You are on page 1of 2

Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil

)
Ladang Pertang
72300 Simpang Pertang Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06-4929764

________________________________________________________________________
Bil.(01) dlm.JPNS.PPDJJ.STLP. 900-4/3
Tarikh
: 30 November 2015
Profesor Ramasamy..............
.....................................
....................................
(U.P: Dato K.Anbalagan)
Tuan,
MEMOHON SUMBANGAN UNTUK BELAJAR SAMBIL MELAWAT 2015
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk.
2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa Belajar Sambil Melawat akan diadakan seperti ketetapan
berikut :Tarikh
: 20-22 November 2015 ( Jumaat - Ahad)
Tempat: Kuala Lumpur dan Pulau Pinang
3. Pihak sekolah dan Jawatankuasa PIBG memohon agar pihak tuan dapat menghulurkan
bantuan dalam bentuk wang untuk menjalankan program kami.
4. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.
Sekian untuk makluman tuan.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

--------------------------------------- .