PENGAJIAN AM

STPM PENGGAL

3

MALAYSIA
Penglibatan, Peranan, dan Sumbangan Peringkat Global

PERJANJIAN
COP21
(Persidangan Iklim Paris 2015)

 Soalan Latihan :
1. Yang manakah benar mengenai Persidangan Iklim Paris 2015 (COP21)?
A. Menghadkan peringkat suhu bumi kepada 1.5 darjah
B. Menghijaukan bumi dengan perhutanan semula
C. Mengatasi masalah penipisan ozon
D. Mengurangkan kesan perubahan cuaca yang melampau

2.


0

Memastikan pemanasan berada di bawah 2 C
Bermula 2050 – pengurangan pesat untuk mencapai keseimbangan dengan
pelepasan daripada aktiviti manusia

Pernyataan di atas merujuk kepada :
A. Konvensyen Vienna
B. Protokol Kyoto
C. Protokol Montreal
D. Persidangan Iklim Paris 2015 (COP21)

3. Yang manakah menyebabkan kegagalan pelaksanaan Protokol Kyoto?
I. Kegagalan Amerika Syarikat menyertai dan mengesah perjanjian Protokol Kyoto
II. Tiada negara yang mematuhi perjanjian Protokol Kyoto
III. Ketiadaan ketegasan kepada negara-negara maju berkaitan pembebasan gas rumah hijau
IV. Kegagalan semua negara-negara di dunia mengatasi masalah pemanasan global
A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Disediakan oleh :
SEZALI DIN
1991~2016
4 Jan 2016