You are on page 1of 2

LOKALE, GROENE WARMTE. OOK IETS VOOR U?

voor landbouwers


Houtkant vanuit de lucht.

Uw landbouwbedrijf verwarmen is een dure zaak, en
heeft steeds een zekere impact op het milieu. Gelukkig
is er een goed alternatief, een duurzame, hernieuwbare
energiebron die vlak voor onze neus groeit: biomassa
uit landschapselementen zoals houtkanten. De kans
is groot dat u zelf een of meerdere houtkanten op uw
gronden heeft. Houtkanten zijn dichte rijen bomen
en struiken die vaak dienst doen als perceelgrens.
Daarnaast hebben deze houtkanten verschillende,
belangrijke functies: ze brengen structuur aan in het
landschap, fungeren als ‘autostrade’ voor heel wat
dieren en ze kunnen energie leveren. Met een slim
hakhoutbeheer kunnen de ecologische en economische
functies verenigd worden. Zo bieden ze een aanvullend
inkomen of een fikse besparing op uw energiefactuur.
Houtkanten langs wegen en akkers worden, volgens een
.
slim houtkantenplan
op landschapsschaal, geoogst door
daarvoor opgeleide landbouwers. Het geoogste hout
wordt meteen ter plaatse versnipperd. Na het drogen
kunnen ze gebruikt worden als brandstof voor lokale
gebouwen, via speciaal daarvoor ontworpen biomassaverbrandingstoestellen (houtsnipperkachels).
In Bocholt werd bovendien de coöperatieve ‘Landschapsenergie CVBA’ opgericht, die de investering in
de snipperkachel en het warmtenet op zich neemt. De
coöperatie baat ook de installatie uit en staat in voor
het onderhoud.

De houtkanten worden geoogst met aangepaste
machines.

Landbouwers kunnen op verschillende manieren profiteren van houtkanten:
voor eigen gebruik, als leverancier of als afnemer.

Voordelen
Landbouwers kunnen op verschillende manieren
meedoen aan dit project:
• Als u zelf over houtkanten beschikt, kan u uw eigen
houtsnippers maken en gebruiken, of ze aanbieden
aan de lokale houtsnippersverdeler;
• U kan instappen in een lokale agrobeheergroep. Deze
groep staat in voor de oogst en verwerking van de bio
massa in een bepaalde regio;
Meer info: www.agrobeheercentrum.be
• U kan ook als klant houtsnippers afnemen van een
lokale verdeler.
Is dit iets voor u?
Een eerste screening zegt vaak al of het verwarmen met lokale biomassa
rendabel is voor uw gebouw(en).
Zijn interessant:
• Gebouwen met een relatief grote en constante warmtebehoefte;
• Gebouwen waar huidige verwarmingstoestellen verouderd of
afgeschreven zijn en vervangen dienen te worden;
.
• Landbouwbedrijven waar omwille van uitbreidingen de verwarmingsinstallaties moeten herzien worden;
• Locaties die geen toegang hebben tot het aardgasnetwerk.

Meer weten ?
Regionaal Landschap Lage Kempen
info@rllk.be
T 011 78 52 59
www.rllk.be
www.twecom.eu