You are on page 1of 6

NOSEĆE KONSTRUKCIJE 3

vežbe br. 6 (2 časa)

ot.
rs

PRORAČUN PRESEKA ZA GRANIČNE UTICAJE VEd
Generalni postupak proračuna (smicanje)
Definisane su sledeće vrednosti:

VRd,c - proračunska vrednost nosivosti pri smicanju elementa bez armature za smicanje,

og
sp

VRd,s - proračunska vrednost sile smicanja koju može da prihvati armatura za smicanje na granici
razvlačenja,
VRd,max - proračunska vrednost maksimalne sile smicanja koju element može da prihvati, ograničena
lomom (drobljenjem) betona u pritisnutim štapovima,
VEd - proračunska sila smicanja u posmatranom preseku usled spoljašnjeg opterećenja.
Elementi u kojima nije potrebna proračunska armatura za smicanje

Ako je VEd ≤ VRd,c nije potrebna nikakva proračunska armatura za smicanje (treba predvideti
minimalnu armaturu za smicanje Asw,min).

-ns
.bl

VRd ,c  CRd ,c  k  (100  l  f ck )1/3  k1   cp   bw  d  VRd ,c ,min
Minimalna vrednost VRd,c, min

VRd ,c ,min  (vmin  k1   cp )  bw  d

gde je:
fck

u [MPa]

k

 1

ρl

200
 2.0
d

sa d u [mm]

Asl
 0.02
bw  d

tbk

-bk

Asl
površina zategnute armature, koja se produžava za  (lbd  d ) dalje od posmatranog
preseka, Slika 1.

bw

σcp
NEd

A - posmatrani presek

Slika 1. Definicija Asl

najmanja širina poprečnog preseka u zategnutoj zoni [mm],

 N Ed Ac  0.2  fcd u [MPa] ,

aksijalna sila u poprečnom preseku od opterećenja u [N] (NEd>0 za pritisak),
1

U analizi smicanja armiranobetonskih elemenata bez aksijalne sile. D .max og sp Proračun elemenata zasniva se na modelu rešetke.c=0.Ac VRd. Fcd proračunska vrednost sile pritiska u betonu u pravcu podužne ose elementa.18/γc. z krak unutrašnjih sila za element sa konstantnom visinom poprečnog preseka. Podužna zategnuta armatura treba da bude u stanju da prihvati dodatnu silu zatezanja usled smicanja Ftd  0. Preporučena vrednost prema EC2 je 1  ctg  2. u [N]. bw minimalna širina poprečnog preseka između zategnutog i pritisnutog pojasa. Model rešetke i oznake za elemente sa armaturom za smicanje -bk α ugao između armature za smicanje i ose grede upravne na silu smicanja (prikazan na slici 3 kao pozitivan).5 VEd  (ctg  ctg ) Za elemente sa vertikalnom armaturom za smicanje.5 ( 21.035  k Elementi u kojima je potrebna proračunska armatura za smicanje Nosivost pri smicanju elementa sa armaturom za smicanje jednaka je VRd  VRd .pritisnuti štapovi. s Ako je VEd > VRd.pritisnuti pojas.9d.bl A .zategnuti pojas.armatura za smicanje Slika 2. tbk Ugao θ treba da se ograniči. VRd – nosivost pri smicanju jednaka je manjoj od sledeće dve vrednosti: 2 .c površina poprečnog preseka betona u [mm2].15. -ns . Ftd proračunska vrednost sile zatezanja u podužnoj armaturi. C . • 3/2  f ck1/2 i k1=0.8o    45o ).c treba predvideti armaturu za smicanje dovoljnu da je VEd ≤ VRd. normalno može da se usvoji aproksimativna vrednost z=0. rs Napomena: EC2 preporučuje vrednosti za CRd. koji odgovara momentu savijanja u posmatranom elementu. kao i VEd  VRd . θ ugao između pritisnutog betonskog štapa i ose grede upravne na silu smicanja. ot. Slika 2. vmin  0. B .

