You are on page 1of 89

TAKLIMAT MENGENAI

LALUAN KERJAYA PPPS


DAN PPPLD DI KPM

TAKLIMAT MENGENAI LALUAN


KERJAYA PPPS DAN PPPLD DI KPM

STRUKTUR TAKLIMAT
1. BAHAGIAN PERTAMA
2.
3.
4.
5.

BAHAGIAN
BAHAGIAN
BAHAGIAN
BAHAGIAN

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

: PENGENALAN KEPADA LALUAN KERJAYA


PPP
: LALUAN KERJAYA PPPS
: LALUAN KERJAYA PPPLD
: ISU-ISU KERJAYA PPP
: SESI SOAL JAWAB DAN PENUTUP

T1

BAHAGIAN PERTAMA:
PENGENALAN KEPADA LALUAN
KERJAYA PPP

T2
T2

TAKRIF KEMAJUAN KERJAYA


DGA 38 (KUP)
DG52 / 54
DGA 34
DG48
DGA 32
DGA 29

DG44

DG41

PENINGKATAN DARI SATU GRED YANG RENDAH KEPADA


T4
SATU GRED YANG LEBIH TINGGI
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KONSEP LALUAN KERJAYA PPP


KONSEP LALUAN
KERJAYA PPP

1. HAKIKI
(SEMENJAK MERDEKA
TAHUN 1957)

2. CEMERLANG
(TAHUN 1994)

3. TIME-BASED
(TAHUN 1998)

T5
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MEMPERKASAKAN

LALUAN
PERTAMA

HAKIKI
( 5 LALUAN)

LALUAN
KEDUA

CEMERLANG
(8 LALUAN)

LALUAN
KERJAYA PPP

LALUAN
KETIGA

17 LALUAN

LALUAN
KEEMPAT

TI M E-BASED
(3 LALUAN)

LALUAN KHAS
(1 LALUAN)
T5

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LALUAN KERJAYA PERKHIDMATAN JABATAN KERJA RAYA


JUSA
54
38

52

26

34

48

22

32

44

17

27

41

JURUTEKNIK

PEMBANTU
TEKNIK

PEGAWAI
(J/UB/A)

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

T7

LALUAN KERJAYA PERKHIDMATAN BADAN BERUNIFORM


KP

CORP
LT-GEN

DIG

DIV
MEJ-GEN

PENGARAH
BAHAGIAN

BRIGADE
BRIG-GEN

BAT
COY

PLTN

PLTN

KPN

LT.KOL

SAC 1/ DCP

KPD

KEPT

PLTN

CP

KETUA
BALAI

LT MUDA/ LT

KETUA
BALAI
SGT/SM/SI

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DSP/SUPT/ACP

KETUA
BALAI
T8

STRUKTUR LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT


PERKHIDMATAN PELAJARAN (LKPPP)
STRUKTUR LEMBAGA KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN
PELAJARAN (LKPPP)

LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI


PERKHIDMATAN PELAJARAN DI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
(KPM)

LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI


PERKHIDMATAN PELAJARAN DI
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA (JPA)

PENGERUSI
TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (P)
(TKSU P)

PENGERUSI
KETUA SETIAUSAHA NEGARA
(KSN)

TIMBALAN KETUA
PENGARAH PELAJARAN
MALAYSIA (O)

URUS SETIA
CAWANGAN
NAIK PANGKAT
(BPSM)

SETIAUSAHA
BAHAGIAN
(BPSM)

KETUA PENGARAH
PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA

KETUA PENGARAH
PELAJARAN
MALAYSIA

KETUA SETIAUSAHA
PERBENDAHARAAN

URUS SETIA
BP-JPA

T9
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN KEDUA :
LALUAN KERJAYA PPPS

T10
T14

LALUAN PEMANGKUAN DAN KENAIKAN PANGKAT PPPS


y
JUSA C DAN
KE ATAS

GRED

KHAS C

JUSA C

JUSA C

KHAS C

54

54

54

54

54

52

52

52

52

52

52

52

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

44

44

44

44

44

44

44

44

44

41

41

41

41

41

41

41

41

41
X

JENIS
LALUAN

Institut
Bidang umum
Bidang Teknikal Pendidikan
Guru
Bidang
Institut
Pendidikan
Aminuddin
Islam
Baki

HAKIKI

Kolej
Matrikulasi

Ting 6

Pengetua
Cemerlang

Pegawai
Cemerlang

Guru
Cemerlang
(Sekolah
Menengah)

CEMERLANG

Guru
Cemerlang
(Sekolah
Rendah)

Time-Based Time-Based
Biasa
Bekas PPPLD

TIME-BASED

Guru Besar
Bekas PPPLD

KHAS

T10
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT-SYARAT PEMANGKUAN PPPS


BAGI JAWATAN HAKIKI BIDANG UMUM (BU)
SYARAT-SYARAT UMUM

DG44

DG48

DG52

DG54

JUSA

TK1/TK2

TK3

TK4

TK5

DG44

DG48

DG52

DG54

JUSA

5 TAHUN

ii. TELAH DINAIKKAN PANGKAT

DG44

DG48

DG52

DG54

iii. PENGKHUSUSAN BU DIPERINGKAT I.S.M

iv. PEMILIHAN BERDASARKAN KESESUAIAN


SESEORANG CALON MENGIKUT JAWATAN

i.
ii.

iii .
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN


MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT TIGA (3)
TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR
INSTITUSI PINJAMAN PENDIDIKAN (IPP)
LULUS PTK YANG DITETAPKAN
DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN

SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.

TEMPOH PERKHIDMATAN

P
T11

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.GURU PENYELARAS
BISTARI
2.GURU PERPUSTAKAAN
/MEDIA
3.GURU DATA

PPPS GRED DG41 YANG ADA


PENGALAMAN PENTADBIRAN

PEMANGKUAN/
TIME-BASED

GPK TING.6/
GPK/KETUA BIDANG
DG44
PEGAWAI PPD/JPN/
BAHAGIAN GRED
DG44/DG48*
*Nota
Ada pengalaman
sebagai GPK/KB

PEGAWAI PPD/JPN/
BAHAGIAN DG44*
*Nota
Ada pengalaman sebagai GPK/KB

PENGETUA
GRED DG48

PENGETUA CEMERLANG
GRED DG52
PENGETUA
CEMERLANG GRED
DG54/JUSA C

1.GURU DISIPLIN/
KAUNSELOR
2.SETIAUSAHA
PEPERIKSAAN
3.GURU TINGKATAN
4.SETIAUSAHA LDP

GPK/KETUA BIDANG
DG48 (KUP)*/PK
TING.6 DG48
PENGETUA GRED
DG52

Nota
Pegawai dari Bahagian di KPM/JPN/PPD mestilah mempunyai
pengalaman GPK (termasuk Penyelia Petang) atau Ketua Bidang.

*Nota
DG48(KUP) Time-Based
Memegang jawatan
GPK/KB

1.TIMB. PENGARAH JPN GRED DG54


2.TIMB. PENGARAH BHG. DI KPM/
IAB GRED DG54
3.PPD W.PERSEKUTUAN GRED DG54
4.PENGARAH IPGM/KM

T12

SYARAT-SYARAT PEMANGKUAN PPPS BAGI


JAWATAN HAKIKI TINGKATAN 6
SYARAT-SYARAT UMUM

DG44

DG48

DG52

i.

DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN

ii.

MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN


LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR

iii.

BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB

iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA

v.

TK1/TK2

TK3

TK4

DG44

DG48

DG52

TEMPOH PERKHIDMATAN

5 TAHUN

ii. TELAH DINAIKKAN PANGKAT

DG44

DG48

iii. OPSYEN T6 ATAU PENGALAMAN MENGAJAR T6 3 TAHUN

LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM

vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI


PINJAMAN PENDIDIKAN (IPP)
vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.

T13
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT-SYARAT PEMANGKUAN PPPS BAGI


LALUAN PENGETUA CEMERLANG
SYARAT-SYARAT UMUM

DG52

DG54

JUSA C

i. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT


BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR

ii.

iii. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA

iv. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM

v. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP

TK4

TK5

DG52

DG54

JUSA C

DG48

DG52

DG54

iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3


TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%)

iv. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3


TAHUN (40%); PENILAIAN (20%); PEMANTAUAN (20%) DAN
TEMUDUGA (20%)

BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB

vi. LULUS PTK YANG DITETAPKAN


vii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i. TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA SELAMA TIGA (3) TAHUN
SEBAGAI PENGETUA DI GRED DG 48 HAKIKI
ii. TELAH DINAIKAN PANGKAT

T14
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT-SYARAT PEMANGKUAN PPPS BAGI


LALUAN GURU CEMERLANG
SYARAT-SYARAT UMUM

DG44

DG48

DG52

DG54

KHAS

DG 41

ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN


BERDASARKAN LNPT BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR

iii. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB

iv. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA

v.

