You are on page 1of 35

REHABILITACIJA OSOBA S

TUMORIMA GLAVE I VRATA

Služba za fiz. med. i rehabilitaciju
Klinika za tumore
N. Kraljević, S. Brnić : spec. fizijatar
D. Antolić, H. Rašić : bacc.physio

TUMORI GLAVE I VRATA

Tumori: usne, usne šupljine, nosa i paranazalnih sinusa,
grkljana, ždrijela i žlijezda slinovnica
Ukupno 5% malignih tumora, ali značajnog utjecaja na
smanjenje kvalitete života
Etiologija: duhan, alkohol, loši socijalni životni uvjeti,
infekcija HPV-om

Najčešći simptomi
Bol u usnoj šupljini koja traje duže vrijeme
Naslage (bjelkaste) u usnoj šupljini koje perzistiraju,šire se
Čvorovi ili razrovana sluznica usne šupljine
Učestala ili trajna teškoća kod žvakanja ili gutanja
Otežana pokretljivost jezika
Bol u čeljusnom zglobu ili smanjena pokretljivost
Promjene u glasu do promuklosti
Bezbolni čvor na vratu
Otežano disanje

MR i PET-CT . citološka punkcija i biopsija tumora. CT. UZ. laboratorijska analiza. umjereno konzumiranje alkohola.Prevencija i dijagnostika  Prevencija: briga o zdravlju. odlazak liječniku odmah nakon pojave simptoma  Dijagnostičke pretrage: fizikalni pregled. endoskopski pregled glave i vrata. prestanak pušenja.

dob i opće stanje bolesnika Th.Liječenje    Th. PHD i stadij bolesti. pristup određuje: lokalizacija. kirurgija i/ ili radioterapija kemoterapija imunoterapija Ukupno 5-godišnje preživljenje od 45 do 60% .

socijalne. profesionalne .XII) Xerostomia.Najčešće posljedice liječenja      Estetski defekti. okusa. osteoradionekroza. Poremećaj posture Bol.X. poremećaj govora. vratne i grudne kralježnice. lezije živaca (CN VII. umor Psihičke. duhovne.XI. infekcije jezika i ždrijela (gljivične). radiomukozitis. promjena okusa i osjeta Limfedem. zubni karijes. Biomehaničke promjene ramenog obruča. otežano gutanje i disanje.

profesionalne.Rehabilitacija  Proces kojim se pomaže osobi da postigne maksimum fizičke. duhovne. psihičke. socijalne. ograničenja okoline i životne planove . rekreativne i edukacijske osposobljenosti u odnosu na fiziološko ili anatomsko oštećenje.

Ciljevi rehabilitacije     Proces od postavljanja dijagnoze do palijativne skrbi Maksimalno moguća funkcija kod bolesnika u remisiji ili izliječenih Suportivna rehabilitacija kod bolesnika s progresijom bolesti Palijativno zadržati funkciju kod bolesnika u terminalnom stadiju .

radioterapeut.Ciljevi rehabilitacije     Kratkoročni i dugoročni Realistični i individualizirani Reh. psihoterapeut. fizioterapeut. socijalni radnik.sestra. logoped. spec. napredovanjem procesa reh.kirurgije. radni terapeut.maksilofac. dijetetičar Bolesnik je aktivni član tima. spec. fizijatar. internist.kirurgije. med. ORL. postaje sve odgovorniji za ishod rehabilitacije . program planira i provodi interdisciplinarni tim: spec. ortodont.plast.

hidroterapija. termoterapija. stimulacija.Oblici rehabilitacijskih postupaka  Fizikalna terapija: kinezioterapija. masažne tehnike. prirodni činitelji-talasoth. likovno izražavanje. el. TENS.limfna drenaža.       Radna terapija Govorna rehabilitacija Psihoterapija Duhovna terapija Komplementarno suportivne terapije (glazba. psihodrama) Klubovi liječenih osoba . ples.

kralježnice i posture.Preoperativne intervencije     Psihološka procjena Logopedska procjena (komunikacije i akta gutanja) Fizijatrijska procjena (biomehanika ramenog obruča. prehrani) . respiratorne bolesti) Edukacija (o njezi stome. i kr. ak.

njega okolne kože. čišćenje kanile. otopine. održavanje vlažnosti. savladavanje tehnike iskašljavanja Dekanilacija kod privremene traheostome kad je moguća oralna sekrecija bez aspiracije .Postoperativne intervencije   Njega traheostome (privremene ili trajne): instilacija fiziol. aspiracija. oralna higijena.

carotis comm.Postoperativne intervencije   Njega rane Prevencija komplikacija: -orokutana ili faringokutana fistula -ruptura art. .

anoreksije. fenomen “srkanja”. izostaje osjet mirisa i okusa hrane . jetrenog oštećenja  Rizik za cijeljenje  Enteralna prehrana .nazogastrična sonda do 2 tj. kronične upotrebe alkohola. od kašaste prema krutoj  Zbog promjene dišnog puta onemogućeno je šmrcanje. odinofagije.Postoperativne intervencije Prehrana:  Predispozicija za nutritivni deficit zbog disfagije.  Privikavanje na gutanje prilagođene hrane.

disanja (postizanje i održavanje dobrog vitalnog kapaciteta pluća i ezofagealnog govora) . neproduktivni kašalj. dispnea)  Održavanje adekvatne mikroklime u životnom prostoru (vlažnost).Postoperativne intervencije Održavanje dišnih puteva:  Prevencija granulacija učestalom promjenom tubusa. njegom  Prevencija traheitisa (eritem. pokrivanje stome  Stenoza stome: postavljanje šireg tubusa ili kirurška revizija  Svakodnevne vj.

larinks. izvor zvuka.Rehabilitacija govora Uvjeti nužni za govor:    Izvor snage Izvor zvuka Modifikacija zvuka Normalni govor: izvor snage.zrak iz pluća. modifikacija zvuka-farinks (ždrijelo) i usna šupljina .

