilgameş. îl întâlneşte pe Ut-napiştim. Epopeea lui Ghilgameş. prezintă o variantă a istoriei potopului. Scepticii susţin că potopul nu a existat. încă din cele mai vechi timpuri. una dintre cele mai vechi creaţii literare cunoscute astăzi.

Câteva tăbliţe fac referire la nimicirea întregii omeniri prin potop. Nicolaos din Damasc (64-2 î. Noe a sădit o vie (Geneza 9. atât cele din scrierile babiloniene. din Armenia. unul dintre ei. din pricina păcatelor oamenilor. autorul Antichităţilor feniciene. reclamă existenţa apriorică a unui eveniment concret care să stea la originea relatărilor. conform textului biblic. s-a oprit arca lui Noe . Există o miză . un preot. Dacă potopul nu a avut loc. Antichităţi iudaice.Hr. În opinia scepticilor. Lucrarea sa. toate relatările menţionate indică o conştienţă a ciclicităţii în istoria omenirii. "Potopul şi arca sunt amintite de toţi străinii care au scris lucrări de istorie. aşijderea Mnaseas şi mulţi alţii. prin denumire. adică „muntele lui Noe". numit Baris.aluzie la faptul că. în care distrugerea e urmată mereu de o realitate existenţială nouă. sunt „simple povestiri"[2] .) în cartea XCVI-a din lucrarea sa. Poate că este unul şi acelaşi cu cel despre care a scris Moise. Antropologul J.20). istoric şi astronom babilonian care a trăit cu peste 300 de ani înainte de Christos. Hasefer. printre aceştia numărându-se şi Berrosos Caldeanul. Numele capitalei armene. lemnele rămase din corabia lui dăinuind acolo multă vreme. despre istoria potopului. s-a pierdut.o posibilă referire la debarcarea lui Noe în regiunea respectivă. chiar în ciuda discrepanţelor[3] dintre versiuni. menţiona tradiţia existenţei arcei pe muntele Ararat. cât şi cele din literatura iudaică. prezente în cele mai variate locuri şi datând din era antecreştină. ar fi poposit pe vârful muntelui. Despre aceasta a scris şi Hieronymus Egipteanul.Ch. este evident că numărul mare de relatări despre potop şi arcă. de la Cartea morţilor (în Egipt) şi până la Legenda lui Nu-U (în Hawaii). Indicii istorice În secolul al XIX-lea au avut loc patru expediţii în Ninive. numeroasele tradiţii care îl menţionează. sunt dificil de explicat. Istoricul evreu Iosif Flavius menţionează cele scrise de Berrosos şi alţi cronicari antici." Sursa: Iosif Flavius. descrie aceste lucruri prin vorbele următoare: 'Mai sus de Milyada.unde. în Armenia.Koh-i-Nuh. prezente chiar şi în regiunile deşertice ale continentului african.000 de tăbliţe de lut cu scriere cuneiformă. Erevan. Cu toate acestea. unsă pe dinăuntru cu smoală. De la epopeea mesopotamiană şi până la Zend-Avesta (în Iran). Babyloniaca. Privitor la potop.). există istorii şi legende despre un potop care a distrus lumea. unde s-au descoperit 30. dar s-au păstrat anumite fragmente reproduse de alţi autori antici. se află un munte uriaş. Vechii persani numeau muntele Ararat . el afirmă următoarele: 'Zice-se că şi acum s-ar afla în muntele Cordyerilor. Ahora este numele unei trecători şi al unei localităţi şi se traduce prin „plantarea viţei" . legiuitorul iudeilor'.Frazer a adunat peste 200 de mituri despre potop"[1]. Berrosos. Unii o desprind de acolo [smoala] şi o folosesc drept amuletă pentru îndepărtarea primejdiilor'. o parte din acea corabie. p. 18-19 Există şi indicii legate de etimologia unor denumiri. sosit într-o arcă. Bucureşti. G. Aşezările din preajma Araratului vorbesc. către care se zvoneşte că au fugit mulţi oameni. Frazer (1854-1941) aprecia că relatările cu privire la potop. care au aparţinut împăratului Asurbanibal (668-626 î. după potop. găsindu-şi salvarea. înseamnă „prima apariţie" .