TK1/TK2

TK3

TK4

TK5

DG44

DG48

DG52

DG54

KHAS

DG41

DG44

DG48

DG 52

DG54

i.

DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN

LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM

vi. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP


vii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN
viii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i. SEKURANG-KURANGNYA 5 TAHUN MENGAJAR TERMASUK
3 TAHUN TERAKHIR MENGAJAR MATA PELAJARAN PAKAR
ii. TELAH DINAIKKAN PANGKAT
iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL
GABUNGAN LNPT 3 TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN
PEMANTAUAN (30%)
iv. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL
GABUNGAN LNPT 3 TAHUN (40%); PENILAIAN (20%);
PEMANTAUAN (20%) DAN TEMUDUGA (20%)

T15
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT-SYARAT PEMANGKUAN PPPS BAGI


LALUAN PEGAWAI CEMERLANG (KUP)
SYARAT-SYARAT UMUM

DG52

DG54

JUSA C

iii. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA

iv.

LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM

v.

BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP

vi.

LULUS PTK YANG DITETAPKAN

TK4

TK5

DG52

DG54

JUSA C

DG48

DG52

DG54

i.
ii.

MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN


LNPT BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB

vii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN


SYARAT-SYARAT KHUSUS
i.

TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN


DI BAHAGIAN-BAHAGIAN DI KPM/ JPN/PPD

ii.

TELAH DINAIKAN PANGKAT

iii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN


LNPT 3 TAHUN (40%); PENILAIAN (35%) DAN TEMUDUGA (25%)
iv.

MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN


LNPT 3 TAHUN (40%); PENILAIAN (50%) DAN TEMUDUGA (10%)

T16
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CARTA ALIRAN URUSAN


PEMANGKUAN
LKPPP Menetapkan Syarat-syarat Pemangkuan
BPSM/Bahagian di KPM/JPN Tentukan Kekosongan Jawatan/Kuota

Hakiki
BPSM Keluar Iklan

Pengetua Cemerlang

Guru Cemerlang

Pegawai Cemerlang

BPSH Keluar Iklan

JNJK Keluar Iklan

UPSM-KPPM Keluar Iklan

Calon Memohon/Ketua Jabatan Cadang


Ketua Jabatan Menapis Permohonan dan Kemuka Kepada Pusat Prosesan
Pusat Prosesan Menapis Calon dan Sediakan Laporan Perakuan Calon
BPSM Menentukan Calon-calon Memenuhi Syarat-syarat Pemangkuan Dan Menyediakan Kertas SC
SC Meluluskan Kertas Cadangan Pemangkuan untuk Pertimbangan LKPPP
BPSM Mengemukakan Kertas Cadangan Pemangkuan Kepada Urus Setia LKPPP di JPA

T17

CARTA ALIRAN PENYEDIAAN ARAHAN


PENEMPATAN PEMANGKUAN (APP) LALUAN HAKIKI
PERKARA

TINDAKAN

MENGENALPASTI KEKOSONGAN

BAHAGIAN/JPN

MENGENAL PASTI CALON DARIPADA SENARAI YANG


DILULUSKAN LKPPP

BAHAGIAN/JPN

MENENTUKAN CADANGAN PENEMPATAN

BAHAGIAN/JPN/UNIT PENGURUSAN
SUMBER MANUSIA (UPSM)

MENGEMUKAKAN CADANGAN PENEMPATAN UNTUK


KELULUSAN KPPM

BAHAGIAN/JPN/UPSM

MELULUSKAN CADANGAN PENEMPATAN

KPPM

MENGEMUKAKAN KELULUSAN CADANGAN PENEMPATAN


UNTUK PENYEDIAAN APP

UPSM

MENYEDIAKAN APP

BPSM

MENANDATANGANI APP

KPPM

MENGELUARKAN APP KEPADA CALON MELALUI KETUA


JABATAN

BPSM

MENGEDAR APP KEPADA CALON

KETUA JABATAN
T18

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CARTA ALIRAN PENYEDIAAN ARAHAN PENEMPATAN


PEMANGKUAN (APP) LALUAN CEMERLANG
PERKARA

TINDAKAN

MENGEMUKAKAN KELULUSAN DARI LKPPP

JPA

MENYEMAK KUOTA

BPSM

MENYEDIAKAN APP

BPSM

MENANDATANGANI APP

KPPM

MENGELUARKAN APP KEPADA CALON MELALUI KETUA


JABATAN

BPSM

MENGEDAR APP KEPADA CALON

BAHAGIAN/JPN
T19

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT LALUAN


HAKIKI DAN CEMERLANG
DG44

DG48

DG52

DG54

JUSA C/
KHAS C

MEMANGKU JAWATAN KENAIKAN PANGKAT


SEKURANG-KURANGNYA ENAM (6) BULAN

MEMENUHI SEMUA SYARAT KENAIKAN PANGKAT


YANG DITETAPKAN DI DALAM SKIM PERKHIDMATAN

iii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN


BERDASARKAN LNPT TIGA (3 ) TAHUN TERAKHIR

iv. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB

v.

TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA

vi. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM

vii. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR


INSTITUSI PINJAMAN PENDIDIKAN (IPP)

TK1/TK2

TK3

TK4

TK5

SYARAT-SYARAT
i.

ii.

viii. LULUS PTK YANG DITETAPKAN


ix.

DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN

T20
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS


LALUAN TIME-BASED GRED DG44 (KUP)
55,000
50,000
45,000
40,000
35,500
12,000
11,500
11,000
10,000
5,000
4,500
4,000
2,000
1,800
1,700
1,600
1,500
1,000
900
800
700
600
300
200
100
0

16,159
11,777

53,801 orang
(2003-2009)
7,030

7,292
6,291
3,531

1,721

2003

2004

2005

2006

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2007

2008

2009

T21

55,000
50,000
45,000
40,000
35,500
12,000
11,500
11,000
10,000
5,000
4,500
4,000
2,000
1,800
1,700
1,600
1,500
1,000
900
800
700
600
300
200
100
0

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS


LALUAN TIME-BASED GRED DG48 (KUP)

12,057 orang
(1998-2009)

2,717

1,111

1,001
958

992

959

933

832

815
751

730

258

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

T23
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS


LALUAN TIME-BASED EX-PPPLD GRED DG44 (KUP)
55,000
50,000
45,000
40,000
35,500
12,000
11,500
11,000

7,243 ORANG
(2008-2009)

10,000
5,000

4,500

*4,534
MASIH
DI JPA

4,000
2,000
1,800
1,700
1,600
1,500
1,000
900
800
700
600
300
200
100

T24

2008

2009

LALUAN PENEMPATAN PPPS


GRED JAWATAN
DG41

PIHAK YANG MENANDATANGANI


ARAHAN
PENGARAH JPN

DG44 DAN KE ATAS

KPPM

LALUAN PERTUKARAN PPPS


GRED JAWATAN

PIHAK YANG MENANDATANGANI


ARAHAN

1.ANTARA BAHAGIAN
.DG44 DAN KE ATAS
.DG41

KPPM
TKPPM (OPERASI)

2.ANTARA NEGERI
.DG44 DAN KE ATAS
.DG41

KPPM
PENGARAH BHGN. SEKOLAH

3.DALAM NEGERI
.DG48 DAN KE ATAS
.DG41 DAN DG44

KPPM
PENGARAH JPN

T25

RUMUSAN KERANGKA LALUAN KERJAYA


PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KC
PENSYARAH
(IAB/IPGM/KM)

PENTADBIR
(K/JPN/PPD/I)

DG 41

DG44

DG44

GPK/PENGETUA

DG48
52C

54C

JC

DG48

DG52

DG54

DG54

52C

54C/KC

DG44

DG48

DG52

TB

H/TB

GURU AKADEMIK
DG44
44C/48C/52C/54C/KC
GURU BIASA

DG52

DG48

T3

DG52

DG41
TB
T26
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN KETIGA :
LALUAN KERJAYA PPPLD

T27

LALUAN KENAIKAN PANGKAT PPPLD


( 6 LALUAN)

PEGAWAI
CEMERLANG

T28
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT DAN KRITERIA PEMANGKUAN


PPPLD BAGI LALUAN HAKIKI
SYARAT-SYARAT UMUM
I. DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN (BAGI URUSAN
PEMANGKUAN KE GRED DG32 SAHAJA);
II. MENCAPAI LNPT TIGA (3) TAHUN 80%;
III. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
IV. LULUS PENGISYTIHARAN HARTA;
V. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG
BERKAITAN; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN.
SYARAT-SYARAT KHUSUS
I. TELAH DINAIKKAN PANGKAT SEBELUM ATAU PADA TARIKH
SURAT SIARAN;
II. CAMPURAN LNPT 80% DAN PENILAIAN 20%; DAN
III. PENGKHUSUSAN DALAM BIDANG TERTENTU (BU/BC/BT).

