You are on page 1of 2

1.

Razvrstaj u tablicu sljedee glagole:

crtati, kuhati, kleati, graditi, mirovati, izai, venuti,


sijevati, uati, svitati, uiti, naoblaiti se.
GLAGOLI RADNJE

GLAGOLI STANJA

Marko voli Doru.


__________________________________________
Imam vremena.
__________________________________________

GLAGOLI ZBIVANJA

Damir ide u kino.


__________________________________________
4. Napii ove glagole u prolom, sadanjem i buduem
vremenu.
2.Nadopuni glagolima sljedee reenice.Pazi na reenini
smisao.
Marija ___________________ domau zadau.
Mama _________________ kolae za moj roendan.
U jesen lie _____________________ s drvea.

GLAGOL

PROLOST

SADANJOST

BUDUNOST

ii
sluati
pei
stajati

Zubar _______________________ zube.


Najvie volim ______________________ okoladu.
Roditelji i ja svake godine_____________ na otoku Krku.
Rue prekrasno _________________________.
3. Od jesnih reenica naini nijene reenice.
Kupio sam mlijeko.
__________________________________________
Baka e kuhati.
__________________________________________

5. Sastavak More pisan je u sadanjem vremenu.


More
More i ja razgovaramo. Ono mi govori valovima,
koljkama i bijelim jedrima. Valovi priaju plave
bajke. koljke ume o dalekim
zemljama. Bijela jedra apu o srei. Ja sve
razumijem. Odgovaram u mislima i more se smije.
Veseli se zajedno sa mnom.

Prepii ga u PROLOM VREMENU:


________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
- Prepii reenice i glagole stavi u budue vrijeme:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Prepii ga u BUDUEM VREMENU:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
6. Proitaj reenice i podcrtaj glagole.

Sunce obasjava plau. Leimo na pijesku. Oko nas


cvrci cvre. Udiemo miris borova. U daljini plove
jedrilice.
- Glagoli u reenicama izriu...Oboji oblai.
prolo vrijeme

sadanje vrijeme

budue vrijeme

- Prepii reenice i glagole stavi u prolo vrijeme:


________________________________________________
________________________________________________