Morris. în Statele Unite apărea mişcarea creaţionismului „pământului tânăr". „Dacă potopul a fost într-adevăr de magnitudinea şi intensitatea pe care ni le indică Biblia. 34 J. Bucureşti. de altfel. Povestea . Morris. p. 1995. În anii '60.02. Collins. 263 Francis S. interpretat în sensul unor ere geologice uriaşe. Folclorul în Vechiul Testament. p. evoluţia este imposibilă"[4]. Literatura şi fascinaţia aventurii. Curtea veche. Limbajul lui Dumnezeu. reprezentată de H. Nu se putea ca pământul să fi e devastat de un potop planetar. trebuie să recunoaştem istoricitatea potopului biblic şi. relatările datând dintr-o perioadă lipsită de criterii ştiinţifice. Frazer. G. 182 04. Desigur. care susţinea împreună cu colegii săi că straturile geologice şi fosilele s-au format în urma potopului planetar. această teorie creaţionistă este împărtăşită de aproximativ 45% dintre americani. p. Evoluţia depinde întru totul de registrul fosil. M. nu numai ca aflam ca dovezile nu pot demonta povestea. [1] [2] [3] [4] [5] Horia Matei. trebuie să existe dovezi fi zice. Multe biserici creştine evanghelice subscriu acestei concepţii"[5]. Bucureşti. Dacă aceste lucruri nu au avut loc. palpabile.Miza privind recunoaşterea autenticităţii relatării biblice şi a veridicităţii potopului este destul de mare. scria creaţionistul şi apologetul creştin Henry M. opinia nu este împărtăşită de toţi oamenii de ştiinţă. si voi mai adauga mai tarziu. 1986. Albatros. Dar la o inspectie mai atenta. atunci întregul suport al evoluţiei se prăbuşeşte. 1992. Morris. Societatea Misionară Română. Henry M. de istoriografie şi de o comunicare facilă la distanţă. fără ca acest eveniment să lase urme vizibile. 59 Explicabile. „Judecând după sondajele de opinie. p. asa ca voi posta doar detalii pe care mi le amintesc acum. totodată. în acest sens. Dacă acceptăm că adevărul biblic despre Dumnezeu este faptic şi literal.2013-Arca lui Noe Povestea potopului este una din cele mai des folosite de anti-crestini pentru a ataca Biblia. Subiectul e urias. 2009. Editura Scripta. dar chiar distrug toate celelalte contra-teorii. Creaţionism ştiinţific.

De asemenea.Psalmi 24 & 136 say spun ca scoarta continea mai multa apa inainte (mai avem ceva si azi – vedeti izvoarele de apa calda de la fundul oceanelor). Placile tectonice ar fi putut fi cauzate de aceasta eruptie masiva a apei din subteran descrisa in Biblie. mai exista peste 200 de povesti ale potopului in aproape toate culturile antice de pe planeta. devreme ce stim azi ca gheata poate pluti deasupra Pamantului la 50 de kilometric pentru perioade lungi de timp (navetele spatiale chiar au produs un miniacoperis de gheata care s-a adunat in jurul polilor si Josephus spune ca evreii credeau ca Dumnezeu a pus un acoperis cristalin – gheata. 1858) folosind povestea potopului – apa care a tasnit din scoarta (hydroplate theory) si au format continentele de azi. descrie cutremure in alte parti ale VT. etc Biblia spune ca apele s-au retras si la inceput Pamantul era locuibil (Isaia 45:18 spune ca Pamantul a fost facut pentru a fi locuit dar azi doar 3% e locuibil). sau mai probabil 2) oamenii insisi au plecat si s-au raspandit dintr-o singura locatie cum spune Biblia. ---------Sursa apei. in jurul Pamantului in Ziua1). De unde exact? Cititi Biblia: in primul rand exista un acoperis de apa – asta era probabil gheata. Pangea.Pe langa Biblie. Spargerea “Pangaea-ei” si teoriile din spatele placilor tectonice au fost explicate prima data (folosind Biblia) de Antonio Snider (La Création et ses mystères dévoilés. ceea cearata ca 1) povestea s-a raspandit miraculous pe toate continentele intrun timp cand oamenii nu puteau calatori intre ele usor si nici macar nu stiau de existenta lor. . si mai era si apa din scoarta Pamntului care a fost probabil principala sursa de apa . Deci de unde a venit toata apa pe care o avem azi ? De la potop bineinteles. cuvantul “rupt” folosit in descriere fantanilor adancurilor deschizandu-se. ceea ce inseamna ca nu erau oceane mari si munti care sa-l acopere cum sunt azi. Stim asta deoarece daca Pamantul ar fi adus la nivel apa l-ar acoperi complet.

fosilele insele sunt dovada a unui potop global. cum ar face-o un potop violent. deci relieful pe care il avem azi era cu siguranta diferit de cel de la momentul potopului. ---------Straturile fosiliere Cum era de asteptat. .---------Munti & vai Pamantul era fara forma in Geneza dar azi avem munti si vai ceea ce sprijina povestea Biblica a unei eruptii de apa violente care a distrus masa terestra. Toate fosilele de dinosaur de exemplu. Fosilele marine gasite peste tot pe Pamant de la Marele Canion la Muntele Everest sprijina Psalmul 104 care spune ca Dumnezeu a creat muntii si vaile dupa potop. Mai mult. straturile fosiliere sprijina povestea Biblica in timp ce esueaza mizerabil sa ofere sprijin teoriilor “stiintifice”. In primul rand. multe fosile nu pot fi explicate decat de un potop violent – fosile de peste (pestii se dizolva in apa de mare). s-au format in acelasi mod – animalul a fost prins brusc sub un strat de noroi. in viata sau imediat dupa moarte.