DGA32

DGA34

DGA29

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

TK1/TK2

TK3

P
DGA32

P
DGA34

DGA29

DGA32

P
P

P
P
T29

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CARTA LALUAN KERJAYA GURU BESAR


1. GURU
PENYELARAS
BISTARI
2. GURU
PERPUSTAKAAN
/ MEDIA
3. GURU DATA
4. GURU DISIPLIN /
BIMBINGAN

GURU AKADEMIK
BIASA
GRED DGA29

PEMANGKUAN /
TIME-BASED

GURU BESAR GRED


DGA32 / GURU
PENOLONG KANAN
GRED DGA32

5. SETIAUSAHA
PEPERIKSAAN
6. GURU DARJAH
7. GURU KANAN
MATA PELAJARAN

PENYELIA GRED
DGA32*

* Nota
Ada pengalaman sebagai
GPK / GB

Pemangkuan
GURU BESAR GRED
DGA34

PENYELIA GRED
DGA34*

GURU BESAR
CEMERLANG
GRED DGA38

* Nota
Ada pengalaman
sebagai GPK / GB

Nota
Penyelia Gred DGA32 berkenaan
mesti mempunyai pengalaman sama
ada sebagai Guru Besar ataupun
Guru Penolong Kanan.

T30
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT DAN KRITERIA PEMANGKUAN BAGI LALUAN


PENGELOLA CEMERLANG PPPLD DGA38 (KUP)
SYARAT-SYARAT UMUM
i. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT
TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
II. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
III. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
IV. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
V. BEBAS SEBAGAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI PINJAMAN PENDIDIKAN
VI. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED BERKAITAN *
VII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i. TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN
SEBAGAI PENGELOLA/ PENYELIA GRED DGA 34; DAN
II. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN LNPT
TIGA (3) TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%).

DGA38

P
P
P
P
P
TK4
P
DGA34
P

Nota : Bagi urusan pemangkuan, calon-calon diberi kelonggaran untuk tidak memenuhi syarat (*)
sehinggalah urusan kenaikan pangkat dilaksanakan.

T31

SYARAT DAN KRITERIA PEMANGKUAN PPPLD BAGI


LALUAN GURU BESAR CEMERLANG DGA38 (KUP)
SYARAT-SYARAT UMUM
i. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT
TIGA (3) TAHUN TERAKHIR
II. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB
III. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA
IV. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM
V. BEBAS SEBAGAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI PINJAMAN
PENDIDIKAN
VI. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED BERKAITAN *
VII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN/ PERKHIDMATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
I. TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN
SEBAGAI GURU BESAR GRED DGA 34
II. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN LNPT
TIGA (3) TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%).

DGA38

P
P
P
P
P
TK4
P
DGA34
P

Nota : Bagi urusan pemangkuan, calon-calon diberi kelonggaran untuk tidak memenuhi syarat (*)
sehinggalah urusan kenaikan pangkat dilaksanakan.

T32

SYARAT DAN KRITERIA PEMANGKUAN


PPPLD LALUAN GURU CEMERLANG
SYARAT-SYARAT UMUM
i. DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN (BAGI URUSAN PEMANGKUAN KE
GRED DGA32 KUP SAHAJA);
ii. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN LNPT
BAGI TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
III BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;

DGA32

DGA34

DGA 29

IV. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;

V. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;

VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;

TK1/TK2

TK3

DGA32

DGA34

DGA29

DGA32

VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED-GRED YANG


BERKAITAN ; DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN
SYARAT-SYARAT KHUSUS
I. BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA LIMA (5) TAHUN / DINAIKAN
PANGKAT
II. MENGAJAR MATA PELAJARAN KEPAKARAN SELAMA TIGA (3) TAHUN
BERTURUT-TURUT
III. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN LNPT 3
TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN PEMANTAUAN (30%)

T33

SYARAT DAN KRITERIA PEMANGKUAN BAGI LALUAN


PEGAWAI CEMERLANG PPPLD
SYARAT-SYARAT UMUM
i. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN BERDASARKAN
LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
ii. BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
iii. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
iv. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
v. BEBAS SEBAGAI PEMINJAM TEGAR INSTITUSI PINJAMAN
PENDIDIKAN;
vi. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED BERKAITAN *;
vii. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN/ PERKHIDMATAN.
SYARAT-SYARAT KHUSUS
i. TELAH BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) TAHUN
SEBAGAI PENGELOLA / PENYELIA GRED DGA 34; DAN
ii. MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL GABUNGAN
LNPT TIGA (3) TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN
PEMANTAUAN (30%).

DGA32 DGA34 DGA38

P
P
P

P
P
P

P
P
P

TK1/2
P

TK3
P

TK4
P

DGA34 DGA34 DGA34

P
T34

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CARTA ALIRAN URUSAN PEMANGKUAN


HAKIKI/CEMERLANG
LKPPP Menetapkan Syarat-syarat Pemangkuan
BPSM/ Bahagian di KPM/ JPN Tentukan Kekosongan Jawatan/ Kuota
Pengelola /
Guru Besar Cemerlang

Hakiki
BPSM Keluar Iklan

BPSH Keluar Iklan

Guru Cemerlang
JNJK Keluar Iklan

Pegawai Cemerlang
UPSM-KPPM Keluar Iklan

Calon Memohon / Ketua Jabatan Cadang


Ketua Jabatan Menapis Permohonan dan Kemuka Kepada Pusat Prosesan

Pusat Prosesan Menapis Calon dan Sediakan Laporan Perakuan Calon


BPSM Menentukan Calon-calon Memenuhi Syarat-syarat Pemangkuan dan Menyediakan Kertas
Pemangkuan / Naik Pangkat
Mesyuarat LKPPP di KPM

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

T35

ALIRAN PROSES PEMANGKUAN PPPLD


LALUAN HAKIKI DI BAHAGIAN/JPN
PERKARA
MENENTUKAN KEKOSONGAN JAWATAN
& ZONING

TINDAKAN
BAHAGIAN/JPN/BPSM

MENGELUARKAN IKLAN

BPSM

MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

CALON

MENAPIS PERMOHONAN

KETUA BHGN/PENGARAH JPN

MEMPERAKUKAN CALON

KETUA BHGN/PENGARAH JPN

MENENTUKAN CALON MEMENUHI


SYARAT-SYARAT PEMANGKUAN

BPSM

MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN PEMANGKUAN


UNTUK PERTIMBANGAN LKPPP, KPM

BPSM

MEMPERTIMBANGKAN DAN MELULUSKAN CALON


PENYEDIAAN SURAT PEMANGKUAN

LKPPP, KPM
BPSM
T36

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ALIRAN PROSES PENEMPATAN PEMANGKUAN PPPLD LALUAN


HAKIKI BAGI CALON-CALON DI BAWAH JABATAN PELAJARAN
NEGERI (JPN)
PERKARA

TINDAKAN

MENYEDIAKAN SENARAI CALON YANG TELAH


DILULUSKAN OLEH LKPPP

BPSM

MENGEMUKAKAN SENARAI CALON KE JPN

BPSM

MENENTUKAN CADANGAN PENEMPATAN

JPN

MENYEDIAKAN APP

JPN

MENANDATANGANI APP

JPN

MENGELUARKAN APP KEPADA CALON

JPN

T37
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT


PPPLD BAGI LALUAN HAKIKI
SYARAT-SYARAT UMUM
I. MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM (6)
BULAN ATAU LEBIH;
II. MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA
MEMANGKU BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
III BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
IV. TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
V. LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
VI. BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
VII. LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG BERKAITAN;
DAN
VIII. DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN.
SYARAT-SYARAT KHUSUS
I. TELAH DINAIKKAN PANGKAT SEBELUM ATAU PADA TARIKH SURAT
SIARAN;
II. CAMPURAN LNPT 80% DAN PENILAIAN 20%; DAN
III. PENGKHUSUSAN DALAM BIDANG TERTENTU (BU/BC/BT).

DGA32

DGA34

P
P
P
P

P
P
P
P

TK1/TK2

TK3

P
DGA32

P
DGA34

DGA29

DGA32

P
P

P
P
T38

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SYARAT DAN KRITERIA KENAIKAN PANGKAT PPPLD


BAGI LALUAN GURU CEMERLANG
i.
ii.
iii
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
i.
ii.
iii.

