You are on page 1of 1

LUMINA MATH XIX - 2015 RASPUNSURI

CLASA a II-a

CLASA a III-a

Br. A Br. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
B
E
E
E
D
D
C
B
D
B
E
B
D
E
E
A
A
A
C
A
B
D
D
D
C
A
B
D
C

D
E
D
C
B
E
B
E
E
B
A
B
B
E
E
D
D
C
D
D
A
A
A
B
C
D
D
A
C
B

CLASA a IV-a

Br. A Br. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

E
A
A
A
D
A
D
B
B
A
D
D
B
C
B
D
C
D
B
A
E
C
B
D
A
A
B
D
A
B

D
A
A
B
E
A
A
D
C
D
B
B
D
A
D
B
A
D
C
A
B
D
E
C
B
A
D
B
B
A

CLASA a V-a

Br. A Br. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
E
D
D
B
A
D
B
C
A
C
B
D
D
D
D
B
C
A
C
A
A
D
C
E
B
C
B
A
B

D
A
B
D
C
E
B
D
B
D
D
D
D
A
B
C
C
C
D
A
B
A
A
C
B
E
A
B
C
B

CLASA a VI-a

Br. A Br. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

D
E
C
A
D
D
A
E
D
D
E
D
C
B
A
B
D
B
C
B
C
D
A
C
E
D
A
D
B
E
D
D
B
D
C
C
A
A
B
A

C
E
D
A
A
E
D
D
E
D
D
C
A
B
C
B
D
B
D
D
B
C
A
C
E
D
D
A
D
B
C
A
E
A
A
D
B
D
B
C

CLASA a VII-a

Br. A Br. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A
D
C
B
C
B
A
D
A
A
C
B
C
B
C
C
D
A
A
B
C
E
B
D
B
B
D
A
A
C
B
B
C
C
B
B
C
D
D
B

C
A
D
B
D
C
A
B
A
A
C
D
B
C
B
C
C
A
A
C
B
E
B
B
D
D
B
A
A
C
B
B
C
C
B
C
B
D
B
D

CLASA a VIII-a

Br. A Br. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

D
D
A
E
A
D
C
B
D
D
A
E
E
D
A
C
D
E
D
A
D
C
D
B
D
D
B

B
E
A
B
A
E
A
D
B
D
C
C

A
E
A
D
D
C
B
D
D
D
D
A
E
E
A
D
E
C
D
C
A
D
B
D
D
D
B

B
E
A
A
B
A
D
E
D
B
C
C

Br. A Br. B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

E
C
B
B
E
D
E
D
B
C
A
C
C
C
B
E
D
A
B
E
D
B
B
C
E
E
D
A
E
D
B
D
D
C
A
E
A
A
B
D

C
E
B
B
D
D
E
E
A
B
C
C
C
C
D
B
B
A
E
D
E
C
B
E
B
E
A
D
E
D
D
B
C
D
A
E
D
B
A
A