You are on page 1of 2

LOKALE, GROENE WARMTE. OOK IETS VOOR U?

voor landeigenaars


Houtkant vanuit de lucht.

Uw gebouwen verwarmen is een dure zaak, en heeft
steeds een zekere impact op het milieu. Gelukkig is
er een goed alternatief, een duurzame, hernieuwbare
energiebron die vlak voor onze neus groeit: biomassa
uit landschapselementen zoals bossen en houtkanten.
Houtkanten zijn dichte rijen bomen en struiken die
vaak dienst doen als perceelgrens. Misschien groeien
er momenteel reeds houtkanten op uw domein of heeft
u bos waaruit biomassa geoogst kan worden? U kan
ook (bijkomende) houtkanten aanplanten. Houtkanten
bieden namelijk heel wat voordelen: ze brengen structuur aan in het landschap, fungeren als ‘autostrade’
voor heel wat dieren en ze leveren energie. Zo kunnen
ze een aanvullend inkomen opleveren, of een fikse
besparing op uw energiefactuur.

.
De houtkanten
kunnen, volgens een slim houtkantenplan, geoogst worden door daarvoor opgeleide landbouwers. De houtsnippers worden meteen ter plekke
versnipperd. Na het drogen kunnen ze gebruikt worden
als brandstof voor lokale gebouwen, via speciaal
daarvoor ontworpen biomassaverbrandingstoestellen
(houtsnipperkachels).

Om er efficiënt mee te kunnen verwarmen, worden de
houtsnippers eerst gedroogd.

Landeigenaars kunnen op verschillende manieren profiteren van houtkanten:
voor eigen gebruik, als leverancier of als afnemer.

Voordelen
• In bepaalde gevallen is verwarmen met biomassa
goedkoper dan met andere (fossiele) brandstoffen;
• Landeigenaars kunnen op verschillende manieren
meestappen in dit systeem;
- Als u zelf een domein met houtkanten of bossen in
eigendom heeft, kan u uw eigen houtsnippers
produceren en ze zelf gebruiken of aanbieden aan
de lokale houtsnippersverdeler.
- U kan ook houtsnippers afnemen van lokale houtsnippersverdelers om uw gebouwen te verwarmen.

Is dit iets voor u?
Een eerste screening zegt vaak al of het verwarmen met lokale biomassa
rendabel is voor uw gebouw(en).
Zijn interessant:
• Gebouwen met een relatief grote en constante warmtebehoefte;
• Waar de huidige verwarmingstoestellen verouderd of afgeschreven zijn
.
en vervangen dienen te worden;
• Locaties die geen toegang hebben tot het aardgasnetwerk.

Meer weten ?
Regionaal Landschap Lage Kempen
info@rllk.be
T 011 78 52 59
www.rllk.be