SYARAT-SYARAT UMUM
DGA32 DGA34 DGA38
MEMANGKU SEKURANG-KURANGNYA UNTUK TEMPOH ENAM (6)
P
P
P
BULAN ATAU LEBIH;
MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG DITETAPKAN SEMASA MEMANGKU
P
P
P
BERDASARKAN LNPT TIGA (3) TAHUN TERAKHIR;
BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB;
P
P
P
TELAH MENGISYTIHARKAN HARTA;
P
P
P
LULUS TAPISAN KEUTUHAN SPRM;
P
P
P
BEBAS DARIPADA SENARAI PEMINJAM TEGAR IPP;
P
P
P
LULUS PTK YANG DITETAPKAN MENGIKUT GRED YANG
TK1/TK2
TK3
TK4
BERKAITAN;
DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN / PERKHIDMATAN
P
P
P
SYARAT-SYARAT KHUSUS
DGA32 DGA34 DGA38
BERKHIDMAT SEKURANG-KURANGNYA LIMA (5) TAHUN/
DGA29 DGA32 DGA34
DINAIKAN PANGKAT
MENGAJAR MATA PELAJARAN KEPAKARAN SELAMA TIGA (3) TAHUN
P
BERTURUT-TURUT
MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN 80% HASIL
GABUNGAN LNPT 3 TAHUN (40%); PENILAIAN (30%) DAN
P
P
P
PEMANTAUAN (30%)
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

T38

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPLD LALUAN


TIME-BASED GRED DGA32 (KUP)
55,000
50,000

52,406

45,000
40,000
35,500

34,795

12,000
11,500

121,782 orang
(1998-2008)

11,000
10,000

11,397

11,082

5,000
4,500

4,777

4,000
2,000
1,800

1,968

1,700
1,600

1,600

1,500
1,000

1,065

1,086

900
800

806

700

799

600
300
200
100
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

T40
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LALUAN PENEMPATAN PPPLD


GRED JAWATAN

PIHAK YANG MENANDATANGANI


ARAHAN

DGA29

PENGARAH JPN

DGA32 / DGA34

PENGARAH JPN

DGA38

TKPPM (OPERASI)

LALUAN PERTUKARANAN PPPLD


GRED JAWATAN

PIHAK YANG MENANDATANGANI


ARAHAN

1.ANTARA BAHAGIAN
. DGA29 HINGGA DGA38

TKPPM (OPERASI)

2.ANTARA NEGERI
.DGA29
.DGA32 / DGA34 / DGA38

PENGARAH BHGN. SEKOLAH


TKPPM (OPERASI)

3.DALAM NEGERI
.DGA29 HINGGA DGA34
.DGA38

PENGARAH JPN
TKPPM (OPERASI)

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

T41

KERANGKA LALUAN KERJAYA PEGAWAI PERKHIDMATAN


PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD)
DGA38(PG)
PENGELOLA

* PEGAWAI
CEMERLANG

DGA 29

DGA34

DGA32

GPK/GURU BESAR

DGA34

DGA32

DGA38

DGA34
DGA38(GBC)

DGA32(GC)

DGA34(GC)

DGA38(GC)

GURU BIASA
DGA32(TB)

T42

BAHAGIAN KELIMA :

ISU-ISU YANG BERBANGKIT BERHUBUNG DENGAN


BAHAGIAN
KEEMPAT
: ISU-ISU
BERBANGKIT
LALUAN
KERJAYA
PEGAWAIYANG
PERKHIDMATAN
BERHUBUNG
DENGAN LALUAN
PENDIDIKAN
SISWAZAH (PPPS).
KERJAYA PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PPP)

2009
2007 KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
PELAJARAN
MALAYSIA
PELAJARAN
MALAYSIA

T70
T42

ISU PERTAMA : KELEWATAN MENYELESAIKAN URUSAN PEMANGKUAN DAN


PENGELUARAN ARAHAN PENEMPATAN PEMANGKUAN JAWATAN-JAWATAN
KENAIKAN PANGKAT

SEBAB-SEBAB BERLAKU KELEWATAN


1. KELEWATAN MENDAPAT INPUT DARIPADA JPN/BHG
2. KELEWATAN URUS SETIA NAIK PANGKAT DI BPSM
3. TAPISAN KEUTUHAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH
MALAYSIA (SPRM)
4. PIHAK-PIHAK TERTENTU KERAP MEMOHON PINDAAN ARAHAN
PENEMPATAN PEMANGKUAN

T44
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.

KELEWATAN MENDAPAT INPUT DARIPADA JPN/BHG

CONTOH (A)

URUSAN PEMANGKUAN TING.6 FASA 1 2007/2008

Tarikh

Perkara

07.11.2007
31.12.2007

Taklimat urusan T6 oleh BPSM


Tarikh akhir JPN / Bhg. Kemukakan perakuan ke BPSM

Status Penerimaan Perakuan Dari JPN / Bhg

Negeri

Tarikh Terima

Negeri

Tarikh Terima

1.BP Khas
2.Kluster
3.Putrajaya
4.Perlis
5.Labuan
6.Sabah
7.Melaka
8.Terengganu
9.N.Sembilan
10.BPTV

11.03.2008
11.03.2008
11.03.2008
11.03.2008
11.03.2008
26.03.2008
07.05.2008
06.05.2008
08.05.2008
13.05.2008

11.Johor
12.Kelantan
13.K.Lumpur
14.Pahang
15.Perak
16.BPI
17.Sarawak
18.Kedah
19.P.Pinang
20.Selangor

13.05.2008
14.05.2008
16.05.2008
29.05.2008
18.06.2008
11.07.2008
14.08.2008
19.11.2008
03.11.2008
26.11.2008

T45
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH (B) URUSAN PEMANGK/BHUAN GRED DG48 KE DG52 BIDANG UMUM/


BIDANG TEKNIKAL
DAN BIDANG
PENDIDIKAN ISLAM
TARIKH
30.04.2009
30.06.2009

PERKARA
SURAT SIARAN DIEDARKAN KEPADA SEMUA JPNG
TARIKH AKHIR JPN/BHG KEMUKAKAN PERAKUAN KE BPSM
JPN/BHG

TARIKH
TERIMA

JPN/BHG

TARIKH
TERIMA

22.05.2009

JPN KEDAH

13.07.2009

26.06.2009
26.06.2009

JPN PULAU PINANG


JPN PERAK

13.07.2009
15.07.2009

LEMBAGA PEPERIKSAAN

29.06.2009
01.07.2009

JPN JOHOR
JPN PAHANG

16.07.2009
17.07.2009

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

01.07.2009

JPWP LABUAN

21.07.2009

JPN SARAWAK

02.07.2009

21.07.2009

JPN TERENGGANU

06.07.2009

BHGN PERNCNGN & PNYLIDIKN


DASAR PND
JPN MELAKA

JPN SABAH
JPN PERLIS

06.07.2009
07.07.2009

JPN SELANGOR
JPWP PUTRAJAYA

29.07.2009
30.07.2009

BHGN PEND TEKNIK & VOKASIONAL

09.07.2009

JPN N. SEMBILAN

05.08.2009

BHGN PENG SEK BERASRAMA PENUH/


KLUSTER
JPN KELANTAN

09.07.2009

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN


KUALITI

20.08.2009

MAJLIS BUKU KEBANGSAAN MALAYSIA


BAHAGIAN BUKU TEKS
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
JPWP K. LUMPUR

22.07.2009

10.07.2009

TARIKH

PERKARA

03.09.2009
02.10.2009

KERTAS CADANGAN PEMANGKUAN DIBENTANGKAN DI SEARCH COMMITTEE


KEMUKAKAN KERTAS PERAKUAN KE JPA
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

T46

CONTOH (C) URUSAN PEMANGKUAN GRED DG 44 KE DG48 BIDANG UMUM/ BIDANG TEKNIKAL DAN
BIDANG PENDIDIKAN ISLAM
TARIKH
PERKARA
29.04.2009 SURAT SIARAN DIEDARKAN KEPADA SEMUA JPN/BHG
30.06.2009 TARIKH AKHIR JPN/BHG KEMUKAKAN PERAKUAN KE BPSM
JPN/BHG
TARIKH
JPN/BHG
TERIMA
PEJABAT TIMBALAN MENTERI, KPM