uzengija. zatvorene ili otvorene. Vrednost σcp ne treba da se sračuna na rastojanju manjem od 0.max   cw  bw  z  v1  f cd (ctg  tg )  gde je: Asw površina preseka armature za smicanje.Preporučene vrednosti za v1 i αcw su:  1  0. s  s VRd  min  VRd .6.max  f ywd bw  s 1   cw  v1  f cd 2 Armatura za smicanje: Armatura za smicanje treba da bude pod uglom α između 45° i 90° u odnosu na podužnu osu konstrukcijskog elementa. fywd proračunska granica razvlačenja armature za smicanje. s rastojanje uzengija.max za ctgθ=1 iznosi Asw. koje obuhvataju podužnu zategnutu armaturu i pritisnutu zonu preseka i mogu biti obimne ili unutrašnje.alternativni oblici unutrašnjih uzengija. fck u [MPa] 250  og sp   ili  1  0. v1 koeficijent kojim se smanjuje čvrstoća betona zbog prslina od smicanja. Dobija se kao srednja vrednost napona u betonskom preseku. αcw koeficijent kojim se uzima u obzir stanje napona u pritisnutom pojasu.5dctgθ od ivice oslonca. za f yd  0.8 f ywk i fck≤60MPa αcw = 1 (1+σcp/fcd) 1. sa pozitivnim znakom.0fcd -ns .obimne uzengije koje obuhvataju podužnu zategnutu armaturu i pritisnutu zonu preseka Slika 3.5(1-σcp/fcd) f ck   . B .25fcd za 0. rs Asw  V   z  f ywd  ctg Rd . od proračunske aksijalne sile. tbk -bk Armatura za smicanje može da se sastoji od kombinacije: . Primeri armature za smicanje 3 .koso povijenih šipki. za konstrukcije koje nisu prethodno napregnute za 0<σcp≤0.25 2.6   1  ot.5fcd za 0. A . .25 fcd <σcp≤0.5 fcd <σcp≤1.bl gde je σcp srednja vrednost napona pritiska u betonu. Slika 3. Maksimalna efektivna površina preseka armature za smicanje Asw. uzimajući u obzir i armaturu.

327  0.min  (0.20N VRd .15  0   350mm  750mm VRd .c .327 VRd . w.75  d  (1  ctg ) Rastojanje nožica (vertikalnih stranica) uzengija u poprečnom pravcu u preseku ne treba da bude veće od st .0036  25MPa)1/3  0. 1 -ns .12 1.c  CRd .912N  99.15= 434. (0.08  f ck ) f yk og sp Maksimalno podužno rastojanje između elemenata armature za smicanje ne treba da bude veće od sl .c  99269.c . mereno duž podužne ose elementa.max  0.12 k  1 200 200  1  1.min  85.c  0.max  0.min  Vrednost ρw.min Asw površina armature za smicanje na dužini s.27kN  VRd .52  2.67MPa = 1. bw širina rebra elementa. prema izrazu: Asw w  s  bw  sin  gde je: ρw koeficijent armature za smicanje ≥ ρw.min  (vmin  k1   cp )  bw  d vmin  0.c  0.78kN 4 .48kN/cm2 Provera VEd ≤ VRd.c  k  (100  l  f ck )1/3  k1   cp   bw  d CRd .c .0036  0.78MPa = 43. rs Koeficijent armature za smicanje (odnos površine armature za smicanje i površine betona).52  (100  0.min za grede ot.523/2  251/2  0.min VRd . C25/30  fcd= fck /γc = 25/1.18 /1.42   0.bl Izvršiti osiguranje pravougaonog poprečnog preseka b/h = 35/80 cm od sile VEd =80kN. Asl  9.15  0)  350mm  730mm  85780.0 d 750 za 3Ø20.67kN/cm2 B500B  s1= fyk/ γs = 500/1.0MPa k1=0.15  cp  N Ed Ac  0 tbk VRd .c VRd .18 /  c  0.c .035  k 3/2  f ck1/2  0.035 1.42cm (podužna zategnuta armatura kod oslonca) l  -bk 2 Asl 9. s međusobno rastojanje armature za smicanje.75  d  600mm PRIMER BR.5  0.5 = 16.02 bw  d 35  75 fck = 30.