si speculeaza in privinta varstei lor (dateaza fosilele folosind stratul si stratul folosind fosilele)fara sa ofere nici o dovada si incercari de a dovedi ca aceste straturi sunt vechi de milioane/miliarde de ani au fost totdeauna dovedite eronate – nici un strat nu a fost dovedit vreodata ca fiind format incet pe o perioada lunga de timp. S-a dovedi insa ca straturile se pot forma extreme de rapid (ore). un strat (de calcar!) cu fosile de nautiloizi (unii stand de-a curmezisul) si corali gasiti in Marele Canion ingropati de vii intr-un noroi la mare viteza. Sortarea hidrologica produce straturi de consistenta diferita amestecate cu obiecte (fosile) de greutati diferite asa cum vedem azi in straturile fosiliere : . artefacte umane gasite in carbune. explozia cambriana. Helen’s in 1982 care de asemenea a dovedit ca canioanele de asemenea au nevoie de doar cateva ore ca sa se formeze : Straturile sunt insa explicate perfect de Potopul biblic. de exemplu in timpul eruptiei vulcanului St. scoici vii (inchise). Aceste straturi nu sunt continue pe toata planeta (asa cum o inundatie azi aduna deseurile intrun singur loc). Cercetatorii ne-Crestini pur si simplu nu pot explica cum au aparut straturile fosiliere din cauza multitudinii de inconsistente. exista fosile si bolovani prinsi in mai multe straturi in acelasi timp. etc. si multe altele care nu pot fi explicate de teoria "stiintifica".balene stand de-a curmezisul. Formarea straturilor (inclusive depunerea organismelor) este consistenta cu procesele de sedimentare ale unui potop violent (urmariti filmari ale unui tsunami ca sa va faceti o idée).

cei pe care i-a intalnit Cain. devreme ce in Geneza nu se spune cand Dumnezeu a facut alti oameni pe langa Adam si Eva.Animale & Oameni Numarul de specii existente inainte de potop si luate in Arca nu e cunoscut. Stim ca majoritatea speciilor azi au coduri AND similare. desi a facut-o. este probabil sa o fi facut. deci asta a fost probabil scopul Arcei – sa il scuteasca pe Dumnezeu de programare dupa potop :) Stim ca Arca s-a oprit pe Muntele Ararat. Acum cateva decenii un obiect interesant care corespunde descrierii biblice a Arcei si avand o infrastructura de barca (facuta din lemn . De asemenea nu se stie daca Dumnezeu a creat alte animale si mai multi oameni dupa potop.

care contine altare si monumente pline de gravuri de animale de toate soiurile.pietrificat) a fost gasit pe Muntele Ararat. Fotografii si povestea completa (EN) : Ce e interesant e ca intreaga structura a devenit vizibila (si analizabila) in urma unui cutremur chiar cand descoperitorii se pregateau sa o abandoneze: ---------Langa locul unde s-a descoperit Arca se afla unul din cele mai vechi semne de civilizatie umana de pe planeta – complexul Gobekli Tepe. multe nefiind originare din zona respectiva : .

.

Acest tip de mediu a fost dovedit ca fiind unul care prelungeste viata considerabil si este folosit in present in spitale din toata lumea (camere hiperbarice cu oxygen)pentru a trata tot soiul de afectiuni – atac de cord. scleroza multipla. lepra. Experimente au fost facute pe plante (o singura rosie umple o sera intreaga) si animale care arata ca aceste conditii permit o viata mai lunga (cum au fost acelea din Biblia pre-potop – o persoana putea fugi sute de kilometric incontinuu fara sa oboseasca in acea atmosfera). etc. abundenta structurilor antice inexplicabile care nu ar fi putut fi construite cu . Este de asemenea singurul tip de atmosfera care ar fi permis existenta unor dragoni ca T-Rex. boli cardiovasculare. De asemenea.__________________________________________________________ Viata inainte Stim din studiul bulelor de aer din chihlimbar ca atmosfera inainte de potop avea un nivel al oxigenului mult mai ridicat si presiune atmosferica mult mai ridicata (probabil din cauza acoperisului de apa/gheata).

.tehnologia noastra si semnele unor civilizatii pre-potop avansate gasite pe toate continentele (pe care unii le atribuie povestii Atlantidei sau “extraterestrilor antici” – vedeti videoclipul de mai jos) sprijina fraza biblica – “La venirea Fiului Omului va fi tot așa cum a fost pe vremea lui Noe”.