21.05.2009

BAHAGIAN DASAR DAN HUBUNGAN


ANTARABANGSA

26.05.2009

MAKTAB TENTERA DIRAJA

27.05.2009

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

TARIKH
TERIMA

LEMBAGA PEPERIKSAAN
MALAYSIA
JPN WP KUALA LUMPUR

01.07.2009

03.07.2009

28.05.2009

BAHAGIAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
JPN SARAWAK

BAHAGIAN PENDIDIKAN SWASTA

03.06.2009

JPN SABAH

06.07.2009

JABATAN PENJARA MALAYSIA

10.06.2009

JPN TERENGGANU

06.07.2009

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH


BERASRAMA PENUH/KLUSTER

16.06.2009

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN


PENILAIAN KOMPETENSI

07.07.2009

BIRO TATANEGARA JPM

17.06.2009

JPN PERLIS

07.07.2009

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER


MANUSIA, KPT

18.06.2009

JPN WP LABUAN

09.07.2009

BAHAGIAN KEWANGAN KPM

22.06.2009

JPN PULAU PINANG

13.07.2009

MAKTAB POLIS DIRAJA MALAYSIA

25.06.2009

JPN PAHANG

13.07.2009

01.07.2009

04.07.2009

T47
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SAMBUNGAN
JPN/BHG

TARIKH
TERIMA

JPN/BHG

TARIKH
TERIMA

BAHAGIAN BUKU TEKS

26.06.2009

JPN KELANTAN

13.07.2009

BAHAGIAN PERKEMBANGAN KOKURIKULUM

26.06.2009

JPN KEDAH

13.07.2009

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

29.06.2009

JPN NEGERI SEMBILAN

15.07.2009

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

30.06.2009

JPN PERAK

15.07.2009

BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS

30.06.2009

JPN WP PUTRAJAYA

15.07.2009

BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING, KPM

30.06.2009

JPN MELAKA

16.07.2009

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN


KOMPETENSI, KKM

30.06.2009

JPN SELANGOR

16.07.2009

BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM

30.06.2009

BHG.PERANCANGAN &
PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN

20.07.2009

BAHAGIAN MATRIKULASI, KPM

01.07.2009

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

28.07.2009

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN


VOKASIONAL

01.07.2009

JPN JOHOR

24.08.2009

TARIKH

PERKARA

03.09.2009
20.10.2009

KERTAS CADANGAN PEMANGKUAN DIBENTANGKAN DI SEARCH COMMITTEE


KEMUKAKAN KERTAS PERAKUAN KE JPA

T48
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2.

KELEMAHAN URUS SETIA NAIK PANGKAT DI BPSM


URUS SETIA MENGAMBIL TANGGUNGJAWAB JPN/BHG UNTUK
MEMPERBETULKAN MAKLUMAT YANG TIDAK LENGKAP MELALUI:
a. TELEFON
b. MEMASUKKAN DATA KE DALAM SOFTCOPY YANG DITERIMA.

JADUAL KERJA YANG KURANG MANTAP.


SEKARANG
MENYIAPKAN KERTAS CADANGAN SEARCH COMMITTEE DALAM TEMPOH
2 BULAN DARIPADA PERAKUAN LENGKAP DITERIMA

T49
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3.SENARAI PERAKUAN TAPISAN KEUTUHAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN MALAYSIA (SPRM)


BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS/PPPLD YANG BELUM MENERIMA JAWAPAN
DARIPADA SPRM SEHINGGA
7 JANUARI 2010

BIL
1

URUSAN
PPPS
GRED DG52 - DG54
GRED DG48 - DG52
GRED DG44 - DG48
GRED DG41 - DG44
PPPLD
GRED DGA29 - DGA32
GRED DGA32 - DGA34
JUMLAH

BIL. CALON
32
48
1,155
11,101
2,524
135
14, 995
T50

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4. PIHAK-PIHAK TERTENTU KERAP MEMOHON PINDAAN ARAHAN PENEMPATAN


PEMANGKUAN

PEMANGKUAN DG48 DI IPGM (BPSM


TERIMA PADA 09.09.2008)

CONTOH:

a) PINDAAN PERTAMA
b) PINDAAN KEDUA
c) PINDAAN KETIGA
d) PINDAAN KEEMPAT
e) PINDAAN KELIMA
f) PINDAAN KEENAM
g) PINDAAN KETUJUH

- 10.10.2008
- 18.10.2008
- 31.12.2008
- 02.01.2009
- 07.01.2009
- 09.01.2009
- 15.01.2009
T51

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KEDUA : KELEWATAN MENYELESAIKAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI


PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG SEDANG MEMANGKU JAWATAN
KENAIKAN PANGKAT
PERKARA
Memperakukan Calon Yang Layak
Menetukan Calon Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat
Yang Ditetapkan oleh LKPPP Dan Menyediakan Kertas
Cadangan Kenaikan Pangkat
Meluluskan Kertas Cadangan Kenaikan Pangkat Untuk
Pertimbangan LKPPP

TINDAKAN
Ketua Jabatan

BPSM

Search Committee KPM

Mengemukakan Kertas Cadangan Kenaikan Pangkat


Kepada Urus setia LKPPP di JPA

BPSM

Mempertimbang Dan Meluluskan Cadangan Kenaikan


Pangkat

LKPPP

Meluluskan Senarai Tapisan Keutuhan

SPRM

Pemakluman Keputusan Kepada Calon

BPSM
T52

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tarikh

Perkara

05.06.2009
26.06.2009

SURAT SIARAN DIEDARKAN KEPADA SEMUA JPN/BHG


TARIKH AKHIR JPN / BHG. KEMUKAKAN PERAKUAN KE BPSM

STATUS PENERIMAAN PERAKUAN DARI JPN/BHG.

JPN/BHG
1.Bhgn Pendidikan Khas
2.JPWP K.Lumpur
3.Bhgn Pbangunan Kurikulum
4.Bhgn Pbngunn & Pnilaian Kpetsi
5.Bhgn Buku Teks
6.Shgn Pddkn Teknik & Vokasional
7.Bhgn Sukan,Seni & KoKurikulum
8.JPN Kedah
9.Bhgn Matrikulasi
10.JPN Terengganu
11.JPN Perlis

Tarikh
Terima
16.06.2009
24.06.2009
24.06.2009
25.06.2009
26.06.2009
26.06.2009
30.06.2009
02.07.2009
02.07.2009
06.07.2009
07.07.2009

JPN/BHG
12.Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti
13.JPN Melaka
14.JPN Pahang
15.JPN Sarawak
16.JPN Perak
17.JPN Johor
18.JPN Selangor
19.JPN P.Pinang
20.JPN N.Sembilan
21.JPN Kelantan
22.Bhgn Teknologi Pendidikan

Tarikh
Terima
09.07.2009
22.07.2009
23.07.2009
28.07.2009
30.07.2009
03.08.2009
10.08.2009
18.08.2009
18.08.2009
25.08.2009
28.08.2009

STATUS TINDAKAN SUSULAN OLEH BPSM.

Tarikh

Perkara

03.09.2009
11.09.2009

KERTAS CADANGAN PEMANGKUAN DIBENTANGKAN DI SEARCH COMMITTEE


KEMUKA KERTAS PERAKUAN KE JPA
T53
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH (B) URUSAN KENAIKAN PANGKAT DG48 (BU,/BT/BPI)


YANG MEMANGKU PADA 25 OGOS 2008 BAGI TAHUN 2008/2009
STATUS PENERIMAAN PERAKUAN DARI JPN/BHG:
TARIKH

PERKARA

27.04.2009
08.05.2009

SURAT SIARAN DIEDARKAN KEPADA SEMUA JPN/BHG


TARIKH AKHIR JPN/BHG KEMUKAKAN PERAKUAN KE BPSM

BHG. PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

TARIKH
TERIMA
06.05.2009

JPN WP LABUAN

TARIKH
TERIMA
21.05.2009

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

07.05.2009

JPN KELANTAN

21.05.2009

BHG. PENDIDIKAN SWASTA

07.05.2009

JPN MELAKA

22.05.2009

BHG. PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

08.05.2009

22.05.2009

BHG. BUKU TEKS

08.05.2009

BHG. PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA


PENUH/KLUSTER
JPN WP KUALA LUMPUR

BHG. PEMBANGUNAN KOKURIKULUM

08.05.2009

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

26.05.2009

BHG. PENDIDIKAN KHAS

08.05.2009

BAHAGIAN SUKAN, SENI DAN KOKURIKULUM

28.05.2009

JPN SEMBILAN

08.05.2009

JPN PAHANG

02.06.2009

JPN KEDAH

11.05.2009

JPN TERENGGANU

04.06.2009

JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI

12.05.2009

JPN PULAU PINANG

10.06.2009

JPN SELANGOR

19.05.2009

JPN SABAH

12.06.2009

JABATAN PENJARA MALAYSIA

21.05.2009

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

25.06.2009

JPN PERAK

21.05.2009

JPN SARAWAK

10.07.2009

JPN JOHOR

21.05.2009

JPN/BHG

TARIKH
03.09.2009
09.09.2009

JPN/BHG

24.05.2009

PERKARA
KERTAS CADANGAN DIBENTANGKAN DI SEARCH COMMITTEE
KEMUKA KERTAS PERAKUAN KE JPA

T54

Tarikh

Perkara

14.07.2009
01.08.2009

SURAT SIARAN DIEDARKAN KEPADA SEMUA JPN/BHGN


TARIKH AKHIR JPN / BHG. KEMUKAKAN PERAKUAN KE BPSM

STATUS PENERIMAAN PERAKUAN DARI JPN/BHG.