Rehabilitacija govora Vrste govorne rehabilitacije nakon totalne laringektomije:    Ezofagealni govor Traheoezofagealni govor Elektrolarinks .

laringektomije i 3-6 mj.Rehabilitacija govora Ezofagealni govor     Princip: upuhivanjem i kontroliranim izlaskom zraka iz ezofagusa (jednjaka) izazivaju se vibracije farinksa (ždrijelo) i ezofagusa i produkcija zvuka Prednost: ne zahtijeva primjenu aparata. tih. Osobina: spor. 2-3 mj. a u slučaju proširene tot.učenja. dubok. ni drugo medicinsko održavanje Nedostatak: težak za govor. neprirodno isprekidan .

Rehabilitacija govora Ezofagealni govor .

Rehabilitacija govora Traheoezofagealni govor:    Princip: formiranje fistule između traheje i ezofagusa (TEP procedura) Primarno: u sklopu tot. laringektomije (traheoezofagealna punkcija) . laringektomije Sekundarno: tjednima ili godinama nakon tot.

Rehabilitacija govora Traheoezofagealni govor   Nekoliko dana nakon TE fistule .umetanje jednosmjerne valvularne proteze Zrak iz pluća ulazi u ezofagus kada bolesnik manualno zatvori traheostomu-inducira vibracije i produkciju zvuka .

Rehabilitacija govora Traheoezofagealni govor    Nije primjenjiv u svih bolesnika Zahtijeva mjenjanje ventila i blizinu liječnika Zahtijeva psihofizičku spretnost u održavanju ventila .

Rehabilitacija govora   Prednost: prirodan zvuk. mogućnost aspiracije u slučaju lošeg funkcioniranja valvule . od operacije Nedostatak: dodatni kirurški zahvat. primjena unutar 2 tj.

Rehabilitacija govora Elektrolarinks     Princip: vanjski mehanički izvor zvuka je zamjena za larinks Prednost: mogućnost primjene postoperativno Nedostatak: mehanički zvuk. govor neprirodan i upadljiv za okolinu Koristi se kada drugi načini govora ne uspiju (npr. zahvat) .opsežan oper.

Rehabilitacija govora  Elektrolarinks .

Rehabilitacija govora i akta gutanja    Poteškoće s gutanjem su posljedica: -lokalizacije tumora -kirurškog zahvata -radioterapije Mogućnost aspiracije hrane Resekcija jezika veća od 50% vodi značajnim teškoćama gutanja i govora .

Rehabilitacija govora i akta gutanja Rehabilitacija gutanja obuhvaća:    Učenje kompenzatornih tehnika (uključujući poziciju glave i vrata) Oređivanje temperature i veličine bolusa hrane Primjena odgovarajuće konzistencije hrane (od tekuće do lagano krute) .

tijekom i do 3 mj.) Vj. disanja Vj. usana i čeljusne muskulature (4-6x dne/5-10min. nakon zračenja . vježbe mobilnosti i snaženja jezika.Rehabilitacija govora i akta gutanja     Th. mimične muskulature Provoditi postoperativno.

accessoriusa u slučaju radikalne disekcije: Vanjski ogranak (spinalni) n.Disfunkcija ramena  Lezija n. faringealnih i laringealnih mišića .trapezius Unutrašnji ogranak (kranijalni) priključuje se vagusu i sudjeluje u inervaciji mekog nepca.sternocleidomastoideus m.accessorius inervira : m.

Disfunkcija ramena Klinička slika:  Asimetrija vrata  Padanje ramena  Nestabilnost lopatice Napomena: u nekih bolesnika kod radikalne disekcije nema disfunkcije ramena jer postoji parcijalna ili totalna inervacija iz ogranaka cerv. pleksusa .

potpomognute) Stabilizacija lopatice i ramena Stabilizacija kralježnice i zdjelice Instrukcije kompenzatornih tehnika u ASŽ El.stimulacija m. trapeziusa Modifikacija posture .Disfunkcija ramena Terapija:       Med.vježbe: opsega pokreta i fleksibilnosti (akt. i akt.

nakon operacije U slučaju kompletne.Disfunkcija ramena   Reinervacija moguća i do 12 mj. trajne paralize n. accessoriusa propiše se ortoza .

Cervikalna kontraktura     Moguća fibrozna kontraktura vrata i TM zgloba Predispozicija: zračenje Terapija: rana postoper. potom i do 2 godine postoperativno zbog mogućnosti progresivne fibroze .mobilizacija od 3. dana. vj. opsega pokreta 2xdne. masažne tehnike Terapiju nastaviti tijekom zračenja.

Zaključak  Napredak terapije i poboljšanje preživljenja predstavljaju sve veću potrebu za rehabilitacijom kao integralnim dijelom sveukupnog liječenja bolesnika s tumorima glave i vrata .

Škola plivanja Hvala na pažnji! .