02 bw  d 35  75 fck = 30.0 d 750 -bk k  1 za 3Ø20.max  0.67kN/cm2 B500B  s1= fyk/ γs = 500/1.min  bw  w.c VRd .15  0)  350mm  730mm  85780.c  CRd .75  d (1  0)  0.0036  0. m .78MPa = 43.0036  25MPa)1/3  0.sečnost uzengija za m=2 i s=20cm.min   w. Nije potrebna proračunska armatura za smicanje (treba predvideti minimalnu armaturu za smicanje Asw.52  2.75  d  (1  ctg )  0.15 tbk  cp  N Ed Ac  0 VRd .min).67MPa = 1.912N  99.028 cm2 /cm ot.5 = 16. α=90° (vertikalne uzengije) og sp Asw  m  as(1) .12 1.0 104  35  0.min  Asw. 2 Izvršiti osiguranje grede pravougaonog poprečnog preseka b/h = 35/80 cm od sile VEd =360kN.327  0.08  25)  8.c  k  (100  l  f ck )1/3  k1   cp   bw  d CRd .min s  0.c .18 /1.52  (100  0.c  0. Asw.035  k 3/2  f ck1/2  0.min  bw  8.0 10 4 500  w.Asw.42cm (podužna zategnuta armatura kod oslonca) 2 l  Asl 9.08  f ck ) f yk  (0.035 1.min  (0.c = 99.min  s  bw  sin  .28cm 2 s 2 usvaja se UØ8 ( as(1)  0.42   0.028  20  0. Asl  9. Asw.05 cm2 /cm -ns .c .0MPa k1=0.523/2  251/2  0.c  0.75  75cm  56.c  99269.15= 434.min s  w.12 200 200  1  1.bl PRIMER BR.c . C25/30  fcd= fck /γc = 25/1.27kN  VRd .27kN.20N 5 .5  0.5cm2 ) usvaja se UØ8/20cm.327 VRd .min VRd .min s (0.028 cm 2 /cm  as(1)   0.15  0   350mm  750mm VRd .18 /  c  0.25cm m  as(1) 0.min  (vmin  k1   cp )  bw  d vmin  0. gde je sl .48kN/cm2 Provera VEd ≤ VRd. rs VEd = 80kN ≤ VRd.

5 VEd  (ctg  ctg )  0.0533  20  0.3048 2 1.67 VEd  VRd .35  19.8° VRd .0  35  0. ot.5002 s sl .max 1 2  cw  bw  z  v1  fcd 1 2  360 1   arcsin  arcsin 0.78kN VEd = 360kN ≥ VRd.min s  0.4   b  z  v1  f cd 1.0533 cm2 /cm  as(1)   0.min  0. za f ywd  0.8o    45o usvaja se   21.4) Asw  z  f ywd  ctg s za VEd = VRd.6 1.228kN (ctg  tg ) (2.0533cm2 /cm  sw.75  75  56. Ftd  0. za NEd=0) 2 VRd .min  85.9  75  0.s VRd . s  s VRd  min  VRd .bl ctg  2.75  d  0.5002  0)  450.8 f ywk z=0.5 VEd  (ctg  ctg ) Ftd  0.036kN F 450.c .9d (prema EC2.max  0. Potrebna je proračunska armatura za smicanje.VRd .036 AFtd  td   10.max  cw w   816.67 2   arcsin   17.5  360kN  (2.5002  0.028cm2 /cm s z  f ywd  ctg 0.75  d  (1  ctg )  0.79cm2 ) Asw.42  10.27kN. s A Asw 360kN    0.48 As1  Asav  AFtd  9.35cm 2  s1 43.079 cm2 /cm tbk usvaja se UØ10/20cm. α=90° VRd – nosivost pri smicanju jednaka je manjoj od sledeće dve vrednosti: Asw  V   z  f ywd  ctg Rd .6 1.6.max αcw = 1 og sp  1  0.0  35  0.77cm2 6 .75° pravilo 21.9  75  0. s  -ns . tg  0.8  50  2. rs Usvaja se vertikalna armatura za smicanje.5002.c = 99.max   cw  bw  z  v1  f cd (ctg  tg )  za VEd=VRd.25cm -bk usvaja se s=20cm m  as(1) 0.533cm2 s 2 usvaja se UØ10 ( as(1)  0.9  75  0.