JPN/BHG

Tarikh
Terima

1.Lembaga Peperiksaan Malaysia


2.JPN Perlis
3.JPN Kelantan
4.Bhgn Pengurusan Sekolah
Harian
5.JPN Melaka
6.JPN Kedah
7.JPN Terengganu
8.JPN Selangor
9.JPN WP Kuala Lumpur
10.JPN Johor
11.JPN Perak
TARIKH
05.01.2010
15.01.2010

31.07.2009
03.08.2009
13.08.2009
14.08.2009
17.08.2009
24.08.2009
19.08.2009
20.08.2009
04.09.2009
18.09.2009
11.09.2009

JPN/BHG
12.Bhgn Pendidikan Khas
13.Bhgn Pngrsn Sklh Basrama Pnh/Kluster
14.JPN Pahang
15.JPN Sarawak
16.Bhgn Sukan, Seni & Kokurikulum
17.Bhgn Pddkn Teknik & Vokasional
18.Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti
19.JPN P.Pinang
20.Bhgn Pendidikan Islam
21.JPN Sabah

Tarikh
Terima
05.10.2009
02.10.2009
09.10.2009
12.10.2009
14.10.2009
20.10.2009
22.10.2009
23.10.2009
27.10.2009
23.11.2009

PERKARA
KERTAS CADANGAN DIBENTANGKAN DI SEARCH COMMITTEE
DIJANGKA DIKEMUKA KERTAS PERAKUAN KE JPA
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

T55

CONTOH (D) URUSAN KENAIKAN PANGKAT TINGKATAN 6 FASA 1 TAHUN 2007/2008


STATUS PENERIMAAN PERAKUAN DARI JPN/BHG:
TARIKH
PERKARA
11.06.2009

SURAT SIARAN DIEDARKAN KEPADA SEMUA JPN/BHG

16.7.2009

TARIKH TUTUP KEMUKAKAN PERAKUAN)


JPN/BHGN

JPN W.P. LABUAN


JPN W.P. PUTRAJAYA

TARIKH
TERIMA
-

JPN/BHGN
JPN N.SEMBILAN
BHGN. PENDIDIKAN ISLAM

BHGN. PEND. TEKNIK & VOKASIONAL

JPN KELANTAN

BHGN. PENDIDIKAN KHAS

JPN TERENGGANU

JPN KEDAH

01.06.2009
dan
JPN MELAKA
16.07.2009

TARIKH TERIMA
7/15/2009
8/13/2009
11.09.2009
(TIDAK LENGKAP)
18.09.2009 dan
04.01.2010
9/29/2009
02.10.2009
(TIDAK LENGKAP)
10/12/2009

JPN W.P. KUALA LUMPUR

6/2/2009

JPN PERAK

JPN PERLIS

6/9/2009

JPN SELANGOR

JPN SARAWAK

6/25/2009 JPN JOHOR

15.10.2009 dan 24.12.2009

JPN PULAU PINANG

6/30/2009 JPN SABAH

22.10.2009
(TIDAK LENGKAP)

JPN PAHANG

7/9/2009

BHGN. PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA
PENUH/KLUSTER

17.11.2009
(TIDAK LENGKAP)
T56

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

URUSAN KENAIKAN PANGKAT TINGKATAN 6 FASA 1 TAHUN 2007/2008 (SAMB..)


TARIKH

PERKARA

3.9.2009

KERTAS CADANGAN KENAIKAN PANGKAT BAGI NEGERI PERLIS, MELAKA, W.P. LABUAN DAN W.P.
KUALA LUMPUR DIBENTANGKAN DI SEARCH COMMITTEE

14.09.2009

KERTAS CADANGAN DIKEMUKAKAN KE JPA

17.12.2009

KERTAS CADANGAN KENAIKAN PANGKAT BAGI NEGERI JOHOR, KELANTAN , PAHANG,


TERENGGANU, KEDAH, SELANGOR, NEGERI SEMBLAN, SARAWAK, PERAK , SABAH, PULAU
PINANG, BHG. PENDIDIKAN ISLAM DAN BHGN. PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
DIKEMUKAKAN KEPADA SEARCH COMMITTEE SECARA EDARAN

15.1.2010

DIJANGKA DIKEMUKA KERTAS PERAKUAN KE JPA

T57
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KELEMAHAN URUS SETIA NAIK


PANGKAT DI BPSM
TIADA TEMPLATE DALAM PENYEDIAAN KERTAS
PERAKUAN
CONTOH :
PSU (NP) S1 (2) - DG52
PSU (NP) S1 (3) - DG48
PSU (NP) S1 (4) - DG44
AKIBATNYA:
MESYUARAT PRA SEARCH COMMITTEE MENOLAK KERTAS
CADANGAN KERANA FORMAT YANG PELBAGAI.
T58
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3.

SENARAI PERAKUAN TAPISAN KEUTUHAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN


RASUAH MALAYSIA (SPRM) BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPPS/PPPLD YANG
BELUM MENERIMA JAWAPAN DARIPADA SPRM SEHINGGA 7 JANUARI 2010

BIL
1

URUSAN
PPPS
GRED DG52 - DG54
GRED DG48 - DG52
GRED DG44 - DG48
GRED DG41 - DG44
PPPLD
GRED DGA29 - DGA32
GRED DGA32 - DGA34
JUMLAH

BIL. CALON
32
48
1,155
11,101
2,524
135
14, 995
T59

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KETIGA : URUSAN PEMANGKUAN/KENAIKAN PANGKAT YANG MASIH BELUM


DIPERTIMBANGKAN OLEH LKPPP DI JPA (SEHINGGA 07.01.2010)
BIL

GRED

KENAIKAN
PANGKAT

PEMANGKUAN

JUMLAH

1.

PPPS Gred JUSA C dan ke


atas

16

21

2.

PPPS Gred DG48 ke DG52

188

636

824

3.

PPPS Gred DG44 ke DG48

1,191

961

2,152

4.

PPPS Gred DG41 ke DG44

7,751

9,352

17,103

JUMLAH KESELURUHAN

9,146

10,954

20,100

T60
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KEEMPAT : TINDAKAN BAHAGIAN HANYA MEMPERAKUKAN SEBAHAGIAN


SAHAJA CALON-CALON DAN SEOLAH-OLAH TERLUPA MEMPERAKUKAN
CALON LAIN YANG LAYAK DALAM URUSAN KENAIKAN PANGKAT

CONTOH:

URUSAN KENAIKAN PANGKAT DARIPADA GRED


DG48 KE GRED DG52.
CALON

YANG SEPATUTNYA DIPERAKUKAN ADALAH


SERAMAI 40 ORANG.
PADA 13 MEI 2009 23 CALON DIPERAKUKAN.
PADA 12 OKTOBER 2009 17 CALON DIPERAKUKAN.
T61
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KELIMA : BILANGAN CALON DIPERAKUI UNTUK URUSAN PEMANGKUAN


JAUH MELEBIHI DARIPADA BILANGAN KEKOSONGAN JAWATAN
HAKIKI YANG SEDIA ADA (SEBELUM 24 JUN 2009)
GRED

BIL.CALON YANG
DILULUSKAN
PEMANGKUAN OLEH
LKPPP

BIL.CALON YANG
SUDAH MENDAPAT
PENEMPATAN
PEMANGKUAN

BIL . CALON
YANG BELUM
MENDAPAT
PENEMPATAN
PEMANGKUAN

TARIKH SAH
KELULUSAN
PEMANGKUAN

DG48

3,413

843

2,570

24.08.09

DG52

781

315

466

24.08.09

DG 54

55

20

35

25.03.10

4,249

1,178

3,071

JUMLAH

T62
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENAMBAHBAIKAN
CONTOH:

1 jawatan kosong

:
:

1 calon peraku
5 calon simpanan

Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Kementerian


Pelajaran Malaysia bil. 9/2009 bertarikh 24
Jun 2009

T63
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KEENAM: TEMPOH SAHLAKU KELULUSAN PEMANGKUAN DAN DASAR


PENEMPATAN PEMANGKUAN CALON GRED DG48, DG52 DAN DG54
(A) TEMPOH SAH LAKU 1 TAHUN

LKPPP TELAH MENETAPKAN BAHAWA SENARAI PEMANGKUAN SAH


DIGUNAKAN BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN MULAI TARIKH SURAT
PENYIARAN PEMANGKUAN DIKELUARKAN.
JPA BIL. JPA.(S)NP.134./8/3-4 Klt. 9 (9) BERTARIKH 9 MAC 2006
(B) DASAR PENEMPATAN PEMANGKUAN GRED DG48, DG52 DAN DG54

LKPPP TELAH MENETAPKAN BAHAWA PENGELUARAN ARAHAN


PEMANGKUAN MESTILAH MENGIKUTI SENARAI MERIT SEBAGAIMANA
YANG TELAH DILULUSKAN OLEH LKPPP.
JPA BIL. JPA.(S)NP.134./8/3-4 Klt. 12 /s.k 7(4) BERTARIKH 6 APRIL 2009
T64
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KETUJUH: ISU SWOPPING JAWATAN NAIK PANGKAT


DASAR LKPPP:

SESUATU JAWATAN KENAIKAN PANGKAT HANYA BOLEH DIISI


OLEH CALON YANG TELAH DILULUSKAN PEMANGKUAN
OLEH LKPPP ATAUPUN OLEH CALON YANG TELAH BERADA
DI ATAS GRED YANG SETARA DENGAN GRED JAWATAN
KENAIKAN PANGKAT TERSEBUT.
APA YANG BERLAKU:

CALON YANG TIDAK DILULUSKAN PEMANGKUAN OLEH


LKPPP DITEMPATKAN MENGISI JAWATAN NAIK PANGKAT DI
GRED YANG LEBIH TINGGI DARIPADA GRED HAKIKI CALON
TERSEBUT.
T65
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SENARAI NAMA PPPS GRED DG48 MEMANGKU GRED


DG52 YANG MENYANDANG JAWATAN GRED DG54
BIL

NAMA
JAWATAN

BIL

NAMA
JAWATAN

DATIN PAISAH BT HJ. YUSOFF


TIMBALAN PENGARAH PRODUKSI
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

ABDULLAH BIN MAD YUNUS


TIMBALAN PENGARAH
PENGURUSAN SEKOLAH
BAHAGIAN SEKOLAH HARIAN

MOHAMAD ZAKI BIN MOHD YUSOF


TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN
PEJABAT PELAJARAN W.PERSEKUTUAN
LABUAN

DR. MASNAH BT ALI MUDA


TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN

DATO MAZLAN BIN MOHAMAD


PENGARAH
INSTITUT PERGURUAN TENGKU
AMPUAN AFZAN
KUALA LIPIS, PAHANG

JAMALUDDIN ABDULLAH
TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN
PEJABAT PELAJARAN
BANGSAR/PUDU,KUALA LUMPUR
T66

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEPUTUSAN MESYUARAT PENGURUSAN


TERTINGGI BIL 9/2009 (24 JUN 2009)
1.

PEGAWAI GRED DG48 MEMANGKU GRED DG52 YANG BERADA


DI JAWATAN GRED DG54 TERUS DIKEKALKAN DI JAWATAN
GRED DG54 BERKENAAN;

2.

GRED JAWATAN DG54 YANG DISANDANG OLEH PEGAWAI


GRED DG48 MEMANGKU GRED DG52 DIPINDAHKAN SECARA
PENTADBIRAN KE BAHAGIAN/AGENSI YANG LAIN DAN
BERSESUAIAN, DAN GRED JAWATAN YANG SETARAF (GRED
DG52) DIPINDAHKAN KE ORGANISASI DI MANA PEGAWAI
BERKENAAN BERADA.

T67
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BIL

PPPS GRED DG48 MEMANGKU DG52 YANG


MENYANDANG JAWATAN GRED DG54

BIL

PPPS GRED DG52 YANG DILULUSKAN MEMANGKU GRED


DG54

DATIN PAISAH BT HJ. YUSOFF


TIMBALAN PENGARAH PRODUKSI
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

MISTRINE BT. RADIN


KETUA NAZIR NEGERI
JEMAAH NAZIR NEGERI SABAH

MOHAMAD ZAKI BIN MOHD YUSOF


TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN
PEJABAT PELAJARAN W.PERSEKUTUAN LABUAN

WAHIDA BT. ABDULLAH @ PEH SO GIM


KETUA NAZIR NEGERI
JEMAAH NAZIR NEGERI SELANGOR

DATO MAZLAN BIN MOHAMAD


PENGARAH
INSTITUT PERGURUAN TENGKU AMPUAN AFZAN
KUALA LIPIS, PAHANG

MOHD MUSTAFA BIN AHMAD


KETUA SEKTOR JAMINAN KUALITI
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERLIS

JAMALUDDIN ABDULLAH
TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN
PEJABAT PELAJARAN BANGSAR/PUDU,KUALA LUMPUR

MAIMUNAH BT SUHAIBUL
KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

ABDULLAH BIN MAD YUNUS


TIMBALAN PENGARAH
PENGURUSAN SEKOLAH
BAHAGIAN SEKOLAH HARIAN

HJH. NURI BINTI UDIN


KETUA SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH
JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

DR. MASNAH BT ALI MUDA


TIMBALAN PENGARAH PENGURUSAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN

HJH. MAIMUNAH BINTI TAIB


KETUA SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG
T68

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KELAPAN: PROSES PENGISIAN JAWATAN GURU BESAR


LKPPP
SENARAI NAMA CALON
LULUS KEPADA JPN

SETUJU

TAWARAN KEPADA
CALON LULUS

LAPOR DIRI
SETUJU

TOLAK
LAMPIRAN SETUJU/TOLAK

TAWARAN KEPADA
CALON SIMPANAN

LAPOR DIRI

TOLAK
LAMPIRAN SETUJU/TOLAK

TAWARAN KEPADA
CALON DI LUAR ZON
PERAKU KEPADA
URUS SETIA
T69
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH:

T70
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH:

T71
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KESEMBILAN:

CALON-CALON TERCICIR DALAM URUSAN KENAIKAN


PANGKAT TIME-BASED

CONTOH:

2005 - LAYAK DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN


2008 - BPSM TERIMA PERAKUAN DARIPADA KETUA
JABATAN (JPN PULAU PINANG, JPN KELANTAN,
JPN JOHOR, JPN MELAKA, KUALA LUMPUR)
AKIBAT:

a) CALON TERTINGGAL DALAM URUSAN KENAIKAN


PANGKAT; DAN
b) LAMBAT AMBIL PTK SETERUSNYA

T72
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KESEPULUH:

PUSAT PEMPROSESAN URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT


LKPPP Menetapkan Syarat-syarat Pemangkuan
BPSM/Bahagian di KPM/JPN Tentukan Kekosongan Jawatan/Kuota

Hakiki
BPSM Keluar Iklan

Pengetua Cemerlang

Guru Cemerlang

Pegawai Cemerlang

BPSH Keluar Iklan

JNJK Keluar Iklan

UPSM-KPPM Keluar Iklan

Calon Memohon/Ketua Jabatan Cadang


Ketua Jabatan Menapis Permohonan dan Kemuka Kepada Pusat Prosesan
Pusat Prosesan Menapis Calon dan Sediakan Laporan Perakuan Calon
BPSM Menentukan Calon-calon Memenuhi Syarat-syarat Pemangkuan Dan Menyediakan Kertas SC
SC Meluluskan Kertas Cadangan Pemangkuan untuk Pertimbangan LKPPP
BPSM Mengemukakan Kertas Cadangan Pemangkuan Kepada Urus Setia LKPPP di JPA
T73
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KESEBELAS : BHG/JPN TIDAK MEMATUHI FORMAT PENGISIAN MAKLUMAT


URUSAN PEMANGKUAN/NAIK PANGKAT YANG TELAH
DITETAPKAN OLEH LKPPP DI JPA
CONTOH BORANG PERAKUAN YANG BETUL

LAMPIRAN B

NAMA SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH


URUSAN : KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG52 (BIDANG UMUM)
BIL

NAMA PEGAWAI
NO KAD PENGENALAN
KELULUSAN / PENGKHUSUSAN
UNIVERSITI/TAHUN
GELARAN JAWATAN /
TEMPAT BERTUGAS/

TARIKH
LAHIR /
UMUR

Nur Amirah binti Abdullah


570120-05-5650
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Pentadbiran
UKM 1982

20.01.1957

TARIKH
LANTIK KE
GRED DG41

TARIKH NAIK
PANGKAT KE
GRED DG48
TARIKH
MEMANGKU
JAWATAN GRED
DG52

1.7.1983

52 th

13.12.2003

MARKAH LAPORAN NILAIAN


PRESTASI TAHUNAN

2006
(20%)

2007
(35%)

2008
(45%)

93.37
(18.67)

93.37
(32.68)

94.37
(42.47)

JUMLAH
LNPT
(80%)

75.06

PRESTASI
MARKAH
KEPUTUSAN
KHAS 2009 KESELURUHA
PTK/
N
ARAS /
TARIKH
LULUS
(100%)

91.00
(18.20)

25.03.2008

93.26

Lulus

PERAKUAN
PERAKUAN
KEMENTERIAN
URUS
SETIA

Diperaku

Diperaku

Aras III
16 .12.2005

Ketua Sektor
Penaziran Kepimpinan Institut Pendidikan
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
Kementerian Pelajaran Malaysia

Adalah disahkan bahawa maklumat di atas adalah benar dan tepat.


Disediakan Oleh

Disemak Oleh

Disahkan Oleh

Tandatangan

Tandatangan

Tandatangan

Nama Pegawai

Nama Pegawai :

Nama Pegawai :

Jawatan

Jawatan

Jawatan

Tarikh

Tarikh

Tarikh

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

T74

CONTOH BORANG PERAKUAN YANG TIDAK LENGKAP:

T75
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH BORANG PERAKUAN YANG TIDAK LENGKAP:

T76
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH BORANG PERAKUAN YANG SALAH:

T77
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KEDUA BELAS : KES PPPS SENIOR DG41, EX-PPPLD TIDAK BERPUAS HATI DENGAN
PENETAPAN MATAGAJI PERMULAAN GRED DG44
DG 41
(1.1.1999)

DG 41
(1.1.2000)

DG 41
(1.1.2001)

9+3=12

8+3=11

7+3=10

PIT14
(RM 2871.70)

PIT13
(RM 2781.70)

PIT12
(RM 2690.70)

Para 5.1 PP14/2007 Menetapkan Gaji


Permulaan DG44 (P1T1)-(RM 2982.99).

(RM 111.29)
- RM 90.45
RM 20.84

(RM 201.74)
- RM 90.45
RM 111.29

(RM 292.19)
- RM 90.45
RM 201.74
T78

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KETIGA BELAS: GAJI EX-PPPLD YANG SAMBUNG BELAJAR LEBIH RENDAH
DARIPADA GAJI PPPLD YANG TIDAK SAMBUNG BELAJAR

Kes Pertama : Lantikan Sebelum 1 Julai 2007


PPP

DGA29

Ali (Lantikan terus


DGA29 ke DG41).

P1T3
RM1228.63

DGA32
P1T11

DG41

Gaji+ITP+ITKA

P1T4
RM1710.60

RM1664.87

RM256.59(15%)
RM1967.19
Azman
(Menikmati
kenaikan
pangkat).

P1T10
RM1592.84

RM340.01

RM2467.19

P1T1
RM1932.85
RM483.21(25%)
RM2756.06
RM2416.06

Ahmad(Naik
pangkat sebelum
lantik ke DG41).

P1T10
RM1592.84
RM340.01

P1T1
RM1932.85
RM92.35

P1T8
RM2025.20
(15%)

RM303.78

RM2828.98

RM2328.98
T79
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KETIGA BELAS: GAJI EX-PPPLD YANG SAMBUNG BELAJAR LEBIH RENDAH DARIPADA
GAJI PPPLD YANG TIDAK SAMBUNG BELAJAR

Kes Kedua : Lantikan Selepas 1 Julai 2007


PPP

DGA29

DGA32

Ali (Lantikan terus


DGA29 ke DG41).

P1T3
RM1228.63
RM307.16
RM1535.79

P1T8
RM14488.78
RM372.20
RM1860.98

DG41
P1T4
RM1967.20

Azman (Layak naik


pangkat tetapi
ditawarkan DG41 lebih
awal).

P1T10
RM1592.84
RM398.21
RM1991.05

Abu (Menikmati
kenaikan pangkat).

P1T10
RM1592.84
RM398.21
RM1991.05

P1T1(25%)

P1T10
RM1592.84
RM398.21
RM1991.05

P1T1(25%)

P1T11(15%)

RM2416.06
RM184.26

RM2600.32

Ahmad (Naik pangkat


sebelum lantikan ke
DG41).

Gaji+ITP+ITKA

RM2467.19

P1T5
RM2057.64

RM2416.06

RM425.01

RM2567.64

RM2756.06

RM3100.32

T80
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KEEMPAT BELAS : MENETAPKAN KRITERIA-KRITERIA TAMBAHAN SETELAH LKPPP


MELULUSKAN PEMANGKUA CALON

CONTOH: URUSAN PENGISIAN GURU AKADEMIK TINGKATAN 6


TARIKH

PERKARA

22.09.08

LKPPP MELULUSKAN PEMANGKUAN GURU-GURU TING.6

26.11.08

BPSM SELESAI MENYEDIAKAN APP

11.12.08

KPPM MEMUTUSKAN CALON-CALON TIME-BASED DIUTAMAKAN


DALAM PENGISIAN JAWATAN GURU-GURU TING.6

14.02.09

BPSM SELESAI MENYEDIAKAN APP

16.02.09

BPSH TETAPKAN PENGISIAN GURU-GURU TING.6 ADALAH


BERDASARKAN PAKEJ MATA PELAJARAN

16.05.09

BPSM SELESAI MENYEDIAKAN APP

T2
T81

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KELIMA BELAS: ISU KETUA JABATAN YANG KURANG BERINTEGRITI DALAM
URUSAN PENCALONAN GURU AKADEMIK MENGAJAR DI TINGKATAN 6
PERKARA

BIL. PENGETUA

BIL. SEKOLAH

BIL. GURU
TERLIBAT

MENGAJAR TAHUN
2007 TETAPI TIDAK
MENGAJAR TAHUN
2008

66

66

76

MENGAJAR TAHUN
2008 TETAPI TIDAK
MENGAJAR TAHUN
2007

115

115

191

TIDAK MENGAJAR
TAHUN 2007 DAN
2008

170

170

294

JUMLAH

351

351

561
T82

2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KEENAM BELAS:

AMALAN PIHAK-PIHAK TERTENTU UNTUK MEMPERAKUKAN


CALON YANG TIDAK / BELUM DILULUSKAN OLEH LKPPP UNTUK
MEMANGKU GRED JAWATAN YANG LEBIH TINGGI SEDANGKAN
CALON YANG DILULUSKAN OLEH LKPPP MASIH RAMAI

T83
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CONTOH:

8484

CARA PENYELESAIAN:
MESYUARAT PENGURUSAN KPM BIL 1/2009 BERTARIKH 5 FEBRUARI 2009
MENETAPKAN BAHAWA :-

BPSM HANYA MENGELUARKAN ARAHAN PENEMPATAN


PEMANGKUAN KEPADA CALON-CALON YANG LAYAK; DAN

UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DI PEJABAT KPPM


MENGELUARKAN ARAHAN PENEMPATAN SECARA KHAS UNTUK
PENYANDANG (KUP) KEPADA CALON-CALON YANG BELUM
LAYAK HANYA SETELAH SEMUA CALON-CALON YANG
DILULUSKAN PEMANGKUAN
OLEH LKPPP TELAH HABIS
DITAWARKAN PEMANGKUAN.
T85
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KELAPAN BELAS:

KETIDAKPUASAN HATI PPP DI ATAS TARIKH KUATKUASA


PEMANGKUAN YANG DILULUSKAN OLEH LKPPP PADA
TARIKH LKPPP BERSIDANG ATAU TARIKH SEMASA

DASAR LKPPP

TARIKH KUATKUASA PENEMPATAN PEMANGKUAN ADALAH


MULAI TARIKH DIARAH TETAPI TIDAK LEBIH AWAL DARIPADA
TARIKH LEMBAGA BERSIDANG.
JPA BIL. JPA.(S)NP.134/8/3-4/Klt. 12/(8) BERTARIKH 25 OGOS
2008

T86
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ISU KESEMBILAN BELAS:

PENYANDANG TIDAK MAHU BERPINDAH WALAUPUN BELIAU


TIDAK LAYAK UNTUK MENYANDANG JAWATAN YANG TELAH PUN
DINAIKKAN TARAFNYA

DASAR LKPPP
MESYUARAT JK KHAS PADA 11 DISEMBER 2008 YANG DIPENGERUSIKAN
OLEH Y. BHG. TAN SRI KPPM MENJELASKAN DASAR LKPPP SEPERTI BERIKUT:

SEMUA JAWATAN NAIK PANGKAT YANG TELAH DINAIK TARAF SAMA


ADA DI JPN/ PPD HENDAKLAH DIISI OLEH PEGAWAI-PEGAWAI YANG
TELAH DILULUSKAN PEMANGKUAN OLEH LKPPP.

MANA-MANA PEGAWAI SEDIA ADA YANG SEDANG MENJALANKAN


TUGAS TERSEBUT DAN TIDAK TERSENARAI DALAM PEMANGKUAN
YANG DILULUSKAN OLEH LKPPP PERLU MEMBERI LALUAN KEPADA
PEGAWAI YANG TELAH DILULUSKAN PEMANGKUAN OLEH LKPPP
T87

BAHAGIAN KELIMA :
SESI SOAL JAWAB DAN PENUTUP

T88
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kotohuadan

kESUWuN

Terima Kasih

CIKGU
Nandri

M goi

Thank You
Pounsikou
T89
2009 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA